Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat

V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern Feder'aln'i univerzity bylo 1100 zahranicn'ich studentu v roce 2013 v Far Eastern Feder'aln'i univerzity. To znamen'a, ze pocet cizincu v Palo dos'ahl 74% z celkov'eho kontingentu z'aku na stredn'i skole, coz presahuje Programu rozvoje index 6%. Pripomenme, by pod'il zahranicn'ich studentu v Palo v roce 2019 dos'ahnout 25%. Jako dopisovatel RIA «VladNews» reditel mezin'arodn'i vzdel'avac'i projekty Palo Andrew Bobylo, drtiv'a vetsina zahranicn'ich studentu zapsan'ych v roce 2013 jsou obcan'e C'insk'e lidov'e republiky. Na druh'em m'iste se studenty z Vietnamsk'e socialistick'e republiky, porad'i, kter'y byl prijat od st'atn'i spolecnost Rosatom "". Dals'i prich'azej'i z'astupci Korejsk'e republiky, Korejskou lidove demokratickou republikou, Spojen'ymi st'aty, Japonskem a zememi SNS. Palo tak'e vstoupil do rad studentu z 'Ir'anu, Mexiku, Malajsii a Hongkongu. Andrew Bobylo zduraznil, ze 149 zahranicn'ich studentu ke studiu v Palo z feder'aln'iho rozpoctu ve smeru Ministerstva skolstv'i a vedy Rusk'e federace - tito lid'e prosli konkurenceschopn'y v'yber, kter'e prokazuj'i vynikaj'ic'i v'ysledky a znalosti rusk'eho jazyka sv'eho pr'ava studovat zdarma. Nejv'ice popul'arn'i mezi cizinci jsou vzdel'avac'i programy Feder'aln'i univerzity v r'izen'i, stavebn'i, mezin'arodn'i vztahy, ropn'em a plyn'arensk'em podniku, filologie(rusk'y jazyk), ekonomie, pr'avo a poc'itacov'e bezpecnosti. Tak'e zahranicn'i studenti se neboj'i ucinit volbu ve prospech anglicky mluv'ic'i mezin'arodn'i programy Palo p'ana: "Rusko v asijsko-pacifick'e oblasti: Politika, ekonomika, bezpecnost" ". Offshore a pobrezn'i konstrukce", "Projektov'y management", Andrew Bobylo poznamenat, ze zahranicn'i studenty, kter'i studuj'i v Palo na vsechny formy vzdel'av'an'i, od predskoln'iho univerzite postgradu'aln'i vzdel'avac'i programy. - Tak'e jsme byli schopni realizovat v letosn'im roce pripravuje budouc'i studenty na vstup pr'imo do sv'ych domovsk'ych mest. K tomu, otevrel Palo mezin'arodn'ich pr'ipravn'ych tr'id v rusk'em jazyce v c'insk'ych mestech Suifenhe, Jinan, Dongying a Lyaochen. Posluchaci v techto tr'id'ach v'ice nez 200 z'aku a studentu, - rekl Andrej Bobylo. - Dals'i tr'ida je napl'anov'an se otevr'it letos na podzim na z'aklade Mudantszyanskogo univerzity. 'Ucinn'y n'astroj k pril'ak'an'i cizincu staly rovnez mezin'arodn'i letn'i skoly, kter'e se pravidelne konaj'i na univerzite a kazd'y rok l'ak'a v'ice a v'ice det'i. Behem techto letn'ich skol budouc'i studenty nejen naucit se jazyk a dozvedet se o rusk'e kulture, ale tak'e poslouchat predn'asky profesori Palo bl'ize sezn'amit s univerzitou a jejich budouc'i povol'an'i.

Tiskov'a sluzba Palo

Опубликовано:   20-08-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
J'idlo v kav'arne a obchody letiste
13-07-2013, 21:32, Cesky
V cervnu 2013 n'amorn'i dopravy zastupitelstv'i ve spolupr'aci s Rospotrebnadzor v Primorsk'eho kraje prezkoumala restaurac'i, kav'aren a obchodu, pracuj'ic'i na letisti, "Vladivostok". Jak uv'ad'i...
Pocas'i v Primorje: 5. cervna
5-06-2013, 12:16, Cesky
Dnes, 5. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje urcuje pole pod tlak. V kraji m'isty slab'y d'est, mozn'e bourky. V'itr jihoz'apadn'i умеренный.Температура vzduchu +10+26°C. Ve Vladivostoku...
Palo bude 200 milionu rublu chuds'i?
16-07-2013, 18:32, Cesky
Zd'a se, ze syst'em "elektronick'ych University" je velmi n'akladn'e D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzity. Soudn'i rozhodnut'i, kter'e se vyskytuj'i v Primorsk'eho kraje, pr'im'ym dukazem. P'at'y...
Rusk'em varuj'i v'azn'eho cyklonu
16-08-2013, 20:06, Cesky
Siln'e a velmi tezk'e deste se ocek'avaj'i ve vsech oblastech provincie noci a r'ano 17. srpna v z'avislosti na mimor'adn'ych ud'alost'i na 'uzem'i Primorsky. Ve Vladivostoku se ocek'av'a siln'y...
Arsenyevskiye veter'ani drzel lekci odvahy pro skol'aky
8-07-2013, 21:00, Cesky
Podle tiskov'e sluzby spr'avy Arsenevsky mestsk'e ctvrti, nyn'i zije ve meste, dva hr'aci bitvu v roce 1943 kter'a se stala mezn'ikem ve druh'e svetov'e v'alce. Tento Vasilij Sypko a Nicholas...
Ve skolce pruvodce Lesozavodsk muze b'yt predmetem setren'i kvuli otrave det'i
5-08-2013, 12:30, Cesky
V cervenci 2013 v nemocnici se strevn'i infekc'i Lesozavodsk obdrzel sedm det'i z matersk'e skolky "Centrum pro rozvoj det'i -. Kindergarten c'islo 105 Lesozavodsk mestsk'a ctvrt" Audit kancel'are...
Pr'ichod metrem Riviera: expanze? vyhodit na trh? spatn'y odhad?
1-08-2013, 21:48, Cesky
Maritimes odborn'iku v oblasti marketingu, maloobchodu a B2B prodejn'i r'azne reagoval na zpr'avy o pr'ichodu nejvets'iho hr'ace na trhu mal'ych Velkoobchod Maloobchod v Pr'imorsk'y kraj. I kdyz...
V Shkotovsky okresn'i policie obesil
20-08-2013, 21:01, Cesky
Dals'i v'yjimecn'y stav na zamestnance mus'i b'yt zkoum'any v region'aln'i ministerstva vnitra. Jak bylo uvedeno na ofici'aln'ich str'ank'ach SU porodnosti na 'uzem'i Primorsky, 20 srpna 2013 v...
K-pop z'iskal na Akademii umen'i
17-07-2013, 16:30, Cesky
Do dvou dnu D'aln'eho v'ychodn'i Akademie umen'i konala koncerty hudebn'iku z jin'ych zem'i - C'ina a Jizn'i Korea . Spolupr'ace se vzdel'avac'imi institucemi sousedn'ich zem'i - jedna z prioritn'ich...
V'itezov'e obdrz'i student Primorye
18-07-2013, 14:33, Cesky
"Peclive jsem studoval probl'em a rozhodl se napravit toto opomenut'i. Jsme tento z'akon novelizoval - budou platit "cenu" pro vsechny nase sportovce, kter'i vyznamenali v ruzn'ych soutez'ich od 1....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!