Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Horoskop na 21. srpna

Horoskop na 21. srpna Oci v tomto obdob'i jsou zraniteln'e. V techto dnech se doporucuje d'at pr'aci srdce, c'evn'iho syst'emu, urychlen'i krev. Nezahrnuje chirurgick'y z'asah do holene a kotn'iku, okostice, l'ytkov'ych svalu a slach. Pokud je to mozn'e, vyhnout se operaci dodatek, mozek, nervov'y syst'em org'anu, dusledkem nemoc'i spojen'ych s porusen'im krevn'iho tlaku. Beran bude pokracovat cestu zacal v posledn'ich dnech. Pokracovat a zintenzivnit pohyb aspekt. Ve vasem zivote bude prubezne cas aktualizace. Tentokr'at se vracet k, ze z toho, co bylo predt'im. Bud radostn'e setk'an'i. Voli se zabalit, posuzovat pl'any a c'ile. Ide'aln'i cas rozs'irit sv'e obzory, poznat, vyhled'av'an'i informac'i. Nen'i vylouceno v'ylet. A i kdyz den slibuje trval'y pobyt v obci, budete moci vyuz'ivat nov'e zn'amosti. TWINS bude postupne posilovat vazby, kter'e prin'asej'i na mysl v dlouhodob'ych d'avek probl'emy. Str'av'ite hodne casu tr'avit s pr'ateli a bl'izk'ymi, jako by zapomnel na sv'e z'ajmy, a dokonce o sobe. Vase pl'any jsou ambici'ozn'i, ale nen'i bez rizika. Rakoviny bude pozorne zkoumat ud'alosti a chov'an'i lid'i, tak ci onak zapojen'ych do vaseho soci'aln'iho kruhu. Nov'a zaj'imav'a verze odborn'e praxe. Je mozn'e, ze obchodn'i nab'idka spolupr'ace ze strany stoupencu. LIONS budou moci vytvorit dlouho ocek'avan'y vztah s muzem, kter'y v mnoha ohledech je podpora pro v'as. 'Uspesne resit spory a spory. Behem tohoto obdob'i, pr'izniv'e jsou vsechny druhy spolupr'ace. Budete opatrn'i a obezretn'i. VIRGIN rozs'irit okruh zn'am'ych. Budete m'it nov'e z'ajmy. Tam je duvod, proc se st'ykat s pr'ateli. Budete m'it emocion'aln'i v'ytah. Budete usilovat o v'ymene zpr'avy, informace s temi, kter'i nebyli k dispozici v nekolika posledn'ich dnech objektivn'ich duvodu. V'AHY se zamer'i na jeho osobn'i zivot a vztahy s ostatn'imi. Casto budete unaveni, vs'imat si, tendence ke ztr'ate energie. Je mozn'e oslaben'i obranyschopnost organismu, zhorsen'i chronick'ych onemocnen'i. SCORPIONS postupne zvyknout na jejich slozitou 'ulohu donutily vudce. Na sv'ych bedrech nese odpovednost za to, ze jen to, co se deje, ale i osoby samostatne v'ydelecne dulezit'a rozhodnut'i. Nicm'ene, st'ale je treba chr'anit, a to i mor'aln'i. STRELEC poc'it'i pozitivn'i dopad okolnost'i. Budete jasne projevuje v tvurc'ich svazu, v partnerstv'i. Budete r'idit ziv'e n'apadit'a. Nicm'ene, vase zkusenosti, rychl'a odezva bez povsimnut'i ostatn'i. Kozorohov'e Vstupujeme do doby 'uspesn'eho casu uklidit veci. Ale aby se zabr'anilo pot'iz'i. Budete m'it pr'ilis mnoho n'aroku na pr'atele a pr'ibuzn'e. Budete v n'alade, kdy muzete zadat jin'e na jejich slabiny. AQUARIUS bude obsazeno pr'ijemn'e probl'emy. Nach'az'ite se ocek'av'a do domu s'erii akvizic, kter'e prinese do vaseho domova je definitivn'i upgrade. Chcete-li zmenit zpusob zivota, z extern'i intern'i. Budete casteji venovat pozornost zdrav'emu zivotn'imu stylu. FISH bude pouz'ivat sv'e rozs'ahl'e kontakty, ale ne vzdy za 'ucelem dosazen'i zisku, a dokonce i prav'y opak. Jedn'a se o obdob'i adaptace, z'isk'an'i duvery a mor'aln'i svobodu. Budete m'it bl'izko k rozhodn'e kroky na z'aklade zivotn'i zkusenosti.

Alexander Rempel

Опубликовано:   21-08-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
23-08-2013, 18:45, Cesky
V posledn'im z'apase jeho zlut'a-modr'a sejdou Nalcik Spartak hr'ace. Hra se bude konat dnes v N'arodn'im stadionu "Spartak" v 19:00 m'istn'iho casu(02:00 Vladivostok). Pod'av'ame setk'an'i bude...
Jak proti smrteln'e nebezpec'i
26-06-2013, 19:01, Cesky
Setk'an'i s pracovn'iky feder'aln'i sluzby наркоконтроля a l'ekari - наркологами, spory, n'azory, z'abavn'ich filmu s n'aslednou rozpravou, v'ystavy kreseb, sportovn'i akce a mnoho dals'iho se kon'a...
Uhl'i termin'al v Slavyanka nebude postavena
29-07-2013, 21:05, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky dnes, 29. cervence se konalo prijet'i obcanu na osobn'ich vecech - RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba region'aln'i spr'avy. Prvn'i kapitola regionu...
Festival V-ROX hlasit'e zvuky ve Vladivostoku
24-07-2013, 19:22, Cesky
[img=left]http://.ru/thumb.php?file=/uploads/masha/2013/july/vrox1.jpg&x_width=240[/img]Od 22. do 25. srpna ve Vladivostoku bude hostit mezin'arodn'i festival hudby a kreativn'i konference "rock...
Operace «Mc-2013» zacala v Primorje
19-06-2013, 11:01, Cesky
V provozu spolu s R'izen'im ФСКН Rossi na Приморскому okraji 'ucastn'i УМВД Ruska Приморскому okraji, 5 arm'ada ДВО ministerstvo Obrany Ruska, Pacifick'e flotily Obrany Ruska, УФСБ Ruska Приморскому...
Matersk'a skola
3-09-2013, 21:31, Cesky
Dnes ve Vladivostoku na otevren'i ulice Gulbinovicha o nov'e matersk'e skoly "Ship". Dlouho ocek'avan'y matersk'a skola sdruzuje radu predskoln'ich zar'izen'i, nove objeven'e a postavil prvn'i...
Helen Nowicka konala dals'i pr'ijem obcanu ve verejn'em recepci Dmitrije Medvedeva
23-08-2013, 11:16, Cesky
Predseda dumy Vladivostok Helen Nowicka komentovala na ot'azky, kter'e lid'e zab'yvaj'i, Helen Nowicka uvedly, ze poch'azej'i z mnoha ruzn'ych profes'i: dodrzov'an'i pr'avn'iho st'atu a pr'avn'iho...
Policist'e nasli ukraden'e ciz'i auta ve Vladivostoku
31-07-2013, 18:04, Cesky
Prij'it na sc'ene, dopravn'i policie nasla znacku automobilu «Toyota Hiace" se stopami nehody. Uvnitr ciz'i vuz byl muz ve stavu opilosti. Ridic vozu nebyl v drzen'i dokumenty, kter'e prokazuj'i...
Rusk'a nouzov'e situace Ministerstvo bude prov'adet bezpecnostn'i ponaucen'i ve skol'ach
29-08-2013, 18:49, Cesky
Na slavnostech dne 2. z'ar'i Den znalost'i, bude rusk'y nouzov'e situace ministerstvo prov'adet bezpecnostn'i ponaucen'i ve skolsk'ych zar'izen'ich v okrese. Skoln'i deti se uc'i, jak se chovat nejen...
Potvrzen'i o 'uhrade bez c'arov'e k'ody snadno
6-08-2013, 12:03, Cesky
"Tato sluzba je uzitecn'e zejm'ena v pr'ipadech, kdy nen'i pr'ijem pro c'arov'y k'od a 'udaje je nutno zadat rucne, - r'ik'a Natalia Panteleeva, reditel" banka XXI »Far Eastern Bank OJSC" Sberbank...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!