Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci

Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Nov'e tarify pro poskytov'an'i verejn'ych sluzeb, norem a vzorcu pro SGL. Zde jsou hlavn'i t'emata, lekce ve skole "domovn'ik", kter'y se konal ve Vladivostoku 17. srpna. Stejne jako u celkov'e RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba Vladivostok spr'avy, speci'alne pozvan'i z'astupci "DEK", "GRC" a st'atn'i unit'arn'i podnik "Primorsky vod'arensk'eho" pomohl vsem, kter'i prisli na resen'i v'ypocetn'ich vzorcu z ODN, vysvetlit, co to je. Zejm'ena Galina Tkachenko - z'astupce vedouc'iho v'yroby "DEK" rekl studentum skoly, ze SGL elektriny - to nen'i jen osvetlen'i na chodb'ach, ale d'ilo v'ytahu, telefon, svetlo v podkrov'i a sklepy. A ze existuj'i dva zpusoby, jak vypoc'itat ARF. Jedn'im z nich je poskytov'ana v pr'ipade, ze dum m'a d'avkovac. A za druh'e, pokud tomu tak nen'i. Pak Galina Tkachenko detail znelo kazdou formuli: "Vzorec pro v'ypocet ARF za elektrinu v pr'ipade, ze dum m'a d'avkovac je n'asleduj'ic'i: spotreba domu na pult n'arocn'e spotreby jednotliv'ych vlastn'iku a majitelu komercn'ich prostor. Tento rozd'il mus'i b'yt rozdelen podle celkov'e plochy domu. V'ysledn'y pomer se n'asob'i z'abery z kazd'eho apartm'anu. V'ysledkem je ODN se kazd'y byt. " "Vzorec ODN pro zar'izen'i pro meren'i elektrick'e energie, pokud nen'i tam z'adn'a takov'a: standard za metr ctverecn'i(podle rozhodnut'i a on Tarif Katedra region'aln'i spr'avy je 394 sazba)vyn'asob'i oblasti verejn'ych prostor'ach(schodiste, sklepy, atd.). V'ysledn'a c'astka se vydel'i celkovou plochou bytov'ych a nebytov'ych prostor. V'ysledn'y pomer se n'asob'i oblasti kazd'eho bytu. V'ysledkem je BDD se kazd'y byt. " Poplatky a platby ODN jedn'im z nejdulezitejs'ich t'emat v oblasti bydlen'i. A presto, jeden z nejz'ahadnejs'ich pro prumern'eho rezidenta. Je proto ochoten prij'it na lekci bylo mnohem v'ice, nez je obvykl'e. Organiz'atori se rozhodli shrom'azdit vsechny aula spr'avy a ve v'ice prostorn'y s'al FEFU Mordovtseva 12. "Jsme v srpnu jiz obdrzel pr'ijmy pro vyt'apen'i a byli v'ice nez v predchoz'ich mes'ic'ich - r'ik'a vedouc'i k domu Anton'ina Ivanovna - ale protoze jsem st'ale prij'it na v'yuce ve skole, predem vedel, ze ceny rostou, a ze Krome toho se na konci roku prepoc'it'any, protoze v l'ete se nepouz'iv'a vyt'apen'i. Varoval vsechny obyvatele naseho domu, a kdyz Bill prisel sok, nikdo nebyl. A ted chci naucit poc'itat ODN a zkontrolujte, zda c'astka, kterou sm'irit. A pak budeme prem'yslet, jak sn'izit ARF. Mozn'a, izolacn'i spoje delat. " Pripomenme skola "Spr'avce budovy" byla vytvorena na z'aklade pokynu starosty mesta Igora Pushkarev. Pracuje zdarma vsem pr'ichoz'im. Hlavn'im 'ukolem skoly - vytvoren'i flexibiln'iho syst'emu vzdel'av'an'i ucit, aby vsichni pochopili, bydlen'i legislativy a pripravit manazery, kter'i mohou mluvit jm'enem n'ajemcu profesion'aln'ich z'akazn'iku prospesn'e sluzby. Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekciОпубликовано:   18-08-2013, 19:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Psi z D'aln'eho v'ychodu v celn'im k ochrane hranic a jejich p'anum
10-07-2013, 01:17, Cesky
Pri t'eto pr'ilezitosti na m'iste u DVTU bylo demonstrace s sluzebn'ich psu. K prok'az'an'i schopnosti jejich psu byly vyzv'any, osm celn'ich 'uredn'iku z ruzn'ych okresu rusk'em. Jedn'im z 'ukolu -...
Velvyslanectv'i se muze pohybovat do budovy
18-09-2013, 21:40, Cesky
Zaj'imav'e informace poch'az'i z mesta Chabarovsk sluhmeykerov - rekneme, na zac'atku roku 2014 bydliste zmocnence z'astupce rusk'eho prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu se bude pohybovat...
Festival venkovsk'e kultury
8-07-2013, 21:03, Cesky
V obci K'amen-Ryb'are Khankaisky Mestsk'a c'ast XIII skoncilo region'aln'i festival venkovsk'e kultury "Khankaysky sv'it'a." Jak uv'ad'i ministerstvo kultury na 'uzem'i Primorsky, se festival kon'a...
Optimalizace optimismu neprid'a
25-06-2013, 09:46, Cesky
Syn m'e zn'am'e, kter'i v Уссурийске, v letosn'im roce pujde do prvn'i tr'idy. Pred skolou je treba proj'it медкомиссию. 'Uzk'ymi specialisty poliklinika s volne: je tam jeden ORL, jeden...
V Arsenyev policie odhalila vloup'an'i
26-07-2013, 16:00, Cesky
B'yval'y hl'asil, ze v soukrom'em dome, kter'y se nach'az'i v bocn'i ulici Kursk, v noci, rozbit'i okenn'iho skla, proniknout do nezn'am'eho, ukradl pen'ize a cennosti. Jako v'ysledek,...
V nemocnici Khanka zat'imco sest zamestnanci byli napomenuti
8-08-2013, 21:01, Cesky
Khankaisky Okresn'i st'atn'i zastupitelstv'i audit shody KGBUZ "Khankaysky CRH" pr'avn'i predpisy t'ykaj'ic'i se zdravotn'i p'ece a zdravotnick'e epidemiologick'e blahobytu obyvatel, coz melo za...
Od 4. cervence jsou zavedeny nov'e formy dokumentu pro registraci pr'avnick'ych osob a podnikatelu
1-07-2013, 18:47, Cesky
Aktualizace se dotkla vetsiny dokumentu. Konkr'etne zmeneny formul'are z'adost'i o st'atn'i registraci pr'avnick'e osoby pri jeho vytv'aren'i, reorganizace a likvidace, pri z'apisu zmen, vkl'ad'an'i...
V p'atek ve Vladivostoku bude vrele
23-08-2013, 11:15, Cesky
V provincii kr'atk'ych destu v nekter'ych c'astech bourky. Smer z'apad, severo-z'apadn'i m'irn'y. Teplota vzduchu 18 28 ТА C. Ve Vladivostoku, polojasno, bez sr'azek. Smer z'apad, severo-z'apadn'i...
Policist'e vr'atili chlapci похищенный веловипед
25-06-2013, 14:32, Cesky
Zena vysvetlil, s лестничной hriste unesen kolo jeho nezletil'eho syna. D'iky vcasn'emu telefonn'ich hovoru matky, 'unosce «pron'asledov'an'i», byl zadrzen pod'ilej'i non ochrany. Je podezrel'y z...
V Chabarovsku jsou Krai bankovn'i ochrany pr'ace prov'aden'e nepretrzite
25-08-2013, 12:30, Cesky
Studenti pohranicn'i str'aze ochotne reagoval na z'adost spr'avy Chabarovsku na pomoc pri stavbe bezpecnostn'ich bari'er pod'el mestsk'eho n'abrez'i. Akce pro v'ystavbu docasn'ych hr'az'i jsou...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!