Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Prid'ano rusk'eho mesta Pl'aze

Prid'ano rusk'eho mesta Pl'aze Je to ot'azka dnu, kter'e zb'yvaj'i do podzimu, a mestan'e se snaz'i pri kazd'e pr'ilezitosti dostat se na pl'az, aby nas'akly slunce, kter'y nen'i casto potesen vladivostoktsev v letosn'im roce. Letos v l'ete jsme hodnotili dals'i v'yhodu mostu pres v'ychodn'i prulivu Bospor, kter'y spojuje pevninu s ruskou ostrove. A jeho pobrez'i. Pokud je to pohodln'e pro koup'an'i a opalov'an'ikoupele, snaz'i se pochopit korespondent "B". Na ostrove, jak se uk'azalo, existuje mnoho skvel'ych divok'e pl'aze, kde si muzete nejen opalovat a koupat, ale: voda ze struktur st'iznost'i sanepidnadzora. Ale ot'azkou je, jak se tam dostat, protoze ne vsechny z nich jsou v doch'azkov'e vzd'alenosti. Vyhled'av'an'i na internetu, a konkr'etneji, pomoc'i nekolika navigac'i jsem byl "odpoc'iv'a cesta", kter'a je vhodn'a pro ty, kter'i jsou nuceni pouz'ivat verejnou dopravu - autobus.Pospelovo vesnice a prilehl'e k pl'azi jsou nejpopul'arnejs'i ze vsech pr'azdninov'ych destinac'i na ostrove ¬ jejich bl'izkosti rusk'eho mostu. Pobrez'i je skalnat'e, ale dno je p'iscit'e. Voda je tepl'a a je st'ale cist'y. Ve vsech, i zatazen'y den na pl'azi preplnen'e. Jako bonus - je zde kr'asn'y v'yhled na rusk'e mostu, nen'i vzdy videt. Muzete se tam dostat autem, na kole, autobusem a pesky. Motorist'e mus'i se obr'atit k dals'i zat'acce po cerpac'i stanici, a to v'as povede kobec, kter'a ve skutecnosti je pl'az. Cyklist'e budou moci dostat presne to sam'e. Pro ty, kter'i uprednostnuj'i mestskou hromadnou dopravu, budete muset vz'it autobus c'islo 22 ale uvedomte si, ze bez'i jen petkr'at za den, proto se pod'ivejte na harmonogram a zpusob pod'an'i na m'iste Vladivostoku. Pro ty, kter'i chtej'i dostat na pl'az pesky, muzete vystoupit na autobus c'islo 15 nebo c'islo 29 na kruhu(a rekne ridic, kter'y potrebujete vstupovat do ringu za mostem), a pak po schodech, kter'y se nach'az'i pr'imo u v'yjezdu z mostu na rusky. To je pouz'iv'ano mnoho obyvatel obce. - Pro n'as je to velmi pohodln'e pl'az, protoze zijeme na Churkin - r'ik'a Vera. - A dostat se sem je mnohem jednoduss'i: nejsou vecn'e dopravn'i z'acpy, as Shamora. Dokonce i pr'atel'e stanice jara nyn'i naleznete zde. - Zijeme v klidn'em prostred'i, zde jsou bl'iz, nez ¬ kde jinde - r'ik'a Lydia - vse skvel'e, ale tam je velk'y "ale". Jsem pobouren postoj nekter'ych lid'i, na m'isto odpocinku: v pr'ipade, ze "divok'e pl'azi" mnoz'i interpretuj'i jako "uklidit po sobe nutne." 'Udajne se odpadky vyresit s'am Ve skutecnosti, m'istn'i obyvatel'e si stezuj'i, ze zvysuje prutok n'avstevn'iku na pl'az byla spinav'a, neudrzovan'e a hlucn'e. Garbage rozh'azen'e vsude, rozbit'e sklo, z'apisky. A protoze pl'az je divok'a, a pak si ji pryc, nikdo nebude. Nen'i to tak spatn'e - dr'ive v z'aru dne cel'y breh byl lemovan'y stroje. Nyn'i jet na pl'az autem nemozn'e - cesta je zablokov'ana pr'ikop vykopali k'ym konkr'etne - ze za 'ucelem uvolnen'i m'ista na pl'azi. Na pl'azi m'istem pro lidi a stroje - na molu. Z'akladn'i vesnice na pobrez'i skr'yv'a v hlubin'ach ostrova. Podnozhensky pl'az, i kdyz to nen'i v z'adn'em pr'ipade v bl'izkosti centra m'ista je tak'e vybaven "mesto" k popren'i. Lid'e sem chod'i odpocinout a na jeden den, a na dlouhou dobu, v rozsahu cel'e t'abory. Krupnopeschany pobrez'i, morsk'e dno - taky. Deti miluj'i zde: pro mnoho mal'ych yardu. Na druh'e strane je pl'az se nach'az'i jen kousek od silnice, takze mus'im d'avat pozor, aby nedoslo k p'adu pod kola relaxacn'i dovolenou motoristy. Nab'iz'i kr'asn'y v'yhled na Vladivostok. Stejne jako v Pospelovsky, podnozhenskom na pl'azi, je zde jedna velmi hmatateln'y probl'em - popel'arsk'y. Rekreanti odch'azej'i a necistoty. A ¬ na t'eto banky je nevzhledn'y. Cel'a pl'az je u stroju, kter'e jsou "kr'ast" prostor, ale oddelen'y prostor pro parkov'an'i tam. - Zde prich'azej'i poprv'e, - r'ik'a Irina odpoc'iv'a. - Rozhodla to zkusit - neco nov'eho. Dostali jsme se do auta, ale vetsina nechce prij'it: spinav'y. Dr'ive sel Ulysses st'itu. - J'a sem casto - r'ik'a Alexander. - Prisli jsme sem s pr'ateli skocit z mola. Snadnejs'i se sem dostat, nez Shamora. Bylo by z'adouc'i, aby byla soukrom'a pl'az, pak by to bylo cist'e. V podstate jsem tady na sbernici. Na nohou se dostanete autem, na kole i tax'ikem. Pouze hlavn'i c'ast cesty - a to je asi pul hodiny - je treba udelat po poln'i ceste. Jste pripraveni na to?Autobus c'islo 29 se dostanete na stanici metra "datab'aze", z nichz 5 minut chuze od pl'aze. Je vsak tak'e treba poznamenat, ze ne kazd'y taxi bez'i 20 ¬ 30 minut, nekdy i prest'avka mezi lety dos'ahne hodinu. A presne urcit, kdy odejdete, nemuzete. Lodn'i zvon Bay - velmi popul'arn'i m'isto, protoze krome divok'e pl'azi, je tu docela pohodln'e rekreace a molo. Vzhledem k tomu, z'atoka je pomerne dlouh'a, je zde nekolik pl'az'i - free a placen'e. Voln'a pl'az nen'i pr'ilis v'yhodn'a poloha, velmi bl'izko k prasn'e ceste, kter'a v such'em letn'im dni muze b'yt hodne probl'emu. Pl'azov'y p'isek. Dno je vetsinou bahnit'e, ale nekter'e z nich - kde pres ostrovy p'isku a obl'azku. V l'ete je morsk'a voda je nezvykle tepl'y. Placen'e pl'aze, kter'a se naz'yv'a "s'it Holiday ryb'aru. Na brehu i ve vode a bez pozustatku zbytky lidsk'eho zivota a jeho mazl'icky. A to je to zdarma, tzv. divok'y, nikdo cist'i, takze tam muzete narazit na hodne to spatn'e - v p'isku spousta nedopalky, zbytky potravin, plastov'e tasky, l'ahve. Bell je m'irne nad stolicku, a dostanete se do soukrom'e dopravy, a ve stejn'e trase c'islo 29. Shamora Nyn'i je zde alternativa, a to je mnohem jednoduss'i letn'i dovolenou pro vsechny obyvatele mesta Vladivostok a jeho host'e. K'ez bychom vsichni p'ece o pr'irodu, ne podest'ylka nebo pobrez'i ostrova s nasimi vlastn'imi silami muze promenit Gornostaevskoe skl'adky - ve sv'e puvodn'i podobe a objemu.

Elvira Mashkov, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
16-07-2013, 18:30, Cesky
15. cervence Odintsovo zacal prvn'i Letn'i v'ycvikov'y t'abor HC "admir'ale. Jen um'isten'i t'ymu jsou nyn'i v'ice nez 30 hr'acu, z nichz nekter'i jsou zapojeni do sberu sledovac'ich...
Slovem i skutkem podnik'an'i ve Vladivostoku dostane podpory ze strany obce
19-07-2013, 22:07, Cesky
Vladivostok - mesto podnikav'ych lid'i. Lid'e, kter'i hledaj'i zivot s'am. Takze kdyz na prahu rozvoje podnik'an'i zeny Vladivostok zobraz'i vek odchodu do duchodu s obchodn'im pl'anem otevren'i...
Uzbek muz pokusil zn'asilnit hluchonem'eho dev'itiletou d'ivku v Primorye
30-08-2013, 14:16, Cesky
Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti 20-rok-star'y muz. Ten je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle...
Horoskop na srpen 7
7-08-2013, 10:31, Cesky
V dobe, bolesti v z'adech a srdce "s'il'i". Vse, co pretezuje srdce a obehov'y syst'em, je treba se vyhnout. Lid'e s onemocnen'im srdce v techto dnech, jak se vyhnout zdlouhav'e cesty, by mel vzd'at...
Zhroutila strecha
29-07-2013, 21:04, Cesky
Tento t'yden bude p'at'y odvolac'i soud vyslechnout odvol'an'i, LLC "Vladled" na z'aklade rozhodnut'i soudu prvn'iho stupne, kter'y je c'astecne ubezpecen, ze tvrzen'i zalobce a priznal se...
Nejleps'i exekutori - «kompetentn'i strelci n-t'eho drina»!
14-06-2013, 19:01, Cesky
Zac'atek obdob'i letn'ich pr'azdnin nen'i hovor'i o konci obcansk'ych povinnost'i. Pro to, aby dovolen'a prosli dobre, slusn'e rusov'e meli byste se ujistit, ze se za n'im z'adn'e dluhy. O sv'e...
21-08-2013, 11:15, Cesky
Na sc'ene okamzite prisli vysetrovac'i t'ym se zenist'e. Policie uspor'adala cordon oblast. Zenijn'i zjisteno, ze skor'apky jsou poskozen'e, nemaj'i pojistku a mohou b'yt prepravov'any. Rozhodl...
Ve Vladivostoku definov'any finalisty kreativn'i souteze «Moje mesto u more»
21-06-2013, 10:30, Cesky
Minul'y ctvrtek, 20. cervna, skoncila prvn'i mestsk'e kreativn'i soutez «Moje mesto u more.» Od 3. do 20. cervna porota выбирало nejleps'ich vok'aly, choreografie, literature, v'ytvarn'em umen'i,...
Policejn'i dustojn'ik je zodpovedn'y za prodej heroinu, je v dom'ac'im vezen'i
8-08-2013, 10:48, Cesky
Pokud jde o policistka, podezrevaemoy pri prodeji heroinu zvolen'e mer'itko omezen'i. Jak jiz bylo dr'ive ozn'ameno, vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky o...
Rusk'em obyvatel'e jsou vyzv'ani, aby
26-08-2013, 20:03, Cesky
30.srpna 2013 na stadionu "Avangard" ve Vladivostoku bude hostit Mezin'arodn'i mistrovstv'i Mixed Martial Arts «» DRAKA. V pr'ipade ocek'avan'eho sejdou nejsilnejs'i bojovn'iky z Ruska, Beloruska,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!