Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Stezka Detroit

Stezka Detroit Zaj'imav'e je, ze v seznamu pr'icin, kter'e vedly k 'upadku mesta, kter'e kdysi vlajkovou lod'i americk'eho automobilov'eho odvetv'i, je v neposledn'i rade s ohledem na pr'iliv africk'ych Americanu z nejchuds'ich zem'i na svete. Pr'y to udelal metropoli nepr'ijemn'e pro domorod'e komunity, a ti se postupne zacala ho opustit. Samozrejme, ze to je jen jeden z duvodu pro odsouv'an'i Detroitu, a mozn'a pritazen'e za vlasy. Nebo mozn'a ne. Jednou, na jedn'e z subkultur jsem se snazila zjistit postoj mlad'e generace k "hosty" z jizn'ich republik b'yval'eho SSSR. Mnoho vyj'adril nespokojenost s t'im, ze pr'ilis mnoho lid'i v nasem meste pracovn'iky. Ale co to je, ze v rozporu s tzv. prich'azej'i v hojn'em poctu, nebyli schopni konkr'etne odpovedet. Na prvn'i pohled negativn'i, kter'e zpusobuj'i mlad'e migruj'ic'i pracovn'iky, nen'i jasn'e. Pro me je vets'i zlo kolegy alkoholiku poflakovat. V dopoledn'ich hodin'ach, casto viden'y obr'azek jako skoln'ik-Uzbekist'an shromazduje lahv'i a nedopalku bal'icek, vyhodil v noci pit'i v okne m'ych sousedu. Pr'ace muz, bohum nebo luk, je nepravdepodobn'e, ze negativn'i emoce, proc takov'e nepr'atelstv'i a negativity vuci migrantum?Jeden muze videt duvod, to dlouho bylo pr'islovecn'e rusk'e obleceni lid'e: kdyz v R'ime, chovejte se jako R'iman'e nejdou. Ano, m'ate jinou kulturu, normy chov'an'i, etiketu sv'e n'arodn'i nadace, ale v ciz'i zemi, mus'i z'it podle sv'ych pr'avn'ich predpisu. Kazd'y nekdy slysel o stavu, kdy pr'isnejs'i pozadavky nejen na uct'iv'an'i pr'ava, ale tak'e oblecen'i, chov'an'i, styl, volnocasov'e aktivity, a to i pro turisty, se kter'ymi se tyto zeme a krmiv. A ve sv'e vlastn'i zemi jsme jen plach'e sp'achat tyto predpisy. Nepovazuji za nutn'e, aby tak ucinily, a ve Spojen'ych st'atech Detroitu Nicm'ene, hlavn'i probl'em, podle m'eho n'azoru, ne sami migranti, a jejich c'isla. Nase spolecnost nemuze str'avit mnoho migruj'ic'ich pracovn'iku, kter'i prisli k n'am do pr'ace. Nemusej'i se prizpusobit - dodrzovat normy nas'i kultury, etiky, usadit se zde. Nav'ic, je jich tolik, ze zac'inaj'i stanovit vlastn'i pravidla. Jeden muj pr'itel pracuje v tisk'arne doslo ned'avno produkoval hlavickov'y menu restaurace n'arodn'i kuchyne. Z'akazn'ik jen tak "prij'it v hojn'em poctu," odm'itla zaplatit v pln'em rozsahu vykonan'e pr'ace, rekl: "Zeno, jsi st'ale se h'adat se mnou?". Odm'itl pokracovat v obchodn'i vztah se spolecnost'i, protoze je to ostudn'e obchodovat s pan'i!A byl jsem prekvapen t'im, spor mezi "prij'it v hojn'em poctu." Pot'e poz'adal souseda, prvn'i srovn'avac s "rusk'ym" Zevedinovna prostredn'i jm'eno, s n'imz sedela ve skole. A dostal odpoved: "S c'insk'ymi nejak." Na dals'i ot'azku: "Co je jeho jm'eno" - reklo d'ite: "A co se ho zeptat?Je to C'inan!".

Karina Pozdniak, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Jm'ena baletu herci Seaside opery a baletu
25-07-2013, 12:50, Cesky
Seaside divadlo opery a baletu s n'azvem baletu hercu. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby divadla, vsechny z nich se pod'il'i na pervoypostanovke se bude konat do konce tohoto roku. Predpokl'ad'a se,...
Hydrologick'e pomery v 'uzem'i Chabarovsku: 13. srpna
13-08-2013, 20:02, Cesky
Pripomenme, ze v z'avislosti na Far Eastern Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, v obdob'i od 16. do 31. se 8. 2013 ocek'av'a zv'ysen'i hladiny vody v rece Amur...
Igor Pushkarev se dnes setkal s delegac'i Niigata
11-07-2013, 14:19, Cesky
Delegace - z'astupci obce, clenov'e zastupitelstva Niigata, vedeck'ych pracovn'iku 'Ustavu pro hospod'arsk'y v'yzkum v severov'ychodn'i Asii, stejne jako skupina vedouc'ich ruzn'ych obchodn'ich firem...
Steal D'aln'em v'ychode: na Kamcatce zatcen reditel Gupalo
16-09-2013, 23:01, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby St'atn'iho ministerstva vnitra Far Eastern District Federal, jde o kr'adez v'ice nez 95 milionu rublu na uzavren'i pomysln'e transakce na dod'avky uhl'i. Skutecnost,...
Hrozba povodn'i v okrese Khasan prosel
21-07-2013, 19:48, Cesky
Podle 'udaju z mer'ic'ich stanic, je nyn'i trend k poklesu hladiny vody. Flood vrchol prosel. Z'aplavy a z'adn'a zranen'i nebyly hl'aseny......
Приморцы z'iskaly ocenen'i od полпреда Viktora Ишаева
10-06-2013, 19:02, Cesky
Dnes vedouc'i Минвостокразвития Rusko - spolecne zrekapitulujeme Prezidenta v ДВФО Viktor Ишаев dnes udelil st'atn'i vyznamen'an'i дальневосточникам. Slavnostn'i ceremoni'al pred'av'an'i st'atn'ich...
Provozn'i informace v dusledku cyklonu pred'an v Primorye
31-07-2013, 18:03, Cesky
No z'aplavy. Goes dals'i pokles hladiny. Pracovn'ici rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i 1042 SC z: 1. Nastavte mostn'i opery a realizov'any dod'avky desek. 2 Obnoven do 10 kW prenosov'e...
Пресечен kan'al z'asilky heroinu z Иркутска do Vladivostoku
5-06-2013, 12:16, Cesky
Nejvets'i kan'al z'asilky heroinu z Иркутска do Vladivostoku пресечен zamestnanci R'izen'i ФСКН Ruska Приморскому okraji. Fin'aln'i tecka v provozu se uskutecn'i v jednom z hotelu v oblasti z'atoky v...
18. cervence - Den st'atn'iho poz'arn'iho dohledu
18-07-2013, 20:15, Cesky
Referencn'i bod v dejin'ach kontroly st'atn'iho poz'arn'iho byl podpis v tento den v roce 1927 All-rusk'e 'Ustredn'i v'ykonn'y v'ybor a Rada lidov'ych komisaru na "nar'izen'i o org'anech st'atn'iho...
Soukrom'e penzijn'i fondy
23-08-2013, 18:48, Cesky
Sn'izen'i poctu st'avaj'ic'ich penzijn'ich fondu rekl banky Ruska. Odborn'ici se domn'ivaj'i, ze za p'ar let se pocet nest'atn'ich penzijn'ich fondu(FNM)z 134 sn'izena na polovinu. Konsolidace trhu a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!