Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci

Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Nov'e tarify pro poskytov'an'i verejn'ych sluzeb, norem a vzorcu pro SGL. Zde jsou hlavn'i t'emata, lekce ve skole "domovn'ik", kter'y se konal ve Vladivostoku 17. srpna. Stejne jako u celkov'e RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba Vladivostok spr'avy, speci'alne pozvan'i z'astupci "DEK", "GRC" a st'atn'i unit'arn'i podnik "Primorsky vod'arensk'eho" pomohl vsem, kter'i prisli na resen'i v'ypocetn'ich vzorcu z ODN, vysvetlit, co to je. Zejm'ena Galina Tkachenko - z'astupce vedouc'iho v'yroby "DEK" rekl studentum skoly, ze SGL elektriny - to nen'i jen osvetlen'i na chodb'ach, ale d'ilo v'ytahu, telefon, svetlo v podkrov'i a sklepy. A ze existuj'i dva zpusoby, jak vypoc'itat ARF. Jedn'im z nich je poskytov'ana v pr'ipade, ze dum m'a d'avkovac. A za druh'e, pokud tomu tak nen'i. Pak Galina Tkachenko detail znelo kazdou formuli: "Vzorec pro v'ypocet ARF za elektrinu v pr'ipade, ze dum m'a d'avkovac je n'asleduj'ic'i: spotreba domu na pult n'arocn'e spotreby jednotliv'ych vlastn'iku a majitelu komercn'ich prostor. Tento rozd'il mus'i b'yt rozdelen podle celkov'e plochy domu. V'ysledn'y pomer se n'asob'i z'abery z kazd'eho apartm'anu. V'ysledkem je ODN se kazd'y byt. " "Vzorec ODN pro zar'izen'i pro meren'i elektrick'e energie, pokud nen'i tam z'adn'a takov'a: standard za metr ctverecn'i(podle rozhodnut'i a on Tarif Katedra region'aln'i spr'avy je 394 sazba)vyn'asob'i oblasti verejn'ych prostor'ach(schodiste, sklepy, atd.). V'ysledn'a c'astka se vydel'i celkovou plochou bytov'ych a nebytov'ych prostor. V'ysledn'y pomer se n'asob'i oblasti kazd'eho bytu. V'ysledkem je BDD se kazd'y byt. " Poplatky a platby ODN jedn'im z nejdulezitejs'ich t'emat v oblasti bydlen'i. A presto, jeden z nejz'ahadnejs'ich pro prumern'eho rezidenta. Je proto ochoten prij'it na lekci bylo mnohem v'ice, nez je obvykl'e. Organiz'atori se rozhodli shrom'azdit vsechny aula spr'avy a ve v'ice prostorn'y s'al FEFU Mordovtseva 12. "Jsme v srpnu jiz obdrzel pr'ijmy pro vyt'apen'i a byli v'ice nez v predchoz'ich mes'ic'ich - r'ik'a vedouc'i k domu Anton'ina Ivanovna - ale protoze jsem st'ale prij'it na v'yuce ve skole, predem vedel, ze ceny rostou, a ze Krome toho se na konci roku prepoc'it'any, protoze v l'ete se nepouz'iv'a vyt'apen'i. Varoval vsechny obyvatele naseho domu, a kdyz Bill prisel sok, nikdo nebyl. A ted chci naucit poc'itat ODN a zkontrolujte, zda c'astka, kterou sm'irit. A pak budeme prem'yslet, jak sn'izit ARF. Mozn'a, izolacn'i spoje delat. " Pripomenme skola "Spr'avce budovy" byla vytvorena na z'aklade pokynu starosty mesta Igora Pushkarev. Pracuje zdarma vsem pr'ichoz'im. Hlavn'im 'ukolem skoly - vytvoren'i flexibiln'iho syst'emu vzdel'av'an'i ucit, aby vsichni pochopili, bydlen'i legislativy a pripravit manazery, kter'i mohou mluvit jm'enem n'ajemcu profesion'aln'ich z'akazn'iku prospesn'e sluzby. Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekci Studenti skoly "spr'avce domu" navst'ivil dals'i lekciОпубликовано:   18-08-2013, 19:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Prvn'i rok spolupredseda sporitelny a Palo podporilo festival
20-08-2013, 11:17, Cesky
V techto dnech are'alu Palo festivalu "L'eto v rustine 2013". Behem festivalu ml'adeze Office Savings Bank v pr'ipade, ze c'islo 24 splnuje tis'ice hostu, vcetne obcanu Vladivostoku, n'avstevn'iku z...
Odesel ze zivota veter'an Velk'e Vlasteneck'e v'alky Alexander Бородин
17-06-2013, 17:02, Cesky
Бородин Alexandr Vladimirovic - party Velk'e Vlasteneck'e v'alky, novin'ar, plukovn'ik ve v'ysluzbe. Behem a po v'alce jeste 5 let, slouzil jako mechanik na авиавооружению v 781-m истребительном...
Skand'aln'i
29-07-2013, 15:06, Cesky
"Krab'i pr'ipad" mel cas od konce minul'eho roku, aby se stal kontroverzn'i, v r'amci obcansk'eho sporu prisel k p'at'emu odvolac'iho soudu. Tentokr'at duvodem pro klinick'e studii byla st'iznost...
Obyvatel Спасска za teplo расплатился plazmovou tv
11-06-2013, 15:02, Cesky
Neochota platit 'ucty vede nekter'e lidi k tomu, ze se ztrat'i tech predmetu, obvykl'e vybaven'i dom'acnosti, bez kter'ych se z'it se st'av'a trochu nepr'ijemn'e. O jeste jednom показательном...
Z'astupci pobrezn'iho cestovn'iho ruchu zac'inaj'i bojovat o veden'i
18-08-2013, 14:46, Cesky
Jen dve souteze o z'astupci odvetv'i cestovn'iho ruchu v Primorye zacnou prich'azet sobota 17.srpen. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Territory Primorsky v Primorye zacne prij'imat z'adosti...
Vojensk'y v Primorye vyrovnat s dusledky podnikov'e PE
16-07-2013, 12:47, Cesky
Velk'em mer'itku test bojeschopnost z v'ychodn'i a stredn'i vojensk'ych 'ujezdu zacala 13. cervence. Podle rusk'eho ministerstva obrany pri zkousce zahrnuj'ic'i v'ice nez 80000 lid'i. Objasnuje...
Prechod pro chodce «Погребняк-style»
10-06-2013, 19:01, Cesky
Dnes ve Vladivostoku skoncila pr'ace, malby pes'i prechod na zast'avce Ml'adeze, vyroben'y z d'ila владивостокского avant-garde umelce Vladim'ira Погребняка. Na sten'ach prechodu ted chlubit...
Harmonogram pod'av'an'i tepl'e vody
25-06-2013, 19:16, Cesky
26. cervence voda tepl'a voda se objev'i v domech na adres'ach: Абрекская, 4 Akademick'y pruhu, 2 Володарского, 3a, 8 8a, 22 Дальзаводская, 21232731 Karl Liebknecht, 10 Муравьева-Amur,...
Asi 300 lid'i v Primorje v letosn'im roce dostanou skoly maturitn'i vysvedcen'i stredn'i vzdel'an'i
1-07-2013, 14:02, Cesky
Je-li mluvit obecne, reditel odboru v'ysledky zkousky spokojen, nicm'ene pr'ace na chyby je treba немаленькая. Nejvets'i bolest hlavy pro cel'e oddelen'i se staly hanliv'e, kter'e ve srovn'an'i s...
V pr'imorsk'ych susenky a ryb zij'ic'ich E. coli
9-07-2013, 15:02, Cesky
V'azn'e nesoulad s pr'avn'imi predpisy o kvalite a bezpecnosti se nach'azej'i v susenek a ryby. Pri v'yrobe nekter'ych podnikatelu nalezeno koliformn'i bakterie a vysokou bakteri'aln'i kontaminace...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!