Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Dopravn'i policie zr'idila predbeznou pr'icinu nehod na silnici Artem-

Dopravn'i policie zr'idila predbeznou pr'icinu nehod na silnici Artem- Provoz na silnici tret'i kruhov'em objezdu na mezin'arodn'i letiste "Vladivostok" je zablokov'an v obou smerech. Na m'iste nehody podle rekonstrukci. Auta se pohybuj'i na letiste na oklikou. Pr'ace na inspektory sc'eny v'ystroje dopravn'i policie a technick'eho dozoru dopravn'i policie. Pamatujte si, ze dnes, v 09:30 na 10 km trase Vladivostok - Nakhodka, coz vede ke mezin'arodn'iho letiste, prevr'atil tezk'ych n'akladn'ich vozidel MAZ 'ucetn'i propanu. Bolshegruzov prestehovala z Ussuriysk na letiste. Prisel na sc'enu policie v'ystroje provozu, inspektory autotechnical sluzby a dopravn'i policie dohled nad zamestnanci, "Primavtodora" MZP. Inspektori silnicn'i kontroly bylo zjisteno, ze ulice a silnicn'i s'it v m'iste, v souladu s autonehode. Uspokojiv'y stav vozovky: such'e cist'e dlazba. Za slunecn'eho pocas'i, jasn'e. Ridic MAZ, prepravu zkapalnen'eho plynu, ztratila r'izen'i na 'useku silnice s dlouh'ymi rohy a udelal rollover. Je zjisteno, ze ridic se narodil v roce 1970 m'a 26-let'e zkusenosti j'izdy n'akladn'ich vozidel. Tento rok prinesl na spr'avn'i odpovednosti za prekrocen'i povolen'e rychlosti. V'ysledky vysetren'i zjistili, ze ridic byl str'izliv'y. 'Uniku plynu nejsou povoleny, kontejner ztratil integritu. Na m'iste nehody na pr'aci nouzov'e pokracuje. V souvislosti s 'unikem nafty instalaci dals'ich dopravn'ich znacek "kluzk'em povrchu." Doprava na letiste se pohybuje na oklikou. Dopravn'i policie rusk'em z'ad'a ridice, aby se porozumen'i zpozden'im. Pracovn'ici vsech sluzeb online. V bl'izk'e budoucnosti bude provoz na d'alnici Artem-Airport se obnov'i. Dopravn\



Опубликовано:   19-08-2013, 16:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Kolem okraje dopravn'i nehody nad'ale b'yt zabit a ridici a chodci
5-09-2013, 15:18, Cesky
Tiskov'a sluzba ministerstva vnitra UGIBDD Primorsky informuje: provincn'i pevn'e pravideln'e 'umrt'i v automobilov'ych nehod. V okrese bylo Nadezdy "tmav'e" dopravn'i nehode, kter'a zabila cloveka....
V Pr'imorsk'em kraji prob'ihaj'i akce pro predch'azen'i pytl'actv'i a prevence narusen'i v oblasti rybolovu
1-07-2013, 18:45, Cesky
Deset n'ajezdy-oddelen'i operacn'ich skupin na ochranu vodn'ich biologick'ych zdroju prosel ve druh'em ctvrtlet'i tohoto roku v Pr'imorsk'em kraji. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» v tiskov'e sluzby...
Do Vladivostoku na «Sv'atek hudby» prijedou francouzst'i hudebn'ici
17-06-2013, 17:00, Cesky
Podruh'e od Moskvy do Vladivostoku v r'amci feder'aln'iho projektu s podporou Velvyslanectv'i Francie a network Alliance Francaise v Rusku budou konat koncerty francouzsk'ych hudebn'iku. Budou...
Ve stredu ve Vladivostoku bude destiv'e
19-06-2013, 11:00, Cesky
Dnes, 19. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje urcuje pole poklesu atmosf'erick'eho tlaku. V kraji m'isty kr'atkodob'y d'est, bourky. V'itr slab'y jizn'i az умеренного.Температура vzduchu...
V rusk'em, opil'y policista zmrzacil jeho cestuj'ic'iho
25-08-2013, 18:15, Cesky
Minulou sobotu v 16:00 u obce Noisy(Chuguivs'kyi okres), samostatn'y policist'e cety hl'idka ministerstva vnitra Ruska Chuguyivske ctvrti, serzant policie, kter'y r'idil auto, Toyota Mark II, nebyl...
V'ybuch plynov'e lahve v rusk'em 3 lid'i bylo zraneno
12-08-2013, 13:46, Cesky
Hned na sc'ene byl posl'an hasicu v'ypocty. Pohltila ohen patrov'em bytov'em dome. V 11:06 byl poz'ar lokalizov'an a zcela eliminov'any v 11:24. Ohen oblast byla 42 m ^2. Poz'ar byl c'astecne...
Druh'y filmov'y festival «Hladina hluku» skoncil v'itezstv'im d'ivky-дебютантки
10-06-2013, 14:16, Cesky
V sobotu, 8. cervna, v kine «Vladivostok» se konala druh'a v rade filmov'y festival kr'atk'ych filmu «Hladina hluku». Na soud div'aku byly prezentov'any 8 klipu a hern'ich filmu mlad'ych...
1-08-2013, 21:45, Cesky
Pracovn'ici jiz opravit strechu, vymenit star'e dreven'e okna s modern'imi dvojit'a okna. Nyn'i v pln'em svihu opravy vnitrn'ich. Ve sportovn'im are'alu c'islo 1 kde se jejich tr'idy sportovci box,...
Provozn'i informace v dusledku cyklonu pred'an v Primorye
31-07-2013, 18:03, Cesky
No z'aplavy. Goes dals'i pokles hladiny. Pracovn'ici rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i 1042 SC z: 1. Nastavte mostn'i opery a realizov'any dod'avky desek. 2 Obnoven do 10 kW prenosov'e...
Horoskop na cerven 26
26-06-2013, 09:30, Cesky
BERANI budou stazeny pr'ace nad r'amec opatren'i. V okruhu sv'e starosti a kazdodenn'i rutinn'i z'alezitosti, a nov'e povinnosti. Je treba vz'it na organizaci projektu v souvislosti s v'ystavbou,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!