Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pred Vladivostoktsy z Las Ketchup z'apaln'e «»

Pred Vladivostoktsy z Las Ketchup z'apaln'e «» Vcera skoncil ve Vladivostoku festivalu "Dny Latinsk'e Ameriky." Od 15. do 17.srpna by obyvatel'e a host'e krajsk'eho mesta sezn'amit se s m'istn'i kuchyn'i, ohniv'e tance a p'isne z latinskoamerick'ych zem'i. Na posledn'i den festivalu v 19 hodin na n'abrez'i Sport hostil otevren'i. Jm'enem starosty Igora Pushkarev pozdravil hosty n'aceln'ika festivalu z'astupce st'abu krajsk'eho mesta Elena Schegoleva. "Tr'idenn'i festival rychle ub'ihal. Podarilo se nejen tesit se z hudby a tance Latinsk'e Ameriky, ale tak'e se sezn'amit s jejich kulturou, tradicemi a zvyky, "- rekl Elena Schegoleva. Pokracov'an'i cvicen'i v'ykon hudebn'iku zpev'aky a tanecn'iky z Mexika, Ekv'adoru, Braz'ilii, Venezuele, Kolumbii, Chile, Bol'ivie, Guatemala, Nikaragua, Uruguay, Peru a Argentiny. V 22 hodin na jevisti byla dobre zn'ama nejen v Latinsk'e Americe, ale po cel'em svete skupinou - "Las Ketchup", kter'y se tes'i tis'ice obcanu, kter'i se sesli dnes vecer na n'abrez'i sporty, vzrusuj'ic'i hudby. Skoncil galakoncertu s ohnostrojem.

Tiskov'a sluzba Vladivostoku

Опубликовано:   18-08-2013, 19:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Psi z D'aln'eho v'ychodu v celn'im k ochrane hranic a jejich p'anum
10-07-2013, 01:17, Cesky
Pri t'eto pr'ilezitosti na m'iste u DVTU bylo demonstrace s sluzebn'ich psu. K prok'az'an'i schopnosti jejich psu byly vyzv'any, osm celn'ich 'uredn'iku z ruzn'ych okresu rusk'em. Jedn'im z 'ukolu -...
Velvyslanectv'i se muze pohybovat do budovy
18-09-2013, 21:40, Cesky
Zaj'imav'e informace poch'az'i z mesta Chabarovsk sluhmeykerov - rekneme, na zac'atku roku 2014 bydliste zmocnence z'astupce rusk'eho prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu se bude pohybovat...
Festival venkovsk'e kultury
8-07-2013, 21:03, Cesky
V obci K'amen-Ryb'are Khankaisky Mestsk'a c'ast XIII skoncilo region'aln'i festival venkovsk'e kultury "Khankaysky sv'it'a." Jak uv'ad'i ministerstvo kultury na 'uzem'i Primorsky, se festival kon'a...
Optimalizace optimismu neprid'a
25-06-2013, 09:46, Cesky
Syn m'e zn'am'e, kter'i v Уссурийске, v letosn'im roce pujde do prvn'i tr'idy. Pred skolou je treba proj'it медкомиссию. 'Uzk'ymi specialisty poliklinika s volne: je tam jeden ORL, jeden...
V Arsenyev policie odhalila vloup'an'i
26-07-2013, 16:00, Cesky
B'yval'y hl'asil, ze v soukrom'em dome, kter'y se nach'az'i v bocn'i ulici Kursk, v noci, rozbit'i okenn'iho skla, proniknout do nezn'am'eho, ukradl pen'ize a cennosti. Jako v'ysledek,...
V nemocnici Khanka zat'imco sest zamestnanci byli napomenuti
8-08-2013, 21:01, Cesky
Khankaisky Okresn'i st'atn'i zastupitelstv'i audit shody KGBUZ "Khankaysky CRH" pr'avn'i predpisy t'ykaj'ic'i se zdravotn'i p'ece a zdravotnick'e epidemiologick'e blahobytu obyvatel, coz melo za...
Od 4. cervence jsou zavedeny nov'e formy dokumentu pro registraci pr'avnick'ych osob a podnikatelu
1-07-2013, 18:47, Cesky
Aktualizace se dotkla vetsiny dokumentu. Konkr'etne zmeneny formul'are z'adost'i o st'atn'i registraci pr'avnick'e osoby pri jeho vytv'aren'i, reorganizace a likvidace, pri z'apisu zmen, vkl'ad'an'i...
V p'atek ve Vladivostoku bude vrele
23-08-2013, 11:15, Cesky
V provincii kr'atk'ych destu v nekter'ych c'astech bourky. Smer z'apad, severo-z'apadn'i m'irn'y. Teplota vzduchu 18 28 ТА C. Ve Vladivostoku, polojasno, bez sr'azek. Smer z'apad, severo-z'apadn'i...
Policist'e vr'atili chlapci похищенный веловипед
25-06-2013, 14:32, Cesky
Zena vysvetlil, s лестничной hriste unesen kolo jeho nezletil'eho syna. D'iky vcasn'emu telefonn'ich hovoru matky, 'unosce «pron'asledov'an'i», byl zadrzen pod'ilej'i non ochrany. Je podezrel'y z...
V Chabarovsku jsou Krai bankovn'i ochrany pr'ace prov'aden'e nepretrzite
25-08-2013, 12:30, Cesky
Studenti pohranicn'i str'aze ochotne reagoval na z'adost spr'avy Chabarovsku na pomoc pri stavbe bezpecnostn'ich bari'er pod'el mestsk'eho n'abrez'i. Akce pro v'ystavbu docasn'ych hr'az'i jsou...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!