Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat

V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern Feder'aln'i univerzity bylo 1100 zahranicn'ich studentu v roce 2013 v Far Eastern Feder'aln'i univerzity. To znamen'a, ze pocet cizincu v Palo dos'ahl 74% z celkov'eho kontingentu z'aku na stredn'i skole, coz presahuje Programu rozvoje index 6%. Pripomenme, by pod'il zahranicn'ich studentu v Palo v roce 2019 dos'ahnout 25%. Jako dopisovatel RIA «VladNews» reditel mezin'arodn'i vzdel'avac'i projekty Palo Andrew Bobylo, drtiv'a vetsina zahranicn'ich studentu zapsan'ych v roce 2013 jsou obcan'e C'insk'e lidov'e republiky. Na druh'em m'iste se studenty z Vietnamsk'e socialistick'e republiky, porad'i, kter'y byl prijat od st'atn'i spolecnost Rosatom "". Dals'i prich'azej'i z'astupci Korejsk'e republiky, Korejskou lidove demokratickou republikou, Spojen'ymi st'aty, Japonskem a zememi SNS. Palo tak'e vstoupil do rad studentu z 'Ir'anu, Mexiku, Malajsii a Hongkongu. Andrew Bobylo zduraznil, ze 149 zahranicn'ich studentu ke studiu v Palo z feder'aln'iho rozpoctu ve smeru Ministerstva skolstv'i a vedy Rusk'e federace - tito lid'e prosli konkurenceschopn'y v'yber, kter'e prokazuj'i vynikaj'ic'i v'ysledky a znalosti rusk'eho jazyka sv'eho pr'ava studovat zdarma. Nejv'ice popul'arn'i mezi cizinci jsou vzdel'avac'i programy Feder'aln'i univerzity v r'izen'i, stavebn'i, mezin'arodn'i vztahy, ropn'em a plyn'arensk'em podniku, filologie(rusk'y jazyk), ekonomie, pr'avo a poc'itacov'e bezpecnosti. Tak'e zahranicn'i studenti se neboj'i ucinit volbu ve prospech anglicky mluv'ic'i mezin'arodn'i programy Palo p'ana: "Rusko v asijsko-pacifick'e oblasti: Politika, ekonomika, bezpecnost" ". Offshore a pobrezn'i konstrukce", "Projektov'y management", Andrew Bobylo poznamenat, ze zahranicn'i studenty, kter'i studuj'i v Palo na vsechny formy vzdel'av'an'i, od predskoln'iho univerzite postgradu'aln'i vzdel'avac'i programy. - Tak'e jsme byli schopni realizovat v letosn'im roce pripravuje budouc'i studenty na vstup pr'imo do sv'ych domovsk'ych mest. K tomu, otevrel Palo mezin'arodn'ich pr'ipravn'ych tr'id v rusk'em jazyce v c'insk'ych mestech Suifenhe, Jinan, Dongying a Lyaochen. Posluchaci v techto tr'id'ach v'ice nez 200 z'aku a studentu, - rekl Andrej Bobylo. - Dals'i tr'ida je napl'anov'an se otevr'it letos na podzim na z'aklade Mudantszyanskogo univerzity. 'Ucinn'y n'astroj k pril'ak'an'i cizincu staly rovnez mezin'arodn'i letn'i skoly, kter'e se pravidelne konaj'i na univerzite a kazd'y rok l'ak'a v'ice a v'ice det'i. Behem techto letn'ich skol budouc'i studenty nejen naucit se jazyk a dozvedet se o rusk'e kulture, ale tak'e poslouchat predn'asky profesori Palo bl'ize sezn'amit s univerzitou a jejich budouc'i povol'an'i.

Tiskov'a sluzba Palo

Опубликовано:   20-08-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
D'ivky, hochesh persik? - Jen on je infikov'an!
4-09-2013, 11:16, Cesky
'Urad pro Rosselkhoznadzor Primorsk'eho kraje a Sachalin Oblast vr'atil do C'iny v'ice nez 22 tun c'astecne kontaminovan'e produkce ovoce a zeleniny. Jedl'e produkty, jako jsou papriky, rajcata,...
Pomoci pr'irode? Snadno se Сбербанком!
14-06-2013, 19:02, Cesky
V'ychodn'i Sporitelna zavedla do datab'aze syst'emu «'Uspory On-line» a informacn'ich a platebn'ich termin'alu, n'alezitosti seznamu Svetov'eho fondu na ochranu pr'irody WWF. Tento krok umoznil...
Pri hled'an'i stest'i
13-08-2013, 20:01, Cesky
Z'ad'a pr'itele, jak se to del'a, a on casto hod'i v'am kysel'y "norm'aln'i", kter'y pri dals'im v'yslechu, pr'ibeh se odehr'av'a utrpen'i a ponur'e dobrodruzstv'i. Tak se pod'ivejte kolem sebe na...
Behem posledn'iho dne na silnic'ich Primorsk'eho kraje bylo 12 nehod,
10-07-2013, 12:02, Cesky
Tak'e v t'eto oblasti doslo k 10 poz'arum. Na hasen'i se zapojilo 51 zamestnancu a 18 vozidel. Podle ministerstva lesn'iho hospod'arstv'i Primorsk'eho kraje, lesn'i poz'ary v regionu nen'i....
Jm'ena baletu herci Seaside opery a baletu
25-07-2013, 12:50, Cesky
Seaside divadlo opery a baletu s n'azvem baletu hercu. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby divadla, vsechny z nich se pod'il'i na pervoypostanovke se bude konat do konce tohoto roku. Predpokl'ad'a se,...
Matka ctyr exekutoru hroz'i sebevrazdu
9-07-2013, 15:03, Cesky
Pred nejak'ym casem, exekutori majetku zabaven'eho a nechal ji do 'uschovy dluz'i. Pozdeji policist'e vr'atili k odstranen'i veci, nicm'ene, ona se rozhodla bojovat za jejich majetku. Takze matka...
6-06-2013, 15:30, Cesky
V souvislosti s aktualizac'i software v sekci "CESTUJ'IC'I", 6. cervna 2013 od 03:30 do 06:30 (msk) bude docasne pozastaveny pr'ace sluzby n'akup vstupenek ofici'aln'i str'anky spolecnosti "Rusk'e...
Sporitelna slavnostne tret'i Business Development Center ve Vladivostoku
17-09-2013, 23:15, Cesky
Tret'i Business Development Center v poctu Vladivostok 8635/0300 "Nekrasov" Sberbank otevrela v Ocean Ave ty 110a. Inovativn'i form'at pro mal'e podniky sluzeb znamen'a ne pouze na poskytov'an'i...
Zhroutila strecha
29-07-2013, 21:04, Cesky
Tento t'yden bude p'at'y odvolac'i soud vyslechnout odvol'an'i, LLC "Vladled" na z'aklade rozhodnut'i soudu prvn'iho stupne, kter'y je c'astecne ubezpecen, ze tvrzen'i zalobce a priznal se...
Melee vede Gosha Kutsenko
21-08-2013, 11:17, Cesky
V boj'ich d'at dohromady nejsilnejs'i bojovn'ici z Ruska, Beloruska, Nizozemsko, Polsko, Chorvatsko, Arm'enie a Uzbekist'an. Sportovci, podle tiskov'e sluzby magistr'atu, bude prov'adet devet...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!