Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Him'alajsk'e medvedi z Ussuriysk v nejblizs'ich dnech uvoln'i do pr'irodn'iho prostred'i

Him'alajsk'e medvedi z Ussuriysk v nejblizs'ich dnech uvoln'i do pr'irodn'iho prostred'i Osm Himal'ajsk'y Himalayan cern'i medvedi ze skolky, kter'a se nach'az'i v obci Oak Key regionu Ussuri, bude brzy propusten do pr'irodn'iho prostred'i - tajgy Ussuri. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Territory Primorsky, dva medvedi jiz vydala do lesa, druh'y osm pohybovat v bl'izk'e budoucnosti. Z'astupce reditele odboru pro ochranu, r'izen'i a regulaci pouz'iv'an'i zv'irat Pr'imorsk'y Kraj Alexej Stern. "Medvedi propusten v nepr'istupn'em prostred'i, ve kter'em budou tak daleko od lid'i. Jedn'a se o napodobeninu lov zemedelsk'a puda, kde je zak'az'ano lov. Je to vedle chr'anen'e krajinn'e oblasti feder'aln'iho v'yznamu. Tak'e se poprv'e medvedy b'yt organizovan'e aktivity pro krmen'i. V m'iste v'yroby budou um'isteny kamery pasti, kter'e budou sledovat pohyb a zdravotn'i stav zv'irat, "- r'ik'a Alexey tezk'e. Pokud medvedi nebudou schopni prizpusobit se divocine, budou chyceni a d'at zpet do klece. Pripomenme si minul'y rok deset medvedu, kter'i zij'i v p'eci o seniory Ivan a Lyubov Leshenko, na jejich z'adost byly prevedeny na spolecnost Ussuri lovcu a ryb'aru. Kazd'y den se zamestnanci spolecnosti lovcu a ryb'aru krmit zv'irata a cist'e klece, a veterin'arn'i sluzby specialistu monitorovat zdravotn'i nemotorn'y. Poskytnout pomoc a sponzory, napr'iklad, druh'y den pro neohraban'e zakoupen'e krmivo pro 40000 rublu. K dnesn'imu dni jsou zv'irata jsou pripraveny k nastehov'an'i v prirozen'em prostred'i. Predseda Ussuri Myslivost a rybaren'i Viktor Nikitin Ujistete se, ze medvedi budou schopni rychle prizpusobit charakteru. "Jiz dlouhou dobu je nutn'e, aby medvedi prizpusobit charakteru. Zde jsou duvody krmen'i. Mozn'a, ze je to pro ne tou nejleps'i volbou. Zvl'aste, nyn'i jsou v dobr'em stavu a budou schopni rychle prizpusobit se zivotu ve voln'e pr'irode, "- rekl.Опубликовано:   16-08-2013, 20:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Daleko zeleznice pokracovala v pr'aci na stavbe prehrady.
27-08-2013, 21:46, Cesky
Podle odborn'iku, zaplaven'i stanice Pokrovka-Pier a mesta Telman se bude d'it na 'urovni vody v cm 612. V soucasn'e dobe je na 'urovni v'ice nez 700 cm, voda je omezena hr'az'i, stavel zeleznici....
Od 1. cervence na silnic'ich se objev'i nov'e dopravn'i znacen'i
27-06-2013, 14:02, Cesky
Nov'y znak se bude pouz'ivat spolecne s jin'ymi pr'iznaky a ukazovat na prov'aden'i stanoven'i spr'avn'ich deliktu pracuj'i v automatick'em rezimu speci'aln'imi technick'ymi prostredky, kter'e maj'i...
Kapitola krayzdrava Oleg Bubnov poskytnut'e prvn'i pomoci novin'are pr'imorsk'e
28-08-2013, 18:16, Cesky
V cele ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje Oleg Bubnov poskytnut'e prvn'i pomoci na novin'are, n'ahle zacal ztr'acet vedom'i. K incidentu doslo v porodnick'e c'asti obce Ktolevec Artyom...
Kulin'arsk'y souboj vedouc'i Vladivostoku a velvyslanec Mexika Ruben Beltran se konala na n'abrez'i Sports
18-08-2013, 19:31, Cesky
Sladkokyselou om'ackou, ananas, kachna a cibule. Jednoduch'e ingredience v kombinaci se speci'aln'im koren'im dal Vladivostoktsy tento mexick'e j'idlo. Jeho pripraven'e starosta Igor Pushkarev....
V mestsk'ych parc'ich i nad'ale hr'at dechovek
9-08-2013, 20:01, Cesky
Obl'iben'e nekolik generac'i obcanu melodi'i zvukem v parc'ich z Vladivostoku na 28. cervna. Rec orchestry v n'amest'ich Vladivostoktsy mel na mysli, takze letos dechovky hraj'i, a to nejen v...
V nove postaven'e budove matersk'e skoly na rusk'ych deln'iku, aby fas'ada
22-08-2013, 11:01, Cesky
Nov'e svetle b'ezov'e panely zdob'i fas'adu budovy pod skolky do rustiny, 53. V prubehu minul'eho t'ydne stavitel'e nainstalov'an okna z barevn'eho skla a mel cist'y povrch pro malov'an'i. Kdo zacal...
19. na 20. r'ijna na oslavu 75. v'yroc'i Primorye
5-08-2013, 20:00, Cesky
V rusk'em, st'ale aktivn'i pr'ipravy cinnost'i pripom'inaj'ic'i 75. v'yroc'i 'uzem'i Primorsky. Podle tiskov'e sluzby spr'avy Territory Primorsky, guvern'er rusk'em, bylo rozhodnuto, ze 19. a 20....
Zneucten'i c'insk'y politik Bo Xilai byl odsouzen k dozivotn'imu trestu odnet'i svobody
22-09-2013, 15:34, Cesky
Soud lidov'a Jinan City f'azi stredn'iho dnes odsouzen nemilosti c'insk'y politik, b'yval'y tajemn'ik strany Chongqing Bo Xilai na dozivot'i. Soud zjistil, Bo Xilai vinu na vsechny poplatky, a poprel...
Unik'atn'i zvuk V'ystava byla zah'ajena ve Vladivostoku
8-09-2013, 01:52, Cesky
Hluk instalace z kreseb 'ery avantgardy a nov'a zar'izen'i jsou navrzeny speci'alne pro t'ym Vladivostok hudebn'iho skladatele Petera Aydu laboratori, otocte mlads'i v'ystavn'i prostor v laboratori...
Vladimir Putin znepokojeni situac'i v Amur
13-08-2013, 20:01, Cesky
Prezident rekl, ze situace je obzvl'aste nepr'izniv'a povodn'i vyvinut'e v regionu Amur: v Zeya povod'i reky zaplavily 32 osad, narusen'i dopravy, evakuov'ano 1200 lid'i. Prezident poslouchal zpr'avy...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!