Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ukrajinsk'a s "Kinder-prekvapen'i" v Primorye dostal 8 let vezen'i za distribuci heroinu

Ukrajinsk'a s "Kinder-prekvapen'i" v Primorye dostal 8 let vezen'i za distribuci heroinu presvedcen'i ukrajinsk'eho obcana, narozen'y v roce 1971 K. Setren'i uk'azalo, ze obcan z'iskal celkovou hmotnost gramu heroinu 19033 coz je obzvl'aste velk'e mnozstv'i, za 'ucelem podpory jeho uveden'i na trh. Doma K balen'i a ze c'ast heroinu v plastov'ych n'adob'ach z "Kinder Surprise" a pak zabalil zbytek l'eku v kapesn'iku, sel se setkat s kupuj'ic'im. Behem operativn'i p'atr'an'i byl zadrzen K. UFSKN Rusko pro Primorye 'uzem'i. Pervomajskij okresn'i soud Vladivostok K. odsouzen k osmi letum odnet'i svobody v trestaneck'e kolonii. Je treba poznamenat, ze K. dr'ivejs'i trestn'i r'izen'i nebyl zapojen, m'a manzelku a dceru, a jeho manzelka podnik'a. On slouzil v n'amorn'i pechote, kandid'at na mistra sportu v boxu, ve verejn'em zivote, pracoval v manazersk'e pozici. Zd'a se, ze mohou b'yt l'eky zm'ast lidsk'y mozek, a to i na d'alku, a to zejm'ena pokud jde o touze rychle a snadno vydelat.

Press-servis Primorsky UFSKN

Опубликовано:   20-08-2013, 11:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Rusk'em m'edia udelali st'atn'iho z'astupce vysetrov'an'i rekonstruovan'eho
2-09-2013, 22:19, Cesky
To je skand'aln'i 'usek silnice o d'elce pouze 15 km, poprv'e rekl den'iku "Vladivostok". RIA VladNews pokracovala na t'ema "peklo" zpusobem. Dals'i, o ceste rekl den'iku "Argumenty a fakta", IA...
D'aln'y V'ychod v pl'anu usadit se nov'ymi lidmi
5-06-2013, 12:15, Cesky
O tom, ze pril'akat potenci'aln'i nov'e obyvatele D'aln'eho V'ychodu mohou nov'ych pracovn'ich m'ist, rekl Ministr Rusk'e Federace pro rozvoj D'aln'eho V'ychodu - полномочный z'astupce Prezidenta...
Tri lid'e se utopili na rockov'em festivalu ve Vladivostoku
19-08-2013, 16:19, Cesky
Na Sobota 17 srpna na Bay "Azure"(Shamora)Primorye tri lid'e se utopili, jeden chybel, rekl RIA «» VladNews vym'ah'an'i pr'ava zdroj. Pres vsechny dustojn'iky varov'an'i z'achrann'ych, lid'e i...
'Uzem'i vojensk'ych z'akladen bude postaven brzy
1-08-2013, 11:03, Cesky
Predseda dumy Vladivostok Helen Nowicka spolu s prim'atorem mesta Vladivostok Igor Pushkarev z'ucastnila zkoum'an'i dvou vojensk'ych z'akladen, ze rusk'e ministerstvo obrany prev'ad'i vlastnictv'i...
25-07-2013, 18:30, Cesky
Na vcerejs'im jedn'an'i v p'at'e odvolac'i soud rozhodnut'i soudu prvn'iho stupne(Rozhodc'i soud Primorsk'eho kraje)o navr'acen'i oziven'i, "Pacific Marine" ve prospech st'atn'ich podniku...
Stovky cyklistu jel v noci na jedn'e z hlavn'ich ulic ve meste
27-07-2013, 17:03, Cesky
Dals'i j'izda na kole se konalo ve Vladivostoku v noci z p'atku na sobotu. Stovky cyklistu sesli v deset hodin vecer na zast'avce Gajdamak, j'izda po hlavn'i ulici mesta - Svetlanskaya, komunikovat s...
V r'amci
27-08-2013, 21:45, Cesky
Dnes 27.srpna v dopoledn'ich hodin'ach v m'iste prom'itac'ich stovky "Neptune" det'i bav'i. Tam byl slavnostn'i akce venovan'a nadch'azej'ic'i Den znalost'i a poskytov'an'i dals'ich skolsk'ych...
Na kontrole u st'atn'iho z'astupce - kvalita verejn'ych sluzeb
1-07-2013, 23:31, Cesky
Behem n'iz bylo zjisteno, ze v dusledku hav'arie zustali bez vody obyvatel'e bytov'ych domu v ulic'ich Нагорная a Кореннова. Rekonstrukcn'i pr'ace LLC «Теплосетевая spolecnost» tr'avila v'ice nez 2 x...
Anton Lubchenko otevr'it slavn'y hudebn'i festival
22-07-2013, 16:00, Cesky
Na slavnostn'im zah'ajen'i festivalu tak'e vyzvala guvern'era Primorsk'eho kraje Vladim'ira Miklushevsky. «Brucknerfest Linz»(Bryuknerfest)- je hudebn'i festival, pojmenovan'y na pocest Antona...
Ve meste Артеме dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti l'ekare-инфекциониста
28-06-2013, 14:15, Cesky
Следственными org'any Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace na Приморскому okraji dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti l'ekare-инфекциониста КГБУЗ «Артемовская mestsk'a nemocnice c. 2» ....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!