Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pul miliardy - na zdrav'i

Pul miliardy - na zdrav'i C zac'atku roku v'ice nez 500 milionu rublu bylo prideleno od feder'aln'ich a region'aln'ich rozpoctu na n'akup l'eku pro privilegovan'ych kategori'i obcanu rusk'em. Tato aktiva byla z'isk'ana zivotne dulezit'e l'eky 38000 Primorye zapojen do FRP(voliteln'e l'ek pokryt'i). Na kraji tak'e dostal l'eky na HIV infikovan'ych Primorye ve v'ysi 171 milionu 723 tis'ic 941 rublu. V bl'izk'e budoucnosti bude dals'i aukce, ve kter'e budou zajisteny l'eky pro l'ecbu pacientu s AIDS. Tyto c'ile byly prideleno v'ice nez 41 milionu rublu. Jak uv'ad'i RIA «VladNews», z'astupce reditele odboru zdravotnictv'i Catherine Eliseev prvn'i rok na n'akup l'eku pro lidi, n'arok na d'avky z krajsk'eho rozpoctu uz str'avil 99000000 rublu z feder'aln'iho - 164000000. Nejvets'i objem financn'ich prostredku byl pridelen pro pacienty trp'ic'i vz'acn'ym onemocnen'im. To cinil 423 milionu rublu.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   20-08-2013, 21:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Internetov'e technologie a poskytuj'i pr'istup na soci'aln'i sluzby obyvatelum cel'eho Приморья
6-07-2013, 08:02, Cesky
O tom informoval v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje Pr'imorsk'eho kraje. Pr'ace na zaveden'i «Soci'aln'i port'al» zah'ajena v prosinci roku 2010 na 'uzem'i Первомайского jm'eno mesta...
Na poz'aru v Ussuriysk zachr'anil ctyri lidi
18-09-2013, 12:53, Cesky
18 z'ar'i v 0046 ve vzd'alen'e Hasici obdrzeli zpr'avu o poz'aru v soukrom'y obytn'y dum na ulici Forge v Ussuriysk. Po 5 minut'ach se m'isto platebn'i prisel 32 hasicsk'a zbrojnice objekty hor'ic'i...
V rusk'em, legalizovan'e syst'em-112
1-08-2013, 21:45, Cesky
Tyto z'akony umoznuj'i region vytvorit syst'emov'y-112 - automatizovan'y informacn'i syst'em pro poskytov'an'i sluzeb t'isnov'eho vol'an'i. To bude jednotn'y v Rusku. System Manager-112 pricemz...
Rusk'em chcete, aby se ryby za prijatelnou cenu
22-08-2013, 11:03, Cesky
12.z'ar'i v Primorye bude VIII Mezin'arodn'i kongres pro rybolov, se kazdorocne kon'a v rozvoji odvetv'i rybolovu, pos'ilen'i mezin'arodn'i spolupr'ace mezi rusk'ymi a zahranicn'imi podniky rybolovu....
4-06-2013, 17:15, Cesky
1и 2. cervna na skaln'im poli Пржевальского pryc souteze pro techniku lezen'i "Домбайские parta". T'ym nejleps'ich horolezcu hrany se setkali v obci Екатериновка pod Партизанском uk'azat vysok'e...
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 15 poz'aru
5-06-2013, 12:16, Cesky
'Umrt'i ne, zranen'i jedna osoba. Na hasen'i bylo zapojeno: 91 lid'i person'aln'i a 28 jednotek techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy dodrzovat...
Kontroln'i ревизионному oddelen'i D'aln'eho celn'i r'izen'i - 20 let
1-07-2013, 23:30, Cesky
Usnesen'im st'atn'iho celn'iho v'yboru Ruska od 17. cervna 1993 g. c. 241 «O opatren'ich na zlepsen'i oddelen'i kontroly financn'i a obchodn'i cinnosti celn'ich org'anu Rusk'e Federace» od 1....
Irina rodnina,
13-07-2013, 21:32, Cesky
Ve sv'em projevu na zah'ajen'i Jubilejn'i, 25. konference pobocky Primorsky strany "Jednotn'e Rusko" Kter'a se dnes konala 13. cervence v are'alu Palo na ostrove rustine, Irina Rodnina rekl, ze...
Rusk'a St'atn'i duma zve n'amorn'i ml'adez vyzkouset si psan'i Z'akony
6-08-2013, 18:16, Cesky
Spolecne s n'arodn'im syst'emem vedeck'ych, kreativn'i a inovativn'i cinnosti rusk'e ml'adeze "integrace" St'atn'i dumy Rusk'e federace prov'ad'i dev'at'y All-ruskou konkurenci instituc'i...
Tis'ice knih budou rozd'avat domovy bezplatn'y detsk'y rusk'em
16-08-2013, 20:07, Cesky
Od 24. do 25. srpna bude hostit provincie druh'y rocn'ik rally "Knihu na pobrezn'i ceste", v nemz se konvoj tis'icu kazd'eho, razvezet detsk'ych knih detsk'ym domovum rusk'em. Uspor'adat akci...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!