Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V 'uzem'i Primorye budou nov'e "kr'idla"

V 'uzem'i Primorye budou nov'e "kr'idla" 16.srpna guvern'er Primorsk'eho kraje projednali rozvoj m'istn'i dopravy v Primorye na schuzce s gener'aln'im reditelem spolecnosti JSC "Sachalin aerolini'i Constantine Suhorebrikom. Podle oblasti hlavy, rozvoj mal'ych letadel - velmi v'yznamnou oblast'i "V regionu jsou m'ista, kter'a mohou b'yt dosazeny pouze letecky. Takze, budeme rozv'ijet a udrzovat mal'e letadlo, kter'e obyvatel'e odlehl'ych vesnic'ich nec'it'i odr'iznuti od civilizace, "- rekl Vladimir Miklushevsky. Reditel leteck'e spolecnosti predstavil guvern'er nab'idku k n'akupu modern'ich letadel D-9. Tento 19-sedadla letadla s kr'atk'ym svl'eknout a prist'avac'i dr'ahy - pouze 360 metru. To v'am umozn'i pouz'ivat ho na mal'e aerodromah.Gubernator pokyn k v'ypoctu podrobn'ych opce na n'akup letadel. Rusk'em pripraveni koupit tri letadla pro rozvoj vnitrost'atn'i lety. "Budeme kupovat tri letadla pro vnitrost'atn'i leteck'e dopravce, nebot obchodn'i cinnost, rozvoj cestovn'iho ruchu bez rozvoje leteck'e dopravy v regionu je nemozn'e. Zejm'ena proto, ze m'ame komunity, kde mohou vsichni b'yt dosazeno pouze ze vzduchu, "- rekl Vladimir Miklushevsky.Опубликовано:   17-08-2013, 15:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Prokur'ator Artem br'anil pr'ava obyvatel policejn'i izol'ator
28-06-2013, 14:16, Cesky
Na jare 2013 prokur'ator mesta Artem, po proveden'i kontroly izol'ator docasn'e obsah (IVS) mestsk'e ОМВД, podal tvrd'i prohl'asen'i v горсуд na ochranu neurcit'y pocet strany. Pod ochranu...
Jednou z oblast'i Vladivostoku se promen'i v letosn'im roce
17-07-2013, 16:34, Cesky
Nicm'ene, v bl'izkosti oblasti jednoznacne je treba zlepsit, a detsk'e zar'izen'i jsou zastaral'e. Pred nekolika mes'ici, Igor Pushkarev dala za 'ukol rozs'irit 'uzem'i, aby pohodln'e z'ony pohodl'i...
Dopravn'i policie a studenti uspor'adali Flash Mob Ussuriysk
14-07-2013, 18:48, Cesky
Pod veden'im mlad'ych policejn'ich demonstrantu vysly na hlavn'i ulici Ussuriysk a podal let'aku do ovladace, smajl'iky, hvezdy s burzovn'im symbolem, karty se slovy "Usmej se a pripoutat!". Mlad'i...
Francouzsk'e duo Scotch & Sofa: «Vladivostok - nejvzd'alenejs'i mesto v nasich turn'e»
19-06-2013, 20:31, Cesky
21. cervna ve Vladivostoku na 'uzem'i n'abrez'i Sportovn'iho Pr'istavu se bude konat «Sv'atek hudby». Sv'atek hudby se objevil ve Francii z podnetu Ministerstva Kultury v roce 1982 a v soucasn'e dobe...
Igor Пушкарев: «budu si uvedomila ty velk'e projekty, kter'e si vyberou lid'e»
16-06-2013, 18:30, Cesky
Jiz pr'ist'i t'yden obyvatel'e Vladivostoku urc'i vektor rozvoje mesta v n'asleduj'ic'ich letech. Kapitola mesta Igor Пушкарев spolecne s verejnost'i tvoril balen'i nejv'ice zaj'imav'ych a...
Pr'imorsk'a skupina Wasabi udelal klip na «nejleps'i letn'i p'isen»
19-06-2013, 11:02, Cesky
Na internetu se objevil nov'y klip na p'isen «200 km» mlad'y владивостокской skupiny Wasabi. V t'eto, podle vyj'adren'i hudebn'iku, «nejvets'i letn'i p'isni» - mestsk'e krajiny, more, slunce a...
Stavitel'e i nad'ale благоустраивать 'uzem'i
5-06-2013, 22:32, Cesky
Obe schodiste z dev'iti neletel s madly ruzn'ych 'urovn'ich - jeden v'ys - pro dospel'e a druh'y пониже - pro deti, provedli stavitel'e na Некрасовской, 76а. Zde se pripravuje na otevren'i nov'e...
Jm'ena baletu herci Seaside opery a baletu
25-07-2013, 12:50, Cesky
Seaside divadlo opery a baletu s n'azvem baletu hercu. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby divadla, vsechny z nich se pod'il'i na pervoypostanovke se bude konat do konce tohoto roku. Predpokl'ad'a se,...
Pacifik lodstvo vojensk'e prokuratury bude kontrolovat pr'aci snezen'i stavebn'iho Pad
7-08-2013, 00:00, Cesky
Cyclone ned'avno poklesla na rusk'em, vydal dvakr'at ztrojn'asobit rychlost sr'azen'i. Nicm'ene, v nekter'ych ctvrt'ich mesta, coz vedlo k kaluze, ale v okol'i, "Snow Pad", kter'y, jak je zn'amo, byl...
Nocn'i cykl'on nen'i narusena verejn'a doprava Vladivostok
17-07-2013, 16:34, Cesky
Dnes byl zrusen napl'anov'ano 8 hodin 30 minut v rann'i v'ylet lod'i na p'isecn'em poloostrove. Nicm'ene na 10:00 napl'anov'ana lod opust'i ostrov Popov. Pr'ace mestsk'ych autobusu, trolejbusu a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!