Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Posta a zvyky v Primorye se jiz pripravuj'i na Nov'y rok

Posta a zvyky v Primorye se jiz pripravuj'i na Nov'y rok Vyhl'idky na rozsirov'an'i dostupnosti mezin'arodn'ich postovn'ich v'ymeny(MMPO)v Primorsk'eho kraje povazov'an na zased'an'i Feder'aln'i st'atn'i unit'arn'i podnik "rusk'e" Post a Spolkov'e celn'i sluzby v Rusku, kter'e se konalo 16. srpna ve Vladivostoku. Se st'ale rostouc'i objem mezin'arodn'iho mailem zpusoben'e rozvojem internetu - obchodu, e-mail a rusk'e Feder'aln'i celn'i sluzby v Rusku spojily sv'e 'usil'i na pr'ipravu predvstupn'i obdob'i Nov'eho roku. Prob'ihaj'i pr'ace na rozs'iren'i v'yrobn'i kapacity st'avaj'ic'ich m'ist pro mezin'arodn'i postovn'i v'ymeny. Pouze v Primorye jsou tri MMPO - Vladivostok, Nakhodka a Artyom. Napr'iklad, v pr'ipade, ze aktu'aln'i mes'icn'i p'asma MMPO v Artem - 75 - 10000 po rekonstrukci se zv'ysen'im oblasti obchodu manipulacn'i az 630 metru ctverecn'ich. m kapacita se zv'ys'i a pocet proveden'ych mezin'arodn'i korespondence muze vyrust az 24 tis'ic mes'icne MPO. "Nas'im 'ukolem je rozlozit zat'izen'i na st'avaj'ic'i MMPO a studovat mechanismy interakce pro screening a zpracov'an'i posty v obdob'i Nov'eho roku v norm'aln'im rezimu," - r'ik'a z'astupce n'aceln'ika organizace celn'iho odbaven'i a celn'i kontroly FCS Ruska, Michail c'islo. Podle predpoved'i bude hranice mailov'a v'ymena s C'inou v pr'ist'im roce poroste 10 kr'at. "V roce 2014 pl'anuje n'akup dals'ich jednotek vozidel s rozs'iren'ymi specifikacemi pro st'avaj'ic'i preshranicn'i postovn'i trasy," - rekl reditel teritoria AFP Primorsky Andrew Brick. Chcete-li sn'izit pod'il pr'ichoz'i posty mezin'arodn'i odletem z Pekingu, Moskve adresovan'e pr'ijemcum Sibire a D'aln'eho v'ychodu, jiz posl'an do Novosibirsku. Tak'e Mail Rusko v bl'izk'e budoucnosti pl'anuje spustit dva nov'e weby pro mezin'arodn'i v'ymenu posty v Moskevsk'e oblasti a Jekaterinburgu.

Tiskov'e sluzby na 'uzem'i Primorsky AFP

Опубликовано:   20-08-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V centru Vladivostoku je nyn'i prvotr'idn'i toalety
3-09-2013, 21:30, Cesky
R'ik'a se, ze verejn'e z'achody mohou posoudit, jak civilizovan'y konkr'etn'i lokalitu. Vladivostok jednou mohl jen vydesit nejen cizinci, ale i m'istn'i obyvatel'e stav verejn'ych prostranstv'i....
Hydrologick'e pomery v 'uzem'i Chabarovsku: 19.srpna
19-08-2013, 09:46, Cesky
Aktualizovan'e informace o Far Eastern Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, na s Amor se ocek'av'a, ze k dosazen'i maxim'aln'i 'urovne vody ve meste Chabarovsk,...
Povodne na D'aln'em v'ychode,
20-08-2013, 16:18, Cesky
Energie se snaz'i udelat vse pro to, aby se minimalizovalo riziko poskozen'i energetick'ych zar'izen'i a vyhnout se omezen'i nap'ajen'i. S'idlo RAO "Syst'emu v'ychodu" potrv'a do sn'izen'i povodne na...
Des'at'y
8-08-2013, 15:48, Cesky
Cesta trvala od kvetna 2012 do cervence 2013. Cover "SOS Sailor" - spolecn'y projekt s belgickou Mumie Troll umelcu Leroy Brothers a jejich interaktivn'i sluzby «Svedek svuj svet», takze kazd'y...
V sobotu bude oblacno Vladivostoku
10-08-2013, 17:31, Cesky
V m'istech provincie slunecn'ych v nekter'ych c'astech bourky. V'itr m'irn'y jihoz'apadn'i. Teplota vzduchu 23 33 ° C. Ve Vladivostoku, polojasno, bez sr'azek V'itr jizn'i, jihov'ychodn'i m'irn'e....
Prezident Ruska podporil Ivan Shtyl
22-07-2013, 16:05, Cesky
Schuzka se konala na z'aklade skolen'i Moskevsk'e oblasti centra "Navagorsk." Z'ucastnili jedn'an'i s prezidentem a n'as krajan, dvojn'asobn'y v'itez z univerzi'ady soutez'i ve veslov'an'i Ivan...
Autobusov'a linka c. 29д « § Podstavci - Centrum» bude nahrazen konecnou zast'avku
10-06-2013, 19:00, Cesky
Z'itra, 11. cervna, ve Vladivostoku se zmen'i rezim provozu autobusov'e trasy c. 29д, доставляющего obyvatel ostrova Rusk'y z obce Podstavci v centr'aln'i c'asti mesta. Konecnou zast'avkou autobusu...
Na Sachalinu, fanousci
18-09-2013, 12:14, Cesky
Syntetick'e drogy hmotnosti t'emer 50 gramu dvou obyvatel mesta Tomari se snaz'i dov'azet z C'iny za 'ucelem podpory prov'aden'i regionu Sachalin. Mlad'i lid'e narozen'i v roce 1990 byl pristizen pri...
Rezident Primorye ukradl vozu vesnican 160000
9-09-2013, 06:13, Cesky
rublu. Ve povinnosti odboru vnitrn'ich vec'i Ruska na Khasan okrese obdrzel vyj'adren'i od 46-rok-star'y rezidentem v obci Slovan. Muz rekl, ze auto zastavilo do gar'aze. Podle obeti, vysel z auta a...
Дележ конопляных делян v Партизанском oblasti prinesl do уголовщины
26-06-2013, 14:16, Cesky
Sv'ym zpusobem unik'atn'i trestn'i re povazov'an v Партизанском mestsk'eho soudu. Tam dva m'istn'i obyvatele souzen hned z nekolika cl'anku Trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace - «'unos cloveka»,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!