Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ukrajinsk'a s "Kinder-prekvapen'i" v Primorye dostal 8 let vezen'i za distribuci heroinu

Ukrajinsk'a s "Kinder-prekvapen'i" v Primorye dostal 8 let vezen'i za distribuci heroinu presvedcen'i ukrajinsk'eho obcana, narozen'y v roce 1971 K. Setren'i uk'azalo, ze obcan z'iskal celkovou hmotnost gramu heroinu 19033 coz je obzvl'aste velk'e mnozstv'i, za 'ucelem podpory jeho uveden'i na trh. Doma K balen'i a ze c'ast heroinu v plastov'ych n'adob'ach z "Kinder Surprise" a pak zabalil zbytek l'eku v kapesn'iku, sel se setkat s kupuj'ic'im. Behem operativn'i p'atr'an'i byl zadrzen K. UFSKN Rusko pro Primorye 'uzem'i. Pervomajskij okresn'i soud Vladivostok K. odsouzen k osmi letum odnet'i svobody v trestaneck'e kolonii. Je treba poznamenat, ze K. dr'ivejs'i trestn'i r'izen'i nebyl zapojen, m'a manzelku a dceru, a jeho manzelka podnik'a. On slouzil v n'amorn'i pechote, kandid'at na mistra sportu v boxu, ve verejn'em zivote, pracoval v manazersk'e pozici. Zd'a se, ze mohou b'yt l'eky zm'ast lidsk'y mozek, a to i na d'alku, a to zejm'ena pokud jde o touze rychle a snadno vydelat.

Press-servis Primorsky UFSKN

Опубликовано:   20-08-2013, 11:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Palo are'alu bude m'it sv'eho vlastn'iho predsedu
16-08-2013, 20:07, Cesky
10.r'ijna volit prezidenta D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzitn'iho kampusu o tom. Rusky. To bude nejrozs'ahlejs'i v'yber studentsk'ych vudcu, kter'a se konala v zemi - tiskov'e sluzby na...
Prvn'i f'orum se konalo v Vladivostok manazeru bydlen'i
5-09-2013, 22:03, Cesky
Prvn'i f'orum na bydlen'i Vladivostoku bydlen'i manazeru manazery vsech domu, spojte se!"Probehla vcera vecer v divadle" Underground ". "Dnes, bydlen'i reforma nen'i mozn'e bez aktivn'i 'ucasti...
Predchoz'i deste v Primorye aktualizovan'y z'aznam 10 let promlcec'i lhuta na intenzite sr'azek
25-07-2013, 18:35, Cesky
Jak rekl v tiskov'e sluzby region'aln'iho meteorolog, "mnozstv'i sr'azek v rozmez'i 59 - 222 mm, v oblasti Terneisky po dobu 24 hodin klesly 15-20 mes'icn'i sr'azky." Prestoze mes'ic jeste nen'i u...
V'ice nez 18300 z'akazn'iku D'aln'eho v'ychodu vkladu sporitelen objevil pres internet
17-09-2013, 10:40, Cesky
Celkov'y zustatek hotovosti ulozeny na on-line nyn'i presahuje 91 miliardy rublu. Mezi hlavn'i v'yhody on-line vkladu spoc'iv'a v tom, ze klient muze spravovat sv'e 'uspory v kazd'em vhodn'em...
Mlad'y motocyklista zahynul pri dopravn'i nehode v Primorye
15-07-2013, 20:36, Cesky
V 23 hodin a 40 minut od dispecera ambulance na povinnost dopravn'i policie OMVD rusk'a Ussuriysk byla hl'asena dopravn'i nehode s autem a mopedy. 34-let'y ridic mopedu "Reyser", ignoruje 'ucinek...
Sberbank zah'ajila projekt o opravu zrakove postizen'e
26-07-2013, 16:04, Cesky
Nyn'i hotovosti kreditn'i a debetn'i transakce u vkladu nevidom'i lid'e mohou sami, bez proxy, m'isto toho, aby vlastnorucn'i podpis grafick'em protejsek na raz'itko - fax. "Snaz'ime se vytvorit...
Stavby na D'aln'em v'ychode,
21-08-2013, 16:04, Cesky
Viktor Isajeva dnes navst'ivil Khabarovsk lodenice a zkoumal civiln'i lode buduj'i v r'amci programu rozvoje dopravn'i infrastruktury. Tak'e velvyslanec navst'ivil azimutu tah, kter'y je nyn'i...
Z'astupci Primorye pochopit, ze hrana Verejn'a komora o potrebe
28-08-2013, 11:16, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby PC AP, prvn'i cten'i pobrezn'ich poslancu jednomyslne podporen dals'i dulezit'y z'akon: ". Na verejn'e komory 'uzem'i Primorsky" Hlavn'i funkc'i, kter'a - interakce s...
Stovky tis'ic obyvatel Vladivostoku bude moci vybrat vektor rozvoje mesta
12-06-2013, 19:31, Cesky
Zased'an'i organizacn'iho v'yboru projektu "Lidov'a vysetren'i" probehlo dnes ve Vladivostoku. Pod veden'im vedouc'iho Vladivostoku Igor Пушкарева organizacn'i v'ybor pl'anuje zmapovat radu projektu,...
Nalezen'e trosky vrtuln'iku chyb'i u Tver
17-09-2013, 15:13, Cesky
Trosky vrtuln'iku Agusta A119 zmizel 14. z'ar'i v regionu Tver, nach'az'i v tesn'e bl'izkosti obce Selco Staritskogo okresu. V pondel'i vecer zpravodajsk'e agentury "Interfax". Na m'iste nehody nasli...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!