Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok starosta byl spokojen s tempem v'ystavby MS v Vladivostok

Vladivostok starosta byl spokojen s tempem v'ystavby MS v Vladivostok V zahrade u Gulbinovicha 4 kter'e spr'ava mesta se vr'atil do pusobnosti obce(budova po mnoho let obsadili danov'e kontroly), starosta ocenil prubeh rekonstrukce. V "The Ship"(jen, ze kdysi nazval skolka)zar'idil, hern'ach a loznice, haly pro hudbu a rytmy, modern'i j'idelnu a stravovac'iho oddelen'i. Stropy v nov'em zavesen'e zahrady, tepl'e podlahy ve skupin'ach na sten'ach - art malby. Jak poznat hlavu centra hlavy predskoln'i instituce Tatiana Prokopenko, 120 deti Pershamaiski okres obdrzeli vstupenky do nov'e zahrady. Ted tam jsou last-minute pr'ipravky. Prostory jsou uspor'ad'any n'abytek, dov'azen'e hracky, sestaven'e na hrist'ich a zajistit i zahradu. Zemedelsk'a puda - Zvl'astnost'i nov'e zahrady. Deti se budou c'itit jako skutecn'e agronomov'e, pestov'an'i mrkve, zel'i a dals'i zeleniny. Tak'e behem cesty Igor Pushkarev informoval o v'ystavbe zahrad na jedle belokor'e, 33 Balyaeva, 4847 Neybuta-B, Makovsk'y, 201 a rusk'e, 53. "Tempo v'ystavby - dobr'y - rekl v rozhovoru s novin'ari s'ef Vladivostok - nyn'i i ve verzi 6 a predelat zahrady. Ned'av'ame dodavatel'e relaxovat, my jdeme na stavenist'ich s inspekc'i, deti, rodiny cekat na nov'y predskoln'i. Letos budeme poskytovat vouchery na v'ice nez tis'ic det'i, a n'asleduj'ic'i rok v zahrad'ach budou m'it vsechny deti od 3 let veku. " Tak'e druh'y den pl'anuje otevr'it dals'i skupiny v matersk'e skole, na ulici Sverdlov. Tak'e design je matersk'a skola na ulici Tereskovov'a, 5(okres Churkin). Starosta si stanovila 'ukol - vytvorit zde modern'i tr'ipodlazn'i vysokou zahradu pro 240 det'i. Od zac'atku roku 2013 se jiz otevrela tri nov'e matersk'e skoly - "Lesn'i poh'adka" na Ugryumova, 42 "jer'ab", na Sachalinu, 37a a "lev" v Nekrasov, 76a.Опубликовано:   21-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Asi 400 sv'itidla sada MUP
24-07-2013, 19:19, Cesky
Celkem za mes'ic cervenec na ruzn'ych ulic'ich mesta bude instalov'ana asi 400 nov'ych sv'itidel. Vsimnete si, ze pocet poulicn'ich lamp v posledn'ich peti letech rozrostla 3000 - 34000. Tato...
V'ykon kaligrafi Ryoji Yamamoto 'uspesne probehla ve Vladivostoku
30-08-2013, 22:33, Cesky
D'iky 14 hodin Primorsk'eho kraje v hale divadla ml'adeze Ryoji Yamamoto improvizovan'e vytvorit mal'e obrazy, pouzije se inkoust a barevn'e kr'idy. Mistr napsal znaky, kter'e odr'azej'i dusi...
Ex-policisty v Primorje budou soudit za 5 faktu pracovn'ich trestn'ych cinu
5-06-2013, 22:32, Cesky
4. cervna 2013 Дальнереченским межрайонным prokur'ator schv'alena obzaloby v trestn'ich vecech, pokud jde b'yval'eho obvodn'iho opr'avnen'eho policie, podala na materi'alum zastupitelstv'i kontroly....
Seaside HIF a jej'i pobocky se a komunikovat on-line
30-07-2013, 10:33, Cesky
Region'aln'i zdravotn'i pojistovna Primorsk'eho kraje se pribl'izil k jejich pridruzen'ych spolecnost'i. D'iky nov'emu softwaru TrueConf, kter'y je od cervna tohoto roku je nastavena na TFOMS m'it...
V'ystava obrazu zn'am'eho soucasn'eho v'ytvarn'ika Никаса Safronov navst'ivil Igor Пушкарев
14-06-2013, 19:00, Cesky
V'ystava obrazu zn'am'eho soucasn'eho v'ytvarn'ika Никаса Safronov se kon'a ve Vladivostoku v Pr'imorsk'e st'atn'i obrazovou galerii. Na n'i zastoupeny v'ice nez 90 obrazu. Mezi nimi jsou klasick'e a...
V roce 2013 matky kapit'al Primorye kontaktovat 205 rodin
28-07-2013, 13:45, Cesky
V roce 2013 na 'uzem'i Primorsky predstavila tri nov'e soci'aln'i d'avky - Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'i rozvoj 'uzem'i Primorsky. V souladu s prezidentsk'ym dekretem "O opatren'ich k...
V'yletn'i lod
10-09-2013, 20:31, Cesky
Prijel do Vladivostoku nejvets'i v'yletn'i lodi "Asuka II". Z Japonska pro plavbu do jihov'ychodn'i Asie, se zast'avkou ve Vladivostoku. Japonsk'a lod dorazila 409 cestuj'ic'ich a 700 clenu pos'adky....
Уссурийский таможенник-zkorumpovan'y v ocek'av'an'i soudu
6-07-2013, 08:02, Cesky
Vysetrovatelu D'aln'eho vysetrovac'iho r'izen'i dopravy SU TFR dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti b'yval'eho hlavn'iho st'atn'i celn'i inspektor oddelen'i celn'i odbaven'i Лесозаводского...
Pam'atn'ik hrdinsk'eho submariner byl ofici'alne otevren ve Vladivostoku
30-07-2013, 21:32, Cesky
Toto rozhodnut'i bylo ucineno v dubnu. Poslanci meli rekonstrutsiyu pam'atku na vlastn'i n'aklady. Po otevren'i pam'atn'iku zustanou pod veden'im mestsk'e rady. Na zac'atku dubna 2013 Krajsk'eho...
Vicepremi'er Dmitrij Rogozin byl ohromen velikost'i povodne Amur
22-08-2013, 21:46, Cesky
Vcera, m'istopredseda vl'ady Dmitrij Rogozin a hejtman kraje Amur Oleg Kozhemyako navst'ivil rozestaven'ych Bajkonur "v'ychod". Leteli nad a sezn'amen'i se s v'ystavbou startu a technick'ych...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!