Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Speci'aln'i ekonomick'e z'ony Primorye se usad'i nedaleko Nakhodka

Speci\ Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladimir Miklushevsky zasedala o zr'izen'i provincie zvl'astn'ich ekonomick'ych z'on typu portu na z'aliv a pr'istav Trinity v'ychodu. Jak bylo uvedeno na reditele odboru ekonomiky Primorsk'y kraj Nikolaj Dubinin, jsou tyto speci'aln'i z'ony vytvoren'e v r'amci rozvoje dopravn'ich koridoru "rusk'em-1" a "Primorje-2", stejne jako rozvoj intermod'aln'i dopravy v regionu. Pro rozvoj spolecnosti SEZ je jedinecn'y zdroj, kter'y umoznuje o 30 procent nizs'i n'aklady spolecnosti-rezidenta. Vladimir Miklushevsky zduraznil, ze dnes je dulezit'a nejen vypracovat mechanismus k vytvoren'i z'ony, ale tak'e prov'est kompletn'i re-engineering spr'avn'ich postupu v t'eto oblasti, zejm'ena s c'ilem optimalizovat rychlost odbaven'i n'akladu. "Pr'ave ted je prumern'y n'aklad vydal 14 dnu, a je treba je 1-2 dny. Ale mus'ite se vzd'alit od obvykl'ych standardu. Res'ime probl'em s vl'adou z'isk'an'i statusu pilotn'ich oblast'i ", - prohl'asil Vladimir Miklushevsky. V cele kraje poverila pracovn'i skupinu za 'ucasti odborn'iku z krajsk'e spr'avy a potenci'aln'i obyvatele, kter'i budou stavet SEZ. Pripomenme zvl'astn'i ekonomick'e pr'istavn'i z'ony vytvoren'e v Primorye jm'enem Dmitrije Medvedeva. Odpov'idaj'ic'i byl vyd'an rozkaz po zased'an'i St'atn'i komise pro rozvoj D'aln'eho v'ychodu, republikou Buryatia, Trans-Baikal 'Uzem'i a region Irkutsk. Vladimir Miklushevsky opakovane zduraznil, ze zvl'astn'i ekonomick'e z'ony "spojen'y" sklady budou pritahovat tranzit c'insk'eho zboz'i, dovoz zboz'i preorientovat na D'aln'y v'ychod pres pr'istavy rusk'em.

Jegor Ivanov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:05      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Policejn'i Уссурийска se prihl'as'i na st'atn'i akcie «Пристегнись!»
15-06-2013, 18:46, Cesky
Pro 'ucastn'iky akce byly pripraveny formy-obrobku матрешек. Deti budou sami zdobit jedna z postav rusk'eho lidov'eho umen'i. Jak ozn'amila RIA "VladNews" Olga Корбут, mluvc'i ОМВД Ruska v roce...
Odborn'ici diskutovali region'aln'i z'akon opravit
11-07-2013, 14:20, Cesky
N'avrh z'akona vyvolal pobouren'i verejnosti, protoze predstavuj'i mechanismus opravy bude m'it vliv na vsechny obyvatele bytov'ych domu. Predpokl'ad'a se, ze vsichni majitel'e odecte mes'icn'i...
Psychologov'e hovor'i o rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace pr'ace s obet'i
17-09-2013, 22:15, Cesky
Rusk'e ministerstvo psychologu havarijn'ich situac'i i nad'ale spolupracovat s obyvateli zatopen'ych vesnic. Behem n'ajezdu 16.z'ar'i 2013 v obci z nich. Pravideln'e Komsomolsk-on-Amur osm rozhovory...
V budove St'atn'i dumy shrom'azdili demonstranti protestuj'ic'i proti reforme ved
18-09-2013, 00:18, Cesky
Drz'i se na dva strouzky "smutek" pro ruskou vedu. Maj'i tak'e odznaky "Rusk'a akademie ved" a "Ulozit vedu." Bezpecnostn'i opatren'i na budove St'atn'i dumy pos'ilena. Povinnost oblecen'i...
V rusk'em, recyklovan'e 11t z prodlen'i plat'yze
7-08-2013, 20:01, Cesky
Moment'alne zde nejsou nelikvidn'i produkty zpracovan'e do ryb'i moucky. Party splatnosti plat'yz bylo zjisteno, dustojn'ici Rosselkhoznadzor pro Primorsk'eho kraje a Sachalin Oblast na zac'atku...
Za «pir'atsk'e» disky souzen, ale je to «неистребимый» obchodn'i
11-06-2013, 15:03, Cesky
Jak informoval report'er RIA «VladNews» senior asistent vedouc'iho SU TFR na Приморскому okraji Aurora Roman, следственными org'any dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti m'istn'im obyvatelum...
Od z'itrka bude autobus c'islo 15 bude bl'ize k centru Vladivostoku
30-07-2013, 16:04, Cesky
Toto rozhodnut'i bylo prijato, zat'imco na zkousku na z'adost urcit'eho poctu obyvatel mesta. Nyn'i tyto autobusy, pohybuj'ic'i se Partisan Avenue od autobusov'e zast'avky "Art Gallery", bude...
Asistent prezidenta:
24-08-2013, 13:32, Cesky
Asistent prezidenta Rusk'e federace Igor Levitin, spolu s hejtmanem 'uzem'i Primorsky, Vladimir Miklushevsky ned'avno konalo setk'an'i na rozvoj odvetv'i dopravy a logistiky rusk'em. V r'amci...
Na sportovn'im festivalu v Primorye prich'az'i svetov'y mistr v boxu Kosta Tszyu
18-07-2013, 14:33, Cesky
Sen'ator vedl region ozn'amila, ze pr'ipravy na kon'an'i prvn'i region'aln'i festival sportu, venovan'y 75. v'yroc'i pr'imorsk'ych provinci'i. Sports Festival se bude konat v Ussuriysk. To prinese...
ТОВМИ znovu otevren pro 'ucastn'iky
20-06-2013, 20:16, Cesky
Jak informuje tiskov'e oddelen'i-servis V'ychodn'iho vojensk'eho kraje v roce Vladivostoku, nejstars'i a jedin'y na V'ychode Ruska n'amorn'i skoly, Pacifick'e n'amorn'i instituce (ТОВМИ), pokracoval...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!