Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

R'izen'i motorov'ych clunu, oddelovat muze za ruku, odpov'i pred z'akonem

R'izen'i motorov'ych clunu, oddelovat muze za ruku, odpov'i pred z'akonem Vysetrovac'i agentury D'aln'eho v'ychodu ministerstva dopravy dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti rezidenta na 'uzem'i Primorsky, kter'y je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle odst. 1 st.263 trestn'iho z'akon'iku(porusen'i bezpecnostn'ich pravidel a provozov'an'i vodn'i dopravy). Podle vysetrovatelu 28. cervence 2012 v noci 60-let'y majitel motorov'e «Nissan FB-600" v r'izen'i morsk'ych vozidla jedouc'iho ve vzd'alenosti dva kilometry od pobrez'i v z'atoce Shooter(z'atoka Rudnev)pr'imorsk'y kraj. Sv'ym jedn'an'im porusil majitele motorov'ych clunu "Podm'inky mal'e lode na vodn'ich Rusk'e federace" a "Mezin'arodn'i pravidla pro zabr'anen'i sr'azk'am na mori." Chyst'ate se do more v noci, a r'idit mimo oblast mozn'eho pot'apen'i nebezpecn'e rychlosti, se nepodarilo vcas ozn'amen'i o tom se nach'az'i na druh'e strane odstehovala nebezpecn'e plavidla. Vyhnete se sr'azce s gumov'em clunu, ve kter'em byli dva muzi se nezdarilo. V dusledku trestn'eho nedbalosti majitele motorov'ych clunu «Nissan FB-600", kapit'an gumov'ych clunu, se kter'ymi doslo ke kolizi, byl zpusobil v'azn'e zranen'i. Obet byla zjistena pohmozden'y hrudn'ik, zlomen'a zebra, pneumotorax, zlomen'a zebra a praskl'a slezina. Cestuj'ic'i, kter'y byl v gumov'em clunu, kter'y zhutnen'e, l'ekari dokumentuj'i rozs'ahl'e zranen'i ramene, coz melo za n'asledek amputaci zranen'e koncetiny. V soucasn'e dobe dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s n'iz byl trestn'y pr'ipad obzaloby poslal st'atn'i z'astupce.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:06      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Igor Pushkarev predlozen'e dokumenty volebn'ich 'uredn'iku
23-07-2013, 18:48, Cesky
'Uterka 23 cervence, 'uraduj'ic'i starosta Vladivostoku Igor Pushkarev poz'adal o nominaci jako kandid'at pro prezidentsk'e volby ve Vladivostoku volebn'i komise mesta. A tak v okamziku, kdy se stala...
Pl'an m'istn'ich vlaku zmenit
5-08-2013, 12:33, Cesky
V souvislosti s prac'i na modernizaci st'al'e zeleznicn'i cesty na n'adraz'i Anisimovka 619 a 21 srpna 2013 c'astecne zmenit pl'an vlaku pri pr'ijezdu na m'isto urcen'i: № 6001/6002 zpr'ava...
Policist'e hledali podezrel'i z dvojn'asobn'e vrazde
7-08-2013, 15:19, Cesky
Muz rekl, ze v byte na ulici Pioneer, ze nasli tela dvou muzu s pr'iznaky n'asiln'e smrti(bodn'e r'any). Jedna z obet'i - 54-let'y obyvatel obce hranic - byl bratr zadatele. V soucasn'e dobe policie...
Primorsk'y kraj l'ekarsk'a osetrovna cvicen'i zmenit bydliste
12-09-2013, 06:22, Cesky
Primorsk'y kraj l'ekarsk'a osetrovna cvicen'i pohybovat. Nyn'i je zdravotnick'e zar'izen'i se nach'az'i na 11 Cheremukhovaya pri budov'an'i diagnostiky centru Primorsk'eho kraje, struktur'aln'i...
12-09-2013, 13:50, Cesky
Obec Novodevitsa Khorolsky region 17-let'y ridic mopedu "Suzuki" hit kone najednou bezel na silnici. R'ana z efektu prechodu d'ivku, ona a jej'i 18-rok-star'y osobn'i modrin a pohmozdenin. Kun, jak...
16-08-2013, 20:00, Cesky
N'avrh z'akona, kter'y byl zah'ajen v z'akonod'arn'em sboru Primorsk'eho kraje, n'avrat do "kolektivn'i vlastnictv'i" znacky, narozen'y v Sovetsk'em svazu, byl prijat na St'atn'i dumy Ruska. Tiskov'a...
Mezin'arodn'i leteck'a a kosmick'a Salon MAKS-2013 ukonc'i
1-09-2013, 19:02, Cesky
Podle ITAR-TASS, 1. z'ar'i ve meste Zhukovsky, Moscow Region ukonc'i MAKS-2013. Navzdory tomu, ze jeho ofici'aln'i v'ysledky budou vyhl'aseny az vecer, jiz muzeme r'ici, ze ud'alost zil az do...
Lidov'e umelce Ivan Krasko se stal ucitelem mlad'a herecka n'amorn'i
27-08-2013, 21:47, Cesky
Studium herectv'i pr'imorsk'e d'ivka chtela Divadeln'i akademii v Petrohrade. - Pred ctyrmi koly predbezn'e konkurzu je m'isto, kde by si mel kazd'y prec'ist poh'adku, b'asen a pr'ozu. V t'eto f'azi...
V rusk'em, sn'izen'i spotreby standardy pro bydlen'i a komun'aln'i sluzby
17-07-2013, 00:30, Cesky
Podle oddelen'i Primorsky sazebn'iku Krai schv'alen'y norem spotreby u vetsiny obc'i regionu byly sn'izeny v prumeru o 03 m3 na osobu, coz n'asledne povede ke sn'izen'i tempa rustu o zaplacen'i...
Luzn'i Avvakumovka bez z'aplavy
5-08-2013, 20:04, Cesky
Na okraji rek, pokles destov'ych povodn'i. Podle tiskov'e sluzby spr'avy Territory Primorsky, intenzita vzestup hladiny vody klesla a je 5 - 20 centimetru za den. Jak je pops'ano ve st'atn'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!