Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Prid'ano rusk'eho mesta Pl'aze

Prid'ano rusk'eho mesta Pl'aze Je to ot'azka dnu, kter'e zb'yvaj'i do podzimu, a mestan'e se snaz'i pri kazd'e pr'ilezitosti dostat se na pl'az, aby nas'akly slunce, kter'y nen'i casto potesen vladivostoktsev v letosn'im roce. Letos v l'ete jsme hodnotili dals'i v'yhodu mostu pres v'ychodn'i prulivu Bospor, kter'y spojuje pevninu s ruskou ostrove. A jeho pobrez'i. Pokud je to pohodln'e pro koup'an'i a opalov'an'ikoupele, snaz'i se pochopit korespondent "B". Na ostrove, jak se uk'azalo, existuje mnoho skvel'ych divok'e pl'aze, kde si muzete nejen opalovat a koupat, ale: voda ze struktur st'iznost'i sanepidnadzora. Ale ot'azkou je, jak se tam dostat, protoze ne vsechny z nich jsou v doch'azkov'e vzd'alenosti. Vyhled'av'an'i na internetu, a konkr'etneji, pomoc'i nekolika navigac'i jsem byl "odpoc'iv'a cesta", kter'a je vhodn'a pro ty, kter'i jsou nuceni pouz'ivat verejnou dopravu - autobus.Pospelovo vesnice a prilehl'e k pl'azi jsou nejpopul'arnejs'i ze vsech pr'azdninov'ych destinac'i na ostrove ¬ jejich bl'izkosti rusk'eho mostu. Pobrez'i je skalnat'e, ale dno je p'iscit'e. Voda je tepl'a a je st'ale cist'y. Ve vsech, i zatazen'y den na pl'azi preplnen'e. Jako bonus - je zde kr'asn'y v'yhled na rusk'e mostu, nen'i vzdy videt. Muzete se tam dostat autem, na kole, autobusem a pesky. Motorist'e mus'i se obr'atit k dals'i zat'acce po cerpac'i stanici, a to v'as povede kobec, kter'a ve skutecnosti je pl'az. Cyklist'e budou moci dostat presne to sam'e. Pro ty, kter'i uprednostnuj'i mestskou hromadnou dopravu, budete muset vz'it autobus c'islo 22 ale uvedomte si, ze bez'i jen petkr'at za den, proto se pod'ivejte na harmonogram a zpusob pod'an'i na m'iste Vladivostoku. Pro ty, kter'i chtej'i dostat na pl'az pesky, muzete vystoupit na autobus c'islo 15 nebo c'islo 29 na kruhu(a rekne ridic, kter'y potrebujete vstupovat do ringu za mostem), a pak po schodech, kter'y se nach'az'i pr'imo u v'yjezdu z mostu na rusky. To je pouz'iv'ano mnoho obyvatel obce. - Pro n'as je to velmi pohodln'e pl'az, protoze zijeme na Churkin - r'ik'a Vera. - A dostat se sem je mnohem jednoduss'i: nejsou vecn'e dopravn'i z'acpy, as Shamora. Dokonce i pr'atel'e stanice jara nyn'i naleznete zde. - Zijeme v klidn'em prostred'i, zde jsou bl'iz, nez ¬ kde jinde - r'ik'a Lydia - vse skvel'e, ale tam je velk'y "ale". Jsem pobouren postoj nekter'ych lid'i, na m'isto odpocinku: v pr'ipade, ze "divok'e pl'azi" mnoz'i interpretuj'i jako "uklidit po sobe nutne." 'Udajne se odpadky vyresit s'am Ve skutecnosti, m'istn'i obyvatel'e si stezuj'i, ze zvysuje prutok n'avstevn'iku na pl'az byla spinav'a, neudrzovan'e a hlucn'e. Garbage rozh'azen'e vsude, rozbit'e sklo, z'apisky. A protoze pl'az je divok'a, a pak si ji pryc, nikdo nebude. Nen'i to tak spatn'e - dr'ive v z'aru dne cel'y breh byl lemovan'y stroje. Nyn'i jet na pl'az autem nemozn'e - cesta je zablokov'ana pr'ikop vykopali k'ym konkr'etne - ze za 'ucelem uvolnen'i m'ista na pl'azi. Na pl'azi m'istem pro lidi a stroje - na molu. Z'akladn'i vesnice na pobrez'i skr'yv'a v hlubin'ach ostrova. Podnozhensky pl'az, i kdyz to nen'i v z'adn'em pr'ipade v bl'izkosti centra m'ista je tak'e vybaven "mesto" k popren'i. Lid'e sem chod'i odpocinout a na jeden den, a na dlouhou dobu, v rozsahu cel'e t'abory. Krupnopeschany pobrez'i, morsk'e dno - taky. Deti miluj'i zde: pro mnoho mal'ych yardu. Na druh'e strane je pl'az se nach'az'i jen kousek od silnice, takze mus'im d'avat pozor, aby nedoslo k p'adu pod kola relaxacn'i dovolenou motoristy. Nab'iz'i kr'asn'y v'yhled na Vladivostok. Stejne jako v Pospelovsky, podnozhenskom na pl'azi, je zde jedna velmi hmatateln'y probl'em - popel'arsk'y. Rekreanti odch'azej'i a necistoty. A ¬ na t'eto banky je nevzhledn'y. Cel'a pl'az je u stroju, kter'e jsou "kr'ast" prostor, ale oddelen'y prostor pro parkov'an'i tam. - Zde prich'azej'i poprv'e, - r'ik'a Irina odpoc'iv'a. - Rozhodla to zkusit - neco nov'eho. Dostali jsme se do auta, ale vetsina nechce prij'it: spinav'y. Dr'ive sel Ulysses st'itu. - J'a sem casto - r'ik'a Alexander. - Prisli jsme sem s pr'ateli skocit z mola. Snadnejs'i se sem dostat, nez Shamora. Bylo by z'adouc'i, aby byla soukrom'a pl'az, pak by to bylo cist'e. V podstate jsem tady na sbernici. Na nohou se dostanete autem, na kole i tax'ikem. Pouze hlavn'i c'ast cesty - a to je asi pul hodiny - je treba udelat po poln'i ceste. Jste pripraveni na to?Autobus c'islo 29 se dostanete na stanici metra "datab'aze", z nichz 5 minut chuze od pl'aze. Je vsak tak'e treba poznamenat, ze ne kazd'y taxi bez'i 20 ¬ 30 minut, nekdy i prest'avka mezi lety dos'ahne hodinu. A presne urcit, kdy odejdete, nemuzete. Lodn'i zvon Bay - velmi popul'arn'i m'isto, protoze krome divok'e pl'azi, je tu docela pohodln'e rekreace a molo. Vzhledem k tomu, z'atoka je pomerne dlouh'a, je zde nekolik pl'az'i - free a placen'e. Voln'a pl'az nen'i pr'ilis v'yhodn'a poloha, velmi bl'izko k prasn'e ceste, kter'a v such'em letn'im dni muze b'yt hodne probl'emu. Pl'azov'y p'isek. Dno je vetsinou bahnit'e, ale nekter'e z nich - kde pres ostrovy p'isku a obl'azku. V l'ete je morsk'a voda je nezvykle tepl'y. Placen'e pl'aze, kter'a se naz'yv'a "s'it Holiday ryb'aru. Na brehu i ve vode a bez pozustatku zbytky lidsk'eho zivota a jeho mazl'icky. A to je to zdarma, tzv. divok'y, nikdo cist'i, takze tam muzete narazit na hodne to spatn'e - v p'isku spousta nedopalky, zbytky potravin, plastov'e tasky, l'ahve. Bell je m'irne nad stolicku, a dostanete se do soukrom'e dopravy, a ve stejn'e trase c'islo 29. Shamora Nyn'i je zde alternativa, a to je mnohem jednoduss'i letn'i dovolenou pro vsechny obyvatele mesta Vladivostok a jeho host'e. K'ez bychom vsichni p'ece o pr'irodu, ne podest'ylka nebo pobrez'i ostrova s nasimi vlastn'imi silami muze promenit Gornostaevskoe skl'adky - ve sv'e puvodn'i podobe a objemu.

Elvira Mashkov, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Horoskop na 5. cervna
5-06-2013, 12:15, Cesky
BERANI dostanou n'arust s'ily a ochota jednat. U v'as objev'i nov'e z'ajmy, t'emer vzdy spojen'e s n'adhern'ymi oblastmi umen'i. Objev'i se moznost realizace dlouhodob'e pl'any, t'emer detsk'e sny. V...
'Uraduj'ic'i s'ef Vladivostok Igor Pushkarev stal kandid'atem na starostu z vl'adnouc'i strany, z'iskal drtivou vetsinu
13-07-2013, 21:32, Cesky
Igor Pushkarev podekoval shrom'azdili za jejich podporu: "V'azen'i pr'atel'e!Dekuji v'am!Dekujeme v'am za vasi podporu, protoze hlasovali pro me. Vzpom'in'am si, ze pred peti lety, clenov'e strany...
Vladivostoktsev prizv'ani extr'emn'i
10-07-2013, 23:46, Cesky
Organiz'atori akce byli mestsk'y freestyle a snowboardov'a federace s podporou informac'i o r'izen'i a metodick'e pr'ace v oblasti mor'aln'iho a telesn'eho v'yvoje Spr'avy Vladivostoku. V tento den...
Michalkov jde do Vladivostoku z Ben'atek?
30-08-2013, 01:47, Cesky
Nikita Michalkov, Michael Madsen, Isabelle Huppert a Pierre Richard - se vsemi filmov'ymi hvezdami mohou komunikovat v setk'an'i filmov'eho festivalu "Tich'y Meridian". Na tiskov'e konferenci dnes v...
Nouzov'e Provozn'i informace na jeden den v Primorye
12-08-2013, 13:52, Cesky
Pr'ace byly provedeny dva t'ymy stavitelu. Od 21 hodin 11. srpna 2 plne obnovena strechy na vnejs'i strane v'yroc'i, je obnovit Strecha 4 domu. Celkem se prac'i spojen'ych s 12 pracovn'iky a tri kusy...
Dopravn'i Policie zadrzela potenci'aln'i demolice Vladivostok
16-07-2013, 12:49, Cesky
V cla ve line'arn'iho r'izen'i byl Vladivostok Rusk'e ministerstvo vnitra o doprave hl'aseny z'amer vesnican Gorodechnoe rusk'em polozit v'ybusninu na zeleznicn'i trati u obce Terekhovka Primorsk'eho...
Dalnegorsky l'ekar odsouzen za podvod s
16-07-2013, 12:47, Cesky
Trestn'i r'izen'i souvis'i s t'im, ze l'ekar psal z receptu Dalnegorsk kovan'ych pro kodeinu pr'ipravku skoncila 15.cervence verdikt vinen. Jako dopisovatel RIA «VladNews» Senior st'atn'i z'astupce...
Ulice Gamarnika: stastn'e deti detsk'e hriste
16-07-2013, 18:36, Cesky
Dals'i nov'e hriste bylo otevreno v roce Vladivostoku u domu na adrese. Gamarnik 19. Pred ofici'aln'im zah'ajen'im, je jeste p'ar dn'i, ale RIA «VladNews» se rozhodl navst'ivit ji ted a poz'adat...
N'ahradn'ici
10-09-2013, 20:31, Cesky
Na stredu 11.z'ar'i oddelen'i Constantine Malko setkat se s jedn'im z vudcu turnaje IFC "Bilohirsk" z Amur regionu. K dnesn'imu dni, t'ym soused'e v porad'i - IFC "Bilohirsk" zauj'im'a tret'i m'isto,...
Dopravn'i policie mesta Vladivostoku chtel ocit'ych svedku dopravn'i nehody
21-06-2013, 10:30, Cesky
19062013г. asi 0930 hodin, v okol'i domu c. 12 v ulici Sportovn'i v z'one светофорного regulace ridic, pohybuj'ic'i se na nevyj'adren'e nebo pronajat'e auto, se dopustil kolize na chodce, zeny 76...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!