Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Speci'aln'i ekonomick'e z'ony Primorye se usad'i nedaleko Nakhodka

Speci\ Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladimir Miklushevsky zasedala o zr'izen'i provincie zvl'astn'ich ekonomick'ych z'on typu portu na z'aliv a pr'istav Trinity v'ychodu. Jak bylo uvedeno na reditele odboru ekonomiky Primorsk'y kraj Nikolaj Dubinin, jsou tyto speci'aln'i z'ony vytvoren'e v r'amci rozvoje dopravn'ich koridoru "rusk'em-1" a "Primorje-2", stejne jako rozvoj intermod'aln'i dopravy v regionu. Pro rozvoj spolecnosti SEZ je jedinecn'y zdroj, kter'y umoznuje o 30 procent nizs'i n'aklady spolecnosti-rezidenta. Vladimir Miklushevsky zduraznil, ze dnes je dulezit'a nejen vypracovat mechanismus k vytvoren'i z'ony, ale tak'e prov'est kompletn'i re-engineering spr'avn'ich postupu v t'eto oblasti, zejm'ena s c'ilem optimalizovat rychlost odbaven'i n'akladu. "Pr'ave ted je prumern'y n'aklad vydal 14 dnu, a je treba je 1-2 dny. Ale mus'ite se vzd'alit od obvykl'ych standardu. Res'ime probl'em s vl'adou z'isk'an'i statusu pilotn'ich oblast'i ", - prohl'asil Vladimir Miklushevsky. V cele kraje poverila pracovn'i skupinu za 'ucasti odborn'iku z krajsk'e spr'avy a potenci'aln'i obyvatele, kter'i budou stavet SEZ. Pripomenme zvl'astn'i ekonomick'e pr'istavn'i z'ony vytvoren'e v Primorye jm'enem Dmitrije Medvedeva. Odpov'idaj'ic'i byl vyd'an rozkaz po zased'an'i St'atn'i komise pro rozvoj D'aln'eho v'ychodu, republikou Buryatia, Trans-Baikal 'Uzem'i a region Irkutsk. Vladimir Miklushevsky opakovane zduraznil, ze zvl'astn'i ekonomick'e z'ony "spojen'y" sklady budou pritahovat tranzit c'insk'eho zboz'i, dovoz zboz'i preorientovat na D'aln'y v'ychod pres pr'istavy rusk'em.

Jegor Ivanov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:05      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V partyz'ansk'ych oblastech nehode, kter'a si vyz'adala lidsk'y zivot
26-08-2013, 13:00, Cesky
V partyz'ansk'e z'ony na d'alnici Nakhodka - Lazo - Olga - Kavalerovo byla dopravn'i nehoda, kter'a si vyz'adal zivoty cloveka. Dals'ich pet lid'i, vcetne det'i, utrpel poranen'i ruzn'e z'avaznosti....
Stovky tis'ic obyvatel Vladivostoku bude moci vybrat vektor rozvoje mesta
12-06-2013, 19:31, Cesky
Zased'an'i organizacn'iho v'yboru projektu "Lidov'a vysetren'i" probehlo dnes ve Vladivostoku. Pod veden'im vedouc'iho Vladivostoku Igor Пушкарева organizacn'i v'ybor pl'anuje zmapovat radu projektu,...
Ukraden'e dokumenty - a dostal pod palbu policie
25-06-2013, 09:46, Cesky
Dals'i pr'ipad pouzit'i zbran'i pro zadrzen'i podezrel'ych byl zaznamen'an v krajsk'e metropoli. Vsechno to zacalo t'im, ze pozde vecer provozovateli «02» УМВД Ruska v roce Владивостоку obdrzela...
Tradicn'i potravin'arsk'y veletrh v centru Vladivostoku pobez'i v p'atek
11-09-2013, 06:23, Cesky
V p'atek, 13 z'ar'i na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku od 9 hod. do 20 hod. veletrhu potravin pobez'i. Na veletrhu si muzete koupit cerstvou zeleninu a cerstv'e bylinky, ovoce, maso, med a vcel'i...
Neplette si cestu na hrbitov
7-08-2013, 15:17, Cesky
Na jedn'e strane, muze b'yt, a je v plus. Mozn'a, ze venovat pozornost rostouc'imu poctu pohrebn'i zboz'i na trati, nekter'i ridici zac'inaj'i zpomalovat nedobrovolne, r'idit auto presne. Ale tam je,...
Ve Vladivostoku, v nejblizs'ich dnech se ocek'av'a siln'y d'est a v'itr
15-07-2013, 20:32, Cesky
Na ceste k n'am, vyrustal do tropick'eho cykl'onu v n'amorn'i oblasti a prin'est dals'i den, hust'ym destem a vetrem. V tomto ohledu Single povinnost dispecersk'e sluzby a r'izen'i pro civiln'i...
Obed «U Аманчика» zdrav'i nen'i навредит
23-06-2013, 19:31, Cesky
Vcera, 22. cervna, exekutori Яковлевского jm'eno pozastavena cinnost silnicn'i kav'arna. Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar УФССП na Приморскому okraji, majitelum zar'izen'i dan mes'ic na opravu vsech...
Dosp'ivaj'ic'i d'ivka v Ussuriysk nar'idil zn'asilnit jinou d'ivku
18-07-2013, 14:32, Cesky
V rusk'em, odsoudil skupinu teenageru na z'aklade obvinen'i ze zlocinu proti sexu'aln'i nedotknutelnosti a sexu'aln'i svobody. Jako dopisovatel RIA «VladNews» Senior st'atn'i z'astupce rusk'em Elena...
Nov'y velvyslanec RFE Trutnev konalo prvn'i setk'an'i v Chabarovsku
5-09-2013, 22:03, Cesky
M'istopredseda vl'ady Ruska - vyslanec v Far Eastern feder'aln'iho okresn'iho Jurij Trutnev dnes funguje na 'uzem'i Chabarovsku. To byla ofici'alne ozn'amena v tiskov'e sluzby ministerstva. Trutnev...
Pr'ijemci nov'ych demografick'ych d'avky byly asi 900 velk'ych rodin rusk'em
12-08-2013, 20:21, Cesky
Toto pr'avo rodiny s narozen'im tret'iho zisku(n'asledn'e)d'itete. Pripomenme, ze z'akladem pro n'avrh n'avodu - prumern'y rodinn'y pr'ijem nesm'i prekrocit hodnotu pr'ijem na obyvatele(v roce 2012...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!