Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Provozn'i informace pro n'amorn'i mimor'adn'e situace dne: 21.srpna

Provozn'i informace pro n'amorn'i mimor'adn'e situace dne: 21.srpna 20 srpen v 06:0032 minut do centra pro krizov'e r'izen'i Hlavn'iho reditelstv'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace na 'uzem'i Primorsky, to bylo hl'asil, ze v dusledku hojn'ych sr'azek, destov'e vody a podzemn'ich vod v obci Spassky Spassky 'uzem'i obce, tam bylo zaplaven'i 192 reality prilehl'e pozemky, 30 domy hladina vody dos'ahne 5 - 10 cm. Siln'y d'est pokracoval pro v'ice nez 3 hodiny, klesl na 56 mm deste. Jak 07:0000 minut 21. srpna v dusledku auditu zjistil, ze voda byla pryc z domu. 61 pridomovoy zust'avaj'i z'aplavov'e 'uzem'i, voda st'ale snizuje. Na sc'ene rekonstrukce je 43 zamestnancu a 13 kusu techniky. Za posledn'ich dni na 'uzem'i Primorsky bylo 13 'umrt'i poz'arn'i a nebyly zjisteny z'adn'e zranen'i. K hasen'i poz'aru a poz'aru pod'ilej'i 63 zamestnancu a 21 vozidel. Na vetsine rek je hrana oznacen vzestup hladiny. Vsechny reky v bank'ach. Nejintenzivnejs'i rust zaznamen'an v rek'ach Spasovka Spassky mestsk'e ctvrti a Big Ussurka. Zust'av'a m'irn'e zatopen'i n'izk'ych niv'ach reky v Cernigov Ilistaya oblast metra a reky Bikin Pozharsky v oblasti metra. K vyloucen'i 'ucinku nehody jednotek Hasicsk'eho z'achrann'eho sboru byly zapojeny 3 kr'at. Zruseno autobusovou dopravu do obce Ternei Terneysky ctvrti. V'ypadek proudu a 'urazy ot'azek zar'izen'i bydlen'i pres neklidn'e bydlen'i a syst'emu podpory zivota nen'i, vse funguje norm'alne.

Gener'aln'i reditelstv'i ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v Rusku Primorsk'eho kraje

Опубликовано:   21-08-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Orientacn'i beh na kolech
5-06-2013, 22:31, Cesky
Otevren'y sampion'at ve sportovn'i orientacn'i beh na kolech se bude konat 15. cervna ve Vladivostoku. Souteze se budou konat v lese z'avodu "Варяг", na hrade велокросс-klasika. C'ilem souteze je...
V obr'i kontejnerov'e lodi pr'istavu
11-07-2013, 14:16, Cesky
Jak je uvedeno ve spr'ave mesta, pr'ijezd plavidla se shodoval s oslavami u pr'ilezitosti odborn'e sv'atek portu - Den n'amorn'i a r'icn'i dopravu. Po nacten'i kontejnerovou lod zam'irila do Busan...
Mrtvola jumper
23-07-2013, 12:34, Cesky
Senzacn'i pr'ibeh o tom, jak 27-rok-star'y rusk'y muz skocil z mostu 0942013 skoncil vcera. Ve sluzbe Ministerstva vnitra Ruska ve Vladivostoku volal muz odpoc'ivaj'ic'i na pl'azi na ostrove Cape...
Dalnerechensky policie zabavila 180 cannabis keru a v'ice nez 3000 rostlin m'aku
26-07-2013, 16:02, Cesky
V podkrov'i domu nasel susen'ych rostlin m'aku set'eho a konop'i manchzhurskoy. Policist'e zjistili, ze majitel omamn'e suroviny dr'ive podobn'y trestn'y cin odsouzena 50-rok-star'y nefunguje nikde...
Nadn'arodn'i преступная skupina zab'yvaj'ic'i se lesn'i pytl'actv'i v Primorje
24-06-2013, 19:33, Cesky
Na D'aln'em V'ychode zastaven преступная cinnost nadn'arodn'i organizovan'e skupiny, kter'a delala neleg'aln'i порубками, заготовками a distribuc'i rusk'eho lesy v zahranic'i. Uvedl to dnes Eugene...
V Primorje utopil sestilet'y d'ite
17-06-2013, 17:00, Cesky
O nehode v kancel'are souc'ast policie uvedla matka d'itete. Na sc'enu vyjel operacn'i a vysetrovac'i t'ym. Prob'ih'a p'atr'an'i tela zemrel'eho d'itete. Policist'e nastavuj'i vsechny okolnosti a...
Rust'i ridici dr'azdit louts na kvalite silnic a stezek
8-08-2013, 15:49, Cesky
V'ice nez jedna tretina rusk'ych motoristu priznala, ze behem jeho cel'eho z'azitku z j'izdy nest'al nebo klesat v dopravn'ich z'acp'ach, jsou velmi vz'acn'e. Mimochodem, na konci lonsk'eho roku se v...
Ve meste Bolsoj Kamen dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti n'amestek m'istn'i mestsk'e rady
30-08-2013, 22:31, Cesky
Ten je obvinen ve sp'ach'an'i trestn'eho cinu, podle c'asti 3. 30 c'ast 4 Cl. 159 trestn'iho z'akona(pokus podv'adet), c'ast 1 cl Art. 303 trestn'iho z'akona(padel'an'i dukazu). Podle vysetrovatelu,...
Ve v'ystavbe v bl'izkosti skolky na rusk'ych namontovan'ych stinn'ymi korunami a na hrist'ich
12-07-2013, 12:16, Cesky
Zamestnanci, duvody pro stinn'e pr'istresky a spustte instalaci detsk'ych hrist. Jejich pl'an je 12. Pokud jde o budov'an'i budouc'i matersk'e skoly, pak to stanov'i vnitrn'i pr'icky, okna z...
Pro obyvatele pobrezn'iho vnitrozem'i guvern'er nar'idil, aby 'uredn'ici pracovat sedm dn'i v t'ydnu
3-08-2013, 12:48, Cesky
Konecn'e seznamy cyklonem zasazen'ych domu a dvoru v n'amorn'i oblasti bude vytvoren behem dvou dnu. 'Ukolem stanovit Pr'imorsk'y Territory guvern'er Vladimir Miklushevsky behem pracovn'i n'avstevy o...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!