Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Stezka Detroit

Stezka Detroit Zaj'imav'e je, ze v seznamu pr'icin, kter'e vedly k 'upadku mesta, kter'e kdysi vlajkovou lod'i americk'eho automobilov'eho odvetv'i, je v neposledn'i rade s ohledem na pr'iliv africk'ych Americanu z nejchuds'ich zem'i na svete. Pr'y to udelal metropoli nepr'ijemn'e pro domorod'e komunity, a ti se postupne zacala ho opustit. Samozrejme, ze to je jen jeden z duvodu pro odsouv'an'i Detroitu, a mozn'a pritazen'e za vlasy. Nebo mozn'a ne. Jednou, na jedn'e z subkultur jsem se snazila zjistit postoj mlad'e generace k "hosty" z jizn'ich republik b'yval'eho SSSR. Mnoho vyj'adril nespokojenost s t'im, ze pr'ilis mnoho lid'i v nasem meste pracovn'iky. Ale co to je, ze v rozporu s tzv. prich'azej'i v hojn'em poctu, nebyli schopni konkr'etne odpovedet. Na prvn'i pohled negativn'i, kter'e zpusobuj'i mlad'e migruj'ic'i pracovn'iky, nen'i jasn'e. Pro me je vets'i zlo kolegy alkoholiku poflakovat. V dopoledn'ich hodin'ach, casto viden'y obr'azek jako skoln'ik-Uzbekist'an shromazduje lahv'i a nedopalku bal'icek, vyhodil v noci pit'i v okne m'ych sousedu. Pr'ace muz, bohum nebo luk, je nepravdepodobn'e, ze negativn'i emoce, proc takov'e nepr'atelstv'i a negativity vuci migrantum?Jeden muze videt duvod, to dlouho bylo pr'islovecn'e rusk'e obleceni lid'e: kdyz v R'ime, chovejte se jako R'iman'e nejdou. Ano, m'ate jinou kulturu, normy chov'an'i, etiketu sv'e n'arodn'i nadace, ale v ciz'i zemi, mus'i z'it podle sv'ych pr'avn'ich predpisu. Kazd'y nekdy slysel o stavu, kdy pr'isnejs'i pozadavky nejen na uct'iv'an'i pr'ava, ale tak'e oblecen'i, chov'an'i, styl, volnocasov'e aktivity, a to i pro turisty, se kter'ymi se tyto zeme a krmiv. A ve sv'e vlastn'i zemi jsme jen plach'e sp'achat tyto predpisy. Nepovazuji za nutn'e, aby tak ucinily, a ve Spojen'ych st'atech Detroitu Nicm'ene, hlavn'i probl'em, podle m'eho n'azoru, ne sami migranti, a jejich c'isla. Nase spolecnost nemuze str'avit mnoho migruj'ic'ich pracovn'iku, kter'i prisli k n'am do pr'ace. Nemusej'i se prizpusobit - dodrzovat normy nas'i kultury, etiky, usadit se zde. Nav'ic, je jich tolik, ze zac'inaj'i stanovit vlastn'i pravidla. Jeden muj pr'itel pracuje v tisk'arne doslo ned'avno produkoval hlavickov'y menu restaurace n'arodn'i kuchyne. Z'akazn'ik jen tak "prij'it v hojn'em poctu," odm'itla zaplatit v pln'em rozsahu vykonan'e pr'ace, rekl: "Zeno, jsi st'ale se h'adat se mnou?". Odm'itl pokracovat v obchodn'i vztah se spolecnost'i, protoze je to ostudn'e obchodovat s pan'i!A byl jsem prekvapen t'im, spor mezi "prij'it v hojn'em poctu." Pot'e poz'adal souseda, prvn'i srovn'avac s "rusk'ym" Zevedinovna prostredn'i jm'eno, s n'imz sedela ve skole. A dostal odpoved: "S c'insk'ymi nejak." Na dals'i ot'azku: "Co je jeho jm'eno" - reklo d'ite: "A co se ho zeptat?Je to C'inan!".

Karina Pozdniak, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Rusk'em m'edia udelali st'atn'iho z'astupce vysetrov'an'i rekonstruovan'eho
2-09-2013, 22:19, Cesky
To je skand'aln'i 'usek silnice o d'elce pouze 15 km, poprv'e rekl den'iku "Vladivostok". RIA VladNews pokracovala na t'ema "peklo" zpusobem. Dals'i, o ceste rekl den'iku "Argumenty a fakta", IA...
D'aln'y V'ychod v pl'anu usadit se nov'ymi lidmi
5-06-2013, 12:15, Cesky
O tom, ze pril'akat potenci'aln'i nov'e obyvatele D'aln'eho V'ychodu mohou nov'ych pracovn'ich m'ist, rekl Ministr Rusk'e Federace pro rozvoj D'aln'eho V'ychodu - полномочный z'astupce Prezidenta...
Tri lid'e se utopili na rockov'em festivalu ve Vladivostoku
19-08-2013, 16:19, Cesky
Na Sobota 17 srpna na Bay "Azure"(Shamora)Primorye tri lid'e se utopili, jeden chybel, rekl RIA «» VladNews vym'ah'an'i pr'ava zdroj. Pres vsechny dustojn'iky varov'an'i z'achrann'ych, lid'e i...
'Uzem'i vojensk'ych z'akladen bude postaven brzy
1-08-2013, 11:03, Cesky
Predseda dumy Vladivostok Helen Nowicka spolu s prim'atorem mesta Vladivostok Igor Pushkarev z'ucastnila zkoum'an'i dvou vojensk'ych z'akladen, ze rusk'e ministerstvo obrany prev'ad'i vlastnictv'i...
25-07-2013, 18:30, Cesky
Na vcerejs'im jedn'an'i v p'at'e odvolac'i soud rozhodnut'i soudu prvn'iho stupne(Rozhodc'i soud Primorsk'eho kraje)o navr'acen'i oziven'i, "Pacific Marine" ve prospech st'atn'ich podniku...
Stovky cyklistu jel v noci na jedn'e z hlavn'ich ulic ve meste
27-07-2013, 17:03, Cesky
Dals'i j'izda na kole se konalo ve Vladivostoku v noci z p'atku na sobotu. Stovky cyklistu sesli v deset hodin vecer na zast'avce Gajdamak, j'izda po hlavn'i ulici mesta - Svetlanskaya, komunikovat s...
V r'amci
27-08-2013, 21:45, Cesky
Dnes 27.srpna v dopoledn'ich hodin'ach v m'iste prom'itac'ich stovky "Neptune" det'i bav'i. Tam byl slavnostn'i akce venovan'a nadch'azej'ic'i Den znalost'i a poskytov'an'i dals'ich skolsk'ych...
Na kontrole u st'atn'iho z'astupce - kvalita verejn'ych sluzeb
1-07-2013, 23:31, Cesky
Behem n'iz bylo zjisteno, ze v dusledku hav'arie zustali bez vody obyvatel'e bytov'ych domu v ulic'ich Нагорная a Кореннова. Rekonstrukcn'i pr'ace LLC «Теплосетевая spolecnost» tr'avila v'ice nez 2 x...
Anton Lubchenko otevr'it slavn'y hudebn'i festival
22-07-2013, 16:00, Cesky
Na slavnostn'im zah'ajen'i festivalu tak'e vyzvala guvern'era Primorsk'eho kraje Vladim'ira Miklushevsky. «Brucknerfest Linz»(Bryuknerfest)- je hudebn'i festival, pojmenovan'y na pocest Antona...
Ve meste Артеме dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti l'ekare-инфекциониста
28-06-2013, 14:15, Cesky
Следственными org'any Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace na Приморскому okraji dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti l'ekare-инфекциониста КГБУЗ «Артемовская mestsk'a nemocnice c. 2» ....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!