Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Skoln'i uniformy: povinn'e nosen'i az

Skoln'i uniformy: povinn'e nosen'i az Pred nov'ym skoln'im rokem, bylo jich tam 10 dn'i a mnoz'i rodice maj'i z'ajem o to, zda si koupit sv'ym detem nov'e skoln'i uniformy, nebo v jejich skol'ach, zustane stejn'y jako predt'im: celosez'onn'i - tmave dno. Chcete-li vyresit tento probl'em, dnes clenov'e m'edi'i byly vyzv'any, aby u kulat'eho stolu s nadej'i Vitkalova, z'astupce reditele odboru skolstv'i a vedy rusk'em, kter'y se konal na noviny "Komsomolskaja Pravda" ve Vladivostoku. - V prvn'i rade bych chtel r'ici, ze z'akon skoln'i uniforma nen'i, nikdy nebyl a nikdy nebude - najednou rozpt'ylilo vsechny pochybnosti Douf'am Vitkalova. - Tam je feder'aln'i z'akon o vzdel'av'an'i c'islo 273 kter'y byl na konci lonsk'eho roku, byla podeps'ana prezidentem Rusk'e federace Vladim'ir Putin a skolsk'eho z'akona v Primorsk'eho kraje, kter'y dne 31. cervence byl schv'alen ve trech cten'ich a m'a b'yt nyn'i podeps'ana guvern'erem. Feder'aln'i z'akon, kter'y vstoup'i v platnost 1. z'ar'i 2013 jasne uv'ad'i, ze forma studenta urcuje vzdel'avac'i instituce s'am, nestanov'i-li st'avaj'ic'i pr'avn'i predpisy Rusk'e federace. Podle cl. 17 feder'aln'iho z'akona, je skoln'i uniforma urcen k odstranen'i pr'iznaku soci'aln'i rozd'ily a psychologick'y, zlepsit celkovou image instituce. Tak'e je povoleno pr'islusenstv'i nosen'e na dovolenou nebo poukazem na Pr'islusnost k urcit'e druhotn'e instituce: oznacen'i, odznaky, v'azanky. - J'a osobne jsem "pro" skoln'i uniformy, protoze pom'ah'a n'est vets'i zameren'i na vzdel'av'an'i a smaz'av'a rozd'il v nekolika ruzn'ych soci'aln'ich 'uroven studentu - sd'ilen'y Hope Vitkalova. - Nekter'e skoly Pr'imorsk'y Kraj mnoho let, dodrzovat tento postup: skoln'i c'islo 45 z mesta Ussuriisk, prvn'i vysok'a skola v Vladivostoku, 41. High School ve meste Vladivostok, studenti, kter'i jsou svetl'e logo, skola c'islo 6 z Vladivostoku, kde je nutno nosit pleten'e vesty a tmav'ych modr'e logo. Pro ty skoly, kde skoln'i uniformy presto pusob'i star'e pravidlo: Pouz'ivejte tmav'e dno a celosez'onn'i. N'amestek uvedl, ze prijet'i skoln'i uniformy se bude rozhodovat nejen rodice a ucitel'e, ale tak'e sami studenti, se domn'ivaj'i, ze ve slovech nadeje Vitkalova bude naslouchat. Nicm'ene, at uz to bude skutecne jen dohadovat. Pokud jde o celkov'y vzhled studentu, nekter'e pr'avn'i predpisy o veci uveden'e v region'aln'im z'akona: podle nej mus'i b'yt vzhled studenta v souladu s obecne uzn'avan'ymi normami obchodn'iho stylu a dekorace nen'i dovoleno traumatick'e doplnky, symboly l'eku atd. Celkove by skoln'i uniformy b'yt cist'y, bezpecn'y a esteticky. - Pokud student nechce nosit skoln'i uniformu, kter'a nemuze slouzit jako duvod pro jeho vyloucen'i, protoze vzdel'avac'i instituce v kazd'em pr'ipade povinen poskytnout vseobecn'e vzdel'an'i - r'ik'a Nadezda Vitkalova. - Ale v tomto pr'ipade je student povinen rodice b'yt v'azn'e vzdel'avac'i pr'ace, kter'a st'ale jeste prob'ih'a ovlivnit lhostejn'y student.

Maria Pisarev, RIA «VladNews»

Опубликовано:   20-08-2013, 21:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Horoskop na 19.cervence
19-07-2013, 13:38, Cesky
V nejdulezitejs'ich vecech na v'as, nespol'ehejte na stanovisko nezn'am'ych gratulantu. Dobr'y den kupovat drah'e predmety, sperky, starozitnosti. Dobr'y den cek'a milovn'iky pravdepodobne...
Boj proti pasov'an'i drog na находкинской celnici
25-06-2013, 19:15, Cesky
Находкинская cla se nach'az'i na morsk'em 'useku hranice, kde se prov'ad'i mezin'arodn'i prepravu, kter'e maj'i preshranicn'i trestn'e cinnosti zvl'astn'i z'ajem, souvisej'ic'i s pokusy o neleg'aln'i...
Tret'i f'aze mistrovstv'i Primorsk'y kraj dragster se bude konat v nedeli v bajonetu
9-08-2013, 20:04, Cesky
Tret'i f'aze sampion'atu se bude konat v dr'aze Primorye "Mayhe" v obci. Bajonet. Bude bojovat o v'itezstv'i clenu Vladivostoku, NAKHODKA, Ussuriisk, Chabarovsku a Blagovescensk. Platforma bude...
Exekutori zachranuj'i lidi
21-06-2013, 15:17, Cesky
Zamestnanci oddelen'i soudn'ich приставов Надеждинского ctvrti Pr'imorsk'eho kraje, opet provozovaly nucen'e pohon dluzn'ika v oddelen'i. Na ceste do oddelen'i se stali svedky авариис zahrnuj'ic'i...
Pet-hvezdickov'e hotely otevre cestu do nejvyss'i 'urovne obchodn'ich z'astupcu
1-08-2013, 16:33, Cesky
Podle n'i, hotely ve meste Kapsk'e Stormy a lodn'i Quay a otevr'it moznosti kongresov'eho a v'ystavn'iho pl'anu: "V regionu budou s vets'i pravdepodobnost'i proj'it rozs'ahl'e akce, v'ystavy,...
Kazd'y den, tis'ice studentu po cel'em are'alu obydlen'y Palo
30-08-2013, 14:16, Cesky
Kampan pro vypor'ad'an'i studentu v kampusu Far Eastern Feder'aln'i univerzity nad'ale l'amat rekordy. Podle veden'i spolecnosti CHI Campus forma, je 28.srpna bylo vyd'ano 955 studentu. Jen devet dnu...
Policejn'i pes pomohli sledovat podezrel'eho v trestn'e cinnosti ve Vladivostoku
29-07-2013, 15:05, Cesky
Zena uvedla, ze byla napadena muzem, zn'asilnena a ukradl tasku. Prisel na sc'enu vysetrovac'iho t'ymu rozhovor policistu zraneno. Psovod se psem se rozhl'edl po okol'i. Z um'isten'i urcen'em obeti,...
Dvouluzkov'y nehode opustil mlad'y rezident zivotn'ich sanc'i Vladivostok
20-09-2013, 10:59, Cesky
Presun na silnici mimo prechod pro chodce se obr'atil smrteln'a zranen'i mlad'ym obyvatelum Vladivostoku. Trag'edii doslo asi v deset hodin v Candlelight Leninsky c'asti krajsk'eho mesta. ...
Sberbank zah'ajila projekt o opravu zrakove postizen'e
26-07-2013, 16:04, Cesky
Nyn'i hotovosti kreditn'i a debetn'i transakce u vkladu nevidom'i lid'e mohou sami, bez proxy, m'isto toho, aby vlastnorucn'i podpis grafick'em protejsek na raz'itko - fax. "Snaz'ime se vytvorit...
Obnova verejn'eho osvetlen'i velmi potesen vladivostoktsev
30-07-2013, 21:30, Cesky
"Vysetren'i lidov'a" Akce byla ukoncena ve Vladivostoku. Jak bylo jiz dr'ive psal RIA «VladNews", kter'e se pruzkumu z'ucastnily 148433gorozhanina, kazd'y tret'i dospel'y rezidentn'i mesta. Krome...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!