Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Daleko v'ychodn'i filozofov'e se vydal do Ath'en

Daleko v'ychodn'i filozofov'e se vydal do Ath'en Na letosn'im setk'an'i nekolika tis'ic filozofu sel predstavitelu skoly humanitn'ich FEFU: Felix Agim, Sergey a Ludmila Yachin Kirsanov. T'ematem kongresu byla "filozofie jako znalost a zpusob zivota." Svetov'y kongres filozofie kon'a kazd'e ctyri roky. Prvn'i se konalo v roce 1900 v Par'izi, posledn'i - v Soulu. Po Soul Kongres byl dokonce vytvoren "filozofick'y" vlak, kter'y sel do mest v Rusku, kde 70 rusk'e a zahranicn'i filozofov'e zastaven'i na dva dny, se z'ucastnil diskuse u kulat'ych stolu a setk'an'i. Letosn'i kongres byl drzen v dome filozofie a jeho akce se konaly v kazd'e z m'ist filozof ikonick'ych - tam, kde dr'ive byl legend'arn'i akademie Plat'onova a Aristotelova lyceum, kde byly Socrates a Demosthenes. Chcete-li prezentaci na aktu'aln'i t'emata z modern'i filosofie, z'astupci Palo kon'a pro cleny Kongresu a prezentace Feder'aln'iho University School humanitn'ich studi'i. Prezentace vzbudila z'ajem i mezi zahranicn'imi kolegy. Vsimnete si, ze v pr'ist'im roce 2014 Palo filozofick'y obor slav'i 20. v'yroc'i sv'eho vzniku. Feder'aln'i univerzita je jedinou univerzitou na D'aln'em v'ychode, kter'y pripravuje filozofy. Letos umeleck'a skola poprv'e ozn'amila akvizici 'ucastn'iku na profilu "v'ychodn'i filozofie a kultury." Tento profil profesori priprav'i budouc'i filozofy se znalost'i v'ychodn'ich jazyku.

Eugene Zhitnikova, RIA "VladNews».

Опубликовано:   16-08-2013, 20:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
8-08-2013, 15:45, Cesky
Setk'an'i, kter'e se konalo ve Vladikavkazu na stadionu "Spartak", skoncil rem'izou 0:0. To znamen'a, ze "such'y s'erie" zlut'a-modr'a brank'ar Alexander Kotljarova zv'ysil na 360 minut. Vsimnete si,...
407 interaktivn'ich tabul'i instalovan'ych ve skol'ach v posledn'ich letech, Vladivostok
18-09-2013, 15:31, Cesky
Dnes si muze kazd'y vzdel'avac'i instituce pochlubit tak modern'i vybaven'i. Interaktivn'i tabule je velk'y dotykov'y displej, kter'y funguje jako souc'ast syst'emu, kter'a zahrnuje tak'e poc'itac a...
Kronika voleb (vecer)
10-09-2013, 04:52, Cesky
RIA "VladNews» Podarilo se navstevuj'i volebn'i m'istnosti c'islo 730731 a 732 kter'e jsou um'isteny ve skol'ach ve Vladivostoku 56 a 76. Na v'ice aktivn'i volebn'i 'ucasti obcanu muze mluvit o...
V Primorje sp'alen 2700 kvety ruz'i z kvetinov'eho трипса
11-06-2013, 19:45, Cesky
V Pr'imorsk'em kraji odvr'aceno smyk a, respektive hrozba napaden'i rusk'e 'uzem'i nebezpecn'e карантинным skudce rostlin. Vyp'alili v'ice nez 2700 v'ytisku stanoven'y z korejsk'e Republiky zamoren'e...
Mopedisty v Primorye jsou zabiti pod koly tezk'ych n'akladn'ich vozidel
10-09-2013, 00:02, Cesky
Jen dva tragick'e pr'ipady nehod ridici mopedu registrovan'ych v rusk'em. V obci Luchegorsk Pozharsky ctvrti kolem dev'at'e vecer v nedeli pri dopravn'i nehode zabil dva mlad'i lid'e. 16-rok-star'a...
Policist'e a clenov'e verejn'eho Artem vpadl
18-08-2013, 19:32, Cesky
slab'ych rodin. V policistu Artem, clenov'e dobrovoln'ych n'arodn'ich t'ymu a z'astupci mestsk'e spr'avy razii. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» Artem mluvc'i OMVD Ruska Oksana Daryavina mesta, policie...
Vladivostok cirkus zacal zmenu veden'i?
16-08-2013, 20:04, Cesky
Pozad'i na skutecnost, ze v pr'ist'ich nekolika minut'ach rozvinout ve Vladivostoku cirkusu, byl zn'am'y pro p'ar dny. To je, kdyz tiskov'a sluzba feder'aln'iho st'atn'iho podniku "rusk'e st'atn'i...
Povodn'i Amur - v pohodl'i u more
2-09-2013, 13:46, Cesky
Vcera z Chabarovsku do Vladivostoku prijel 14 vozu, ve kter'ych deti vysel z povodnemi postizen'ych oblast'i . Mezi hosty - deti vsech vekov'ych kategori'i, od det'i az pet let 16-let'ych. Deti...
Ctrn'actiletou d'ivku zn'asilnil a zabil sv'eho otc'ima
8-07-2013, 21:06, Cesky
V tomto incidentu byl trestne st'ih'an pro trestn'y cin podle odstavce "v" C'ast 2 of Art. 105 trestn'iho z'akona(vrazda). Jako v'ysledek vysetrov'an'i oznacila osoba pod'ilej'ic'i se na sp'ach'an'i...
Optimismem заряжали veter'ani
14-06-2013, 09:31, Cesky
Den zeme Vladivostok poznamenal патриотическими p'isnemi, sportovn'i atrakce, yacht pruvod, tanecn'i a беспроигрышными викторинами. Hlavn'i st'atn'i sv'atek Rusku se objevil u n'as, nen'i to tak...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!