Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'imorsk'y kraj bude m'it deti pred povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho

Pr'imorsk'y kraj bude m'it deti pred povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho V osobn'im telefonick'em rozhovoru s hejtmanem kraje Amur, Chabarovsku kraj a Zidovsk'e autonomn'i oblasti, nab'idl hostit deti z postizen'ych oblast'i vodn'iho prvku v detsk'e t'abory a sanatori'i Primorsk'eho kraje. Jiz rusk'em je pripraven hostit v'ice nez 2000 det'i, z 'uzem'i Chabarovsku, Amur kraje a Zidovsk'e autonomn'i oblasti. Jm'enem hlavy Primorye v techto regionech byly zasl'any seznamy hran detsk'ych zdravotnick'ych zar'izen'ich a z'ajezdy pl'an. Kluci budou smerovat k nejleps'im t'aboru a sanatori'i Primorsk'eho kraje. Bereme v potaz tak'e moznost ubytov'an'i det'i v are'alu Palo na ostrove rustiny. Doprov'azet deti z letiste do poradcu na letn'ich t'aborech, a dals'i pr'ace se bude pod'ilet na pobrezn'ich dobrovoln'iku, kter'i maj'i zkusenosti na summitu APEC, APPF, univerzi'ady v Kazani a dals'ich rozs'ahl'ych akc'i. Dokonce i dnes, bude vecer vypracov'any seznamy det'i od Amur kraje a Zidovskou autonomn'i oblast, kter'a budou dod'ana v rusk'em. "Srpen a z'ar'i - tradicne nejpr'iznivejs'i doba pro odpocinek v rusk'em. Dnes, ve vetsine c'astech provincie stabilizovan'e pocas'i, jsme se vr'atili do l'eta. V regionu je ochotna pomoci obetem prilehl'ych vodn'ich oblast'i D'aln'eho v'ychodu, protoze pro mnoho det'i je to jedin'a sance, jak si odpocinout, "- rekl Vladimir Miklushevsky. Vedouc'i Primorye tak'e apeloval na ministra pro mimor'adn'e situace obcansk'ych a zvl'ad'an'i katastrof Vladimir Puchkov na pomoc s dod'avkou det'i ve speci'aln'i rovine Vladivostokna MZP. Nav'ic Primorsk'y kraj poslat pomoc sousedu rekonstrukci - stavebn'i dokoncovac'i materi'aly, prkno, a drevo. V soucasn'e dobe jsou definov'any objemy n'akladu, kter'y bude odesl'an do postizen'ych oblast'i. Pripomenme si, ze kvuli siln'e v prubehu posledn'ich 20 let bylo rozhodnut'i guvern'era teritoria cyklonu v 16 obc'ich Primorye vyhl'asil stav nouze. V soucasn'e dobe, provincie nad'ale pracuje na odstranov'an'i n'asledku katastrof, rekonstrukce silnic rozmazan'y. Na pr'ikaz Vladim'ira Miklushevsky je v'ice nez 32 milionu rublu od okraje rezervn'iho fondu nar'idil zaplatit odskodnen'i lidem, jejichz domy a kostel zasazen cyklonem. V postizen'ych oblastech z vody okraje jsou zrekonstruovan'e soci'aln'i zar'izen'i.Опубликовано:   19-08-2013, 09:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
D'ivka zaplatil dluhy dedictv'i
26-08-2013, 13:01, Cesky
V obdob'i 2011 - 2012. v oddelen'i exekutoru byl Jakovlev okres zah'ajila 5 r'izen'i o v'ykonu rozhodnut'i, pokud jde o obcana K Petadvacet dluz'i st'atu v'ice nez 20 tis'ic rublu - Penze, dane a...
Do Vladivostoku dorazila delegace odboru Japonsku
6-06-2013, 15:30, Cesky
Dnes, 6. cervna, pros'im Vladivostoku navst'ivila delegace Japonsk'eho konfederace odborov'ych svazu - Рэнго, kterou vede m'istopredseda Рэнго prefekture Ishikawa Хиронобу Минатогути. S delegac'i se...
Tezebn'i cinnost na D'aln'em v'ychode poroste o sest mil. m
11-08-2013, 21:02, Cesky
Podle odhadu vl'adn'ich zmocnencu z'astupce prezidenta RF v Far Eastern feder'aln'iho okruhu Ruska a Minvostokrazvitiya, do roku 2016 se objem drevozpracuj'ic'im dreva are'alu na D'aln'em v'ychode...
Start prvn'iho z'avodu Petra Velik'eho Bay Cup
2-09-2013, 13:48, Cesky
Dne 31. srpna Amur Bay byly pred'any prvn'i m'ili. All-regata "Poh'ar Petra Velik'eho Bay - 2013 - Cup of Russia in" Konrad 25R ". Na zac'atku prvn'iho z'avodu se 58 jachty v 7 testovac'ich skupin....
Oprava Nekrasovsky nadjezd zacne pr'ist'i t'yden
2-08-2013, 13:18, Cesky
Star'e opotrebovan'e konstrukce bude nahrazena novou, silnejs'i a odolnejs'i, 'ukolu stanoven'e odborn'iky starosty mesta Igora Pushkarev behem 'ustupu na kvalitu opravami komunikac'i. Jak bylo...
V obci Otradn'eho zatcen opil'y Theft Auto
8-07-2013, 21:01, Cesky
Duchodce nezvestn'eho vuz Mitsubishi Canter. Podle zalobkyne, prisel do pr'ace, nechat auto u vcel'ina. Truck nebyl uzavren, kl'ic nechal v zapalov'an'i. Ve vecern'ich hodin'ach, auto majitel zjistil...
Knihovny jim. Hork'e soud uzavrel na t'yden za «гастарбайтера z USA»
6-06-2013, 20:15, Cesky
Necekan'e pokracov'an'i dostal pr'ipad s «americk'ym гастарбайтером» - гражданкой USA Анджелой Стод, kter'a se pred casem v «americk'em koute» knihovny jim. Hork'e ve Vladivostoku ucila anglick'y...
1000 случаев незащищенности жилых домов от террора
2-07-2013, 18:30, Cesky
Так, в ходе надзорных мероприятий проверялись, в том числе, и исполнение требований к обеспечению безопасности жилых домов, несоблюдение которых создает условия для совершения террористического акта....
165000 pozemstan'e chtej'i z'it na Marsu
1-09-2013, 00:30, Cesky
Z'adosti podan'e dobrovoln'ici z 140 zem'i, vcetne USA, C'iny, Braz'ilie, Indie, Ruska, Velk'e Brit'anie, Filip'in, podle tiskov'e zpr'avy projektu Mars One. Organiz'atori rally necekal takov'y...
Chci Magnitsk'eho seznamu!
16-07-2013, 12:50, Cesky
Ned'avno zpr'ava prisla z druh'e strany oce'anu, ze nechvalne proslul'y seznam bude rozs'iren - bude nov'a c'isla o poctu rusk'ych 'uredn'iku, kter'ym nebude dovoleno navst'ivit Spojen'e st'aty. Proc...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!