Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Horoskop na 21. srpna

Horoskop na 21. srpna Oci v tomto obdob'i jsou zraniteln'e. V techto dnech se doporucuje d'at pr'aci srdce, c'evn'iho syst'emu, urychlen'i krev. Nezahrnuje chirurgick'y z'asah do holene a kotn'iku, okostice, l'ytkov'ych svalu a slach. Pokud je to mozn'e, vyhnout se operaci dodatek, mozek, nervov'y syst'em org'anu, dusledkem nemoc'i spojen'ych s porusen'im krevn'iho tlaku. Beran bude pokracovat cestu zacal v posledn'ich dnech. Pokracovat a zintenzivnit pohyb aspekt. Ve vasem zivote bude prubezne cas aktualizace. Tentokr'at se vracet k, ze z toho, co bylo predt'im. Bud radostn'e setk'an'i. Voli se zabalit, posuzovat pl'any a c'ile. Ide'aln'i cas rozs'irit sv'e obzory, poznat, vyhled'av'an'i informac'i. Nen'i vylouceno v'ylet. A i kdyz den slibuje trval'y pobyt v obci, budete moci vyuz'ivat nov'e zn'amosti. TWINS bude postupne posilovat vazby, kter'e prin'asej'i na mysl v dlouhodob'ych d'avek probl'emy. Str'av'ite hodne casu tr'avit s pr'ateli a bl'izk'ymi, jako by zapomnel na sv'e z'ajmy, a dokonce o sobe. Vase pl'any jsou ambici'ozn'i, ale nen'i bez rizika. Rakoviny bude pozorne zkoumat ud'alosti a chov'an'i lid'i, tak ci onak zapojen'ych do vaseho soci'aln'iho kruhu. Nov'a zaj'imav'a verze odborn'e praxe. Je mozn'e, ze obchodn'i nab'idka spolupr'ace ze strany stoupencu. LIONS budou moci vytvorit dlouho ocek'avan'y vztah s muzem, kter'y v mnoha ohledech je podpora pro v'as. 'Uspesne resit spory a spory. Behem tohoto obdob'i, pr'izniv'e jsou vsechny druhy spolupr'ace. Budete opatrn'i a obezretn'i. VIRGIN rozs'irit okruh zn'am'ych. Budete m'it nov'e z'ajmy. Tam je duvod, proc se st'ykat s pr'ateli. Budete m'it emocion'aln'i v'ytah. Budete usilovat o v'ymene zpr'avy, informace s temi, kter'i nebyli k dispozici v nekolika posledn'ich dnech objektivn'ich duvodu. V'AHY se zamer'i na jeho osobn'i zivot a vztahy s ostatn'imi. Casto budete unaveni, vs'imat si, tendence ke ztr'ate energie. Je mozn'e oslaben'i obranyschopnost organismu, zhorsen'i chronick'ych onemocnen'i. SCORPIONS postupne zvyknout na jejich slozitou 'ulohu donutily vudce. Na sv'ych bedrech nese odpovednost za to, ze jen to, co se deje, ale i osoby samostatne v'ydelecne dulezit'a rozhodnut'i. Nicm'ene, st'ale je treba chr'anit, a to i mor'aln'i. STRELEC poc'it'i pozitivn'i dopad okolnost'i. Budete jasne projevuje v tvurc'ich svazu, v partnerstv'i. Budete r'idit ziv'e n'apadit'a. Nicm'ene, vase zkusenosti, rychl'a odezva bez povsimnut'i ostatn'i. Kozorohov'e Vstupujeme do doby 'uspesn'eho casu uklidit veci. Ale aby se zabr'anilo pot'iz'i. Budete m'it pr'ilis mnoho n'aroku na pr'atele a pr'ibuzn'e. Budete v n'alade, kdy muzete zadat jin'e na jejich slabiny. AQUARIUS bude obsazeno pr'ijemn'e probl'emy. Nach'az'ite se ocek'av'a do domu s'erii akvizic, kter'e prinese do vaseho domova je definitivn'i upgrade. Chcete-li zmenit zpusob zivota, z extern'i intern'i. Budete casteji venovat pozornost zdrav'emu zivotn'imu stylu. FISH bude pouz'ivat sv'e rozs'ahl'e kontakty, ale ne vzdy za 'ucelem dosazen'i zisku, a dokonce i prav'y opak. Jedn'a se o obdob'i adaptace, z'isk'an'i duvery a mor'aln'i svobodu. Budete m'it bl'izko k rozhodn'e kroky na z'aklade zivotn'i zkusenosti.

Alexander Rempel

Опубликовано:   21-08-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dva
21-08-2013, 16:01, Cesky
V noci 21.srpna v okrese Primorye Kavalerovskii na d'alnici "Osinovka - Krusn'e Dock" ridic auta Toyota Carina «», r'izen'i vozidla pod vlivem alkoholu, ztratil kontrolu a odletel ze silnice do...
7-08-2013, 15:15, Cesky
"Luc-Energia" sejdou na vec'irku s jedn'im z turnajov'ych obl'iben'ych - Vladikavkaz "Alanie", kter'y zauj'im'a p'at'e m'isto v porad'i. Kick-off v 18:00 m'istn'iho casu(01-00 v Primorye). Pod'av'ame...
7-08-2013, 15:15, Cesky
Dnes, 6. srpna na odvol'an'i Primorsk'y kraj Soud se bude zab'yvat pouze dve st'iznosti pracovn'iku PKU "Far Eastern reditelstv'i Ministerstva regionu Ruska." Podstatou st'iznosti je n'asleduj'ic'i:...
Sharks se stali cast'ymi n'avstevn'iky pobrezn'ich pl'az'i a ostrovu (VIDEO)
7-08-2013, 15:15, Cesky
5.srpna v bl'izkosti ostrova ryb'ari Popov vsiml dvoumetrov'ym zraloc'i man'evry, kter'e byly schopny vz'it fotoapar'at v mobiln'im telefonu. T'ema "zraloc'i nebezpec'i" se stala dulezitou v l'ete...
Podle zapalov'an'i jadern'e ponorky
18-09-2013, 14:17, Cesky
Vojensk'e vysetrov'an'i oddelen'i vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace pro strelce pos'adky Bay trestn'i r'izen'i proti 'uredn'ikum jadern'e ponorky "Tomsk" Pacifick'e flotily podezrel'e ze...
11.srpna ve Vladivostoku bude hostit koncert venovan'y ud'alostem Khasan
7-08-2013, 15:15, Cesky
Konecn'y akord D'aln'eho v'ychodu s n'azvem festivalu "Jsme tady navzdy," venovan'a 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan se bude konat ve Vladivostoku. Akce se bude konat 11. srpna na admir'ala parku(ulice...
HC
7-08-2013, 10:34, Cesky
Hockey club "Admir'al" pokracuje do historie. V predvecer Cesk'e republiky, kde se pr'ist'i v'ycvikov'y t'abor t'ym Vladivostoktsy hr'al svuj prvn'i pr'atelsk'y z'apas. Rival naseho t'ymu byl "Plzen"...
Maritimes exekutori kontrolovat 'ucty podniku
29-08-2013, 18:49, Cesky
V soucasn'e dobe, v r'amci akce provedla raid soudn'imi vykonavateli sovetsk'e okres Vladivostoku za 'ucelem overen'i 'ucetn'i oddelen'i mes'icne sr'azkami z mezd na dluzn'iky v placen'i alimentu....
Policie za'utocila na identifikaci porusov'an'i obchodu
21-08-2013, 11:17, Cesky
Krome toho, ve spolecn'em 'utoku, policist'e navst'ivili pobyt ciz'ich st'atn'ich pr'islusn'iku a osob bez st'atn'i pr'islusnosti, jakoz i testuje na neopr'avnen'e podnik'an'i, vcetne rizik...
Jejich vlastn'i a jin'i
7-08-2013, 10:33, Cesky
Okamzik porusen'i pravidel silnicn'iho provozu byl zaznamen'an na video, pak chlapec z'avodn'ik obdrzel postou ozn'amen'i zaplatit pokutu. "Zla" od dustojn'ik dopravn'i policie ignoruje. Po...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!