Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Speci'aln'i ekonomick'e z'ony Primorye se usad'i nedaleko Nakhodka

Speci\ Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladimir Miklushevsky zasedala o zr'izen'i provincie zvl'astn'ich ekonomick'ych z'on typu portu na z'aliv a pr'istav Trinity v'ychodu. Jak bylo uvedeno na reditele odboru ekonomiky Primorsk'y kraj Nikolaj Dubinin, jsou tyto speci'aln'i z'ony vytvoren'e v r'amci rozvoje dopravn'ich koridoru "rusk'em-1" a "Primorje-2", stejne jako rozvoj intermod'aln'i dopravy v regionu. Pro rozvoj spolecnosti SEZ je jedinecn'y zdroj, kter'y umoznuje o 30 procent nizs'i n'aklady spolecnosti-rezidenta. Vladimir Miklushevsky zduraznil, ze dnes je dulezit'a nejen vypracovat mechanismus k vytvoren'i z'ony, ale tak'e prov'est kompletn'i re-engineering spr'avn'ich postupu v t'eto oblasti, zejm'ena s c'ilem optimalizovat rychlost odbaven'i n'akladu. "Pr'ave ted je prumern'y n'aklad vydal 14 dnu, a je treba je 1-2 dny. Ale mus'ite se vzd'alit od obvykl'ych standardu. Res'ime probl'em s vl'adou z'isk'an'i statusu pilotn'ich oblast'i ", - prohl'asil Vladimir Miklushevsky. V cele kraje poverila pracovn'i skupinu za 'ucasti odborn'iku z krajsk'e spr'avy a potenci'aln'i obyvatele, kter'i budou stavet SEZ. Pripomenme zvl'astn'i ekonomick'e pr'istavn'i z'ony vytvoren'e v Primorye jm'enem Dmitrije Medvedeva. Odpov'idaj'ic'i byl vyd'an rozkaz po zased'an'i St'atn'i komise pro rozvoj D'aln'eho v'ychodu, republikou Buryatia, Trans-Baikal 'Uzem'i a region Irkutsk. Vladimir Miklushevsky opakovane zduraznil, ze zvl'astn'i ekonomick'e z'ony "spojen'y" sklady budou pritahovat tranzit c'insk'eho zboz'i, dovoz zboz'i preorientovat na D'aln'y v'ychod pres pr'istavy rusk'em.

Jegor Ivanov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:05      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V'ystava Dmitry Kirsanov «Street stane» se otevre ve Vladivostoku
18-07-2013, 20:17, Cesky
1.srpna v centru soucasn'eho umen'i "Dawn" uv'ad'i Dmitry Kirsanov «Street se stane". Mlad'y dokument'arn'i fotograf Dmitrij Kirsanov predstavovat alternativn'i s'erii pohlednic pro ty, kter'i ocen'i...
10-07-2013, 12:00, Cesky
Ackoli "prvn'i" to je jen form'alne, protoze nov'y tren'er Aleksandr Grigoryan rekl kazd'y z jeho otevren'eho tr'eninku a nevad'i jim, ve skutecnosti, uv'ital pr'itomnost jej'ich fanousku a m'edi'i....
Islander s rusk'ym kamar'ad pit'i zabil tri tahy nohou
6-08-2013, 12:03, Cesky
Minul'y t'yden okresn'i soud Frunze Vladivostoku zacal poslouchat trestn'i pr'ipad podle Cl. 105 trestn'iho z'akona(vrazda), v nemz zalovan'y dostav'i jako obcan, K., 31-rok-star'a zena, obyvatel...
Pocas'i v Primorye: August 4
4-08-2013, 09:47, Cesky
Dnes, 4. srpna povetrnostn'i podm'inky v n'amorn'i oblasti vymezen'e oblasti n'izk'eho tlaku. V provincii m'istech deste, mlhy. M'irn'y jizn'i v'itr. Teplota vozduha19 31 ° C. Ve Vladivostoku,...
Obrazy na morsk'e t'ema ozdob'i opern'e zdi ve Vladivostoku
2-08-2013, 18:02, Cesky
Po dokoncen'i stavebn'ich prac'i na stene se vytvor'i umeleck'e instalace "The Silent regaty." Jako vedouc'i v'ytvarn'ik mesta, vedouc'i odboru urbanistick'e Vladivostok spr'avy Paul Shugurov se...
Pracovn'ici velvyslanectv'i DVFO darovala c'ast v'ydelku obetem povodn'i
20-08-2013, 21:03, Cesky
Zamestnanci Rusk'e federace a Office Minvostokrazvitiya prezidentsk'y vyslanec Far Eastern District Federal prevede svuj den mzdu na pomoc obetem povodn'i na D'aln'em v'ychode. Toto rozhodnut'i bylo...
Recepce Verejn'e spr'avn'i rada УМВД Ruska v rezimu non-stop
25-06-2013, 19:17, Cesky
N'apad krajsk'ym УМВД o organizaci cleny rady Verejn'e pr'ijmu obcanu v rezimu non - stop behem cel'eho pracovn'iho dne dala hmatateln'e v'ysledky. Obcan'e z'iskali odbornou bezplatnou pr'avn'i...
Sporitelna podporuje zemedelce D'aln'y v'ychod
18-07-2013, 20:20, Cesky
Behem prvn'iho ctvrtlet'i roku 2013 za financn'i podpory banky se obr'atil 25 na D'aln'em v'ychode. Sberbank 'uver na rozvoj soukrom'eho zemedelstv'i m'a nekolik v'yhod. Snadn'a pujcka term'in - do 5...
Ve Vladivostoku zadrzeli podezrel'e v kr'adezi
7-08-2013, 20:02, Cesky
Pri kontrole policist'e zjistili, ze 30-rok-star'y obet potkal dva muze, kter'i j'i nab'idli str'avit vecer spolecne nad sklenickou. Pan'i souhlasila. Spolecnost prisla ke star'emu letisti v Sedanka...
Pod'ivejte se na konecn'e King of the Rock a fandit Alexeje Sysoev
17-08-2013, 19:47, Cesky
Dnes je 17. srpna, v Design centra Moskvy ARTPLAY 16 nejleps'ich basketbalistu, kter'e prosly kvalifikacn'i f'aze ve sv'ych regionech bude soutezit o jednu letenku do americk'e veznice na Alcatrazu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!