Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat

V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern Feder'aln'i univerzity bylo 1100 zahranicn'ich studentu v roce 2013 v Far Eastern Feder'aln'i univerzity. To znamen'a, ze pocet cizincu v Palo dos'ahl 74% z celkov'eho kontingentu z'aku na stredn'i skole, coz presahuje Programu rozvoje index 6%. Pripomenme, by pod'il zahranicn'ich studentu v Palo v roce 2019 dos'ahnout 25%. Jako dopisovatel RIA «VladNews» reditel mezin'arodn'i vzdel'avac'i projekty Palo Andrew Bobylo, drtiv'a vetsina zahranicn'ich studentu zapsan'ych v roce 2013 jsou obcan'e C'insk'e lidov'e republiky. Na druh'em m'iste se studenty z Vietnamsk'e socialistick'e republiky, porad'i, kter'y byl prijat od st'atn'i spolecnost Rosatom "". Dals'i prich'azej'i z'astupci Korejsk'e republiky, Korejskou lidove demokratickou republikou, Spojen'ymi st'aty, Japonskem a zememi SNS. Palo tak'e vstoupil do rad studentu z 'Ir'anu, Mexiku, Malajsii a Hongkongu. Andrew Bobylo zduraznil, ze 149 zahranicn'ich studentu ke studiu v Palo z feder'aln'iho rozpoctu ve smeru Ministerstva skolstv'i a vedy Rusk'e federace - tito lid'e prosli konkurenceschopn'y v'yber, kter'e prokazuj'i vynikaj'ic'i v'ysledky a znalosti rusk'eho jazyka sv'eho pr'ava studovat zdarma. Nejv'ice popul'arn'i mezi cizinci jsou vzdel'avac'i programy Feder'aln'i univerzity v r'izen'i, stavebn'i, mezin'arodn'i vztahy, ropn'em a plyn'arensk'em podniku, filologie(rusk'y jazyk), ekonomie, pr'avo a poc'itacov'e bezpecnosti. Tak'e zahranicn'i studenti se neboj'i ucinit volbu ve prospech anglicky mluv'ic'i mezin'arodn'i programy Palo p'ana: "Rusko v asijsko-pacifick'e oblasti: Politika, ekonomika, bezpecnost" ". Offshore a pobrezn'i konstrukce", "Projektov'y management", Andrew Bobylo poznamenat, ze zahranicn'i studenty, kter'i studuj'i v Palo na vsechny formy vzdel'av'an'i, od predskoln'iho univerzite postgradu'aln'i vzdel'avac'i programy. - Tak'e jsme byli schopni realizovat v letosn'im roce pripravuje budouc'i studenty na vstup pr'imo do sv'ych domovsk'ych mest. K tomu, otevrel Palo mezin'arodn'ich pr'ipravn'ych tr'id v rusk'em jazyce v c'insk'ych mestech Suifenhe, Jinan, Dongying a Lyaochen. Posluchaci v techto tr'id'ach v'ice nez 200 z'aku a studentu, - rekl Andrej Bobylo. - Dals'i tr'ida je napl'anov'an se otevr'it letos na podzim na z'aklade Mudantszyanskogo univerzity. 'Ucinn'y n'astroj k pril'ak'an'i cizincu staly rovnez mezin'arodn'i letn'i skoly, kter'e se pravidelne konaj'i na univerzite a kazd'y rok l'ak'a v'ice a v'ice det'i. Behem techto letn'ich skol budouc'i studenty nejen naucit se jazyk a dozvedet se o rusk'e kulture, ale tak'e poslouchat predn'asky profesori Palo bl'ize sezn'amit s univerzitou a jejich budouc'i povol'an'i.

Tiskov'a sluzba Palo

Опубликовано:   20-08-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Jean Bruno Pastorelli:
13-08-2013, 15:03, Cesky
Jeden z nejsilnejs'ich sportovcu na svete, 15-merit v'iteze mistrovstv'i sveta Francouz Jean Bruno Pastorelli prich'az'i do Vladivostoku, aby se z'ucastnili mistrovstv'i sveta v rally-raid na...
Maskoti zimn'i olympijsk'e hry v roce 2014 prijel do Vladivostoku
13-07-2013, 16:18, Cesky
Sporty na promen'ade u more kapit'alov'ych maskotu splnuj'i mestan'e, kter'i prisli se sv'ymi rodinami fotit se symboly olympijsk'ych her. "V'ice nez mes'ic maskoti zimn'i olympijsk'e hry v Soci v...
Viktor Isajeva prich'az'i v Primorye
19-08-2013, 16:16, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby prezidentsk'e vyslance do D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh Viktora Isajeva navst'ivit dnes na pracovn'i cesty pr'imorsk'y kraj. V Big Stone Viktor Isajeva se...
Pred rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity v pondel'i to bude mozn'e cestovat autobusem od
9-09-2013, 02:41, Cesky
Katedra dopravn'iho spr'avy Vladivostoku signalizuje zmenu od pr'ist'i pondel'i 9. z'ar'i autobusov'a linka c'islo 75 se cestuj'ic'i na ostrov rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity. Jeho...
«Fat'aln'i» p'atek ve Vladivostoku
27-06-2013, 14:00, Cesky
Tak, v p'atek, 28. cervna, ve Vladivostoku se stane opravdu «Osudov'e». V 18 hodin na Sportovn'im n'abrez'i zacne «Rock Fest» na sc'enu «Vladivostoku laskav'ym» prisli mlad'i rock-t'ymu mesta, zde...
Барды v n'advor'i na Пушкинской
20-06-2013, 15:30, Cesky
Vcera, 19. cervna, v Okrajov'e centru lidov'e kultury v r'amci v'ystavy «Zivot» Tatiana Зорькиной se konal koncert autora p'isne. Na koncerte vystoupili барды Julia Муравьева, Vadim Москаленко, a...
T'ym
7-08-2013, 15:17, Cesky
Z'itra, 8. srpna na stadionu "Vanguard", bude druh'y dom'ac'i z'avod t'ymu "East". Dirt track "Vanguard", "v'ychod" se setk'a s Bashkir "Salavat". Tento z'avod bude ovladace pro ctvrt'e Vladivostok...
V noci z 30 na 31. cervenec Zeleznicn'i prejezd bude c'astecne uzavreno pro dopravu
25-07-2013, 12:46, Cesky
Vladivostok Far Eastern reditelstv'i vzd'alenost silnicn'i infrastruktury informuje ridice motorov'ych vozidel o c'astecn'em uzavren'i automobilovou dopravu pres zeleznicn'i prejezd na n'adraz'i...
Vladivostok zacal rozs'iren'e radu 'Uradu pro vnitrn'i z'alezitosti Ruska Primorsk'eho kraje
19-07-2013, 22:02, Cesky
Budou oceneni na zamestnance, kter'i vyznamenali pri zajistov'an'i verejn'eho por'adku a verejn'e bezpecnosti. V pr'aci spr'avn'i rady z'ucastnili guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky,...
46 jezdcu z cel'eho Maritime soutezily o titul nejleps'iho
16-09-2013, 15:50, Cesky
14.z'ar'i na jej'im Mayhe, kter'a se nach'az'i nedaleko obce bajonetu, byla z'averecn'a f'aze mistrovstv'i dragsteru auto pr'imorsk'y. Z'ucastnilo se j'i 46 jezdcu z Vladivostoku, NAKHODKA,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!