Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Stezka Detroit

Stezka Detroit Zaj'imav'e je, ze v seznamu pr'icin, kter'e vedly k 'upadku mesta, kter'e kdysi vlajkovou lod'i americk'eho automobilov'eho odvetv'i, je v neposledn'i rade s ohledem na pr'iliv africk'ych Americanu z nejchuds'ich zem'i na svete. Pr'y to udelal metropoli nepr'ijemn'e pro domorod'e komunity, a ti se postupne zacala ho opustit. Samozrejme, ze to je jen jeden z duvodu pro odsouv'an'i Detroitu, a mozn'a pritazen'e za vlasy. Nebo mozn'a ne. Jednou, na jedn'e z subkultur jsem se snazila zjistit postoj mlad'e generace k "hosty" z jizn'ich republik b'yval'eho SSSR. Mnoho vyj'adril nespokojenost s t'im, ze pr'ilis mnoho lid'i v nasem meste pracovn'iky. Ale co to je, ze v rozporu s tzv. prich'azej'i v hojn'em poctu, nebyli schopni konkr'etne odpovedet. Na prvn'i pohled negativn'i, kter'e zpusobuj'i mlad'e migruj'ic'i pracovn'iky, nen'i jasn'e. Pro me je vets'i zlo kolegy alkoholiku poflakovat. V dopoledn'ich hodin'ach, casto viden'y obr'azek jako skoln'ik-Uzbekist'an shromazduje lahv'i a nedopalku bal'icek, vyhodil v noci pit'i v okne m'ych sousedu. Pr'ace muz, bohum nebo luk, je nepravdepodobn'e, ze negativn'i emoce, proc takov'e nepr'atelstv'i a negativity vuci migrantum?Jeden muze videt duvod, to dlouho bylo pr'islovecn'e rusk'e obleceni lid'e: kdyz v R'ime, chovejte se jako R'iman'e nejdou. Ano, m'ate jinou kulturu, normy chov'an'i, etiketu sv'e n'arodn'i nadace, ale v ciz'i zemi, mus'i z'it podle sv'ych pr'avn'ich predpisu. Kazd'y nekdy slysel o stavu, kdy pr'isnejs'i pozadavky nejen na uct'iv'an'i pr'ava, ale tak'e oblecen'i, chov'an'i, styl, volnocasov'e aktivity, a to i pro turisty, se kter'ymi se tyto zeme a krmiv. A ve sv'e vlastn'i zemi jsme jen plach'e sp'achat tyto predpisy. Nepovazuji za nutn'e, aby tak ucinily, a ve Spojen'ych st'atech Detroitu Nicm'ene, hlavn'i probl'em, podle m'eho n'azoru, ne sami migranti, a jejich c'isla. Nase spolecnost nemuze str'avit mnoho migruj'ic'ich pracovn'iku, kter'i prisli k n'am do pr'ace. Nemusej'i se prizpusobit - dodrzovat normy nas'i kultury, etiky, usadit se zde. Nav'ic, je jich tolik, ze zac'inaj'i stanovit vlastn'i pravidla. Jeden muj pr'itel pracuje v tisk'arne doslo ned'avno produkoval hlavickov'y menu restaurace n'arodn'i kuchyne. Z'akazn'ik jen tak "prij'it v hojn'em poctu," odm'itla zaplatit v pln'em rozsahu vykonan'e pr'ace, rekl: "Zeno, jsi st'ale se h'adat se mnou?". Odm'itl pokracovat v obchodn'i vztah se spolecnost'i, protoze je to ostudn'e obchodovat s pan'i!A byl jsem prekvapen t'im, spor mezi "prij'it v hojn'em poctu." Pot'e poz'adal souseda, prvn'i srovn'avac s "rusk'ym" Zevedinovna prostredn'i jm'eno, s n'imz sedela ve skole. A dostal odpoved: "S c'insk'ymi nejak." Na dals'i ot'azku: "Co je jeho jm'eno" - reklo d'ite: "A co se ho zeptat?Je to C'inan!".

Karina Pozdniak, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Palo are'alu bude m'it sv'eho vlastn'iho predsedu
16-08-2013, 20:07, Cesky
10.r'ijna volit prezidenta D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzitn'iho kampusu o tom. Rusky. To bude nejrozs'ahlejs'i v'yber studentsk'ych vudcu, kter'a se konala v zemi - tiskov'e sluzby na...
Prvn'i f'orum se konalo v Vladivostok manazeru bydlen'i
5-09-2013, 22:03, Cesky
Prvn'i f'orum na bydlen'i Vladivostoku bydlen'i manazeru manazery vsech domu, spojte se!"Probehla vcera vecer v divadle" Underground ". "Dnes, bydlen'i reforma nen'i mozn'e bez aktivn'i 'ucasti...
Predchoz'i deste v Primorye aktualizovan'y z'aznam 10 let promlcec'i lhuta na intenzite sr'azek
25-07-2013, 18:35, Cesky
Jak rekl v tiskov'e sluzby region'aln'iho meteorolog, "mnozstv'i sr'azek v rozmez'i 59 - 222 mm, v oblasti Terneisky po dobu 24 hodin klesly 15-20 mes'icn'i sr'azky." Prestoze mes'ic jeste nen'i u...
V'ice nez 18300 z'akazn'iku D'aln'eho v'ychodu vkladu sporitelen objevil pres internet
17-09-2013, 10:40, Cesky
Celkov'y zustatek hotovosti ulozeny na on-line nyn'i presahuje 91 miliardy rublu. Mezi hlavn'i v'yhody on-line vkladu spoc'iv'a v tom, ze klient muze spravovat sv'e 'uspory v kazd'em vhodn'em...
Mlad'y motocyklista zahynul pri dopravn'i nehode v Primorye
15-07-2013, 20:36, Cesky
V 23 hodin a 40 minut od dispecera ambulance na povinnost dopravn'i policie OMVD rusk'a Ussuriysk byla hl'asena dopravn'i nehode s autem a mopedy. 34-let'y ridic mopedu "Reyser", ignoruje 'ucinek...
Sberbank zah'ajila projekt o opravu zrakove postizen'e
26-07-2013, 16:04, Cesky
Nyn'i hotovosti kreditn'i a debetn'i transakce u vkladu nevidom'i lid'e mohou sami, bez proxy, m'isto toho, aby vlastnorucn'i podpis grafick'em protejsek na raz'itko - fax. "Snaz'ime se vytvorit...
Stavby na D'aln'em v'ychode,
21-08-2013, 16:04, Cesky
Viktor Isajeva dnes navst'ivil Khabarovsk lodenice a zkoumal civiln'i lode buduj'i v r'amci programu rozvoje dopravn'i infrastruktury. Tak'e velvyslanec navst'ivil azimutu tah, kter'y je nyn'i...
Z'astupci Primorye pochopit, ze hrana Verejn'a komora o potrebe
28-08-2013, 11:16, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby PC AP, prvn'i cten'i pobrezn'ich poslancu jednomyslne podporen dals'i dulezit'y z'akon: ". Na verejn'e komory 'uzem'i Primorsky" Hlavn'i funkc'i, kter'a - interakce s...
Stovky tis'ic obyvatel Vladivostoku bude moci vybrat vektor rozvoje mesta
12-06-2013, 19:31, Cesky
Zased'an'i organizacn'iho v'yboru projektu "Lidov'a vysetren'i" probehlo dnes ve Vladivostoku. Pod veden'im vedouc'iho Vladivostoku Igor Пушкарева organizacn'i v'ybor pl'anuje zmapovat radu projektu,...
Nalezen'e trosky vrtuln'iku chyb'i u Tver
17-09-2013, 15:13, Cesky
Trosky vrtuln'iku Agusta A119 zmizel 14. z'ar'i v regionu Tver, nach'az'i v tesn'e bl'izkosti obce Selco Staritskogo okresu. V pondel'i vecer zpravodajsk'e agentury "Interfax". Na m'iste nehody nasli...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!