Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

R'izen'i motorov'ych clunu, oddelovat muze za ruku, odpov'i pred z'akonem

R'izen'i motorov'ych clunu, oddelovat muze za ruku, odpov'i pred z'akonem Vysetrovac'i agentury D'aln'eho v'ychodu ministerstva dopravy dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti rezidenta na 'uzem'i Primorsky, kter'y je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle odst. 1 st.263 trestn'iho z'akon'iku(porusen'i bezpecnostn'ich pravidel a provozov'an'i vodn'i dopravy). Podle vysetrovatelu 28. cervence 2012 v noci 60-let'y majitel motorov'e «Nissan FB-600" v r'izen'i morsk'ych vozidla jedouc'iho ve vzd'alenosti dva kilometry od pobrez'i v z'atoce Shooter(z'atoka Rudnev)pr'imorsk'y kraj. Sv'ym jedn'an'im porusil majitele motorov'ych clunu "Podm'inky mal'e lode na vodn'ich Rusk'e federace" a "Mezin'arodn'i pravidla pro zabr'anen'i sr'azk'am na mori." Chyst'ate se do more v noci, a r'idit mimo oblast mozn'eho pot'apen'i nebezpecn'e rychlosti, se nepodarilo vcas ozn'amen'i o tom se nach'az'i na druh'e strane odstehovala nebezpecn'e plavidla. Vyhnete se sr'azce s gumov'em clunu, ve kter'em byli dva muzi se nezdarilo. V dusledku trestn'eho nedbalosti majitele motorov'ych clunu «Nissan FB-600", kapit'an gumov'ych clunu, se kter'ymi doslo ke kolizi, byl zpusobil v'azn'e zranen'i. Obet byla zjistena pohmozden'y hrudn'ik, zlomen'a zebra, pneumotorax, zlomen'a zebra a praskl'a slezina. Cestuj'ic'i, kter'y byl v gumov'em clunu, kter'y zhutnen'e, l'ekari dokumentuj'i rozs'ahl'e zranen'i ramene, coz melo za n'asledek amputaci zranen'e koncetiny. V soucasn'e dobe dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s n'iz byl trestn'y pr'ipad obzaloby poslal st'atn'i z'astupce.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:06      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Botanick'a zahrada zve na podzimn'i veletrh
11-09-2013, 17:00, Cesky
13. a 14. z'ar'i 2013 Botanick'a zahrada-Institut bude D'aln'y v'ychod pobocka por'adat den otevren'ych dver'i a casove se shoduje s jeho tradicn'i Podzimn'i jarmark okrasn'ych rostlin. Vyb'irat,...
Loupez v internetov'e kav'arne za n'asledek re'aln'em zivote
16-07-2013, 18:35, Cesky
Lenin okresn'i soud odsoudil Vladivostoku skupinu 5-locals pro sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 2 cl'anku. 162 trestn'iho z'akona(loupeze sp'achan'e skupinou osob po predchoz'i dohode, s...
29-07-2013, 15:00, Cesky
V p'at'em kole mistrovstv'i First Division oddelen'i Alexander Grigoryan porazil v Nazran m'istn'i Angusht - 02:00. Prumer na 12. minute utk'an'i otevrel Ilya Mikhalev, kter'y hr'al hlavu po pruchodu...
'Uspory v'as zve k 'ucasti v
27-08-2013, 14:48, Cesky
K dnesn'imu dni, v'ybor obdrzel v'ice nez 30 aplikac'i. Diverse geografie - jeho b'asnick'a tvorba autoru poslal daleko Ochotsk'e, Amur, Komsomolsk-na-Amur, pos. Sbor, pos. Br'iza a vypor'ad'an'i....
Envoy zab'yv'a povodnemi na D'aln'em v'ychode osobne
13-09-2013, 04:33, Cesky
Rusk'y vicepremi'er - velvyslanec RFE Trutnev dnes navst'ivil Nanay a Komsomol okres Chabarovsku kraj. Trutnev dnes pokracovalo monitorov'an'i pr'ace v dusledku rozs'ahl'ych povodn'i. On navst'ivil...
Vjaceslav Простяков bude vyhozen z УВМД Приморья zdiskreditovat
18-06-2013, 16:15, Cesky
Spr'ava ministerstva VNITRA na Приморскому okraji ofici'alne ozn'amila o tom, ze s'ef Centra лицензионно-je tolerantn'i pr'ace УМВД Ruska Приморскому okraji Vjaceslav Простяков bude vyhozen v...
Automobilov'a doprava na ulici bude omezen Svetlanskaya
23-08-2013, 18:47, Cesky
- Na ulici Aleutsk'ych ostrovech: od krizovatky Aleutsk'ych - Semjonovskaja az krizovatka Aleutsk'ych - 1st Marine - Svetlanskaya ulice: od krizovatky Svetlanskaya - Aleutsk'ych do krizovatky...
Rust'i n'amorn'ici vydan'e pir'aty chytil lod
10-07-2013, 12:03, Cesky
Pak ot'azky byly vypracov'any ochranu a obranu nechr'anen'e lod'i n'ajezdu. Vcera zacal s tr'eninkem k doplnen'i z'asob na cest'ach obt'izn'e vybudovat a zajistit organizaci spolecn'eho navigaci a...
V matersk'ych skol'ach Vladivostok po dobu 5 let vsechny klesla 10 kr'at
29-08-2013, 12:01, Cesky
Starosta Vladivostoku, odpov'idal na ot'azky novin'aru na r'adio vys'il'an'i "lemmatu" zij'i, dnes, 29. srpna mluvil o situaci v matersk'ych skol'ach. "Pokud budeme mluvit o probl'emech, ale ted...
Festival
22-08-2013, 21:50, Cesky
1.z'ar'i louka obec Borisovka Ussuri mestsk'a ctvrt bude hostit festival n'arodn'ich kultur "Tanec pr'atelstv'i", kter'y bude sdruzovat nejleps'i v'ykonn'e t'ymy Primorsky 'uzem'i, Novosibirsk, C'ine...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!