Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Daleko v'ychodn'i filozofov'e se vydal do Ath'en

Daleko v'ychodn'i filozofov'e se vydal do Ath'en Na letosn'im setk'an'i nekolika tis'ic filozofu sel predstavitelu skoly humanitn'ich FEFU: Felix Agim, Sergey a Ludmila Yachin Kirsanov. T'ematem kongresu byla "filozofie jako znalost a zpusob zivota." Svetov'y kongres filozofie kon'a kazd'e ctyri roky. Prvn'i se konalo v roce 1900 v Par'izi, posledn'i - v Soulu. Po Soul Kongres byl dokonce vytvoren "filozofick'y" vlak, kter'y sel do mest v Rusku, kde 70 rusk'e a zahranicn'i filozofov'e zastaven'i na dva dny, se z'ucastnil diskuse u kulat'ych stolu a setk'an'i. Letosn'i kongres byl drzen v dome filozofie a jeho akce se konaly v kazd'e z m'ist filozof ikonick'ych - tam, kde dr'ive byl legend'arn'i akademie Plat'onova a Aristotelova lyceum, kde byly Socrates a Demosthenes. Chcete-li prezentaci na aktu'aln'i t'emata z modern'i filosofie, z'astupci Palo kon'a pro cleny Kongresu a prezentace Feder'aln'iho University School humanitn'ich studi'i. Prezentace vzbudila z'ajem i mezi zahranicn'imi kolegy. Vsimnete si, ze v pr'ist'im roce 2014 Palo filozofick'y obor slav'i 20. v'yroc'i sv'eho vzniku. Feder'aln'i univerzita je jedinou univerzitou na D'aln'em v'ychode, kter'y pripravuje filozofy. Letos umeleck'a skola poprv'e ozn'amila akvizici 'ucastn'iku na profilu "v'ychodn'i filozofie a kultury." Tento profil profesori priprav'i budouc'i filozofy se znalost'i v'ychodn'ich jazyku.

Eugene Zhitnikova, RIA "VladNews».

Опубликовано:   16-08-2013, 20:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Primorje prob'ih'a kontrola technick'eho vybaven'i pl'az'i
6-07-2013, 08:00, Cesky
K dnesn'imu dni na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany jsou zaps'any ve st'atn'i inspekce mal'ych plavidel (ГИМС) se skl'ad'a 68 pl'az'i a m'ist hromadnou rekreaci na vode. Pri prov'aden'i akc'i na technick'e...
Chyb'i v turisty Kamcatce nalezen ziv'y a zdrav'y
16-07-2013, 18:35, Cesky
Jak uv'ad'i hlavn'i oddelen'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace v regionu, tri muzi jsou nazivu a dobre. Uk'azalo se, ze jsem se vzd'alil od automobilu, kter'y prisel a ztratil....
V rusk'em, akce
17-07-2013, 16:31, Cesky
Mnoho obc'i jiz zacaly letn'i speci'aln'i akce "N'apoveda pripravte se na skolu." Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba ministerstva pr'ace a soci'aln'i rozvoj 'uzem'i Primorsky, je z'iskat financn'i...
Hladina vody v rece Amur pobl'iz Chabarovsku se vysplhal na 773 cm
30-08-2013, 22:35, Cesky
Jak 12:00(NBC)r'ano, P'atek 30 srpna 2013 hladina vody v bl'izkosti reky Amur Chabarovsk byl 773 cm(17 cm za den), RIA "VladNews» v tiskov'e sluzby rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace regionu...
Banky mohou odpustit dluhy na D'aln'em v'ychode vznikla z 'uveru
24-08-2013, 13:30, Cesky
V prohl'asen'i zverejnen'em na internetov'ych str'ank'ach katedry v p'atek, r'ik'a, ze v takov'e tragick'e pro mnoho lid'i v postizen'ych regionech chv'ili, ze by bylo vhodn'e, aby 'uverov'e...
Vzpom'in'as si, jak to vsechno zacalo?
16-08-2013, 20:02, Cesky
Brzy to bude rok ve Vladivostoku, mezin'arodn'i f'orum APEC-2012 - nov'a, ale symbolick'e datum v historii mesta. Nebyly zjisteny z'adn'e z'azraky, ale je clovekem. Summit nevyres'i vsechny...
Policie Арсеньева ukoncila vysetrov'an'i trestn'i veci na tom spatn'eho zach'azen'i s detmi
29-06-2013, 14:01, Cesky
O t'eto skutecnosti bylo ustanoveno kynut'i. V sanatorium vtazeni участковый autorizovan'y inspektor policie a mladistv'ych. Dotazov'ani person'al a deti, cestuj'ic'i muze chodit l'ecba v instituci....
V regionu Chabarovsku v
5-09-2013, 15:16, Cesky
Zpr'avy prich'azej'ic'i z MES v regionu Chabarovsku, pripom'inaj'ic'i frontov'e linii: Od 592013 v regionu Chabarovsku byl pod vlivem povodn'i 65 vesnic v sedmi obc'ich(Borough Chabarovsk, ctvrt...
D'aln'y v'ychod vojensk'y soud odsoudil Ensign pedofil na strogacha 13 let
3-08-2013, 22:31, Cesky
V Chabarovsku, do 13 let ve vezen'i odsoudil voj'aka, kter'y sp'achal zlociny proti sexu'aln'i integrity det'i. Dukazy shrom'azden'e vojensk'e vysetrovac'i oddelen'i vysetrovac'i v'ybor Rusk'e...
Уссурийские podnikatel'e «zavolal k sobe» overen'i zastupitelstv'i Приморья
13-06-2013, 14:32, Cesky
V Уссурийске o st'iznosti podnikatelu zacala прокурорская kontrola, kter'a se t'yk'a cinnosti 'uradu mestsk'eho obvodu. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent prokur'atora...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!