Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Stezka Detroit

Stezka Detroit Zaj'imav'e je, ze v seznamu pr'icin, kter'e vedly k 'upadku mesta, kter'e kdysi vlajkovou lod'i americk'eho automobilov'eho odvetv'i, je v neposledn'i rade s ohledem na pr'iliv africk'ych Americanu z nejchuds'ich zem'i na svete. Pr'y to udelal metropoli nepr'ijemn'e pro domorod'e komunity, a ti se postupne zacala ho opustit. Samozrejme, ze to je jen jeden z duvodu pro odsouv'an'i Detroitu, a mozn'a pritazen'e za vlasy. Nebo mozn'a ne. Jednou, na jedn'e z subkultur jsem se snazila zjistit postoj mlad'e generace k "hosty" z jizn'ich republik b'yval'eho SSSR. Mnoho vyj'adril nespokojenost s t'im, ze pr'ilis mnoho lid'i v nasem meste pracovn'iky. Ale co to je, ze v rozporu s tzv. prich'azej'i v hojn'em poctu, nebyli schopni konkr'etne odpovedet. Na prvn'i pohled negativn'i, kter'e zpusobuj'i mlad'e migruj'ic'i pracovn'iky, nen'i jasn'e. Pro me je vets'i zlo kolegy alkoholiku poflakovat. V dopoledn'ich hodin'ach, casto viden'y obr'azek jako skoln'ik-Uzbekist'an shromazduje lahv'i a nedopalku bal'icek, vyhodil v noci pit'i v okne m'ych sousedu. Pr'ace muz, bohum nebo luk, je nepravdepodobn'e, ze negativn'i emoce, proc takov'e nepr'atelstv'i a negativity vuci migrantum?Jeden muze videt duvod, to dlouho bylo pr'islovecn'e rusk'e obleceni lid'e: kdyz v R'ime, chovejte se jako R'iman'e nejdou. Ano, m'ate jinou kulturu, normy chov'an'i, etiketu sv'e n'arodn'i nadace, ale v ciz'i zemi, mus'i z'it podle sv'ych pr'avn'ich predpisu. Kazd'y nekdy slysel o stavu, kdy pr'isnejs'i pozadavky nejen na uct'iv'an'i pr'ava, ale tak'e oblecen'i, chov'an'i, styl, volnocasov'e aktivity, a to i pro turisty, se kter'ymi se tyto zeme a krmiv. A ve sv'e vlastn'i zemi jsme jen plach'e sp'achat tyto predpisy. Nepovazuji za nutn'e, aby tak ucinily, a ve Spojen'ych st'atech Detroitu Nicm'ene, hlavn'i probl'em, podle m'eho n'azoru, ne sami migranti, a jejich c'isla. Nase spolecnost nemuze str'avit mnoho migruj'ic'ich pracovn'iku, kter'i prisli k n'am do pr'ace. Nemusej'i se prizpusobit - dodrzovat normy nas'i kultury, etiky, usadit se zde. Nav'ic, je jich tolik, ze zac'inaj'i stanovit vlastn'i pravidla. Jeden muj pr'itel pracuje v tisk'arne doslo ned'avno produkoval hlavickov'y menu restaurace n'arodn'i kuchyne. Z'akazn'ik jen tak "prij'it v hojn'em poctu," odm'itla zaplatit v pln'em rozsahu vykonan'e pr'ace, rekl: "Zeno, jsi st'ale se h'adat se mnou?". Odm'itl pokracovat v obchodn'i vztah se spolecnost'i, protoze je to ostudn'e obchodovat s pan'i!A byl jsem prekvapen t'im, spor mezi "prij'it v hojn'em poctu." Pot'e poz'adal souseda, prvn'i srovn'avac s "rusk'ym" Zevedinovna prostredn'i jm'eno, s n'imz sedela ve skole. A dostal odpoved: "S c'insk'ymi nejak." Na dals'i ot'azku: "Co je jeho jm'eno" - reklo d'ite: "A co se ho zeptat?Je to C'inan!".

Karina Pozdniak, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Primorje farm'ar prednost zastaral'e ядохимикаты
1-07-2013, 14:00, Cesky
V anal'yz'ach vzorku pud vybran'ych тепличном zemedelstv'i Спасского jm'eno zjisteno prekrocen'i obsahu nebezpecn'ych pro zdrav'i ядохимиката, zak'azan'eho k pouzit'i na 'uzem'i Rusk'e Federace. O...
C drevo v'yvozcu
27-08-2013, 21:45, Cesky
Na hranicn'im celn'im Pr'ispevek Ussuri celn'i odhalila dals'i skutecnost, ze soucasn'a non-prohl'asen'i o v'ice nez deset metru krychlov'ych drevarsk'ych v'yrobku vyvezen'ych do C'iny. V prubehu...
Bahama Nikabagamaev uveznen ve vezen'i
23-07-2013, 12:30, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby St'atn'iho ministerstva vnitra Far Eastern feder'aln'iho okresu, ve Vladivostoku, v kav'arne "Bavlna" zadrzeni podezrel'i vyd'ir'an'i. Person'al prov'ad'i spolecn'a...
Oprava Nekrasovsky nadjezd ve Vladivostoku odlozeno na pr'ist'i t'yden
9-08-2013, 20:04, Cesky
Star'e opotrebovan'e konstrukce bude nahrazena novou, silnejs'i a odolnejs'i. Bude to podobn'e v'yrobky vyroben'e v It'alii, ale s pr'isnejs'imi kompenz'atoru. Tyto n'avrhy odolat zat'izen'i je...
Obnova pam'atn'iku
30-08-2013, 14:19, Cesky
Hrobka legend'arn'i krizn'ik n'amorn'iku v'ice nez sto let. V roce 1934 pam'atn'ik utrpel ruce vandalu, prestaven'y v roce 1945 - 1946. Od t'e doby, byl pam'atn'ik obnoven pouze jednou - v roce 1989....
WI-FI ve Vladivostoku: kde se ve meste muzete naj'it voln'y poulicn'i internetov'e
28-06-2013, 19:00, Cesky
Pak je bezplatn'e Wi-Fi se objevil v oblasti dopravn'iho uzlu na Семеновской a na vlakov'em n'adraz'i. Pak se Internet stal dals'i pr'ijemnou sluzbou v autobusech MAN. Od t'e doby se pocet m'ist, kde...
V rusk'em, zacal pracovat
2-08-2013, 18:00, Cesky
Jak bylo uvedeno v oddelen'i verejn'ych sluzeb a palivov'ych zdroju Primorsk'eho kraje, zacal pracovat "hork'e linky" na telefonn'im c'isle, na kter'e muzete z'iskat odbornou radu. Kazd'y den od...
Ridic moped zahynul v Primorje
20-06-2013, 10:45, Cesky
46-let'y muz, управлявший mopedu, se pohyboval stranou obce «Чернышевка», na 108 km d'alnice «Хороль - Арсеньев» absolvoval v'yjezd na protijedouc'ich hnut'i, kde se dopustil stretu s autem «Toyota...
Div'aci hudebn'iho festivalu Red Rocks Vladivostoku hr'ali v «Business-to-Start»
27-06-2013, 14:01, Cesky
Na festivalu Red Rocks, kter'y se konal minulou nedeli se v r'amci Kulturn'i Olympi'ady, Sporitelna - gener'aln'i partner festivalu a XXII Zimn'ich Olympijsk'ych her v Soci 2014 - v hern'i podobe...
V Arsenyev policie zadrzela mladistv'eho podezrel'eho z loupeze
13-07-2013, 16:15, Cesky
V Mestsk'e policie poz'adala m'istn'i obyvatele. Zena uvedla, ze asi v sedm hodin vecer se svou malou dcerou prisel nezn'amou d'ivku a vybran'ych vysoce cenen'y mobiln'i telefon. Podle prohl'asen'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!