Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V hranic zatcen 33-let'y pedofil, kter'y zabil pet-rok-star'a d'ivka

V hranic zatcen 33-let'y pedofil, kter'y zabil pet-rok-star'a d'ivka 17.srpna v Primorye odhalila dals'i pr'ipad pedofilie. Obet'i byl tentokr'at 5-rok-star'a d'ivka. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» asistenta SU porodnost Primorsky Aurora Roman, org'any cinn'ymi v trestn'im r'izen'i obdrzel zpr'avu od m'istn'ich obyvatel, ze jej'i d'ite dcera narodila v roce 2008 byla podrobena sexu'aln'imu n'asil'i ze strany pr'itele muzu. Po bezpecnostn'i kontrole, je tato informace potvrzena, v souvislosti s n'imz vysetruj'ic'imi org'any vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky st'ih'an pro trestn'y cin pod podkapitole "B" c'asti 4 cl'anku. 132 trestn'iho z'akona(sexu'aln'i n'asil'i). Na podezren'i ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu zadrzela m'istn'i obyvatel se narodil v roce 1980. Podle vysetrovatelu, v casn'ych rann'ich hodin'ach 17.srpna 2013 v soukrom'em dome v osadn'ika podezrel'eho hranic vyuzil nepr'itomnosti osob v m'istnosti a vyrobeny s ohledem na sp'ic'iho sexu'aln'iho zneuz'iv'an'i det'i. Jeho akce byly zastaveny, muz vstoupil do m'istnosti. V soucasn'e dobe vol'i preventivn'i opatren'i proti podezrel'eho ve vazbe, soud znalec zpochybnil svedky. Trestn'i vysetrov'an'i st'ale pokracuje.

Tiskov'a sluzba SU porodnosti o Primorsky

Опубликовано:   20-08-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Obr'i vys'iv'an'i dva umelci kazd'y zanechat v soucasn'em umen'i
11-08-2013, 21:01, Cesky
Yingmey Duan(Braunschweig)a Anna Parmenov(Vladivostok)vyzvat vsechny, aby zanechat "stopu" v dejin'ach modern'iho umen'i - 22.srpna umelci budou pracovat na obr'im pl'atne: na povrchu b'il'eho...
18. cervence - Den st'atn'iho poz'arn'iho dohledu
18-07-2013, 20:15, Cesky
Referencn'i bod v dejin'ach kontroly st'atn'iho poz'arn'iho byl podpis v tento den v roce 1927 All-rusk'e 'Ustredn'i v'ykonn'y v'ybor a Rada lidov'ych komisaru na "nar'izen'i o org'anech st'atn'iho...
Ve Vladivostoku byla ztracena zena, rod'ak s z'adost'i o pomoc
13-06-2013, 14:31, Cesky
S z'adost'i o pomoc obr'atili nativn'i пропавшей Иржевской Nadeje Львовны, 1961 narodil 10. cervna 2013 v pondel'i, v 7:00 r'ano odesla z domova na adrese Черемуховая, 16 a zat'im se nevr'atil,...
Shrnul «Jarn'i v'anek»
11-06-2013, 10:16, Cesky
Otevren'e mistrovstv'i v roce Vladivostoku na черлидингу «Jarn'i v'anek» se konal ve sportovn'im are'alu «Ml'ad'i». Mistrovstv'i por'adan'e federac'i черлидинга Pr'imorsk'eho kraje, prob'ih'a uz pet...
Policist'e vr'atili chlapci похищенный kolo
25-06-2013, 19:16, Cesky
Zena vysvetlil, s лестничной hriste unesen kolo jeho nezletil'eho syna. D'iky vcasn'emu telefonn'ich hovoru matky, 'unosce «pron'asledov'an'i», byl zadrzen pod'ilej'i non ochrany. Je podezrel'y z...
Dechov'e orchestry - opet ctverce Vladivostoku
28-06-2013, 23:45, Cesky
Vystoupen'i dechov'ych orchestru - jeden z c'ilu projektu je magistr'at «Vladivostok pr'ijemn'y», kter'y se musel l'ibit mestan'e. Takze v tomto roce dechov'e orchestry budou hr'at nejen v...
Provozn'i informace pro n'amorn'i mimor'adn'e situace dne: 21.srpna
21-08-2013, 11:17, Cesky
20 srpen v 06:0032 minut do centra pro krizov'e r'izen'i Hlavn'iho reditelstv'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace na 'uzem'i Primorsky, to bylo hl'asil, ze v dusledku hojn'ych sr'azek,...
Hlavn'i hvezdou dny Latinsk'e Ameriky ve Vladivostoku bude skupina Las Ketchup a Kaoma
30-07-2013, 10:34, Cesky
Ve Vladivostoku, dokoncena jedna z nejvets'ich a barevn'e akce - Dny Latinsk'e Americe. Behem festivalu, srpen -15-17 - Vladivostok bude navstevovat asi 200 latinskoamerick'ych hosty. Hlavn'i hvezdou...
«AUDI AH» a «VOLKSWAGEN AH» a ted tyto
14-06-2013, 19:00, Cesky
Nyn'i ochrany podl'ehat товаоные zn'amky spolecnosti: «FacEvolution, «VETONIT», «Энэлтком», «Торгмаш»,«Isover», «POMPEA S.P.A.», «AUDI AH», «VOLKSWAGEN AH» «ДЖЕРМУК», «Интерскол». V souvislosti s...
Duchodce zemrel pri dopravn'i nehode tezk'a n'akladn'i vozidla v Primorye
20-08-2013, 16:18, Cesky
Ridic auta «Isudzu» pri ot'acen'i doleva ned'av'a zpusob, jak protijedouc'i auto "Toyota Surf». Za volantem «Surf» byl byl 34-rok-star'a zena hospitalizov'ana v nemocnici s nekolika zranen'imi. Pri...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!