Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusk'em vybrat jm'ena D'aln'eho v'ychodu leopardu

Rusk'em vybrat jm'ena D'aln'eho v'ychodu leopardu Jak bylo uvedeno ve spr'ave N'arodn'iho parku "zeme Leopard", mezi navrhovan'ymi jm'eny - Blonde, Centurion, Tishka White, Leopold. Pripomenme pod'il nese FGBU "Land of Leopard". Zamestnanci n'arodn'iho parku povzbudit vsechny obyvatele provincie pripojit se k procesu a prem'yslet o jm'enech pro pred'atory teckovan'ych. Koneckoncu, v posledn'im 'ucetn'im leopard zije na jihu zv'irat rusk'em 48-50. Z nich 13 muzu, 15 zen, dals'ich 16 by dospel'a zv'irata neurcuj'i pohlavn'i identity. D'iky Kazd'a kamera pasti leopard'i se vedci "osobne", a proto je logick'e, aby sv'ym jm'enem Kazd'a kocka. Kazd'y n'azev je urcite povazovat za porotou souteze. N'arodn'i park "Zeme Leopard" jiz druh'ym rokem. V roce 2012 na 'uzem'i 262000 ctverecn'ich hektaru z'iskala statut chr'anen'e a je domov pro nejmens'i kocka na svete. Rozhodnut'i o zr'izen'i n'amorn'i bezpecnostn'i z'one N'arodn'iho parku "zeme" Leopard v lednu 2013 byla podeps'ana guvern'erem Primorsky Territory Vladim'ira pr'ace Miklushevsky zachovat levhart mandzusk'y je udrzov'ana na nejvyss'i 'urovni.Опубликовано:   20-08-2013, 11:18      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vsichni chtej'i porazit ПСРЗ. Vcetne hr'aci «Спартака-Primorje»
21-06-2013, 15:16, Cesky
Otevre sez'ona poulicn'i basketbal tradicn'i a nejvets'i masivn'i Poh'ar Pr'imorsk'eho kraje. Souteze se budou konat v баскетбольном centru «Sparta» na stanici Садгород. T'ym, kter'y smele muze...
Na kole - v mori!
12-08-2013, 20:22, Cesky
Ve v nedeli 11. cervence jako souc'ast pravideln'eho velovyhodnyh ve Vladivostoku, prvn'i «sranda sk'akat» - sk'ak'an'i na kole ve vode. Akce se konala v Pier Waterfront sportu a sb'irali nejen...
Japonsk'y zp'ivat v rustine
26-08-2013, 13:03, Cesky
30.srpna v Primorsky verejn'e knihovny bude v'yroc'i Gorkij, rusko-japonsk'e desetin hudebn'i setk'an'i. 'Ucast v t'eto zaj'imav'e a neobvykl'e akce bude Opera Studio Akademie v'ytvarn'ych umen'i,...
-Hodinov'a sluzba parkov'an'i mezin'arodn'i letiste se dostanete
9-07-2013, 15:03, Cesky
Hodina parkov'an'i, kter'y byl dr'ive um'isten pr'imo v predn'i c'asti letiste, nyn'i pracuje v bl'izkosti budovy UFA. Jako spr'avce mezin'arodn'iho letiste parkov'an'i "Vladivotsok" parkov'an'i auto...
23 человека в Приморье осуждены за взяточничество в 2013 году
18-07-2013, 14:30, Cesky
Война с коррупцией в Приморском конце владеет внятное цифровое оборот. Будто доложила корреспонденту РИА «VladNews» старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, в первом полугодии 2013...
Pred rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity v pondel'i to bude mozn'e cestovat autobusem od
9-09-2013, 02:41, Cesky
Katedra dopravn'iho spr'avy Vladivostoku signalizuje zmenu od pr'ist'i pondel'i 9. z'ar'i autobusov'a linka c'islo 75 se cestuj'ic'i na ostrov rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity. Jeho...
Brambory na kontrole u Россельхознадзора
28-06-2013, 19:01, Cesky
Toto nebezpecn'e onemocnen'i bylo zjisteno na z'aklade v'ysledku laboratorn'ich v'yzkumu o z'adostech 'ucastn'iky zahranicn'i ekonomick'e aktivity, cvicen'i dod'avky brambor na 'uzem'i Pr'imorsk'eho...
29-08-2013, 18:45, Cesky
V'ice nez 1000 predskoln'i zar'izen'i, skoly, odborn'e a vysok'e skoly v regionu se pripravuj'i na zah'ajen'i skoln'iho roku. V'ice nez 600 z nich, podle z'astupce n'aceln'ika Alexander n'amorn'i...
V Primorye policie shrnul operace
18-09-2013, 16:12, Cesky
Preventivn'i operace "resort" byla zah'ajena na 'uzem'i Primorye od 1. cervna potrv'a az do 1. r'ijna. Nicm'ene, nyn'i shrneme pr'aci policistu zapojen'ych do provozu v l'ete. Dlouho pred zac'atkem...
V rusk'em, opil'a matka prinesla d'ite k smrti
7-08-2013, 10:30, Cesky
Shrom'azdil vysetruj'ic'imi org'any vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace u soudu Territory Primorsky nasel dostatek dukazu k odsouzen'i 37-let'y obyvatel vesnice v pohranicn'i oblasti 'udern'ik. Ona...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!