Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pred Vladivostoktsy z Las Ketchup z'apaln'e «»

Pred Vladivostoktsy z Las Ketchup z'apaln'e «» Vcera skoncil ve Vladivostoku festivalu "Dny Latinsk'e Ameriky." Od 15. do 17.srpna by obyvatel'e a host'e krajsk'eho mesta sezn'amit se s m'istn'i kuchyn'i, ohniv'e tance a p'isne z latinskoamerick'ych zem'i. Na posledn'i den festivalu v 19 hodin na n'abrez'i Sport hostil otevren'i. Jm'enem starosty Igora Pushkarev pozdravil hosty n'aceln'ika festivalu z'astupce st'abu krajsk'eho mesta Elena Schegoleva. "Tr'idenn'i festival rychle ub'ihal. Podarilo se nejen tesit se z hudby a tance Latinsk'e Ameriky, ale tak'e se sezn'amit s jejich kulturou, tradicemi a zvyky, "- rekl Elena Schegoleva. Pokracov'an'i cvicen'i v'ykon hudebn'iku zpev'aky a tanecn'iky z Mexika, Ekv'adoru, Braz'ilii, Venezuele, Kolumbii, Chile, Bol'ivie, Guatemala, Nikaragua, Uruguay, Peru a Argentiny. V 22 hodin na jevisti byla dobre zn'ama nejen v Latinsk'e Americe, ale po cel'em svete skupinou - "Las Ketchup", kter'y se tes'i tis'ice obcanu, kter'i se sesli dnes vecer na n'abrez'i sporty, vzrusuj'ic'i hudby. Skoncil galakoncertu s ohnostrojem.

Tiskov'a sluzba Vladivostoku

Опубликовано:   18-08-2013, 19:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Knihovna pod sir'ym nebem parku bude vyv'ijet v divadle
20-08-2013, 16:15, Cesky
Mestsk'a knihovna v Vladivostoku nad'ale por'adat letn'i z'asoby, funkce, z nichz - stravov'an'i obyvatel v mestsk'ych oblastech, organizace aktivit mimo prostor knihovny pril'akat nov'e cten'are a...
Vedouc'i kontroly
18-07-2013, 20:19, Cesky
Starosta Vladivostoku Igor Pushkarev rekl prac'i Rady s verejnost'i je velmi dulezit'e. Pot'e, co vsechny zmeny, kter'e se konaj'i v odvetv'i bydlen'i by mela b'yt neprodlene dopravena k lidem. Krome...
Vetsina z Vladivostoku zustane bez vody nekolik dn'i
13-08-2013, 15:00, Cesky
Cerpac'i stanice "Nekrasovskaya": Tolstoy, 23-3741434547(l /s), Guerilla, atd. 2 6-28-a, 9-44 atd. z Rud'eho praporu, 39454751656671-7578-10491 do 121 pr.Ostryakova, 1-13 2-6 Ocean Ave, 2024/2284183...
Dobrovoln'ici Primorye na D'aln'em v'ychode sb'irat veci postizen'ym povodnemi
16-09-2013, 23:01, Cesky
"Dobrovoln'ici Primorye jsou aktivn'i nejen ve Vladivostoku, ale tak'e v mestsk'ych c'astech regionu. Kluci prevz'it iniciativu a 'ucastnit se soci'alne v'yznamn'ych ud'alost'i: skoln'i a...
V z'ar'i ve Vladivostoku VIP `diskutovat s mezin'arodn'i investicn'i
7-08-2013, 15:16, Cesky
6-7 9. se bude konat ve Vladivostoku Far Eastern Investment kongres(kter'y ve skutecnosti je sest'y tichomorsk'e hospod'arsk'e kongres). V nem bude plen'arn'i diskuse o "D'aln'eho v'ychodu: vektoru...
Doprava vyvazov'an'i
1-08-2013, 11:04, Cesky
N'avsteva "B" dnes s'ef dopravn'i spr'avy Vladivostok Eugene Sorokin. Pod jeho veden'im jsou dva komun'aln'iho podniku-road nosic(VPOPAT VPATP c'islo 1 a c'islo 3)a JSC "Elektrick'a vozidla." Tak'e...
Vladivostok bude hostit dals'i dom'ac'i z'avod na mistrovstv'i Ruska na ploch'e dr'aze
6-08-2013, 12:01, Cesky
Vladivostok souper'ic'i t'ymy Baskirstina "Salavat". Racers "East" zvou sv'e fanousky, obyvatele i n'avstevn'iky do Rusk'e z'avode mistrovstv'i v roce 2013. Vstupenky lze zakoupit na stadionu...
L'ak'a zmrzlinou a zn'asilnil
19-06-2013, 20:31, Cesky
Следственными org'any Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace na Приморскому okraji dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti 61-let'eho muze. Jak ozn'amila RIA «VladNews» senior asistent...
Igor Pushkarev zkontrolovat dostupnost sluzeb prov'adet n'amorn'i pracovn'i den v z'atoce Golden Horn
23-07-2013, 12:32, Cesky
Vsechny z'ucastnen'e obyvatel'e mesta - at uz vlastn'iku lod'i nebo jen lhostejn'ych obcanu - muze prij'it na n'abrez'i carevic na 11 hodin a odstranen'i necistot ze Zlat'eho rohu. Pripomenme,...
14-06-2013, 14:15, Cesky
V predvecer Dne zdravotnick'y pracovn'ik poblahopr'at s profesion'aln'im dovolenou a otevren'im pobocky prijeli vice-guvern'er, predseda Z'akonod'arn'eho Shrom'azden'i Viktor Горчаков, predseda Dumy...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!