Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'imorsk'y kraj bude m'it deti pred povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho

Pr'imorsk'y kraj bude m'it deti pred povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho V osobn'im telefonick'em rozhovoru s hejtmanem kraje Amur, Chabarovsku kraj a Zidovsk'e autonomn'i oblasti, nab'idl hostit deti z postizen'ych oblast'i vodn'iho prvku v detsk'e t'abory a sanatori'i Primorsk'eho kraje. Jiz rusk'em je pripraven hostit v'ice nez 2000 det'i, z 'uzem'i Chabarovsku, Amur kraje a Zidovsk'e autonomn'i oblasti. Jm'enem hlavy Primorye v techto regionech byly zasl'any seznamy hran detsk'ych zdravotnick'ych zar'izen'ich a z'ajezdy pl'an. Kluci budou smerovat k nejleps'im t'aboru a sanatori'i Primorsk'eho kraje. Bereme v potaz tak'e moznost ubytov'an'i det'i v are'alu Palo na ostrove rustiny. Doprov'azet deti z letiste do poradcu na letn'ich t'aborech, a dals'i pr'ace se bude pod'ilet na pobrezn'ich dobrovoln'iku, kter'i maj'i zkusenosti na summitu APEC, APPF, univerzi'ady v Kazani a dals'ich rozs'ahl'ych akc'i. Dokonce i dnes, bude vecer vypracov'any seznamy det'i od Amur kraje a Zidovskou autonomn'i oblast, kter'a budou dod'ana v rusk'em. "Srpen a z'ar'i - tradicne nejpr'iznivejs'i doba pro odpocinek v rusk'em. Dnes, ve vetsine c'astech provincie stabilizovan'e pocas'i, jsme se vr'atili do l'eta. V regionu je ochotna pomoci obetem prilehl'ych vodn'ich oblast'i D'aln'eho v'ychodu, protoze pro mnoho det'i je to jedin'a sance, jak si odpocinout, "- rekl Vladimir Miklushevsky. Vedouc'i Primorye tak'e apeloval na ministra pro mimor'adn'e situace obcansk'ych a zvl'ad'an'i katastrof Vladimir Puchkov na pomoc s dod'avkou det'i ve speci'aln'i rovine Vladivostokna MZP. Nav'ic Primorsk'y kraj poslat pomoc sousedu rekonstrukci - stavebn'i dokoncovac'i materi'aly, prkno, a drevo. V soucasn'e dobe jsou definov'any objemy n'akladu, kter'y bude odesl'an do postizen'ych oblast'i. Pripomenme si, ze kvuli siln'e v prubehu posledn'ich 20 let bylo rozhodnut'i guvern'era teritoria cyklonu v 16 obc'ich Primorye vyhl'asil stav nouze. V soucasn'e dobe, provincie nad'ale pracuje na odstranov'an'i n'asledku katastrof, rekonstrukce silnic rozmazan'y. Na pr'ikaz Vladim'ira Miklushevsky je v'ice nez 32 milionu rublu od okraje rezervn'iho fondu nar'idil zaplatit odskodnen'i lidem, jejichz domy a kostel zasazen cyklonem. V postizen'ych oblastech z vody okraje jsou zrekonstruovan'e soci'aln'i zar'izen'i.Опубликовано:   19-08-2013, 09:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na Den kr'asy materstv'i Vladivostoku zdob'i telo-malov'an'i
9-09-2013, 15:40, Cesky
Mezin'arodn'i Den kr'asy se slav'i dnes, 9. z'ar'i. 'Ucast na akc'ich zameren'ych na tento sv'atek, a bude trvat porodnic c'islo 3 Vladivostok. Oslava se bude konat v prenat'aln'i kliniky KGBUZ...
Vladivostok obyvatel'e uspor'adali meditace pro svetov'y m'ir
22-09-2013, 13:02, Cesky
Vladivostok obyvatel'e str'avili vecern'i meditace na oslavu Mezin'arodn'iho dne m'iru, slav'i v des'itk'ach zem'i a v'ice nez 200 mestech po cel'em svete, RIA Novosti hl'aseny . Mezin'arodn'i...
V rusk'em, bude vysetren'i masov'e zdravotn'i
12-08-2013, 20:15, Cesky
V'ice nez 140000 rusk'em muzete zkontrolovat stav sv'e zdrav'i t'im, ze se 'ucastn'i celkov'e klinick'e vysetren'i dospel'e populace. Jak RIA «VladNews» Zdrav'i na katedre 'uzem'i Primorsky, bude...
Psi z D'aln'eho v'ychodu v celn'im k ochrane hranic a jejich p'anum
10-07-2013, 01:17, Cesky
Pri t'eto pr'ilezitosti na m'iste u DVTU bylo demonstrace s sluzebn'ich psu. K prok'az'an'i schopnosti jejich psu byly vyzv'any, osm celn'ich 'uredn'iku z ruzn'ych okresu rusk'em. Jedn'im z 'ukolu -...
Voda Ohnostroj Program zah'aj'i festival v Vladivostoku
6-09-2013, 15:16, Cesky
Odr'az'i od povrchu vody, voda vstupuje do nov'e ohnostroje nevsedn'i jev. Pred publikum je uveden ohniv'y obraz obrovsk'ych multi-barevn'e kytice, unikaj'ic'i z more a rozpadaj'ic'i se na vodn'i...
Na
17-09-2013, 14:35, Cesky
Press-servis JSC "Spojen'e Stavby Corporation" rozs'iril 'uredn'i informaci o poz'aru v jadern'e ponorky "Tomsk" Pacifick'e flotily, kter'a se vcera stalo. Podle tiskov'e sluzby, ponorka projekt...
Illegals na ceste napr'ic Ruskem pres'idleno ve zvl'astn'ich kempech
5-08-2013, 20:03, Cesky
Rusk'a Feder'aln'i migracn'i sluzba(FMS)se chyst'a do Ruska pres des'itky speci'aln'ich instituc'i pro neleg'aln'i migranty. Pr'islusn'y n'avrh je jiz pripravena a zverejnena FMS jedin'eho port'alu...
Aktu'aln'i informace MINISTERSTVO do 30. cervna
30-06-2013, 14:16, Cesky
Poz'arn'i situace: Behem posledn'ich dnu na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany stalo, 10 poz'aru. Mrtv'ych a zranen'ych ne. Na hasen'i bylo zapojeno 60 lid'i person'aln'i a 19 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava...
14-08-2013, 15:45, Cesky
Z'ahreb hokejov'y klub "Medvescak" nemel hr'at pr'atelsk'y z'apas s Vladivostok "Admir'ale," rekl viceprezident KHL Vladimir Shalaev. V pondel'i ofici'aln'i str'anky CHL objevil znen'i vys'il'an'i...
15-07-2013, 20:30, Cesky
0872013 po 12 letech sporu byl Rozhodc'i soud Primorye dokoncen'i konkursn'iho r'izen'i v souvislosti s Open Joint Stock Company "holdingov'a spolecnost" Dalzavod. " 23.cervence 2001 Rozhodc'i soud...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!