Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok cirkus zacal zmenu veden'i?

Vladivostok cirkus zacal zmenu veden'i? Pozad'i na skutecnost, ze v pr'ist'ich nekolika minut'ach rozvinout ve Vladivostoku cirkusu, byl zn'am'y pro p'ar dny. To je, kdyz tiskov'a sluzba feder'aln'iho st'atn'iho podniku "rusk'e st'atn'i spolecnosti Circus" ve sv'e tiskov'e zpr'ave uvedl n'asleduj'ic'i: "Pokud jde o diskusi o v'ysledc'ich inspekc'i Rosfinnadzor, stejne jako resen'i pro v'yrobn'i probl'emy ve Vladivostoku st'atn'i cirkus smeruje pracovn'iky Gener'aln'iho reditelstv'i rusk'eho st'atn'iho podniku Circus: n'amestek gener'aln'iho reditele Boris Maikhrovsky a poradce gener'aln'iho reditele ekonomick'eho zabezpecen'i Ivana Kulinin "Ale to, co se stalo potom, nezapad'a do r'amce pracovn'i vztah mezi materskou organizaci(Rusk'a st'atn'i Circus Company)a pobocky v regionu(Vladivostok cirkus). Jak vcera rekl RIA "VladNews» n'amestek gener'aln'iho reditele "rusk'eho st'atn'iho podniku Circus" Boris Maikhrovsky 13. srpna 2013 pri pokusu vstoupit do budovy Vladivostok cirkus, byl ucinen pokus, aby se zabr'anilo pr'istupu k zar'izen'i Rosgostsirk delegace. I kdyz kazd'y, kdo prisel z Moskvy, byl v drzen'i identity a zamestn'an'i, a cestovn'i pouk'azky. Boris Maikhrovsky, s'am profesion'aln'i cirkus pracovn'ik, kter'y poch'az'i z cirkusov'eho rodu, tret'i generace umelec, hovor'i o tom, co je jiz v budove Vladivostok cirkusu musel pod'an'i vysvetlen'i na policii, kter'y prijel na v'yzvu pr'avn'ik, kter'y zastupoval jednoho z vudcu m'istn'iho cirkusu. Boris Maikhrovsky r'ik'a, ze policejn'i kapit'an, kter'y se predstavil na m'istn'i okrsek, prisel overit informace o 'udajn'ych dostupn'ych faktu nepr'atelsk'e prevzet'i pokus cirkusu. Jen dlouh'y rozhovor, behem nichz z'astupci Moskvy se nepodarilo prok'azat, ze jejich n'avsteva je spojena s financn'i zkousce podr'izen'ych instituc'i povolen'ych j'it do m'istnosti. Nicm'ene, dokonce v r'amci pr'avn'ika zastupuj'ic'iho Vladivostok cirkus, Moskva pozadovala, aby inspektori over'i jejich poveren'i. Situace se jeste zhors'i dva faktory: absence z pr'ace reditele Vladivostok cirkusu Alexis Turkalova(je nemocn'y)a pokus o zaveden'i nov'eho financn'iho reditele Alexander Shurygina Vladivostok cirkus, kter'y schv'alil rusk'y st'atn'i cirkus spolecnosti v kancel'ari po nekolik dn'i pred. Alexander Shurigin, je zn'amo, ze pracoval v kancel'ari mesta Vladivostok dumy a jako hlava Pershamaiski ctvrti Vladivostoku. Jak rekl mu Maikhrovsky, prisel kontrola byl nespokojen'y se stavem Vladivostok cirkusu - Feder'aln'i prostor pro posledn'ich devet let, sel do poklesu. To je zvl'aste patrn'e na fas'ade budovy. Rosgostsirk ochotni investovat do rekonstrukce budovy, ale dnesn'i kontrola nen'i jasn'e, jak jsou vynakl'ad'any pen'ize, a co se stane s veden'im Vladivostok cirkusu, kter'y je podr'izen sv'ym nadr'izen'ym(Rusk'a st'atn'i cirkus spolecnost), nechce umoznit inspektorum rusk'eho st'atn'iho podniku Circus do budovy a dokumentace. Vyvol'av'a legitimn'i ot'azku nahradit "star'e"(aktu'aln'i)veden'i "Nov'y." Zdroj rekl RIA "VladNews», v bl'izk'e budoucnosti, predstavitel'e "star'e" veden'i Vladivostok cirkus bude por'adat tiskovou konferenci hovorit o tom, ze budova se chyst'a zachytit Raiders cirkus Pr'ibeh je slozit'a. A s jasn'ym pokracov'an'im

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Palo vlajka na Elbrus zalozena Student Paul Struck
1-08-2013, 16:35, Cesky
Seaside vlajka se symbolem Palo nyn'i n'apisem na jednom z nejvets'ich svetov'ych spicek - tret'i rok student na School of Natural Sciences Pavla Struck zalozena univerzitn'i vlajku na vrcholu jedn'e...
Chata se zac'in'a s centr'aln'im n'amest'i
11-06-2013, 15:02, Cesky
Zahradn'iky a majitele predmestsk'ych domu zemedelsk'y veletrh v centru Vladivostoku nyn'i l'ak'a, zvl'aste s aktu'aln'i sez'onu usnesen'im kapitoly mesta Igor Пушкарева zde organizovan'e...
Ohnostroj na oslavu Dne Mesta bude mozn'e videt z ruzn'ych 'uhlu Владивостокского mestsk'e jm'eno
30-06-2013, 14:16, Cesky
6 cervence, v r'amci oslav 153-t'eho v'yroc'i narozen'i Vladivostoku, obyvatelum mesta je pripraveno mnoho pr'ijemn'ych prekvapen'i: to a sc'ena v podobe многоуровнего dort a divadeln'i pruvod po...
Svetove zn'am'y architekt a zachov'an'i historick'ych pl'anov'an'i spolecnost z Japonska m'a v 'umyslu pod'ilet se na realizaci velk'ych rozvojov'ych projektu Vladivostoku
28-06-2013, 14:15, Cesky
S delegac'i se setkali z'astupci vedouc'iho spr'avy Vladivostoku Alexander Юров a Natalia Зубова, vedouc'i urbanismu a architektury Pavla Meln'ik a hlavn'i spr'avu obsahu bytov'eho fondu a mestsk'ych...
Ve Vladivostoku, mel prvn'i veloparkovki
22-07-2013, 22:01, Cesky
Ve Vladivostoku, mel prvn'i veloparkovki. Je nastavena na adresu. Ocean Avenue, 90. Jak je dr'ive napsal RIA «» VladNews Tak dlouho, jak to je prvn'i veloparkovki zalozena ve meste. Nastaven'i...
Pouze nov'e osobn'i autobusy pujde od z'ar'i 2 v Palo rusk'em ostrove
30-08-2013, 22:35, Cesky
Oni pripojen'i ruzn'ych c'ast'i mesta s Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove rustiny. V ocek'av'an'i nov'eho skoln'iho roku, kter'y zac'in'a v novostavbe FEFU pr'ave toto pondel'i,...
Toyota nad'ale vede na svetov'em trhu s automobily
28-07-2013, 13:45, Cesky
Japonsk'a Toyota Motor Corp. udrzel sv'e postaven'i nejvets'iho svetov'eho v'yrobce automobilu za prvn'i pololet'i roku 2013 predj'izden'i americk'e skupiny General Motors(GM)a nemeck'y Volkswagen....
Dokoncena oprava придомовых silnice na ulici Гамарника
28-06-2013, 19:01, Cesky
Na pokyn vedouc'iho mesta Igor Пушкарева zde bylo podlahy nov'e silnicn'i koberec, nahrazeny obrubn'iky, ale tak'e opraveny chodn'iky. Pripomenme si, ze oprava придомовых 'uzem'i a внутриквартальных...
Sergej Дарькин casopisem Forbes nejbohats'im predstavitelem Ruska
19-06-2013, 15:47, Cesky
Sergej Дарькин casopisem «Forbes» nejbohats'i predstavitelem Ruska. Vcera, 18. cervna, na ofici'aln'ich str'ank'ach byl casopis zverejnil zebr'icek 15ти nejbohats'ich feder'aln'ich 'uredn'iku Rusku....
Sb'irka Muzeum dejin Far Eastern Amur zeleznicn'iho mostu doplnit dve unik'atn'i expon'aty
12-07-2013, 18:04, Cesky
Unik'atn'i parn'i lokomotiva "Lebedyanka" byl propusten v 40. letech minul'eho stolet'i. Pred 1947 byl zn'am'y jako "v'itezstv'i"(s. 32), pak prejmenoval na pocest slavn'eho sovetsk'eho inzen'yra Lev...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!