Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Na horn'im toku reky Bikin stane n'arodn'i park rusk'em

Na horn'im toku reky Bikin stane n'arodn'i park rusk'em Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky se z'ucastnilo "kulat'eho stolu" na "tradicn'ich teritori'i puvodn'ich n'arodu na 'uzem'i Primorsky Perspektivy rozvoje". Konal se ve skole v obci Kr'asn'y Yar Pozharsky ctvrti. Pripomenme, Vladimir Miklushevsky sl'ibil navst'ivit oblast, kde zij'i Udegei, behem "Velk'e setk'an'i" s verejnost'i a m'edii dne 26. brezna tohoto roku. Pak se hlava otocila regionu Andreytseva Rice, mluvc'i region'aln'iho sdruzen'i "Cedar" zab'yvaj'ic'i se oziven'im dom'ac'i kulture a zachov'an'i jejich tradic. Zeptala Vladimir Miklushevsky podporu cinnost'i, kter'e organizace kazdorocne. 'Ucastn'ici "kulat'eho stolu" diskutovali vyhl'idky v'yvoje na horn'im toku reky Bikin. To nen'i jen m'istem, kde domorod'e n'arody v regionu, ale tak'e jedinecn'e pobrezn'i oblasti tajgy a m'istn'i obyvatelstvo chce vytvorit zvl'astn'i chr'anen'e oblasti feder'aln'iho v'yznamu. "Souhlas'im s v'yrazem toho bikiny - to je rusk'y Amazon. Samozrejme, je to jedinecn'e m'isto pro ulozen'i. Navrhuji, prvn'im krokem je vytvorit n'arodn'i park region'aln'iho v'yznamu, je to nejleps'i zpusob, jak z'iskat zvl'astn'i status 'uzem'i, "- uvedl s'ef regionu. Vladimir Miklushevsky tak'e zduraznil, ze specializace oblast muze b'yt rozvoj cestovn'iho ruchu. "S c'ilem pril'akat turisty - potrebuje kr'asnou legendu, a m'ate to. Nyn'i mus'ite udelat zaj'imav'e projekty a hledat investory. J'a, jako vedouc'i regionu, je tak'e ochoten vyclenit pen'ize, "- rekl Vladimir Miklushevsky. Podle guvern'era, bude realizace projektu cestovn'iho ruchu v severn'i c'asti 'uzem'i provincie b'yt usnadnen rozvoj mal'eho letadla. Proto bude do konce roku lze zakoupit v Primorye 3 modern'i lehk'e letouny L-9 kter'e nejsou potreba vybudovat speci'aln'i dr'ahy. Guvern'er tak'e uvedl, ze hodl'a diskutovat o vytvoren'i horn'i Bikin 'uzem'i se zvl'astn'im postaven'im s Sergej Ivanov - vedouc'iho prezidentsk'e administrativy. "Mysl'im, ze v t'eto oblasti mus'i r'idit vasi komunitu. Budeme vytvorit pracovn'i skupinu na toto t'ema, kde se m'istn'i obyvatel'e mohou nasmerovat vsechny n'avrhy a podnety, "- rekl Vladimir Miklushevsky.

Yulia Ignatenko, tiskov'e sluzby Primorsky 'uzemne-spr'avn'iho

Опубликовано:   17-08-2013, 19:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Stadion «Stavitel» zve deti a jejich rodice na rodinn'e souteze
26-06-2013, 19:02, Cesky
Souteze se konaj'i v r'amci XXIV Vserusk'eho olympijsk'eho dni str'aven'em XXII zimn'i Olympijsk'e hry v roce Soci. Akce se bude konat ve form'atu star'ych dvore her, jako rounders, sniper, banner,...
Matka - алиментщица s'am nev'i, odkud m'a deti poch'azej'i
13-06-2013, 19:16, Cesky
Neplacen'i v'yzivn'eho je charakteristick'y nejen нерадивым otce, ale i matky - «кукушкам». Tak exekutori Кировского ctvrti Pr'imorsk'eho hrany dlouhou dobu snaz'i z'iskat v'yzivn'e od zeny, zbaven...
Pet-hvezdickov'e hotely otevre cestu do nejvyss'i 'urovne obchodn'ich z'astupcu
1-08-2013, 16:33, Cesky
Podle n'i, hotely ve meste Kapsk'e Stormy a lodn'i Quay a otevr'it moznosti kongresov'eho a v'ystavn'iho pl'anu: "V regionu budou s vets'i pravdepodobnost'i proj'it rozs'ahl'e akce, v'ystavy,...
Mlad'i umelci a skutecn'y
22-07-2013, 16:07, Cesky
Hudebn'i festival V-Rox, kter'y se bude konat ve Vladivostoku dnech 22. az 25. srpna, se sejdou mnoho clenu i rusk'e a zahranicn'i hudebn'i sc'eny. Hlavn'i hvezdou festivalu vystoup'i Mumiy Troll,...
Toyota nad'ale vede na svetov'em trhu s automobily
28-07-2013, 13:45, Cesky
Japonsk'a Toyota Motor Corp. udrzel sv'e postaven'i nejvets'iho svetov'eho v'yrobce automobilu za prvn'i pololet'i roku 2013 predj'izden'i americk'e skupiny General Motors(GM)a nemeck'y Volkswagen....
Palo are'al na ostrove Rus: zacal prvn'i den
3-09-2013, 11:46, Cesky
3. z'ar'i vsichni studenti zah'ajili studium v Palo are'alu nov'eho na ostrove rustiny. Tak zacala nov'a, dlouho slibovan'e a dlouho ocek'avan'y krok vysok'e skoly. V'ice nez 20000 studenty jednou...
Anatoly Melnyk:
17-07-2013, 00:30, Cesky
Pam'atn'ik Vysotsky, jiz v bronzu sl'ev'aren v Krasnojarsku, je zpusob, jak'ym av nejblizs'ich dnech bude dorucena do Vladivostoku. Jak bylo ozn'ameno dr'ive RIA «» VladNews , Je m'isto jeho...
Inovacn'i Centrum pro soucasn'e umen'i prezentovan'e ve Vladivostoku
7-09-2013, 14:51, Cesky
V prezentaci je mozn'e videt prvn'i "n'avrh" budouc'iho kulturn'iho centra, kter'y sl'ibil postavit v roce 2015. Mezi hlavn'i cinnosti centra bude DNA modern'iho umen'i, street-art a veda-art....
V'ice nez 40000 j'izdenky byly za'uctov'any na D'aln'em v'ychode pres internet
6-09-2013, 21:45, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby na D'aln'em zeleznice v'ychodn'i, v srpnu 2013 v r'amci hranic Far Eastern Railway objednal a zaplatil pres internet v'ice nez 40 tis'ic vstupenek(57% oproti...
Ve Vladivostoku, pokracuj'ic'i rekonstrukce okoln'i 'uzem'i
16-08-2013, 20:03, Cesky
Gener'aln'i oprava domu prilehl'ych oblastech, ve Vladivostoku je ve vsech c'astech mesta. Letos region'aln'im centrem kapit'alove opravit asi 70 domu prilehl'ych oblast'i. Na poctu objektu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!