Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat

V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern Feder'aln'i univerzity bylo 1100 zahranicn'ich studentu v roce 2013 v Far Eastern Feder'aln'i univerzity. To znamen'a, ze pocet cizincu v Palo dos'ahl 74% z celkov'eho kontingentu z'aku na stredn'i skole, coz presahuje Programu rozvoje index 6%. Pripomenme, by pod'il zahranicn'ich studentu v Palo v roce 2019 dos'ahnout 25%. Jako dopisovatel RIA «VladNews» reditel mezin'arodn'i vzdel'avac'i projekty Palo Andrew Bobylo, drtiv'a vetsina zahranicn'ich studentu zapsan'ych v roce 2013 jsou obcan'e C'insk'e lidov'e republiky. Na druh'em m'iste se studenty z Vietnamsk'e socialistick'e republiky, porad'i, kter'y byl prijat od st'atn'i spolecnost Rosatom "". Dals'i prich'azej'i z'astupci Korejsk'e republiky, Korejskou lidove demokratickou republikou, Spojen'ymi st'aty, Japonskem a zememi SNS. Palo tak'e vstoupil do rad studentu z 'Ir'anu, Mexiku, Malajsii a Hongkongu. Andrew Bobylo zduraznil, ze 149 zahranicn'ich studentu ke studiu v Palo z feder'aln'iho rozpoctu ve smeru Ministerstva skolstv'i a vedy Rusk'e federace - tito lid'e prosli konkurenceschopn'y v'yber, kter'e prokazuj'i vynikaj'ic'i v'ysledky a znalosti rusk'eho jazyka sv'eho pr'ava studovat zdarma. Nejv'ice popul'arn'i mezi cizinci jsou vzdel'avac'i programy Feder'aln'i univerzity v r'izen'i, stavebn'i, mezin'arodn'i vztahy, ropn'em a plyn'arensk'em podniku, filologie(rusk'y jazyk), ekonomie, pr'avo a poc'itacov'e bezpecnosti. Tak'e zahranicn'i studenti se neboj'i ucinit volbu ve prospech anglicky mluv'ic'i mezin'arodn'i programy Palo p'ana: "Rusko v asijsko-pacifick'e oblasti: Politika, ekonomika, bezpecnost" ". Offshore a pobrezn'i konstrukce", "Projektov'y management", Andrew Bobylo poznamenat, ze zahranicn'i studenty, kter'i studuj'i v Palo na vsechny formy vzdel'av'an'i, od predskoln'iho univerzite postgradu'aln'i vzdel'avac'i programy. - Tak'e jsme byli schopni realizovat v letosn'im roce pripravuje budouc'i studenty na vstup pr'imo do sv'ych domovsk'ych mest. K tomu, otevrel Palo mezin'arodn'ich pr'ipravn'ych tr'id v rusk'em jazyce v c'insk'ych mestech Suifenhe, Jinan, Dongying a Lyaochen. Posluchaci v techto tr'id'ach v'ice nez 200 z'aku a studentu, - rekl Andrej Bobylo. - Dals'i tr'ida je napl'anov'an se otevr'it letos na podzim na z'aklade Mudantszyanskogo univerzity. 'Ucinn'y n'astroj k pril'ak'an'i cizincu staly rovnez mezin'arodn'i letn'i skoly, kter'e se pravidelne konaj'i na univerzite a kazd'y rok l'ak'a v'ice a v'ice det'i. Behem techto letn'ich skol budouc'i studenty nejen naucit se jazyk a dozvedet se o rusk'e kulture, ale tak'e poslouchat predn'asky profesori Palo bl'ize sezn'amit s univerzitou a jejich budouc'i povol'an'i.

Tiskov'a sluzba Palo

Опубликовано:   20-08-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Z'astupci Ministerstva vnitra Primorye z'ucastnil Rady Okresn'i koordinacn'i organizac'i veter'anu
12-07-2013, 12:18, Cesky
V hlavn'im meste republiky Sakha zased'an'i Koordinacn'i rady veter'any vnitra a Ministerstvo vnitra Ruska na DFO. Z'ucastnilo se j'i n'amestek ministra vnitra Ruska, predseda rusk'e Rady veter'anu a...
Hlas rusk'eho MMA turnaju Alexander Zag'orski do Vladivostoku doraz'i
9-08-2013, 20:02, Cesky
Je tezk'e si predstavit v'yznamn'e akci v bojov'ych umen'ich bez pevn'ym hlasem MMA rusk'y Alexander Zag'orski. Standardn'i styl, pohledn'y muz ve smokingu - to Zagorski v kruhu, ale v zivote je to...
Pacifik lodstvo dod'an'i do Kamcatce se pripravuj'i na rozhoduj'ic'i
13-09-2013, 01:22, Cesky
Objektivita Pacific Fleet lod'i, kter'e zajistuj'i plnen'i 'ukolu v severn'im Pacifiku v pr'istavu Petropavlovsk sel se pripravit na konecn'e z'uctov'an'i s konvencn'im nepr'itelem. Seskupen'i...
Nov'y mestsk'e autobusov'e trasy se objev'i ve Vladivostoku
4-06-2013, 22:03, Cesky
Obyvatel'e Sovetsk'eho jm'eno nyn'i budou moci bez prestupu dostanete do Первомайский oblast. Z'itra, 5. cervna, ve Vladivostoku spust'i nov'y mestsk'a autobusov'a linka c. 1 «Akademick'a -...
56 pobrezn'ich l'ekari dostanou do hodnosti milion'aru v tomto roce
5-09-2013, 22:00, Cesky
V ned'avn'em setk'an'i se z'astupci m'edi'i, vice-guvern'er rekl, ze dnes v n'amorn'i oblasti m'a program "Zemsk'y doktor", ve kter'em absolvent l'ekarsk'e fakulty, kter'y si pr'al pracovat v...
Junkie strelnice vyrobeny ze sv'eho bytu ve Vladivostoku
10-07-2013, 12:01, Cesky
V Pervorechenskij soudu Vladivostoku se v soucasn'e dobe projedn'av'a pr'ipad proti obcana K., kter'y je obvinen z prodeje drog nejen, ale tak'e v organizaci opia doupete. Jako dopisovatel RIA...
Horoskop na 30.cervence
30-07-2013, 10:31, Cesky
Owen. Budte trpeliv'i, ovlivnuje, aby bylo mozn'e vyhnout se konfliktu. Nez'adouc'i daleko jezdit, jezdit. Zbytek dne je pr'izniv'a. Financn'i situace zleps'i. Rodinn'e vztahy se zlepsuj'i. TAURUS....
Mistrovstv'i Ruska na sportovn'i turistiku se bude konat v Primorye
20-09-2013, 06:36, Cesky
Podle 'Ustavu telesn'e kultury a sportu Primorsk'eho kraje, 'ucastnit se mistrovsk'ych t'ymu z 18 regionu Ruska: z'astupci Belgorod, Kemerovo, Sverdlovsku, Lipetsk, Novosibirsku a Vologda regiony,...
Vpred
31-07-2013, 18:03, Cesky
FC "Luc-Energia" jm'enem hr'ace, tr'enuj'ic'i person'al, zamestnanci klubu a fanousci pr'imorsk'ych pr'an'i k narozenin'am a pr'an'i stest'i, zdrav'i, l'asku, stest'i, skvel'a fotbalov'a kari'era,...
Ve Vladivostoku, diskutovali o prevenci uz'iv'an'i drog v populaci
22-08-2013, 11:01, Cesky
Pri spr'ave pravideln'em zased'an'i protidrogov'e komise Vladivostok mestsk'e c'asti. Predsedal setk'an'i predsedy komise, z'astupce vedouc'iho Spr'avy Vladivostok Constantine Loboda. V pr'aci komise...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!