Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Jak z'it dlouho. Recept Skandin'avcu

Jak z'it dlouho. Recept Skandin'avcu V sobotu na n'abrez'i korunn'iho prince se konalo wellness ud'alost "Walk - chuze. Z'it dlouho" Kazd'y, kdo prisel na meren'i srdecn'i frekvence, hmotnost, a naucil se chodit na skandin'avsk'e. Princip Nordic Walking je zalozen na rozlozen'i n'akladu na svaly. Proc pouz'ivat speci'aln'i p'acky jako lyze, kter'e pom'ahaj'i pri chuzi soucasne pouz'it z'adov'e svaly doln'iho p'asu a na horn'i c'asti tela - to je aktivn'i stabilizace vnitrn'ich org'anu. Je dulezit'e m'it rychlost 120 kroku za minutu. - Kdyz vejdete do skandin'avsk'e, jakmile m'ate pocit, v'ybuch energie - je lehkost, - vysvetlil l'ekare poliklinika Lily Horeva. - Kdyz jsem se d'ival na videa, uz'iv'an s velkou opatrnost'i sv'a doporucen'i, ted ch'apu, ze tento druh chuze je schopen udrzet v kondici. Pod'ilela se na akci, a star'y pr'itel naseho redakcn'iho Maria Shibanov. Pot'e, co se setkal na n'abrez'i carevic fotografem "B" Maria Ivanovna, vydat "Vladivostok" pro v'ice nez 20 let, dal pozdravy vsem zamestnancum nas'i publikace. - V kampani se dozvedel z novin, prejdete na ud'alost a nebyly litoval. Meren'y tlak, hmotnost. Byla tam spousta l'ekaru, kter'i odpovedeli na ot'azky - r'ik'a Maria Ivanovna. - Mluvili jsme o chuzi a distribuov'any let'aky, oni si vezmu svou dceru, ona je tak'e z'ajem o nordic walkingu, protoze pohyb - to je zivot a zdrav'i. Je to skoda, ze takov'e n'adhern'e kampan byla r'idce navstevoval, to je jasn'e, proc obyvatel'e mesta sed'i doma, protoze kdyz se organizovat tolik zaj'imav'ych vec'i. Podobn'e akce se konaj'i dvakr'at mes'icne v centru programu na podporu zdrav'eho zivotn'iho stylu, implementovanou v Vladivostoku 2013-2015. - Prov'ad'ime cinnost'i, kter'e pom'ahaj'i obcanum dozvedet v'ice o pravidlech zdrav'eho zivotn'iho stylu - rekl vedouc'i pri v'ykonu pravomoc'i v oblasti zdravotnictv'i ve spr'ave Vladivostok Natalia Yashin. - Fyzick'a necinnost - metlou nas'i doby, a kvuli tomu, vsechny nase nemoci. Tato akce skoncila spoustec'ich bal'ony na obloze a chodit tis'ic kroku.

Maria Kovalev, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V rusk'em, dopravn'i policie stanov'i okolnosti silnicn'ich nehod deti
12-07-2013, 12:15, Cesky
Chlapec stisknete prav'e kr'idlo. D'ite byl prevezen do nemocnice. L'ekari mu diagnostikovali otres mozku a zlomeninu p'anve. Vladivostok na m'amu ulici Yumasheva s 9-ti letou dceru pres silnici mimo...
Vedouc'i Vladivostoku se konalo prijet'i obcanu na osobn'i z'alezitosti
18-07-2013, 14:32, Cesky
Larissa Prisolova duchodce, vzav po smrti sv'e dcery v p'eci tr'i vnoucat, zvedla radu ot'azek, materi'alu a majetku Ostraha velk'e rodiny, a vsechno obklopen'i 'uzem'i. Rozhodnut'i vsak nen'i na...
Vladivostok chyst'a nov'eho chladn'e obdob'i
6-06-2013, 15:30, Cesky
Bytov'e domy Vladivostoku, a tak'e jm'eno zdravotnictv'i, skolstv'i a kultury pripravuje na chladn'e obdob'i 2013-2014. Jde harmonizace grafu kon'an'i гидропневматических промывок a hydraulick'ych...
C'insk'y obcan neleg'alne jel v rublech rusk'em 4500000
10-09-2013, 17:21, Cesky
v hotovosti. Ussuriyskaya Celn'i pripom'in'a neleg'aln'im prekrocen'im hranic hotovosti ve velk'ych nebo ve velk'em mer'itku, stanov'i trestn'i odpovednost. Napr'iklad na zac'atku z'ar'i na celn'i...
Vladivostok uc'i tanec pro флешмоба
26-06-2013, 19:00, Cesky
Tanec, kter'y videt cel'y svet, je koncipov'an a navrzen deseti z'astupci хореографических skol Vladivostoku. Pred nekolika dny organiz'atori poslal vsem 'ucastn'ikum video lekce, ve kter'em zn'am'y...
Vladivostok Nab'iz'ime spotrebice a jin'e v'yrobky z Belorusk'e republiky
11-07-2013, 20:31, Cesky
"Uz jsme vytvorili dostatecne siln'y z'azitek z interakce s v'yrobou Beloruska, aby zajistily, ze komun'aln'i podnik technologii pro sklizen a silnicn'i stavby, - rekl Igor Pushkarev. - Ned'avno jsme...
12-07-2013, 18:00, Cesky
Nav'ic slozen'i konecn'eho p'aru tak'e zustala nezmenena, se lis'i pouze zpusobem t'ymy na rozhoduj'ic'i hru. Ale poporade. Takze, Elita, kter'y se stal prvn'im semifinalistou turn'e zlomil padl na...
Od 2. z'ar'i zacne fungovat najednou tr'i nov'ych autobusov'ych linek na ostrove rustiny
1-09-2013, 19:03, Cesky
Katedra dopravn'iho Vladivostok spr'avy informoval o zaveden'i pondel'im 292013 tri nov'e trasy autobusu. Oni pripojen'i ruzn'ych c'ast'i mesta s Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove...
Veter'ani vnitra diskutovali o prevenci porusov'an'i k'azne a pr'ava
13-07-2013, 21:30, Cesky
To bylo receno v Jakutsku, 'ucastn'ici "kulat'eho stolu" - na manazery lidsk'ych zdroju a predsedov'e predstavenstev veter'anu vnitrn'ich z'alezitost'i na D'aln'em v'ychode. V "kulat'eho stolu" se...
1-07-2013, 18:45, Cesky
Rusk'a M'EDIA uv'adej'i, ze jiz v nejblizs'i pondel'i "Jednotn'e Rusko", predloz'i Rade Госдумы RF nov'ych kandid'atu na tento post. Pri tomto nejpravdepodobnejs'im souperem bude Tatiana Голикова,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!