Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci

Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Nov'e tarify pro poskytov'an'i verejn'ych sluzeb, norem a vzorcu pro SGL. Zde jsou hlavn'i t'emata, lekce ve skole "domovn'ik", kter'y se konal ve Vladivostoku 17. srpna. Stejne jako u celkov'e RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba Vladivostok spr'avy, speci'alne pozvan'i z'astupci "DEK", "GRC" a st'atn'i unit'arn'i podnik "Primorsky vod'arensk'eho" pomohl vsem, kter'i prisli na resen'i v'ypocetn'ich vzorcu z ODN, vysvetlit, co to je. Zejm'ena Galina Tkachenko - z'astupce vedouc'iho v'yroby "DEK" rekl studentum skoly, ze SGL elektriny - to nen'i jen osvetlen'i na chodb'ach, ale d'ilo v'ytahu, telefon, svetlo v podkrov'i a sklepy. A ze existuj'i dva zpusoby, jak vypoc'itat ARF. Jedn'im z nich je poskytov'ana v pr'ipade, ze dum m'a d'avkovac. A za druh'e, pokud tomu tak nen'i. Pak Galina Tkachenko detail znelo kazdou formuli: "Vzorec pro v'ypocet ARF za elektrinu v pr'ipade, ze dum m'a d'avkovac je n'asleduj'ic'i: spotreba domu na pult n'arocn'e spotreby jednotliv'ych vlastn'iku a majitelu komercn'ich prostor. Tento rozd'il mus'i b'yt rozdelen podle celkov'e plochy domu. V'ysledn'y pomer se n'asob'i z'abery z kazd'eho apartm'anu. V'ysledkem je ODN se kazd'y byt. " "Vzorec ODN pro zar'izen'i pro meren'i elektrick'e energie, pokud nen'i tam z'adn'a takov'a: standard za metr ctverecn'i(podle rozhodnut'i a on Tarif Katedra region'aln'i spr'avy je 394 sazba)vyn'asob'i oblasti verejn'ych prostor'ach(schodiste, sklepy, atd.). V'ysledn'a c'astka se vydel'i celkovou plochou bytov'ych a nebytov'ych prostor. V'ysledn'y pomer se n'asob'i oblasti kazd'eho bytu. V'ysledkem je BDD se kazd'y byt. " Poplatky a platby ODN jedn'im z nejdulezitejs'ich t'emat v oblasti bydlen'i. A presto, jeden z nejz'ahadnejs'ich pro prumern'eho rezidenta. Je proto ochoten prij'it na lekci bylo mnohem v'ice, nez je obvykl'e. Organiz'atori se rozhodli shrom'azdit vsechny aula spr'avy a ve v'ice prostorn'y s'al FEFU Mordovtseva 12. "Jsme v srpnu jiz obdrzel pr'ijmy pro vyt'apen'i a byli v'ice nez v predchoz'ich mes'ic'ich - r'ik'a vedouc'i k domu Anton'ina Ivanovna - ale protoze jsem st'ale prij'it na v'yuce ve skole, predem vedel, ze ceny rostou, a ze Krome toho se na konci roku prepoc'it'any, protoze v l'ete se nepouz'iv'a vyt'apen'i. Varoval vsechny obyvatele naseho domu, a kdyz Bill prisel sok, nikdo nebyl. A ted chci naucit poc'itat ODN a zkontrolujte, zda c'astka, kterou sm'irit. A pak budeme prem'yslet, jak sn'izit ARF. Mozn'a, izolacn'i spoje delat. " Pripomenme skola "Spr'avce budovy" byla vytvorena na z'aklade pokynu starosty mesta Igora Pushkarev. Pracuje zdarma vsem pr'ichoz'im. Hlavn'im 'ukolem skoly - vytvoren'i flexibiln'iho syst'emu vzdel'av'an'i ucit, aby vsichni pochopili, bydlen'i legislativy a pripravit manazery, kter'i mohou mluvit jm'enem n'ajemcu profesion'aln'ich z'akazn'iku prospesn'e sluzby. Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekciОпубликовано:   18-08-2013, 19:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Horoskop na cerven 11
11-06-2013, 10:15, Cesky
Muzete se spolehnout na propagace nebo zv'ysen'i mzdy. Bl'izc'i lid'e udelaj'i vsechno pro to, abychom v'am pomohli vyhnout se упаднических n'alady. Neodm'itejte komunikaci s milovanou osobou. Silne...
Skutecn'e vrazda
12-07-2013, 12:17, Cesky
Zpoc'atku je to proste ned'aval pozor. Dokonce i legracn'i bylo, kdyz na internetu se objevil prvn'i z'aznam "stylu orfoarta", jak chytre nazval jeho tvurci. "Jsme pishym, jak jsem slysel," - byli...
Tret'i f'aze mistrovstv'i Primorsk'y kraj dragster se bude konat v nedeli v bajonetu
9-08-2013, 20:04, Cesky
Tret'i f'aze sampion'atu se bude konat v dr'aze Primorye "Mayhe" v obci. Bajonet. Bude bojovat o v'itezstv'i clenu Vladivostoku, NAKHODKA, Ussuriisk, Chabarovsku a Blagovescensk. Platforma bude...
Vysockij ve Vladivostoku: ocit'a svedectv'i
19-07-2013, 22:02, Cesky
V Dome dustojn'iku flotily, v'ystava fotografi'i Vladim'ira Vysotsky, ve kter'em se expozice - vz'acn'e obrazy slavn'eho umelcova pobytu v hlavn'im meste Bard m Primorye 'uzem'i v roce 1971...
D'aln'y v'ychod Rusko pomuze vsechny
21-08-2013, 16:01, Cesky
Mluven'i v televizn'im vys'il'an'i, velvyslanec Viktor Isajeva apeloval na obyvatele Ruska s n'avrhem na poskytnut'i financn'i pomoci obetem povodn'i na D'aln'em v'ychode, a to zejm'ena v oblasti...
Mince - d'arek pro 1.z'ar'i
27-08-2013, 14:47, Cesky
Str'ibrn'a mince "skola", v'az'i 20 gramu vyroben'e nemeckou firmou "Reischauer GmbH» Silver.999. S obehu pouze pet tis'ic kusu. Par - 50 Kwacha Malawi. Na rubov'e strane mince je chodit do skoly...
Jmenoval nejleps'i produkty rusk'em 2013
20-08-2013, 16:18, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo zemedelstv'i a v'yzivy 'uzem'i Primorsky, v'itez je 25 v'yrobci. Mezi nimi - LLC "Seaside cukr'ar", as "Vladkhleb", LLC "Ratimir", LLC "Vladivostok ryb'i tov'arny", LLC...
Okrajov'e poslanci diakritikou na obchodn'i klima Primorye
16-08-2013, 20:05, Cesky
Z'astupci Primorye v uplynul'ych mes'ic'ich odvedli hodne pr'ace zameren'a na zlepsen'i podnikatelsk'eho prostred'i Primorsk'eho kraje. "Tato pr'ace bude pokracovat bez v'yjimky," - rekl predseda...
Zeme mnoho det'i v Far Eastern feder'aln'iho okresu rozdal pohodov'y
24-07-2013, 19:18, Cesky
V tomto pr'ipade 32841 rodin, kter'e poz'adal o voln'em pohybu vlastnictv'i pudy. Jsou pridelov'any 5000315 pozemku nebo 16% z celkov'eho poctu cekat. Zejm'ena rodiny s mnoho obcanu zij'ic'ich...
6-08-2013, 18:15, Cesky
Podle zpr'av z m'ista cinu, "N'amorn'i noviny", prvn'i zast'avka bylo mesto Ussuriysk. Tady, ve sten'ach ml'adeze centra kultury a oddechu "Horizon" byl slavnostn'i koncert. V'ice nez jeden a pul...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!