Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok cirkus zacal zmenu veden'i?

Vladivostok cirkus zacal zmenu veden'i? Pozad'i na skutecnost, ze v pr'ist'ich nekolika minut'ach rozvinout ve Vladivostoku cirkusu, byl zn'am'y pro p'ar dny. To je, kdyz tiskov'a sluzba feder'aln'iho st'atn'iho podniku "rusk'e st'atn'i spolecnosti Circus" ve sv'e tiskov'e zpr'ave uvedl n'asleduj'ic'i: "Pokud jde o diskusi o v'ysledc'ich inspekc'i Rosfinnadzor, stejne jako resen'i pro v'yrobn'i probl'emy ve Vladivostoku st'atn'i cirkus smeruje pracovn'iky Gener'aln'iho reditelstv'i rusk'eho st'atn'iho podniku Circus: n'amestek gener'aln'iho reditele Boris Maikhrovsky a poradce gener'aln'iho reditele ekonomick'eho zabezpecen'i Ivana Kulinin "Ale to, co se stalo potom, nezapad'a do r'amce pracovn'i vztah mezi materskou organizaci(Rusk'a st'atn'i Circus Company)a pobocky v regionu(Vladivostok cirkus). Jak vcera rekl RIA "VladNews» n'amestek gener'aln'iho reditele "rusk'eho st'atn'iho podniku Circus" Boris Maikhrovsky 13. srpna 2013 pri pokusu vstoupit do budovy Vladivostok cirkus, byl ucinen pokus, aby se zabr'anilo pr'istupu k zar'izen'i Rosgostsirk delegace. I kdyz kazd'y, kdo prisel z Moskvy, byl v drzen'i identity a zamestn'an'i, a cestovn'i pouk'azky. Boris Maikhrovsky, s'am profesion'aln'i cirkus pracovn'ik, kter'y poch'az'i z cirkusov'eho rodu, tret'i generace umelec, hovor'i o tom, co je jiz v budove Vladivostok cirkusu musel pod'an'i vysvetlen'i na policii, kter'y prijel na v'yzvu pr'avn'ik, kter'y zastupoval jednoho z vudcu m'istn'iho cirkusu. Boris Maikhrovsky r'ik'a, ze policejn'i kapit'an, kter'y se predstavil na m'istn'i okrsek, prisel overit informace o 'udajn'ych dostupn'ych faktu nepr'atelsk'e prevzet'i pokus cirkusu. Jen dlouh'y rozhovor, behem nichz z'astupci Moskvy se nepodarilo prok'azat, ze jejich n'avsteva je spojena s financn'i zkousce podr'izen'ych instituc'i povolen'ych j'it do m'istnosti. Nicm'ene, dokonce v r'amci pr'avn'ika zastupuj'ic'iho Vladivostok cirkus, Moskva pozadovala, aby inspektori over'i jejich poveren'i. Situace se jeste zhors'i dva faktory: absence z pr'ace reditele Vladivostok cirkusu Alexis Turkalova(je nemocn'y)a pokus o zaveden'i nov'eho financn'iho reditele Alexander Shurygina Vladivostok cirkus, kter'y schv'alil rusk'y st'atn'i cirkus spolecnosti v kancel'ari po nekolik dn'i pred. Alexander Shurigin, je zn'amo, ze pracoval v kancel'ari mesta Vladivostok dumy a jako hlava Pershamaiski ctvrti Vladivostoku. Jak rekl mu Maikhrovsky, prisel kontrola byl nespokojen'y se stavem Vladivostok cirkusu - Feder'aln'i prostor pro posledn'ich devet let, sel do poklesu. To je zvl'aste patrn'e na fas'ade budovy. Rosgostsirk ochotni investovat do rekonstrukce budovy, ale dnesn'i kontrola nen'i jasn'e, jak jsou vynakl'ad'any pen'ize, a co se stane s veden'im Vladivostok cirkusu, kter'y je podr'izen sv'ym nadr'izen'ym(Rusk'a st'atn'i cirkus spolecnost), nechce umoznit inspektorum rusk'eho st'atn'iho podniku Circus do budovy a dokumentace. Vyvol'av'a legitimn'i ot'azku nahradit "star'e"(aktu'aln'i)veden'i "Nov'y." Zdroj rekl RIA "VladNews», v bl'izk'e budoucnosti, predstavitel'e "star'e" veden'i Vladivostok cirkus bude por'adat tiskovou konferenci hovorit o tom, ze budova se chyst'a zachytit Raiders cirkus Pr'ibeh je slozit'a. A s jasn'ym pokracov'an'im

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»





Опубликовано:   16-08-2013, 20:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
CHP Amur nemaj'i probl'emy s uhl'im
21-08-2013, 11:20, Cesky
V regionu Amur existuj'i dva hlavn'i n'astroje - Zvestov'an'i Raichikhino TPP a TPP. Uhl'i pro nadch'azej'ic'i podzim a zimn'i sez'onu o techto a dals'ich stanic, "GRC" je dod'av'an na pl'anu....
Slovansk'e abecedy a abstraktn'i Vladivostok se objevil na ulici Svetlanskaya
29-08-2013, 12:04, Cesky
Projekt je souc'ast'i nov'eho smeru "Street art" 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i. Daria a Eugene Tkhorzhevsky na jedn'e stene oblouku za predpokladu, ze p'ismo pro slovansk'y jazyk. On...
Vedouc'i Vladivostok ve vzduchu:
31-07-2013, 11:01, Cesky
V soucasn'e dobe na Radio "lemma" se kon'a zij'i od starosty Vladivostoku, kter'y vypr'av'i o tom, co mesto zije, o sv'ych probl'emech a budouc'i rozvoj. Igor Pushkarev rekl o tech projektu, kter'e...
Pr'imorsk'e odbory bij'i na poplach ohledne dlouhodob'e «slab'ych m'ist»
26-06-2013, 14:17, Cesky
Jedna z techto «slab'ych» m'ist - situace v Pr'imorsk'em pobocce PGUP «Posty Ruska». Jeste v breznu se vystupnoval tak, ze to prislo do opatren'i kolektivn'i reakce - sber podpisu zamestnancu - clenu...
19 lid'i bylo zabito pri dopravn'i nehode v Thajsku
23-07-2013, 18:45, Cesky
Uv'ad'i se Lenta.ru s odvol'an'im na agenturu, "Agence France-Presse." K nehode doslo v provincii, "Saraburi" v centr'aln'i c'asti Thajska. Double-decker autobus se srazil s kamionem a vzn'itil se. V...
Co nejcasteji hledaj'i obyvatel'e Vladivostoku do referenc'i?
12-06-2013, 00:31, Cesky
Referencn'i sluzby a syst'emy - je to neco, bez ceho nemuze z'it modern'imu cloveku. Vzdy je nutn'e jedin'y zdroj, kde se lze okamzite dostat odpovedi na vsechny ot'azky: kde koupit ten spr'avn'y...
Testov'an'i MMPO Vladivostok 'uspesn'e
7-08-2013, 10:33, Cesky
Spolu s nimi se MMPO navst'ivil s'ef celn'iho 'uradu Vladivostok zeleznice posta Sergey Dolgov a vedouc'i Vladivostok MSC - CAP GTSMPP Anatolij Fedyakshin. Zvl'astn'i pozornost je z'astupcem reditele...
V'ice nez 600 duchodcu obdrzeli n'ahradu za cestu do zbytku
10-07-2013, 23:45, Cesky
Podle tiskov'e sluzby 'Uradu Penzijn'iho fondu Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky, vyrovn'avac'i platby duchodcum, kazd'e dva roky. V tomto pr'ipade z'akon hrob duchodce mus'i b'yt na 'uzem'i...
Populace Primorye z'isk'a nov'e soci'aln'ich d'avek
26-07-2013, 11:03, Cesky
Pripomenme, ze program byl schv'alen usnesen'im Primorsky 'uzemne-spr'avn'iho 07122012 № 393-pas. Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'iho rozvoje na 'uzem'i Primorsky, v roce 2013 predstavil nov'e...
Ve Vladivostoku se budou konat souteze ve sportovn'i orientacn'i beh jogging
21-06-2013, 15:15, Cesky
V techto dnech se ve Vladivostoku se bude konat venkovn'i osobn'i mistrovstv'i a mistrovstv'i mesta na sportovn'i orientacn'i beh jogging, venovan'y pam'atce tragicky zesnul'eho ориентировщика Sergej...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!