Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nechcete sn'izit kere? - Pujdes ke kamere!

Nechcete sn'izit kere? - Pujdes ke kamere! Lid'e jsou odes'il'any do n'apravn'eho pr'ace, ne vzdy chtej'i zlepsit. A pak prijdou nov'e probl'emy. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby spolkov'eho soudn'iho exekutora sluzby v Primorsk'eho kraje, v oddelen'i exekutoru v okrese Mikhailovsky vykon'avac'iho r'izen'i bylo zah'ajeno donutit obcana odch'ylit V. povinnou pr'aci po dobu 20 hodin. Exekutor vysvetlil postup a podm'inky pro dluzn'ika, aby slouzil pap'iry, stejne jako varov'an'i pred opatren'i pouzit'ych k obch'azen'i v'ykonu spr'avn'iho trest'an'i. Obcan B. zacal pracovat ve spolecnosti "Comfort Plus" a tri dny v dobr'e v'ire zdoben'e kere a vycistit oblast v bl'izkosti obchodn'ich soudn'ich vykonavatelu. A ctvrt'y den dluzn'ika nefunguje, jejich absence nevysvetluje. Krome toho, ze byla ignorov'ana pro pozdejs'i tvrzen'i soudn'iho exekutora prij'it na oddelen'i k v'yslechu. V souvislosti s t'imto obcanem B byl n'asilne prevezen do kancel'are soudn'iho vykonavatele, kter'y byl vypracov'an v souladu s c'ast'i 4 st.2025 spr'avn'iho r'adu(vyh'yb'an'i se v'ykonu spr'avn'iho trest'an'i). Tento protokol byl prezkoum'an soudem, byl obcan B. odsouzen k odnet'i svobody na tri dny. Za to, ze dluzn'ik i nad'ale slouzit jejich nucen'e pr'ace.Опубликовано:   16-08-2013, 20:05      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V partyz'ansk'ych oblastech nehode, kter'a si vyz'adala lidsk'y zivot
26-08-2013, 13:00, Cesky
V partyz'ansk'e z'ony na d'alnici Nakhodka - Lazo - Olga - Kavalerovo byla dopravn'i nehoda, kter'a si vyz'adal zivoty cloveka. Dals'ich pet lid'i, vcetne det'i, utrpel poranen'i ruzn'e z'avaznosti....
Stovky tis'ic obyvatel Vladivostoku bude moci vybrat vektor rozvoje mesta
12-06-2013, 19:31, Cesky
Zased'an'i organizacn'iho v'yboru projektu "Lidov'a vysetren'i" probehlo dnes ve Vladivostoku. Pod veden'im vedouc'iho Vladivostoku Igor Пушкарева organizacn'i v'ybor pl'anuje zmapovat radu projektu,...
Ukraden'e dokumenty - a dostal pod palbu policie
25-06-2013, 09:46, Cesky
Dals'i pr'ipad pouzit'i zbran'i pro zadrzen'i podezrel'ych byl zaznamen'an v krajsk'e metropoli. Vsechno to zacalo t'im, ze pozde vecer provozovateli «02» УМВД Ruska v roce Владивостоку obdrzela...
Tradicn'i potravin'arsk'y veletrh v centru Vladivostoku pobez'i v p'atek
11-09-2013, 06:23, Cesky
V p'atek, 13 z'ar'i na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku od 9 hod. do 20 hod. veletrhu potravin pobez'i. Na veletrhu si muzete koupit cerstvou zeleninu a cerstv'e bylinky, ovoce, maso, med a vcel'i...
Neplette si cestu na hrbitov
7-08-2013, 15:17, Cesky
Na jedn'e strane, muze b'yt, a je v plus. Mozn'a, ze venovat pozornost rostouc'imu poctu pohrebn'i zboz'i na trati, nekter'i ridici zac'inaj'i zpomalovat nedobrovolne, r'idit auto presne. Ale tam je,...
Ve Vladivostoku, v nejblizs'ich dnech se ocek'av'a siln'y d'est a v'itr
15-07-2013, 20:32, Cesky
Na ceste k n'am, vyrustal do tropick'eho cykl'onu v n'amorn'i oblasti a prin'est dals'i den, hust'ym destem a vetrem. V tomto ohledu Single povinnost dispecersk'e sluzby a r'izen'i pro civiln'i...
Obed «U Аманчика» zdrav'i nen'i навредит
23-06-2013, 19:31, Cesky
Vcera, 22. cervna, exekutori Яковлевского jm'eno pozastavena cinnost silnicn'i kav'arna. Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar УФССП na Приморскому okraji, majitelum zar'izen'i dan mes'ic na opravu vsech...
Dosp'ivaj'ic'i d'ivka v Ussuriysk nar'idil zn'asilnit jinou d'ivku
18-07-2013, 14:32, Cesky
V rusk'em, odsoudil skupinu teenageru na z'aklade obvinen'i ze zlocinu proti sexu'aln'i nedotknutelnosti a sexu'aln'i svobody. Jako dopisovatel RIA «VladNews» Senior st'atn'i z'astupce rusk'em Elena...
Nov'y velvyslanec RFE Trutnev konalo prvn'i setk'an'i v Chabarovsku
5-09-2013, 22:03, Cesky
M'istopredseda vl'ady Ruska - vyslanec v Far Eastern feder'aln'iho okresn'iho Jurij Trutnev dnes funguje na 'uzem'i Chabarovsku. To byla ofici'alne ozn'amena v tiskov'e sluzby ministerstva. Trutnev...
Pr'ijemci nov'ych demografick'ych d'avky byly asi 900 velk'ych rodin rusk'em
12-08-2013, 20:21, Cesky
Toto pr'avo rodiny s narozen'im tret'iho zisku(n'asledn'e)d'itete. Pripomenme, ze z'akladem pro n'avrh n'avodu - prumern'y rodinn'y pr'ijem nesm'i prekrocit hodnotu pr'ijem na obyvatele(v roce 2012...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!