Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'imorsk'y kraj bude m'it deti pred povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho

Pr'imorsk'y kraj bude m'it deti pred povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho V osobn'im telefonick'em rozhovoru s hejtmanem kraje Amur, Chabarovsku kraj a Zidovsk'e autonomn'i oblasti, nab'idl hostit deti z postizen'ych oblast'i vodn'iho prvku v detsk'e t'abory a sanatori'i Primorsk'eho kraje. Jiz rusk'em je pripraven hostit v'ice nez 2000 det'i, z 'uzem'i Chabarovsku, Amur kraje a Zidovsk'e autonomn'i oblasti. Jm'enem hlavy Primorye v techto regionech byly zasl'any seznamy hran detsk'ych zdravotnick'ych zar'izen'ich a z'ajezdy pl'an. Kluci budou smerovat k nejleps'im t'aboru a sanatori'i Primorsk'eho kraje. Bereme v potaz tak'e moznost ubytov'an'i det'i v are'alu Palo na ostrove rustiny. Doprov'azet deti z letiste do poradcu na letn'ich t'aborech, a dals'i pr'ace se bude pod'ilet na pobrezn'ich dobrovoln'iku, kter'i maj'i zkusenosti na summitu APEC, APPF, univerzi'ady v Kazani a dals'ich rozs'ahl'ych akc'i. Dokonce i dnes, bude vecer vypracov'any seznamy det'i od Amur kraje a Zidovskou autonomn'i oblast, kter'a budou dod'ana v rusk'em. "Srpen a z'ar'i - tradicne nejpr'iznivejs'i doba pro odpocinek v rusk'em. Dnes, ve vetsine c'astech provincie stabilizovan'e pocas'i, jsme se vr'atili do l'eta. V regionu je ochotna pomoci obetem prilehl'ych vodn'ich oblast'i D'aln'eho v'ychodu, protoze pro mnoho det'i je to jedin'a sance, jak si odpocinout, "- rekl Vladimir Miklushevsky. Vedouc'i Primorye tak'e apeloval na ministra pro mimor'adn'e situace obcansk'ych a zvl'ad'an'i katastrof Vladimir Puchkov na pomoc s dod'avkou det'i ve speci'aln'i rovine Vladivostokna MZP. Nav'ic Primorsk'y kraj poslat pomoc sousedu rekonstrukci - stavebn'i dokoncovac'i materi'aly, prkno, a drevo. V soucasn'e dobe jsou definov'any objemy n'akladu, kter'y bude odesl'an do postizen'ych oblast'i. Pripomenme si, ze kvuli siln'e v prubehu posledn'ich 20 let bylo rozhodnut'i guvern'era teritoria cyklonu v 16 obc'ich Primorye vyhl'asil stav nouze. V soucasn'e dobe, provincie nad'ale pracuje na odstranov'an'i n'asledku katastrof, rekonstrukce silnic rozmazan'y. Na pr'ikaz Vladim'ira Miklushevsky je v'ice nez 32 milionu rublu od okraje rezervn'iho fondu nar'idil zaplatit odskodnen'i lidem, jejichz domy a kostel zasazen cyklonem. V postizen'ych oblastech z vody okraje jsou zrekonstruovan'e soci'aln'i zar'izen'i.Опубликовано:   19-08-2013, 09:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Primorje zadrzen muz, оказавший odolnost proti policejn'im
26-06-2013, 14:15, Cesky
Za pr'ichod na verejn'em m'iste v opilosti inspektori PPP zacali sestavovat protokol o spr'avn'im deliktu. 20 let plat'i, ze se snaz'i vyhnout trestu, stal zavren'e v aute sv'e d'ivky. Pri pokusu o...
12 z'ar'i si pripom'in'ame 65. v'yroc'i Ussuri
12-09-2013, 17:50, Cesky
12.z'ar'i Ussuri rehabilitacn'i centrum bude 65 let. V tento den, studenti, zamestnanci a host'e instituce ocek'av'a mnoho rekreacn'ich prekvapen'i, vetsina z nich je otevren'i modern'iho...
«Vladivostok rodinn'y» na Sportovn'i n'abrez'i
8-07-2013, 09:45, Cesky
Mlad'i div'aci pod'ivali predstavu loutkov'e divadlo, vystoupen'i umelcu cirkusu, uposlechli vesel'e p'isne a потанцевали spolu s хореографическими kolektivu. Velk'y z'ajem u det'i, stejne jako...
Rival
12-08-2013, 13:53, Cesky
Z'apas byl napl'anov'an na kalend'ar na ctvrtek na stadionu "Vanguard". Navzdory nepr'izni pocas'i, tis'ice fanousku, pln'a stoj'i plochodr'azn'i. V centru den'i - souboj dvou spickov'ych rusk'ych...
D'aln'y v'ychod
25-07-2013, 18:33, Cesky
V Minvostorazvitii Ruska v Chabarovsku bylo setk'an'i s veden'im "Gazprom" a jej'ich obchodn'ich jednotek. "V'ychodn'i plyn programu pl'anov'an'i rozvoje zdroju plynu na D'aln'em v'ychode. Komercn'i...
Policejn'i Уссурийска se prihl'as'i na st'atn'i akcie «Пристегнись!»
15-06-2013, 18:46, Cesky
Pro 'ucastn'iky akce byly pripraveny formy-obrobku матрешек. Deti budou sami zdobit jedna z postav rusk'eho lidov'eho umen'i. Jak ozn'amila RIA "VladNews" Olga Корбут, mluvc'i ОМВД Ruska v roce...
V EAO zaplaven'i v'ice nez tis'ic dom'acnost'i
26-08-2013, 13:00, Cesky
K 25. srpnu v postizen'ych povodnemi 25 vesnic. Vzhledem k n'arustu vody v 23 vesnic'ich byly zaplaveny v 1002 domech, kter'e jsou domovem pro 4450 lid'i, vcetne 1072 det'i. Krome toho, v 4044...
10-07-2013, 23:45, Cesky
Z'averecn'y koncert se bude konat 1272013. Sirok'a cepel z koncertu bude "Symfonick'e tance" od Sergeje Rachmaninova. Tato v'yznamn'a pr'ace byla vyvrcholen'im zivota skladatele. Pot'e, co emigroval...
Приморцы z'iskaly ocenen'i od полпреда Viktora Ишаева
10-06-2013, 19:02, Cesky
Dnes vedouc'i Минвостокразвития Rusko - spolecne zrekapitulujeme Prezidenta v ДВФО Viktor Ишаев dnes udelil st'atn'i vyznamen'an'i дальневосточникам. Slavnostn'i ceremoni'al pred'av'an'i st'atn'ich...
Leo zah'aj'i mozaikovou font'anu
13-08-2013, 20:04, Cesky
Sklenen'a mozaika zdob'i kasna nebylo vybr'ano n'ahodou: to od staroveku jako jedna z nejzaj'imavejs'ich forem umen'i, vcetne sperku pro vnejs'i fas'ady budov a zar'izen'i. Krome toho, ze je jeden z...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!