Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Jak z'it dlouho. Recept Skandin'avcu

Jak z'it dlouho. Recept Skandin'avcu V sobotu na n'abrez'i korunn'iho prince se konalo wellness ud'alost "Walk - chuze. Z'it dlouho" Kazd'y, kdo prisel na meren'i srdecn'i frekvence, hmotnost, a naucil se chodit na skandin'avsk'e. Princip Nordic Walking je zalozen na rozlozen'i n'akladu na svaly. Proc pouz'ivat speci'aln'i p'acky jako lyze, kter'e pom'ahaj'i pri chuzi soucasne pouz'it z'adov'e svaly doln'iho p'asu a na horn'i c'asti tela - to je aktivn'i stabilizace vnitrn'ich org'anu. Je dulezit'e m'it rychlost 120 kroku za minutu. - Kdyz vejdete do skandin'avsk'e, jakmile m'ate pocit, v'ybuch energie - je lehkost, - vysvetlil l'ekare poliklinika Lily Horeva. - Kdyz jsem se d'ival na videa, uz'iv'an s velkou opatrnost'i sv'a doporucen'i, ted ch'apu, ze tento druh chuze je schopen udrzet v kondici. Pod'ilela se na akci, a star'y pr'itel naseho redakcn'iho Maria Shibanov. Pot'e, co se setkal na n'abrez'i carevic fotografem "B" Maria Ivanovna, vydat "Vladivostok" pro v'ice nez 20 let, dal pozdravy vsem zamestnancum nas'i publikace. - V kampani se dozvedel z novin, prejdete na ud'alost a nebyly litoval. Meren'y tlak, hmotnost. Byla tam spousta l'ekaru, kter'i odpovedeli na ot'azky - r'ik'a Maria Ivanovna. - Mluvili jsme o chuzi a distribuov'any let'aky, oni si vezmu svou dceru, ona je tak'e z'ajem o nordic walkingu, protoze pohyb - to je zivot a zdrav'i. Je to skoda, ze takov'e n'adhern'e kampan byla r'idce navstevoval, to je jasn'e, proc obyvatel'e mesta sed'i doma, protoze kdyz se organizovat tolik zaj'imav'ych vec'i. Podobn'e akce se konaj'i dvakr'at mes'icne v centru programu na podporu zdrav'eho zivotn'iho stylu, implementovanou v Vladivostoku 2013-2015. - Prov'ad'ime cinnost'i, kter'e pom'ahaj'i obcanum dozvedet v'ice o pravidlech zdrav'eho zivotn'iho stylu - rekl vedouc'i pri v'ykonu pravomoc'i v oblasti zdravotnictv'i ve spr'ave Vladivostok Natalia Yashin. - Fyzick'a necinnost - metlou nas'i doby, a kvuli tomu, vsechny nase nemoci. Tato akce skoncila spoustec'ich bal'ony na obloze a chodit tis'ic kroku.

Maria Kovalev, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Shrnul jarn'ich ekologick'ych aktivit v Primorje
5-06-2013, 22:31, Cesky
Ve Vladivostoku skoncila jarn'i f'aze ekologick'ych aktivit. Akcie стартовали v dubnu, behem dvou mes'icu se konaly ekologicky lekce, akcie na vycisten'i 'uzem'i, ekologick'e hry. Tak mlad'i lid'e...
Z'itra ve Vladivostoku se bude konat z'avod plachetnic na oslavu Den Ruska
11-06-2013, 15:03, Cesky
Z'itra, 12. cervna, v Den Rusku, na vodn'i plochy Amur z'alivu se budou konat z'avody v plachten'i sport, venovan'y tomuto sv'atku. Regata «Plachty Ruska» se bude konat ve vsech regionech zeme, kde...
Vysockij ve Vladivostoku: ocit'a svedectv'i
19-07-2013, 22:02, Cesky
V Dome dustojn'iku flotily, v'ystava fotografi'i Vladim'ira Vysotsky, ve kter'em se expozice - vz'acn'e obrazy slavn'eho umelcova pobytu v hlavn'im meste Bard m Primorye 'uzem'i v roce 1971...
Palo pracovn'ik bude souzen za prij'im'an'i 'uplatku od studentu ve v'ysi 60000 rublu
5-09-2013, 15:19, Cesky
O pr'ipadu korupce v oblasti vysokoskolsk'eho vzdel'av'an'i rusk'em krajsk'eho st'atn'iho zastupitelstv'i rekl. Prokur'ator mesta Vladivostok na soud nar'idil trestn'i r'izen'i proti obcanu B, kter'y...
V dusledku nehody zranen 25-let'y policista
1-07-2013, 18:45, Cesky
Ridic vozidla Honda Civic selhal r'izen'i a dos'ahne pohodlne na protijedouc'ich pohybu, se setkal s vozem Toyota Chaser. Pri nehode utrpelo pet lid'i: ridici a cestuj'ic'i obou stroju. Zjisteno, ze...
Blahopr'an'i predseda Dumy mesta Vladivostoku EV Новицкой Den zdravotnick'y pracovn'ik
11-06-2013, 19:47, Cesky
V'azen'i zamestnanci a veter'ani zdrav'i! Prijmete od poslancu Dumy mesta Vladivostoku srdecn'e pozdravy s pr'an'im zdravotnick'eho pracovn'ika! Laskavost a pravou l'asku - spolehliv'y mor'aln'i...
Vladivostok nezn'am'y Car bomba
21-07-2013, 19:46, Cesky
Hned na sc'enu opustil t'ym vysetrovac'i skupinu, ps'i odborn'ici, z'astupci ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a l'ekarsk'e l'ekaru nouze. " Sc'ena byla ohranicena kordonem. Policie poskytuje...
V nejblizs'ich dnech bude oblacno Primorye
13-08-2013, 20:01, Cesky
Od poc'atku druh'e dek'ady v Primorye prislo teplo. Podle internetov'eho port'alu primpogoda.ru, konecne prisel na tri dny ve vetsine c'ast'i rusk'em denn'ich teplot vzduchu jsou vedeny v bl'izkosti...
Druh'y etnicko-festival
13-07-2013, 00:01, Cesky
Druh'y mezin'arodn'i festival etnick'e hudby a tance "East of Summer" se bude konat 20. cervence ve Vladivostoku. Tentokr'at, na rozd'il od lonsk'eho roku, bude festival konat v centru Vladivostoku,...
В Приморье обнаружено многократное загрязнение земель химическими элементами
5-07-2013, 15:30, Cesky
Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора лабораторные исследования почвенных образцов, отобранных в двух крупных плёночных теплицах, расположенных в...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!