Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Horoskop na 21. srpna

Horoskop na 21. srpna Oci v tomto obdob'i jsou zraniteln'e. V techto dnech se doporucuje d'at pr'aci srdce, c'evn'iho syst'emu, urychlen'i krev. Nezahrnuje chirurgick'y z'asah do holene a kotn'iku, okostice, l'ytkov'ych svalu a slach. Pokud je to mozn'e, vyhnout se operaci dodatek, mozek, nervov'y syst'em org'anu, dusledkem nemoc'i spojen'ych s porusen'im krevn'iho tlaku. Beran bude pokracovat cestu zacal v posledn'ich dnech. Pokracovat a zintenzivnit pohyb aspekt. Ve vasem zivote bude prubezne cas aktualizace. Tentokr'at se vracet k, ze z toho, co bylo predt'im. Bud radostn'e setk'an'i. Voli se zabalit, posuzovat pl'any a c'ile. Ide'aln'i cas rozs'irit sv'e obzory, poznat, vyhled'av'an'i informac'i. Nen'i vylouceno v'ylet. A i kdyz den slibuje trval'y pobyt v obci, budete moci vyuz'ivat nov'e zn'amosti. TWINS bude postupne posilovat vazby, kter'e prin'asej'i na mysl v dlouhodob'ych d'avek probl'emy. Str'av'ite hodne casu tr'avit s pr'ateli a bl'izk'ymi, jako by zapomnel na sv'e z'ajmy, a dokonce o sobe. Vase pl'any jsou ambici'ozn'i, ale nen'i bez rizika. Rakoviny bude pozorne zkoumat ud'alosti a chov'an'i lid'i, tak ci onak zapojen'ych do vaseho soci'aln'iho kruhu. Nov'a zaj'imav'a verze odborn'e praxe. Je mozn'e, ze obchodn'i nab'idka spolupr'ace ze strany stoupencu. LIONS budou moci vytvorit dlouho ocek'avan'y vztah s muzem, kter'y v mnoha ohledech je podpora pro v'as. 'Uspesne resit spory a spory. Behem tohoto obdob'i, pr'izniv'e jsou vsechny druhy spolupr'ace. Budete opatrn'i a obezretn'i. VIRGIN rozs'irit okruh zn'am'ych. Budete m'it nov'e z'ajmy. Tam je duvod, proc se st'ykat s pr'ateli. Budete m'it emocion'aln'i v'ytah. Budete usilovat o v'ymene zpr'avy, informace s temi, kter'i nebyli k dispozici v nekolika posledn'ich dnech objektivn'ich duvodu. V'AHY se zamer'i na jeho osobn'i zivot a vztahy s ostatn'imi. Casto budete unaveni, vs'imat si, tendence ke ztr'ate energie. Je mozn'e oslaben'i obranyschopnost organismu, zhorsen'i chronick'ych onemocnen'i. SCORPIONS postupne zvyknout na jejich slozitou 'ulohu donutily vudce. Na sv'ych bedrech nese odpovednost za to, ze jen to, co se deje, ale i osoby samostatne v'ydelecne dulezit'a rozhodnut'i. Nicm'ene, st'ale je treba chr'anit, a to i mor'aln'i. STRELEC poc'it'i pozitivn'i dopad okolnost'i. Budete jasne projevuje v tvurc'ich svazu, v partnerstv'i. Budete r'idit ziv'e n'apadit'a. Nicm'ene, vase zkusenosti, rychl'a odezva bez povsimnut'i ostatn'i. Kozorohov'e Vstupujeme do doby 'uspesn'eho casu uklidit veci. Ale aby se zabr'anilo pot'iz'i. Budete m'it pr'ilis mnoho n'aroku na pr'atele a pr'ibuzn'e. Budete v n'alade, kdy muzete zadat jin'e na jejich slabiny. AQUARIUS bude obsazeno pr'ijemn'e probl'emy. Nach'az'ite se ocek'av'a do domu s'erii akvizic, kter'e prinese do vaseho domova je definitivn'i upgrade. Chcete-li zmenit zpusob zivota, z extern'i intern'i. Budete casteji venovat pozornost zdrav'emu zivotn'imu stylu. FISH bude pouz'ivat sv'e rozs'ahl'e kontakty, ale ne vzdy za 'ucelem dosazen'i zisku, a dokonce i prav'y opak. Jedn'a se o obdob'i adaptace, z'isk'an'i duvery a mor'aln'i svobodu. Budete m'it bl'izko k rozhodn'e kroky na z'aklade zivotn'i zkusenosti.

Alexander Rempel

Опубликовано:   21-08-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dopravn'i Policie zadrzela potenci'aln'i demolice Vladivostok
16-07-2013, 12:49, Cesky
V cla ve line'arn'iho r'izen'i byl Vladivostok Rusk'e ministerstvo vnitra o doprave hl'aseny z'amer vesnican Gorodechnoe rusk'em polozit v'ybusninu na zeleznicn'i trati u obce Terekhovka Primorsk'eho...
Jedn'im z hlavn'ich z'ajmu starosty Vladivostoku - rybaren'i
22-07-2013, 22:02, Cesky
V dnesn'i na Radio Head VBC Vladivostoku Igor Pushkarev hovoril nejen o se vztahuje na ruzn'e kon'icky Ale tak'e sd'il'i to, co d'av'a prednost odpocinku. Uk'azalo se, ze starosta mesta - v'asniv'y...
Nebezpecn'y плавдок «Pallas»
18-06-2013, 12:01, Cesky
Pred casem Centr'aln'i inspekce st'atn'i pr'istavn'i inspekci FSI «Spr'ava n'amorn'ich pr'istavu na Pobrez'i hrany» zak'azala provoz плавдока, a v souvislosti s nevhodn'ym technick'ym stavem...
Rival
12-08-2013, 13:53, Cesky
Z'apas byl napl'anov'an na kalend'ar na ctvrtek na stadionu "Vanguard". Navzdory nepr'izni pocas'i, tis'ice fanousku, pln'a stoj'i plochodr'azn'i. V centru den'i - souboj dvou spickov'ych rusk'ych...
Michael Berestenko:
9-09-2013, 06:14, Cesky
Vecer 8.z'ar'i hlavy mesta volebn'i komise Michael Berestenko informoval tisk v prvn'im patre mestsk'e spr'avy. Jak poznamenal Michael Berestenko, byly volby v klidu dost. "Ted je zeme jiz uzavrena,...
Stal se zn'am'y pro
20-09-2013, 16:07, Cesky
Udelen'i v'itezu "Sedmi divu Primorye" se konala ve Vladivostoku. 'Ucastn'ici, kter'i nab'idli nejleps'i pr'irodn'i a clovekem zpusoben'e pr'irodn'i objekty byly prezentov'any kamery Canon, iPad...
Sberbank pomohl Vladivostok se dostal do Guinessovy knihy
8-07-2013, 21:06, Cesky
V'ice nez 100 zamestnancu pobocky Primorsky OJSC "Sberbank Ruska" se z'ucastnil dav velk'em blesku "Miluji Pekingu" na Golden Bridge. Zamestnanci banky, stejne jako tis'ice vladivostoktsev prisel na...
V Primorje sp'alen 2700 kvety ruz'i z kvetinov'eho трипса
11-06-2013, 19:45, Cesky
V Pr'imorsk'em kraji odvr'aceno smyk a, respektive hrozba napaden'i rusk'e 'uzem'i nebezpecn'e карантинным skudce rostlin. Vyp'alili v'ice nez 2700 v'ytisku stanoven'y z korejsk'e Republiky zamoren'e...
Dva
21-08-2013, 16:01, Cesky
V noci 21.srpna v okrese Primorye Kavalerovskii na d'alnici "Osinovka - Krusn'e Dock" ridic auta Toyota Carina «», r'izen'i vozidla pod vlivem alkoholu, ztratil kontrolu a odletel ze silnice do...
Pul miliardy - na zdrav'i
20-08-2013, 21:03, Cesky
C zac'atku roku v'ice nez 500 milionu rublu bylo prideleno od feder'aln'ich a region'aln'ich rozpoctu na n'akup l'eku pro privilegovan'ych kategori'i obcanu rusk'em. Tato aktiva byla z'isk'ana...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!