Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Olympijsk'y v'itez bude Vladivostok d'ilna

Olympijsk'y v'itez bude Vladivostok d'ilna 'Uter'y 20.srpen, v 10:00 ve sportovn'im are'alu "V'ychod" Olympic Champion v h'azen'e Andrew Tyumentsev drz'i mistrovskou tr'idu pro sportovce ml'adeze "RUSICH" Vladivostok a Primorye h'azenk'arsk'a federace. Po master class bude tiskov'a konference, kter'e se z'ucastn'i: - drzitel zlat'e medaile v t'ymu SSSR na olympijsk'ych hr'ach v roce 1988 v Soulu(Korea), postgradu'aln'i studium v h'azen'e more - Andrey Tyumentsev - prvn'i tren'er olympijsk'eho v'iteze, pocten'y tren'er Rusk'e federace - Yuri Rohan - z'astupci 'Ustavu telesn'e kultury a telov'ychovy Primorsk'eho kraje - predseda Primorsky Territory h'azen'e Vera Rusakov - b'yval'i hr'aci t'ymu Primorsk'eho kraje, str'ibro medailist'e olympijsk'ych her SSSR - A. Tyumentseva pr'iznivci - z'astupci m'edi'i. Akce priv'it'a fanousky h'azen'e, vstup je zdarma. Sportovn'i are'al "Sunrise" se nach'az'i v Vladivostoku, ul Rusky, 74A. Pro v'ice informac'i volejte 8(423)2740-968 +7914-70-40-968.Опубликовано:   18-08-2013, 19:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Lid'e bez urcit'eho m'ista bydliste najdou komplexn'i podporu ve speci'aln'im zar'izen'i obce Романовка
21-06-2013, 20:01, Cesky
Za tuto dobu se zde nasel 'utociste asi 60 osob. 25 z nich z'iskaly trval'e bydliste v dom'acnostech - stravov'an'i Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, od...
K-pop z'iskal na Akademii umen'i
17-07-2013, 16:30, Cesky
Do dvou dnu D'aln'eho v'ychodn'i Akademie umen'i konala koncerty hudebn'iku z jin'ych zem'i - C'ina a Jizn'i Korea . Spolupr'ace se vzdel'avac'imi institucemi sousedn'ich zem'i - jedna z prioritn'ich...
Vladivostok obnoven pomn'ik voj'aku-pracovn'iky z'avodu
6-09-2013, 21:46, Cesky
Monument - Pracovn'i z'avod "Metalist", kter'i padli v boj'ich Velk'e vlasteneck'e v'alky v letech 1941-1945.(Ulice Arsenyev, 2), kter'y byl rekonstruov'an v Vladivostok. V prvn'ich dnech v'alky s...
Za rok 25 tis'ic pr'imorsk'ych duchodce poz'adaly o platbu z prostredku penzijn'ich fondu,
6-07-2013, 08:02, Cesky
Za uplynul'y rok pro 'ucely v'yplaty z fondu penzijn'ich fondu v cele se obr'atili 25000 duchodcu. 23100 z obcanu, kter'i jiz nainstalov'an odpov'idaj'ic'i platba. Drtiv'a vetsina obcanu, kter'i v...
V rusk'em, soutez o nejleps'i n'avrh individu'aln'iho domu
20-07-2013, 15:16, Cesky
Projekty 'Ucastn'ici mus'i zaslat na Odbor mestsk'eho rozvoje Primorsk'eho kraje. Hodnotit bude odborn'a porota. Krome toho bude v r'amci n'avrhu domu na kan'alu diskutovat "verejnopr'avn'i televize"...
Oprava Nekrasovsky nadjezd zacne pr'ist'i t'yden
2-08-2013, 13:18, Cesky
Star'e opotrebovan'e konstrukce bude nahrazena novou, silnejs'i a odolnejs'i, 'ukolu stanoven'e odborn'iky starosty mesta Igora Pushkarev behem 'ustupu na kvalitu opravami komunikac'i. Jak bylo...
Vladivostok uc'i tanec pro флешмоба
26-06-2013, 19:00, Cesky
Tanec, kter'y videt cel'y svet, je koncipov'an a navrzen deseti z'astupci хореографических skol Vladivostoku. Pred nekolika dny organiz'atori poslal vsem 'ucastn'ikum video lekce, ve kter'em zn'am'y...
Za dluhy pripravil «zelezn'e pony»
24-06-2013, 14:46, Cesky
Ale je treba znovu naplneny palivem svuj sk'utr skoncila pro dluzn'ika nepr'ijemn'ymi dusledky: ted «zelezn'e pony» muze koupit kdokoliv. Soudn'i rozhodnut'i o navr'acen'i dluhu ve v'ysi 9 tis'ic kc...
Sporitelna podporuje zemedelce D'aln'y v'ychod
18-07-2013, 20:20, Cesky
Behem prvn'iho ctvrtlet'i roku 2013 za financn'i podpory banky se obr'atil 25 na D'aln'em v'ychode. Sberbank 'uver na rozvoj soukrom'eho zemedelstv'i m'a nekolik v'yhod. Snadn'a pujcka term'in - do 5...
Ve Vladivostoku se bude konat prvn'i dom'ac'i z'avod mistrovstv'i Ruska na z'avodn'i dr'aha 2013
25-06-2013, 14:30, Cesky
Jako souc'ast t'ymu «V'ychod» vystoup'i Gregory Лагута, Misa Гафуров, Maxim Карайченцев, Alexej Харченко, Ivan Лысик, Michael Лысик, Daniel Litv'inov, Aeaa Sevcenko. Za t'ym «Mega-Lada» na trati...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!