Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok cirkus zacal zmenu veden'i?

Vladivostok cirkus zacal zmenu veden'i? Pozad'i na skutecnost, ze v pr'ist'ich nekolika minut'ach rozvinout ve Vladivostoku cirkusu, byl zn'am'y pro p'ar dny. To je, kdyz tiskov'a sluzba feder'aln'iho st'atn'iho podniku "rusk'e st'atn'i spolecnosti Circus" ve sv'e tiskov'e zpr'ave uvedl n'asleduj'ic'i: "Pokud jde o diskusi o v'ysledc'ich inspekc'i Rosfinnadzor, stejne jako resen'i pro v'yrobn'i probl'emy ve Vladivostoku st'atn'i cirkus smeruje pracovn'iky Gener'aln'iho reditelstv'i rusk'eho st'atn'iho podniku Circus: n'amestek gener'aln'iho reditele Boris Maikhrovsky a poradce gener'aln'iho reditele ekonomick'eho zabezpecen'i Ivana Kulinin "Ale to, co se stalo potom, nezapad'a do r'amce pracovn'i vztah mezi materskou organizaci(Rusk'a st'atn'i Circus Company)a pobocky v regionu(Vladivostok cirkus). Jak vcera rekl RIA "VladNews» n'amestek gener'aln'iho reditele "rusk'eho st'atn'iho podniku Circus" Boris Maikhrovsky 13. srpna 2013 pri pokusu vstoupit do budovy Vladivostok cirkus, byl ucinen pokus, aby se zabr'anilo pr'istupu k zar'izen'i Rosgostsirk delegace. I kdyz kazd'y, kdo prisel z Moskvy, byl v drzen'i identity a zamestn'an'i, a cestovn'i pouk'azky. Boris Maikhrovsky, s'am profesion'aln'i cirkus pracovn'ik, kter'y poch'az'i z cirkusov'eho rodu, tret'i generace umelec, hovor'i o tom, co je jiz v budove Vladivostok cirkusu musel pod'an'i vysvetlen'i na policii, kter'y prijel na v'yzvu pr'avn'ik, kter'y zastupoval jednoho z vudcu m'istn'iho cirkusu. Boris Maikhrovsky r'ik'a, ze policejn'i kapit'an, kter'y se predstavil na m'istn'i okrsek, prisel overit informace o 'udajn'ych dostupn'ych faktu nepr'atelsk'e prevzet'i pokus cirkusu. Jen dlouh'y rozhovor, behem nichz z'astupci Moskvy se nepodarilo prok'azat, ze jejich n'avsteva je spojena s financn'i zkousce podr'izen'ych instituc'i povolen'ych j'it do m'istnosti. Nicm'ene, dokonce v r'amci pr'avn'ika zastupuj'ic'iho Vladivostok cirkus, Moskva pozadovala, aby inspektori over'i jejich poveren'i. Situace se jeste zhors'i dva faktory: absence z pr'ace reditele Vladivostok cirkusu Alexis Turkalova(je nemocn'y)a pokus o zaveden'i nov'eho financn'iho reditele Alexander Shurygina Vladivostok cirkus, kter'y schv'alil rusk'y st'atn'i cirkus spolecnosti v kancel'ari po nekolik dn'i pred. Alexander Shurigin, je zn'amo, ze pracoval v kancel'ari mesta Vladivostok dumy a jako hlava Pershamaiski ctvrti Vladivostoku. Jak rekl mu Maikhrovsky, prisel kontrola byl nespokojen'y se stavem Vladivostok cirkusu - Feder'aln'i prostor pro posledn'ich devet let, sel do poklesu. To je zvl'aste patrn'e na fas'ade budovy. Rosgostsirk ochotni investovat do rekonstrukce budovy, ale dnesn'i kontrola nen'i jasn'e, jak jsou vynakl'ad'any pen'ize, a co se stane s veden'im Vladivostok cirkusu, kter'y je podr'izen sv'ym nadr'izen'ym(Rusk'a st'atn'i cirkus spolecnost), nechce umoznit inspektorum rusk'eho st'atn'iho podniku Circus do budovy a dokumentace. Vyvol'av'a legitimn'i ot'azku nahradit "star'e"(aktu'aln'i)veden'i "Nov'y." Zdroj rekl RIA "VladNews», v bl'izk'e budoucnosti, predstavitel'e "star'e" veden'i Vladivostok cirkus bude por'adat tiskovou konferenci hovorit o tom, ze budova se chyst'a zachytit Raiders cirkus Pr'ibeh je slozit'a. A s jasn'ym pokracov'an'im

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Mezin'arodn'i rel'e plavci pres Bering 'uzinu
13-08-2013, 15:04, Cesky
V morsk'e rel'e "setk'an'i Slunce" se z'ucastnilo v'ice nez 60 z'avodn'iku ze 17 zem'i. V t'ymu vstoupil do sveta a kr'al-plavec Victor Gordlevsky zimn'i silnici. Mezin'arodn'i plavat byla omezena na...
Dosp'ivaj'ic'i d'ivka v Ussuriysk nar'idil zn'asilnit jinou d'ivku
18-07-2013, 14:32, Cesky
V rusk'em, odsoudil skupinu teenageru na z'aklade obvinen'i ze zlocinu proti sexu'aln'i nedotknutelnosti a sexu'aln'i svobody. Jako dopisovatel RIA «VladNews» Senior st'atn'i z'astupce rusk'em Elena...
Otec uskrtil za to, ze napadl syna s v'alecek
6-06-2013, 15:32, Cesky
Ve meste Vladivostoku zah'ajeno trestn'i r'izen'i proti m'istn'im obyvatelum, podezrel'y ze zabit'i sv'eho otce. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent vedouc'iho SU TFR na Приморскому...
Na Den mesta Vladivostoku vyzaduje mnoho nevest
24-06-2013, 19:32, Cesky
. Kr'asn'ych mestsk'ych obyvatel v svatebn'i saty, kter'i vytvorili rodinu v tomto roce nebo dr'ive, zvou k 'ucasti na «Pruvod nevesty», kter'y se bude konat v r'amci dramatizoval pruvody na pocest...
V Chabarovsku, b'yval'eho pruvodce авиаремонтного podniky usvedcen крушении vojensk'e helikopt'ery
27-06-2013, 18:45, Cesky
Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar Hlavn'iho vojensk'eho vysetrovac'iho r'izen'i SK Ruska, dukazy shrom'azden'e vojensk'ym vysetruje ovl'ad'an'im Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace ve V'ychodn'i...
Igor Pushkarev,
29-08-2013, 12:03, Cesky
Reakce dnes, 29. srpna ot'azky novin'aru na r'adiu, "lemma", vedouc'i Vladivostoku rekl o pam'atn'iku Vladim'ira Vysotsky. "Je to asi nen'i tak pam'atkou urb'ann'i skulptury, - rekl Igor Pushkarev -...
Igor Pushkarev setkal s pracovn'iky nemocnice v poctu Vladivostok
13-07-2013, 00:02, Cesky
2. Igor Pushkarev zkoumal nov'e zdravotnick'e zar'izen'i v nemocnici, mluvil k zamestnancum, a blahopr'al mlad'e matky na narozen'i det'i. Navzdory tomu, ze od roku 2013 je zdravotn'i p'ece presel do...
Vladivostok zacal rozs'iren'e radu 'Uradu pro vnitrn'i z'alezitosti Ruska Primorsk'eho kraje
19-07-2013, 22:02, Cesky
Budou oceneni na zamestnance, kter'i vyznamenali pri zajistov'an'i verejn'eho por'adku a verejn'e bezpecnosti. V pr'aci spr'avn'i rady z'ucastnili guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky,...
Chabarovsk SWAT uk'azal, jak pevne chytit zlocinci
5-09-2013, 15:19, Cesky
Chabarovsk SWAT uk'azal, jak zachytit zlocinci tezk'e cvicen'i bylo uzitecn'e jak pro speci'aln'i jednotky voj'aku, a obycejn'e policejn'i agenti druh Master Class frontov'eho D'aln'em kopule uk'azal...
Dechov'e orchestry - opet ctverce Vladivostoku
28-06-2013, 23:45, Cesky
Vystoupen'i dechov'ych orchestru - jeden z c'ilu projektu je magistr'at «Vladivostok pr'ijemn'y», kter'y se musel l'ibit mestan'e. Takze v tomto roce dechov'e orchestry budou hr'at nejen v...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!