Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Skoln'i uniformy: povinn'e nosen'i az

Skoln'i uniformy: povinn'e nosen'i az Pred nov'ym skoln'im rokem, bylo jich tam 10 dn'i a mnoz'i rodice maj'i z'ajem o to, zda si koupit sv'ym detem nov'e skoln'i uniformy, nebo v jejich skol'ach, zustane stejn'y jako predt'im: celosez'onn'i - tmave dno. Chcete-li vyresit tento probl'em, dnes clenov'e m'edi'i byly vyzv'any, aby u kulat'eho stolu s nadej'i Vitkalova, z'astupce reditele odboru skolstv'i a vedy rusk'em, kter'y se konal na noviny "Komsomolskaja Pravda" ve Vladivostoku. - V prvn'i rade bych chtel r'ici, ze z'akon skoln'i uniforma nen'i, nikdy nebyl a nikdy nebude - najednou rozpt'ylilo vsechny pochybnosti Douf'am Vitkalova. - Tam je feder'aln'i z'akon o vzdel'av'an'i c'islo 273 kter'y byl na konci lonsk'eho roku, byla podeps'ana prezidentem Rusk'e federace Vladim'ir Putin a skolsk'eho z'akona v Primorsk'eho kraje, kter'y dne 31. cervence byl schv'alen ve trech cten'ich a m'a b'yt nyn'i podeps'ana guvern'erem. Feder'aln'i z'akon, kter'y vstoup'i v platnost 1. z'ar'i 2013 jasne uv'ad'i, ze forma studenta urcuje vzdel'avac'i instituce s'am, nestanov'i-li st'avaj'ic'i pr'avn'i predpisy Rusk'e federace. Podle cl. 17 feder'aln'iho z'akona, je skoln'i uniforma urcen k odstranen'i pr'iznaku soci'aln'i rozd'ily a psychologick'y, zlepsit celkovou image instituce. Tak'e je povoleno pr'islusenstv'i nosen'e na dovolenou nebo poukazem na Pr'islusnost k urcit'e druhotn'e instituce: oznacen'i, odznaky, v'azanky. - J'a osobne jsem "pro" skoln'i uniformy, protoze pom'ah'a n'est vets'i zameren'i na vzdel'av'an'i a smaz'av'a rozd'il v nekolika ruzn'ych soci'aln'ich 'uroven studentu - sd'ilen'y Hope Vitkalova. - Nekter'e skoly Pr'imorsk'y Kraj mnoho let, dodrzovat tento postup: skoln'i c'islo 45 z mesta Ussuriisk, prvn'i vysok'a skola v Vladivostoku, 41. High School ve meste Vladivostok, studenti, kter'i jsou svetl'e logo, skola c'islo 6 z Vladivostoku, kde je nutno nosit pleten'e vesty a tmav'ych modr'e logo. Pro ty skoly, kde skoln'i uniformy presto pusob'i star'e pravidlo: Pouz'ivejte tmav'e dno a celosez'onn'i. N'amestek uvedl, ze prijet'i skoln'i uniformy se bude rozhodovat nejen rodice a ucitel'e, ale tak'e sami studenti, se domn'ivaj'i, ze ve slovech nadeje Vitkalova bude naslouchat. Nicm'ene, at uz to bude skutecne jen dohadovat. Pokud jde o celkov'y vzhled studentu, nekter'e pr'avn'i predpisy o veci uveden'e v region'aln'im z'akona: podle nej mus'i b'yt vzhled studenta v souladu s obecne uzn'avan'ymi normami obchodn'iho stylu a dekorace nen'i dovoleno traumatick'e doplnky, symboly l'eku atd. Celkove by skoln'i uniformy b'yt cist'y, bezpecn'y a esteticky. - Pokud student nechce nosit skoln'i uniformu, kter'a nemuze slouzit jako duvod pro jeho vyloucen'i, protoze vzdel'avac'i instituce v kazd'em pr'ipade povinen poskytnout vseobecn'e vzdel'an'i - r'ik'a Nadezda Vitkalova. - Ale v tomto pr'ipade je student povinen rodice b'yt v'azn'e vzdel'avac'i pr'ace, kter'a st'ale jeste prob'ih'a ovlivnit lhostejn'y student.

Maria Pisarev, RIA «VladNews»

Опубликовано:   20-08-2013, 21:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V tom s poctem zamestnancu Spetszavoda 1
18-07-2013, 20:20, Cesky
Na setk'an'i s poctem zamestnancu 1 Spetszavoda "rekl starosta minul'y t'yden setkal t'emer kazd'y den s obcany, verejnosti a pracovn'ich sil, a pojedn'av'a o rozvojov'e projekty ve Vladivostoku....
«Владхлеб» modernizace v'yroby
14-06-2013, 14:15, Cesky
13. cervna 2013 rok se konalo slavnostn'i otevren'i nov'e automatizovan'e linky na v'yrobu батонов na vedouc'i хлебопекарном podniku Pr'imorsk'eho okraj spolecnosti JSC «Владхлеб». Akce se...
Chabarovsk: hladina vody v rece Amur byl 802 cm
3-09-2013, 11:48, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, od 08:0003092013 hladina vody v bl'izkosti reky Amur Chabarovsk byl 802 cm - byly prid'any na den 5 cm...
Sergej Shlyakov:
12-08-2013, 03:04, Cesky
"V Primorye behem cyklonu prostrednictv'im koordinovan'e cinnosti vsech sluzeb, kter'e nejsou povoleny z'adn'e lidsk'e obeti a stoj'i to za to,." - Rekl n'amestek ministra civiln'i obrany...
Z'itra pujde na ostrov Popov dals'ich letu lod'i
19-07-2013, 13:40, Cesky
Toto rozhodnut'i bylo ucineno s c'ilem zlepsit sluzby pro cestuj'ic'i v dusledku zvysuj'ic'iho se poctu cestuj'ic'ich o v'ikendu v t'eto oblasti. Dals'i let do dovolenou ostrov Popov 20. cervence v...
10-rok-star'a d'ivka z Dalnerechensk uskrtil
6-09-2013, 15:15, Cesky
Podezrel'y se narodil v roce 1990 priznal k vrazde d'ivky, v souvislosti s n'imz je protokol navrzen'y kapitulaci. 26.srpna zena zij'ic'i ve stejn'em dome, prisel "na souseda" na matky d'itete....
15-rok-star'a d'ivka drzel
27-08-2013, 14:45, Cesky
25.srpna 2013 v byte na ulici ve meste prumyslu Partizanske nasli telo 76-let'eho duchodce s nozem r'any na krku a hrudi. K bytu tak'e 43-let'y muz a 42-rok-star'a zena s nekolika bodn'ymi ranami....
Igor Pushkarev,
31-07-2013, 11:02, Cesky
V reakci na ot'azky z "pr'imce" v r'adiu, "lemma", vedouc'i Vladivostoku hovoril o tom, jak, v hlavn'im meste Primorye pozemku pridelen'ych na bydlen'i pro velk'e rodiny. "Zeme pro velk'e vybereme....
16-08-2013, 20:00, Cesky
Ve Vladivostoku, pokracov'an'i festivalu "Dny Latinsk'e Americe." Vcera vecer v preplnen'em promen'adn'ich Sportovn'i pr'istav konalo barevn'e otevren'i, kter'y byl doprov'azen strhuj'ic'i rytmy...
Vladivostok stal centrem mezin'arodn'i spolupr'ace
20-09-2013, 16:06, Cesky
Ve Vladivostoku byl otevren mezin'arodn'i semin'ar na t'ema "Svet m'edi'i." Je z'ucastnilo asi 50 z'astupcu m'edi'i, zamestnance spolecnost'i pro pr'atelstv'i se zahranic'im, zahranicn'ich vec'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!