Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

R'izen'i motorov'ych clunu, oddelovat muze za ruku, odpov'i pred z'akonem

R'izen'i motorov'ych clunu, oddelovat muze za ruku, odpov'i pred z'akonem Vysetrovac'i agentury D'aln'eho v'ychodu ministerstva dopravy dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti rezidenta na 'uzem'i Primorsky, kter'y je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle odst. 1 st.263 trestn'iho z'akon'iku(porusen'i bezpecnostn'ich pravidel a provozov'an'i vodn'i dopravy). Podle vysetrovatelu 28. cervence 2012 v noci 60-let'y majitel motorov'e «Nissan FB-600" v r'izen'i morsk'ych vozidla jedouc'iho ve vzd'alenosti dva kilometry od pobrez'i v z'atoce Shooter(z'atoka Rudnev)pr'imorsk'y kraj. Sv'ym jedn'an'im porusil majitele motorov'ych clunu "Podm'inky mal'e lode na vodn'ich Rusk'e federace" a "Mezin'arodn'i pravidla pro zabr'anen'i sr'azk'am na mori." Chyst'ate se do more v noci, a r'idit mimo oblast mozn'eho pot'apen'i nebezpecn'e rychlosti, se nepodarilo vcas ozn'amen'i o tom se nach'az'i na druh'e strane odstehovala nebezpecn'e plavidla. Vyhnete se sr'azce s gumov'em clunu, ve kter'em byli dva muzi se nezdarilo. V dusledku trestn'eho nedbalosti majitele motorov'ych clunu «Nissan FB-600", kapit'an gumov'ych clunu, se kter'ymi doslo ke kolizi, byl zpusobil v'azn'e zranen'i. Obet byla zjistena pohmozden'y hrudn'ik, zlomen'a zebra, pneumotorax, zlomen'a zebra a praskl'a slezina. Cestuj'ic'i, kter'y byl v gumov'em clunu, kter'y zhutnen'e, l'ekari dokumentuj'i rozs'ahl'e zranen'i ramene, coz melo za n'asledek amputaci zranen'e koncetiny. V soucasn'e dobe dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s n'iz byl trestn'y pr'ipad obzaloby poslal st'atn'i z'astupce.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:06      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Primorje farm'ar prednost zastaral'e ядохимикаты
1-07-2013, 14:00, Cesky
V anal'yz'ach vzorku pud vybran'ych тепличном zemedelstv'i Спасского jm'eno zjisteno prekrocen'i obsahu nebezpecn'ych pro zdrav'i ядохимиката, zak'azan'eho k pouzit'i na 'uzem'i Rusk'e Federace. O...
Tepl'a voda bude v bytech obcanu
17-09-2013, 03:11, Cesky
20. z'ar'i, nekter'e z domu Vladivostoku se pod'av'a teplou vodu. Podm'inky jsou stanoveny s ohledem na opravy, aby se pripravit na topnou sez'onu. Hork'a voda z'ar'i budou 20 adres: Avrorovskaya, 7...
Rezident Vladivostoku se snazil ukr'ast z parf'emu v obchode drah'e zeny
17-09-2013, 03:11, Cesky
Uv'ad'i se, ze nezn'am'y muz pokusil tajne un'est D'amsk'y parf'em. Pracovn'ici Trade Center byla zastavena pri pokusu o 'utek 'utocn'ika. Oblecen'i hl'idka Rusk'e ministerstvo vnitra v centru...
Vladivostok se bude konat samostatnou v'ystavu slavn'eho avantgardn'iho umelce
13-07-2013, 21:31, Cesky
V'ystava predstav'i priblizne 29 del ze s'erie "Labyrint", "neomezen'e" a "R'iman'e". A 17. cervence pro hosty a galerie stisknut'im tlac'itka "Arka" Vernis'az se bude konat. Od 17 - 19 hodin...
«Podnikatelsk'e prostred'i» pro z'aky a studenty v kancel'ari, «Пушкинском» v Chabarovsku
5-06-2013, 12:15, Cesky
Pro zac'atecn'iky podnikateli byli schopni si predstavit sami sebe na stredn'i skole ekonomick'e gymn'azia Khabarovsk. Z'aci 9 let a 10-x tr'id navst'ivili s экскурсией vlajkov'a lod kancel'ar...
Pracovn'ik pr'istavu v Primorje zadrzen pro vypousten'i paliva kancel'arsk'ych stroju
10-06-2013, 14:17, Cesky
Do kancel'are c'ast ОМВД Ruska Хасанскому oblasti promluvil vedouc'i obchodn'iho pr'istavu. Zadatel je informov'an o kr'adeze z 'uzem'i podniku 615 litru nafty. Na sc'enu vyjel следственно-pracovn'i...
Vladivostok intelektu'alov'e vyzv'ani, aby
3-09-2013, 21:30, Cesky
Vzrusuj'ic'i hra "Co je?Kde?Pri ", kde naprosto kazd'y muze posorevnovats[br> Uc'im se a logika, se bude konat letos v ctvrtek 5 z'ar'i, na n'abrez'i carevic. Tato hra bude druh'y ze s'erie...
Campus Palo moci navst'ivit kazd'y
4-08-2013, 09:46, Cesky
Palo are'al na ostrove rustine po dobu peti dnech bude otevrena vsem obyvatelum a hostum Vladivostoku. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy okraji Primorsky, 14-18 srpna se bude "L'eto 2013 na...
Testy na rozvod otopn'e tepl'e vody zpusobit v'ylet do velk'e c'asti mesta,
9-08-2013, 20:03, Cesky
Mesto prov'ad'i beznou tlakovou zkousku na rozvod otopn'e "Seaside tepeln'ych s'it'i" z "GRC" a ETS MUPV Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i. V r'amci t'eto pr'ace 12-19 srpna 2013 se bude odpojen...
'Unos ve Vladivostoku: 10 lid'i unesl jeden z'iskat pen'ize z prodeje bytu
17-09-2013, 07:01, Cesky
Kognitivn'i historie, na krizovatce "cern'e rieltorstva" a dals'i epizoda "Pulp Fiction", ned'avno dokoncil oddelen'i vysetrov'an'i vysetrovat TFR v Primorye 'uzem'i. V doku dva m'istn'i obyvatel'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!