Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'imorsk'y kraj bude m'it deti pred povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho

Pr'imorsk'y kraj bude m'it deti pred povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho V osobn'im telefonick'em rozhovoru s hejtmanem kraje Amur, Chabarovsku kraj a Zidovsk'e autonomn'i oblasti, nab'idl hostit deti z postizen'ych oblast'i vodn'iho prvku v detsk'e t'abory a sanatori'i Primorsk'eho kraje. Jiz rusk'em je pripraven hostit v'ice nez 2000 det'i, z 'uzem'i Chabarovsku, Amur kraje a Zidovsk'e autonomn'i oblasti. Jm'enem hlavy Primorye v techto regionech byly zasl'any seznamy hran detsk'ych zdravotnick'ych zar'izen'ich a z'ajezdy pl'an. Kluci budou smerovat k nejleps'im t'aboru a sanatori'i Primorsk'eho kraje. Bereme v potaz tak'e moznost ubytov'an'i det'i v are'alu Palo na ostrove rustiny. Doprov'azet deti z letiste do poradcu na letn'ich t'aborech, a dals'i pr'ace se bude pod'ilet na pobrezn'ich dobrovoln'iku, kter'i maj'i zkusenosti na summitu APEC, APPF, univerzi'ady v Kazani a dals'ich rozs'ahl'ych akc'i. Dokonce i dnes, bude vecer vypracov'any seznamy det'i od Amur kraje a Zidovskou autonomn'i oblast, kter'a budou dod'ana v rusk'em. "Srpen a z'ar'i - tradicne nejpr'iznivejs'i doba pro odpocinek v rusk'em. Dnes, ve vetsine c'astech provincie stabilizovan'e pocas'i, jsme se vr'atili do l'eta. V regionu je ochotna pomoci obetem prilehl'ych vodn'ich oblast'i D'aln'eho v'ychodu, protoze pro mnoho det'i je to jedin'a sance, jak si odpocinout, "- rekl Vladimir Miklushevsky. Vedouc'i Primorye tak'e apeloval na ministra pro mimor'adn'e situace obcansk'ych a zvl'ad'an'i katastrof Vladimir Puchkov na pomoc s dod'avkou det'i ve speci'aln'i rovine Vladivostokna MZP. Nav'ic Primorsk'y kraj poslat pomoc sousedu rekonstrukci - stavebn'i dokoncovac'i materi'aly, prkno, a drevo. V soucasn'e dobe jsou definov'any objemy n'akladu, kter'y bude odesl'an do postizen'ych oblast'i. Pripomenme si, ze kvuli siln'e v prubehu posledn'ich 20 let bylo rozhodnut'i guvern'era teritoria cyklonu v 16 obc'ich Primorye vyhl'asil stav nouze. V soucasn'e dobe, provincie nad'ale pracuje na odstranov'an'i n'asledku katastrof, rekonstrukce silnic rozmazan'y. Na pr'ikaz Vladim'ira Miklushevsky je v'ice nez 32 milionu rublu od okraje rezervn'iho fondu nar'idil zaplatit odskodnen'i lidem, jejichz domy a kostel zasazen cyklonem. V postizen'ych oblastech z vody okraje jsou zrekonstruovan'e soci'aln'i zar'izen'i.Опубликовано:   19-08-2013, 09:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nov'e zar'izen'i zachranuje zivoty
2-09-2013, 13:47, Cesky
L'ekari Vladivostok klinick'e nemocnici № 2 l'epe zn'am'y jako "tysyachekoechnaya" krevn'i transfuze bez zapojen'i d'arce s nov'ym vybaven'im. Zar'izen'i pro filtrov'an'i «mobiln'i sporice 5» se...
Igor Пушкарев pozadoval opravit sestupu z prospektu Kr'asy na ulici Светланскую
28-06-2013, 14:16, Cesky
Vcera, 27. cervna, v prubehu t'ydenn'i v'yjezdov'e setk'an'i na t'ema kvality oprav silnice vedouc'i Vladivostoku Igor Пушкарев prosel ulicemi Ленинского jm'eno mesta - Admir'ala Юмашева, Tolst'eho,...
Pr'ace v hlavn'im s'ale Ice Palace ve Artem prov'ad'i na 95 procent
11-07-2013, 14:19, Cesky
Stavebn'i pr'ace v pal'aci rychle. Jako gener'aln'i dodavatel, reditel stavebn'i firmy "Dalstroybiznes-2" Alexander Subbotin, a to i pred pl'anovan'ym term'inem. Podle tiskov'e sluzby mestsk'e c'asti...
Ilya Lagutenko:
7-08-2013, 00:01, Cesky
Vudce "mumie" Troll Ilja Lagutenko dal informativn'i rozhovor s "Kommersant", v nemz hovoril o detailech programu letosn'iho festivalu V-ROX. - Festival "V-Rox» bude zdarma pro div'aky? - Ano,...
1-08-2013, 21:45, Cesky
Skutecnost, ze mnoho z Vladivostoku na prodej prodal hodne tzv. "fake" - imitace slavn'ych znacek, zn'am'y pro mnoho. Policie vsak se snaz'i zastavit tok padelan'ych znacek, nastaven'i obrazovky na...
Cestuj'ic'i z autobusu c'islo 98 c na zast'avce
22-07-2013, 16:04, Cesky
Ode dne, kdy jeho poc'atecn'i a konecnou stanice je na m'iste, "louka", "Bunker Town"(ctvrt "Snow Pad"). Pak ze sousedstv'i "Snow Pad" pohyb se prov'ad'i ulicemi Vyselkovoy a sn'ih, Balyaeva oblasti...
Na klinice nemocnice c'islo 2 se objevily nejmodernejs'i ultrazvukov'y pr'istroj
23-07-2013, 18:46, Cesky
Modern'i ultrazvukov'y pr'istroj tr'idy expert objevil v prenat'aln'im poctu porodnici 2(ulice Svetlanskaya 105). Nejnovejs'i skener korejsk'a firma Madison - hrdost l'ekari ultrazvuk: to v'am...
Soud potvrdil verdikt dvojit'e vraha z n'amorn'i
7-08-2013, 15:19, Cesky
Shrom'azdil vysetruj'ic'imi org'any vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace u soudu Territory Primorsky nasel dostatek dukazu pro odsouzen'i Elbek Kaplanov'a(narozen v roce 1980). Byl shled'an vinn'ym z...
Kazd'y den, tis'ice studentu po cel'em are'alu obydlen'y Palo
30-08-2013, 14:16, Cesky
Kampan pro vypor'ad'an'i studentu v kampusu Far Eastern Feder'aln'i univerzity nad'ale l'amat rekordy. Podle veden'i spolecnosti CHI Campus forma, je 28.srpna bylo vyd'ano 955 studentu. Jen devet dnu...
На должность мэра Владивостока заявился второй безработный
4-07-2013, 16:45, Cesky
Второй по счету кандидат на должность главы города Владивостока зарегистрировался в горизбиркоме сегодня, 4 июля 2013 года. На этот раз кандидатом стал 31-летний Руслан Мансорович Матыгулин, который...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!