Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

R'izen'i motorov'ych clunu, oddelovat muze za ruku, odpov'i pred z'akonem

R'izen'i motorov'ych clunu, oddelovat muze za ruku, odpov'i pred z'akonem Vysetrovac'i agentury D'aln'eho v'ychodu ministerstva dopravy dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti rezidenta na 'uzem'i Primorsky, kter'y je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle odst. 1 st.263 trestn'iho z'akon'iku(porusen'i bezpecnostn'ich pravidel a provozov'an'i vodn'i dopravy). Podle vysetrovatelu 28. cervence 2012 v noci 60-let'y majitel motorov'e «Nissan FB-600" v r'izen'i morsk'ych vozidla jedouc'iho ve vzd'alenosti dva kilometry od pobrez'i v z'atoce Shooter(z'atoka Rudnev)pr'imorsk'y kraj. Sv'ym jedn'an'im porusil majitele motorov'ych clunu "Podm'inky mal'e lode na vodn'ich Rusk'e federace" a "Mezin'arodn'i pravidla pro zabr'anen'i sr'azk'am na mori." Chyst'ate se do more v noci, a r'idit mimo oblast mozn'eho pot'apen'i nebezpecn'e rychlosti, se nepodarilo vcas ozn'amen'i o tom se nach'az'i na druh'e strane odstehovala nebezpecn'e plavidla. Vyhnete se sr'azce s gumov'em clunu, ve kter'em byli dva muzi se nezdarilo. V dusledku trestn'eho nedbalosti majitele motorov'ych clunu «Nissan FB-600", kapit'an gumov'ych clunu, se kter'ymi doslo ke kolizi, byl zpusobil v'azn'e zranen'i. Obet byla zjistena pohmozden'y hrudn'ik, zlomen'a zebra, pneumotorax, zlomen'a zebra a praskl'a slezina. Cestuj'ic'i, kter'y byl v gumov'em clunu, kter'y zhutnen'e, l'ekari dokumentuj'i rozs'ahl'e zranen'i ramene, coz melo za n'asledek amputaci zranen'e koncetiny. V soucasn'e dobe dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s n'iz byl trestn'y pr'ipad obzaloby poslal st'atn'i z'astupce.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:06      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Rodinn'e drama s exekutory jsou pohlesche Shakespearovsk'e
5-09-2013, 15:19, Cesky
Tento pr'ibeh zacal, stejne jako vetsina podobne: po spolu zij'i nekolik let, p'ar si uvedomil, ze l'aska je pryc, a soubor pohled'avek a vz'ajemn'ych krivd a hromad'i se rozhodli rozv'est. Rozvod...
'Uroven bl'izkosti Amur Komsomolsk nad 9m
13-09-2013, 07:43, Cesky
Jak poledne na more casu 12092013 hladina vody v reky Amur pobl'iz Chabarovsku byl 716 cm(-4 cm na 4 hodiny), a na Komsomolsk-on-Amur, 911 cm(1 cm behem 4 hodin). V'ice nez 9 metru se z pobrez'i -...
Zmeny SDA: co se zmen'i v zivotech jezdcu 1. z'ar'i
1-09-2013, 00:31, Cesky
Jak'e budou 'ucastn'ici hnut'i 1.z'ar'i: Nov'e zmeny mohou zv'ysit rychlost provozu na pozemn'ich komunikac'ich, pokud je to mozn'e vozovky. Vlastn'ici nebo silnice bude schopen zv'ysit rychlost na...
V
16-09-2013, 19:30, Cesky
Minul'y t'yden v PKU "Far Eastern reditelstv'i ministerstva regionu Ruska", kter'a byla poverena v letech 2008-2012. pro stavbu Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove rustiny, opet pod nov'ym...
1-08-2013, 21:45, Cesky
Skutecnost, ze mnoho z Vladivostoku na prodej prodal hodne tzv. "fake" - imitace slavn'ych znacek, zn'am'y pro mnoho. Policie vsak se snaz'i zastavit tok padelan'ych znacek, nastaven'i obrazovky na...
Slavn'i lid'e ve Vladivostoku nutne k volebn'im urn'am
4-09-2013, 20:33, Cesky
Boris Mintseva, prezident advok'atn'i komory 'uzem'i Primorsky, RIA «VladNews» setkal na Divadeln'i n'amest'i, v bl'izkosti Divadeln'i n'amest'i, kde je pam'atn'ik Vladim'iru Vysotsky. Office Bar...
Obyvatel'e Koksharovki obdrzel financn'i pomoc
6-08-2013, 12:02, Cesky
V oblasti Primorsk'eho kraje pokracovala likvidace posledn'iho cyklonu, vyjasnuje seznam obet'i domovu rezidentu platit jim n'ahradu skody. D'iky spolupr'aci AFP Primorsk'y kraj - FSUE "Mail Ruska" a...
Migruj'ic'i pracovn'ici nuceni kupovat migrace smenku do 30 tis'ic kc
17-06-2013, 21:45, Cesky
Rust'i poslanci prisli s necekanou iniciativou, kter'a umozn'i sn'izit «неоправданную z'atez na rozpocet zeme» a naj'it prostredky na deportac'ich migruj'ic'ich pracovn'iku. Clenov'e Госдумы Alexej...
Pocas'i v Primorje: 18. kvetna
18-06-2013, 12:01, Cesky
Dnes, 18. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje urcuje pole poklesu atmosf'erick'eho tlaku. V kraji m'isty mal'y kr'atkodob'y d'est, v jednotliv'ych oblastech bourky, na pobrez'i je m'isty mlha....
V'ice nez 50 lid'i, kter'i se stali absolventy ДВГГТК, oboru «poz'arn'i bezpecnost»
30-06-2013, 14:15, Cesky
29. cervna ve slavnostn'i atmosf'ere byly pred'any certifik'atu o absolvov'an'i D'aln'eho st'atn'i гуманитарно-technick'e vysok'e skoly (ДВГГТК) absolventum speci'aln'ich «poz'arn'i bezpecnost» na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!