Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusk'em varuj'i v'azn'eho cyklonu

Rusk'em varuj'i v'azn'eho cyklonu Siln'e a velmi tezk'e deste se ocek'avaj'i ve vsech oblastech provincie noci a r'ano 17. srpna v z'avislosti na mimor'adn'ych ud'alost'i na 'uzem'i Primorsky. Ve Vladivostoku se ocek'av'a siln'y d'est s mnozstv'im 15-25 mm za 12 hodin nebo m'ene. Podle 'Uradu, s pr'ipadn'ym zv'ysen'im hladiny vody v doln'im toku reky Great Ussurka(Dalnerechensky Borough). V prumeru si jeho prutok(Krasnoarmeisky oblast)a na doln'im toku reky Robin(Dalnerechensky okres)velk'eho zv'ysen'i hladiny vody. "Task Force Pr'imorsk'y Kraj spr'ava a z'achrana dustojn'ici byli posl'ani do Ruska oblasti Dalnerechensky. Rozm'isteny po operacn'i velitelstv'i obc'ich postizen'ych z'aplavami. S'ily jsou v nejvyss'i pohotovosti, "- rekl reditel odboru civiln'i ochrany Valentin Basargin. Aby se zabr'anilo mozn'ym nehod'am vetsina obyvatel zaplaven'e doporucil osady: - pro cisten'i okapy odv'aden'i vody do kanalizace boure. - Vyjmete ze sklepn'ich prostor do bezpec'i Zemedelsk'e stroje, zeleniny, hnojiva. - Zajistit uzavren'i zv'irat a pt'aku z tepla m'alo prostoru na bezpecn'em m'iste. - Vypnete v suter'enu(metro), elektriny a plynu. - Pre-sestavit seznam dokumentu, osobn'ich vec'i a majetku, jak je pozadov'ano v pr'ipade evakuace. - Pozice v batohu potreba tepl'e oblecen'i, dvoudenn'i dod'avek potravin a vody. - Pohyb cenn'e veci pro dom'acnost na horn'ich pater a podkrov'i rodinn'eho domu. V hlavn'i oddelen'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace o Primorsky funguje hotline 84232399999. Single Telefon 010 hasicu a z'achran'aru.

Tiskov'y servis 'uzem'i Primorsky spr'avy

Опубликовано:   16-08-2013, 20:06      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nebezpecn'y brambory poslali domu
20-06-2013, 15:32, Cesky
Duvodem se stala nesoulad фитосанитарным pozadavky Celn'i unie. V prubehu karant'eny rostlinol'ekarsk'e kontroly vozidla se zeleninou odborn'ici Hranicn'i rostlinol'ekarsk'e kontroln'iho 'uradu...
Dopravn'i policie kontrolu na skutecnosti smrteln'ych nehod
28-08-2013, 18:19, Cesky
29-let'y ridic mikrogruzovika Nissan Atlas zlomil vzd'alenost k preprave, kupredu, a narazil do n'akladn'iho auta FAW CA. V dusledku dopravn'i nehody na m'iste zemrel ridic Nissan a jeho dva...
V Primorje policejn'i privezl cenn'e malebn'e pl'atna majitelum
25-06-2013, 14:30, Cesky
Spr'ava a person'al zdravotnick'eho zar'izen'i a nevedeli o umeleck'e hodnoty obrazy: v 'ucetn'ich dokumentech nemocnice) n'aklady pl'aten bylo, co se naz'yv'a «nula kc, nula centu». Data...
Z poz'aru zachr'anil tri osoby
4-06-2013, 22:02, Cesky
Dnes v noci doslo k vzn'icen'i v двухквартирном obytn'em dome v obci Cypris, Надеждинского jm'eno. V 0513 hod. obdrzela zpr'avy o poz'aru v'ypravc'i sluzby «01». Okamzite byly vzneseny hned dve...
Skoln'i veletrh pokracuje na centr'aln'im n'amest'i Vladivostoku
27-08-2013, 21:48, Cesky
Vladivostok centr'aln'i n'amest'i pokracoval v pr'aci na skoln'i jarmark. Zde si muzete koupit ucebnice a ucebn'i materi'aly, kancel'arsk'e potreby, v'ytvarn'e potreby - alba, barvy, tuzky, batohy,...
Velvyslanec Far Eastern feder'aln'iho okresu, se setkal s rusk'ym st'atn'im z'astupcem
17-09-2013, 20:04, Cesky
Vice-premi'er rusk'e vl'ady - velvyslanec se setkal s RFE Trutnev gener'aln'iho prokur'atora Rusk'e federace Jurij Cajka. Setk'an'i se konalo dne 17. z'ar'i v Chabarovsku, v predvecer n'avstevy...
N'asledky pr'ivalov'ych destu jsou eliminov'any na lince
25-07-2013, 12:48, Cesky
Proudy vody prov'ad'i z kopce na vozovce kameny, vetvicky a necistot, ucp'an'i destov'e kanalizace rost. Ze voda opust'i vozovka rychlejs'i silnicn'i a zv'ysit kanalizace pr'ihradov'e boure. D'iky...
'Uplatek se obr'atil v por'adku a vyn'asob'i 30
25-07-2013, 12:46, Cesky
V upl'acej'ic'im Spasskij je odsouzen k tezk'emu pokuty. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» Senior st'atn'i z'astupce rusk'em Elena Telegina, Spasskij okresn'i soud vynesl verdikt viny vuci...
G'eniov'e Vladivostok se setkaly v bitve dusevn'iho
6-09-2013, 21:49, Cesky
Na n'abrez'i carevic 6.z'ar'i bylo horko mimo intelektu'aln'i bitvy. Vladivostok deset t'ymu deti, dospel'e a dokonce i psy, se setkal se zjistit, kdo je nejv'ice erudovan'y. Hra se skl'adala ze dvou...
V r'amci
27-08-2013, 21:45, Cesky
Dnes 27.srpna v dopoledn'ich hodin'ach v m'iste prom'itac'ich stovky "Neptune" det'i bav'i. Tam byl slavnostn'i akce venovan'a nadch'azej'ic'i Den znalost'i a poskytov'an'i dals'ich skolsk'ych...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!