Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Speci'aln'i ekonomick'e z'ony Primorye se usad'i nedaleko Nakhodka

Speci\ Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladimir Miklushevsky zasedala o zr'izen'i provincie zvl'astn'ich ekonomick'ych z'on typu portu na z'aliv a pr'istav Trinity v'ychodu. Jak bylo uvedeno na reditele odboru ekonomiky Primorsk'y kraj Nikolaj Dubinin, jsou tyto speci'aln'i z'ony vytvoren'e v r'amci rozvoje dopravn'ich koridoru "rusk'em-1" a "Primorje-2", stejne jako rozvoj intermod'aln'i dopravy v regionu. Pro rozvoj spolecnosti SEZ je jedinecn'y zdroj, kter'y umoznuje o 30 procent nizs'i n'aklady spolecnosti-rezidenta. Vladimir Miklushevsky zduraznil, ze dnes je dulezit'a nejen vypracovat mechanismus k vytvoren'i z'ony, ale tak'e prov'est kompletn'i re-engineering spr'avn'ich postupu v t'eto oblasti, zejm'ena s c'ilem optimalizovat rychlost odbaven'i n'akladu. "Pr'ave ted je prumern'y n'aklad vydal 14 dnu, a je treba je 1-2 dny. Ale mus'ite se vzd'alit od obvykl'ych standardu. Res'ime probl'em s vl'adou z'isk'an'i statusu pilotn'ich oblast'i ", - prohl'asil Vladimir Miklushevsky. V cele kraje poverila pracovn'i skupinu za 'ucasti odborn'iku z krajsk'e spr'avy a potenci'aln'i obyvatele, kter'i budou stavet SEZ. Pripomenme zvl'astn'i ekonomick'e pr'istavn'i z'ony vytvoren'e v Primorye jm'enem Dmitrije Medvedeva. Odpov'idaj'ic'i byl vyd'an rozkaz po zased'an'i St'atn'i komise pro rozvoj D'aln'eho v'ychodu, republikou Buryatia, Trans-Baikal 'Uzem'i a region Irkutsk. Vladimir Miklushevsky opakovane zduraznil, ze zvl'astn'i ekonomick'e z'ony "spojen'y" sklady budou pritahovat tranzit c'insk'eho zboz'i, dovoz zboz'i preorientovat na D'aln'y v'ychod pres pr'istavy rusk'em.

Jegor Ivanov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:05      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
EAO: Dobrovoln'ici postavit prehradu v obci Telman
26-08-2013, 13:01, Cesky
Dobrovoln'ici z rad zamestnancu as "rusk'ych zeleznic" ve dvou smen'ach pracuj'i na stavbe prehrady v obci Telman Zidovskou autonomn'i oblast. Vode odoln'e proveden'i rozsiruje o des'itky metru a je...
Za smrt mlad'ika v Партизанском oblasti odpovedel hlavn'i energetik «Бетонщика»
19-06-2013, 11:00, Cesky
Partyz'an region'aln'im soudem vynesen odsuzuj'ic'i rozsudek za kalend'ar. 109 h. 2 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (zpusoben'i smrti z nedbalosti v dusledku nespr'avn'eho plnen'i tv'ar'i...
Dopravn'i policie zabavila drogy z interi'eru vozu
29-08-2013, 18:49, Cesky
Jednou pozde v noci v Spassk-pracovn'iku, zat'imco na policejn'i zat'izen'i dopravn'i prapor, samostatn'y Ministerstvo vnitra Ruska Primorsk'eho kraje zastavil auto "Toyota Premio." Ridic vozidla...
C'ina ztr'ac'i svou pritazlivost pro turisty
21-07-2013, 03:47, Cesky
"Budeme podporovat C'inu jako kr'asn'a zeme, - r'ik'a. - Ale tady na m'iste pro turisty je obt'izn'e videt kr'asu, protoze smog. Spatn'a kvalita vody, kter'a tece z kohoutku, tak'e odpuzuje...
«Druh'e narozen'i» Невельского
10-06-2013, 14:15, Cesky
Uk'azkov'ym kulturn'i akce za rok 200 v'yroc'i admir'ala GI Невельского se stala expozice obrovsk'eho pl'atna se zn'am'ym мореплавателем, organizovan'y N'amorn'i state university of jim. adm. GI...
Vypuknut'i kybernetick'a v'alka mezi obema Korejemi by mohly m'it vliv na cel'y region
3-08-2013, 17:32, Cesky
Mezi Severn'i a Jizn'i Korea zah'ajila skutecnou kybernetickou v'alku je v'itez, kter'y zat'im nen'i definov'an. Nov'e kolo konfrontace byla obvinen'i Severn'i Koreje, podle kter'eho je "rekruti"...
Muz bodl Primorye jeho manzelky milence, lov dohromady
25-07-2013, 18:34, Cesky
Zadatel uvedl, ze ve vedlejs'im dome na ulici Lenina zavrazden'ych na m'iste vlevo vysetrovac'i t'ym. Policie identifikovala obet. Zd'alo se, ze 35-rok-star'y vesnican Anuchino. V prubehu provozn'ich...
Viktor Isajeva prich'az'i v Primorye
19-08-2013, 16:16, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby prezidentsk'e vyslance do D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh Viktora Isajeva navst'ivit dnes na pracovn'i cesty pr'imorsk'y kraj. V Big Stone Viktor Isajeva se...
Полиция рекомендует гражданам воздержаться от инвестиций в финансовые пирамиды
6-07-2013, 13:31, Cesky
По мнению 50-летнего заявителя, в действиях представителей организации «МММ» имеются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Представитель финансовой...
Muzeum Арсеньева odhal'i sv'a tajemstv'i. V noci
20-06-2013, 20:15, Cesky
Jak zn'amo, v tomto roce je obl'iben'y vsemi владивостокцами akce «Noc muze'i» probehlo v ponekud zkr'acen'e forme - 'ucast v n'i nen'i prijal muzeum pojmenovan'e Арсеньева. Velk'e opravy a velk'a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!