Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'imorsk'y kraj bude m'it deti pred povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho

Pr'imorsk'y kraj bude m'it deti pred povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho V osobn'im telefonick'em rozhovoru s hejtmanem kraje Amur, Chabarovsku kraj a Zidovsk'e autonomn'i oblasti, nab'idl hostit deti z postizen'ych oblast'i vodn'iho prvku v detsk'e t'abory a sanatori'i Primorsk'eho kraje. Jiz rusk'em je pripraven hostit v'ice nez 2000 det'i, z 'uzem'i Chabarovsku, Amur kraje a Zidovsk'e autonomn'i oblasti. Jm'enem hlavy Primorye v techto regionech byly zasl'any seznamy hran detsk'ych zdravotnick'ych zar'izen'ich a z'ajezdy pl'an. Kluci budou smerovat k nejleps'im t'aboru a sanatori'i Primorsk'eho kraje. Bereme v potaz tak'e moznost ubytov'an'i det'i v are'alu Palo na ostrove rustiny. Doprov'azet deti z letiste do poradcu na letn'ich t'aborech, a dals'i pr'ace se bude pod'ilet na pobrezn'ich dobrovoln'iku, kter'i maj'i zkusenosti na summitu APEC, APPF, univerzi'ady v Kazani a dals'ich rozs'ahl'ych akc'i. Dokonce i dnes, bude vecer vypracov'any seznamy det'i od Amur kraje a Zidovskou autonomn'i oblast, kter'a budou dod'ana v rusk'em. "Srpen a z'ar'i - tradicne nejpr'iznivejs'i doba pro odpocinek v rusk'em. Dnes, ve vetsine c'astech provincie stabilizovan'e pocas'i, jsme se vr'atili do l'eta. V regionu je ochotna pomoci obetem prilehl'ych vodn'ich oblast'i D'aln'eho v'ychodu, protoze pro mnoho det'i je to jedin'a sance, jak si odpocinout, "- rekl Vladimir Miklushevsky. Vedouc'i Primorye tak'e apeloval na ministra pro mimor'adn'e situace obcansk'ych a zvl'ad'an'i katastrof Vladimir Puchkov na pomoc s dod'avkou det'i ve speci'aln'i rovine Vladivostokna MZP. Nav'ic Primorsk'y kraj poslat pomoc sousedu rekonstrukci - stavebn'i dokoncovac'i materi'aly, prkno, a drevo. V soucasn'e dobe jsou definov'any objemy n'akladu, kter'y bude odesl'an do postizen'ych oblast'i. Pripomenme si, ze kvuli siln'e v prubehu posledn'ich 20 let bylo rozhodnut'i guvern'era teritoria cyklonu v 16 obc'ich Primorye vyhl'asil stav nouze. V soucasn'e dobe, provincie nad'ale pracuje na odstranov'an'i n'asledku katastrof, rekonstrukce silnic rozmazan'y. Na pr'ikaz Vladim'ira Miklushevsky je v'ice nez 32 milionu rublu od okraje rezervn'iho fondu nar'idil zaplatit odskodnen'i lidem, jejichz domy a kostel zasazen cyklonem. V postizen'ych oblastech z vody okraje jsou zrekonstruovan'e soci'aln'i zar'izen'i.Опубликовано:   19-08-2013, 09:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Knihovna pod sir'ym nebem parku bude vyv'ijet v divadle
20-08-2013, 16:15, Cesky
Mestsk'a knihovna v Vladivostoku nad'ale por'adat letn'i z'asoby, funkce, z nichz - stravov'an'i obyvatel v mestsk'ych oblastech, organizace aktivit mimo prostor knihovny pril'akat nov'e cten'are a...
Vedouc'i kontroly
18-07-2013, 20:19, Cesky
Starosta Vladivostoku Igor Pushkarev rekl prac'i Rady s verejnost'i je velmi dulezit'e. Pot'e, co vsechny zmeny, kter'e se konaj'i v odvetv'i bydlen'i by mela b'yt neprodlene dopravena k lidem. Krome...
Vetsina z Vladivostoku zustane bez vody nekolik dn'i
13-08-2013, 15:00, Cesky
Cerpac'i stanice "Nekrasovskaya": Tolstoy, 23-3741434547(l /s), Guerilla, atd. 2 6-28-a, 9-44 atd. z Rud'eho praporu, 39454751656671-7578-10491 do 121 pr.Ostryakova, 1-13 2-6 Ocean Ave, 2024/2284183...
Dobrovoln'ici Primorye na D'aln'em v'ychode sb'irat veci postizen'ym povodnemi
16-09-2013, 23:01, Cesky
"Dobrovoln'ici Primorye jsou aktivn'i nejen ve Vladivostoku, ale tak'e v mestsk'ych c'astech regionu. Kluci prevz'it iniciativu a 'ucastnit se soci'alne v'yznamn'ych ud'alost'i: skoln'i a...
V z'ar'i ve Vladivostoku VIP `diskutovat s mezin'arodn'i investicn'i
7-08-2013, 15:16, Cesky
6-7 9. se bude konat ve Vladivostoku Far Eastern Investment kongres(kter'y ve skutecnosti je sest'y tichomorsk'e hospod'arsk'e kongres). V nem bude plen'arn'i diskuse o "D'aln'eho v'ychodu: vektoru...
Doprava vyvazov'an'i
1-08-2013, 11:04, Cesky
N'avsteva "B" dnes s'ef dopravn'i spr'avy Vladivostok Eugene Sorokin. Pod jeho veden'im jsou dva komun'aln'iho podniku-road nosic(VPOPAT VPATP c'islo 1 a c'islo 3)a JSC "Elektrick'a vozidla." Tak'e...
Vladivostok bude hostit dals'i dom'ac'i z'avod na mistrovstv'i Ruska na ploch'e dr'aze
6-08-2013, 12:01, Cesky
Vladivostok souper'ic'i t'ymy Baskirstina "Salavat". Racers "East" zvou sv'e fanousky, obyvatele i n'avstevn'iky do Rusk'e z'avode mistrovstv'i v roce 2013. Vstupenky lze zakoupit na stadionu...
L'ak'a zmrzlinou a zn'asilnil
19-06-2013, 20:31, Cesky
Следственными org'any Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace na Приморскому okraji dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti 61-let'eho muze. Jak ozn'amila RIA «VladNews» senior asistent...
Igor Pushkarev zkontrolovat dostupnost sluzeb prov'adet n'amorn'i pracovn'i den v z'atoce Golden Horn
23-07-2013, 12:32, Cesky
Vsechny z'ucastnen'e obyvatel'e mesta - at uz vlastn'iku lod'i nebo jen lhostejn'ych obcanu - muze prij'it na n'abrez'i carevic na 11 hodin a odstranen'i necistot ze Zlat'eho rohu. Pripomenme,...
14-06-2013, 14:15, Cesky
V predvecer Dne zdravotnick'y pracovn'ik poblahopr'at s profesion'aln'im dovolenou a otevren'im pobocky prijeli vice-guvern'er, predseda Z'akonod'arn'eho Shrom'azden'i Viktor Горчаков, predseda Dumy...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!