Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Jak z'it dlouho. Recept Skandin'avcu

Jak z'it dlouho. Recept Skandin'avcu V sobotu na n'abrez'i korunn'iho prince se konalo wellness ud'alost "Walk - chuze. Z'it dlouho" Kazd'y, kdo prisel na meren'i srdecn'i frekvence, hmotnost, a naucil se chodit na skandin'avsk'e. Princip Nordic Walking je zalozen na rozlozen'i n'akladu na svaly. Proc pouz'ivat speci'aln'i p'acky jako lyze, kter'e pom'ahaj'i pri chuzi soucasne pouz'it z'adov'e svaly doln'iho p'asu a na horn'i c'asti tela - to je aktivn'i stabilizace vnitrn'ich org'anu. Je dulezit'e m'it rychlost 120 kroku za minutu. - Kdyz vejdete do skandin'avsk'e, jakmile m'ate pocit, v'ybuch energie - je lehkost, - vysvetlil l'ekare poliklinika Lily Horeva. - Kdyz jsem se d'ival na videa, uz'iv'an s velkou opatrnost'i sv'a doporucen'i, ted ch'apu, ze tento druh chuze je schopen udrzet v kondici. Pod'ilela se na akci, a star'y pr'itel naseho redakcn'iho Maria Shibanov. Pot'e, co se setkal na n'abrez'i carevic fotografem "B" Maria Ivanovna, vydat "Vladivostok" pro v'ice nez 20 let, dal pozdravy vsem zamestnancum nas'i publikace. - V kampani se dozvedel z novin, prejdete na ud'alost a nebyly litoval. Meren'y tlak, hmotnost. Byla tam spousta l'ekaru, kter'i odpovedeli na ot'azky - r'ik'a Maria Ivanovna. - Mluvili jsme o chuzi a distribuov'any let'aky, oni si vezmu svou dceru, ona je tak'e z'ajem o nordic walkingu, protoze pohyb - to je zivot a zdrav'i. Je to skoda, ze takov'e n'adhern'e kampan byla r'idce navstevoval, to je jasn'e, proc obyvatel'e mesta sed'i doma, protoze kdyz se organizovat tolik zaj'imav'ych vec'i. Podobn'e akce se konaj'i dvakr'at mes'icne v centru programu na podporu zdrav'eho zivotn'iho stylu, implementovanou v Vladivostoku 2013-2015. - Prov'ad'ime cinnost'i, kter'e pom'ahaj'i obcanum dozvedet v'ice o pravidlech zdrav'eho zivotn'iho stylu - rekl vedouc'i pri v'ykonu pravomoc'i v oblasti zdravotnictv'i ve spr'ave Vladivostok Natalia Yashin. - Fyzick'a necinnost - metlou nas'i doby, a kvuli tomu, vsechny nase nemoci. Tato akce skoncila spoustec'ich bal'ony na obloze a chodit tis'ic kroku.

Maria Kovalev, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku, pokracuj'ic'i rekonstrukce okoln'i 'uzem'i
16-08-2013, 20:03, Cesky
Gener'aln'i oprava domu prilehl'ych oblastech, ve Vladivostoku je ve vsech c'astech mesta. Letos region'aln'im centrem kapit'alove opravit asi 70 domu prilehl'ych oblast'i. Na poctu objektu...
Vladim'ir a Olga Golodets Miklushevsky mluvil se studenty na l'ekarsk'e centrum Palo
29-07-2013, 15:03, Cesky
Vice-premi'er rusk'e vl'ady a Olgy Golodets Primorsky hejtmana Vladim'ir Miklushevsky navst'ivila zdravotn'i stredisko na ostrove rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity. Zamestnanci...
Mlad'i lid'e z Palo hled'a resen'i
24-08-2013, 13:32, Cesky
F'orum ml'adeze pod z'astitou ESCAP Subregion'aln'iho 'Uradu pro OSN ve v'ychodn'im a severov'ychodn'im Asii se konala tento t'yden v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity. Spolu s jeho Palo...
Soudn'i vykonavatel'e dokonce vysel a prinesl v kurn'iku
22-07-2013, 22:04, Cesky
O nedbal'e matky-alimentschitsah RIA «VladNews» rekne v'ice nez jednou. Dals'im pr'ikladem - z regionu Cernigov, mu rekl o tiskov'e sluzby Primorsky UFSSP. Pr'ibeh je to. Soudn'i vykonavatel'e...
Ve Vladivostoku byl souzen z'avisl'ych, kter'i chteli zab'it a sp'alit sv'eho «снабженца»
21-06-2013, 15:15, Cesky
Trestn'i r'izen'i, slusn'e filmov'e verzi Квентином Tarantino, se ch'yl'i ke sv'emu logick'emu konci v Pr'imorsk'em okrajov'e soudu. Drogove z'avisl'i, kter'i byli meli velkou sumu penez sv'e...
Barevn'y ohnostroj dokonc'i oslavy Dne n'amornictva ve Vladivostoku
28-07-2013, 18:31, Cesky
Dnes, 28. cervence v hlavn'im meste Primorye slav'i jeden z nejv'yznamnejs'ich sv'atku u Vladivostoku - Den n'amornictva. Oslava zacala slavnostn'im obradu kladen'i vencu a kvetin u pam'atn'iku...
Na Владивостокской CHP-2 jde mont'az plynov'ych hor'aku
21-06-2013, 20:01, Cesky
Energie vedou mont'az горелочных zar'izen'i na газифицируемых kotlu. Do zac'atku topn'e sez'ony modr'e paliva mus'i vz'it dals'i dva котлоагрегата - c. 9 a c. 10. Celkov'a cena d'ila bude asi 650...
Vlajkov'a lod Tichomorsk'eho lodstva krizn'ik «Варяг» vysel v mori pro odevzd'an'i semin'arn'i 'ukoly K-2
19-06-2013, 11:02, Cesky
Pro proveden'i delostreleck'e a raketov'e стрельб v oblasti skolen'i boj v Japonsk'em mori vysel str'aze raketa krizn'ik «Варяг». Behem nekolika dnu pos'adka raketov'e krizn'iky spln'i nekolik druhu...
Otevren'i Centra pro soucasn'e umen'i
31-07-2013, 18:03, Cesky
1.srpna bude otevren v Vladivostok Centrum pro soucasn'e umen'i "Dawn". Jedn'a se o v'yznamnou ud'alost v kulturn'im zivote mesta, kter'y byl netrpelive ocek'av'an mnoho milovn'iku soucasn'eho...
Starosta Vladivostoku prijal 'ucast na plen'arn'im zased'an'i mestsk'e rady veter'anu
26-06-2013, 14:17, Cesky
Setk'an'i se z'ucastnili vedouc'i mesta Igor Пушкарев, predseda Dumy mesta Vladivostoku, Elena Новицкая, z'astupci Z'akonod'arn'eho shrom'azden'i Pr'imorsk'eho kraje, dumy mesta, spr'avy kraje a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!