Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok letiste funguje norm'alne

Vladivostok letiste funguje norm'alne Vladivostok International Airport sel do pl'anov'an'i rozvrhu - tiskov'a sluzba z letiste. Pripomenme letistn'i provozn'i cinnosti prov'aden'e v souvislosti s telefon'atem o moznosti v'ybuchu v budove termin'alu. M'a evakuaci cestuj'ic'ich byl narusen harmonogram pr'ijezdu a odjezdu letadel. D'iky koordinovan'e cinnosti pracovn'iku a veden'i letiste, co nejdr'ive po odstranen'i hrozby nepodarilo normalizovat vzduchu br'anu pr'imorsk'ych provinci'i. Jiz odesl'ano vsichni zadrzen'i pravideln'e lety: S7-3271(Vladivostok-P-Kamchatsky), XF-4636(Vladivostok-Incheon), SU-1705(Vladivostok Seremetevo), UN-124(Vladivostok-DME). Doba check-in a zavazadla sn'izen'i t'im, ze v dals'ich v'yrobn'ich pracovn'iku. Krome toho, pro maxim'aln'i provozn'i osobn'i dopravy byli zapojeni do smen v referencn'i skupine, oddelen'i bezpecnosti leteck'e a pozemn'i odbaven'i letadel.Опубликовано:   18-08-2013, 14:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Casopis «Forbes» - o budouc'i рокировках ve vl'ade RUSK'E federace
17-06-2013, 21:45, Cesky
Jmenov'an'i ministra ekonomick'eho rozvoje Andrej Beloussov, na post poradce prezidenta se bude konat v prubehu tohoto t'ydne, hl'as'i Forbes s odkazem na zdroj bl'izk'y veden'i centr'aln'i banky....
68 tun kontaminovan'ych s'oji v karant'ene
6-07-2013, 08:00, Cesky
Pri prov'aden'i karant'eny kontroly, odborn'iky Pr'imorsk'eho pobocky ФГБУ «rusk'y centrum pro v'yzkum karant'eny rostlin» byly nalezeny semena амброзии полыннолистной. Tento plevel je карантинным...
Starosta Vladivostoku prijal 'ucast na plen'arn'im zased'an'i mestsk'e rady veter'anu
26-06-2013, 14:17, Cesky
Setk'an'i se z'ucastnili vedouc'i mesta Igor Пушкарев, predseda Dumy mesta Vladivostoku, Elena Новицкая, z'astupci Z'akonod'arn'eho shrom'azden'i Pr'imorsk'eho kraje, dumy mesta, spr'avy kraje a...
V Artem pl'anuje vybudov'an'i elektrick'e rozvodny
20-07-2013, 15:15, Cesky
Vladimir Novikov odpovedel na vsechny ot'azky polozen'e novin'aru. Tyto v'ydaje souvisej'ic'i s rezervn'i kapitolu, rozpocet prijat tr'ilet'y program pres'idlen'i lid'i z ch'atraj'ic'i bydlen'i,...
Спецгруппа zastupitelstv'i Приморья zac'it pracovat na Уссурийске
13-06-2013, 19:17, Cesky
Jak jiz dr'ive uvedl RIA «VladNews», st'atn'i z'astupce Pr'imorsk'eho hrany vych'azej'i zach'azen'i, kter'e obsahuj'i informace o systematick'em porusov'an'i pros'im Уссурийского mestsk'e jm'eno...
Na konci srpna do Vladivostoku doraz'i Vladimir Putin
27-08-2013, 14:46, Cesky
Jak v'ite, 29-31 srpnu 2013 rusk'y prezident Vladimir Putin prij'izd'i na pracovn'i n'avstevu na D'aln'y v'ychod.. Krome prohl'idky zatopen'ych oblast'i v Zidovsk'a autonomn'i oblast, Amur Oblast a...
V'ycvikov'y t'abor pro tr'idu «Optimista» dokoncil svou pr'aci
18-06-2013, 12:02, Cesky
V prubehu ctyr dnu italsk'y specialista Massimo Джорджанни podelit se zkusenost'i s mlad'i яхтсменами a jejich pruvodci. Denne pro ne byly provedeny jako teoretick'a v'yuka ve tr'ide, tak i...
Symfonick'y orchestr opery a baletu se pripravuje na prvn'i koncert
20-09-2013, 00:59, Cesky
Podle tiskov'e sluzby Primorsky divadla opery a baletu, bude koncert se z'ucastn'i nejen pobrezn'i muzikanty, ale tak'e speci'alne pozval rusk'ych hvezd klasick'e hudby. Mezi nimi - predn'i s'olistka...
Pam'atn'ik Vladim'iru Vysotsky, kter'e se instaluj'i do konce cervence
8-07-2013, 21:05, Cesky
Pam'atn'ik b'asn'ik a herec Vladim'ir Vysockij - dlouholet'y sen Igor Pushkarev. T'emer dva roky vedouc'i Vladivostoku peclive vybr'any z mnoha designu, kter'e nab'iz'i socharu, "jeho" Vysockij....
V'itezov'e univerzi'ady znovu pripravuje na mezin'arodn'ich soutez'ich
29-07-2013, 21:03, Cesky
Podle 'Ustavu telesn'e kultury a sportu Primorsk'eho kraje, Ivan Shtyl v Rusk'e n'arodn'i t'ym se pripravuje na mistrovstv'i sveta. V n'arodn'i t'ym byl Ivan Shtyl zarazena na z'aklade, kter'y...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!