Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve Vladivostoku, pokracuj'ic'i rekonstrukce okoln'i 'uzem'i

Ve Vladivostoku, pokracuj'ic'i rekonstrukce okoln'i 'uzem'i Gener'aln'i oprava domu prilehl'ych oblastech, ve Vladivostoku je ve vsech c'astech mesta. Letos region'aln'im centrem kapit'alove opravit asi 70 domu prilehl'ych oblast'i. Na poctu objektu dodavatel'e prov'adet zemn'i pr'ace - sterk Patice je pripravena pro instalaci chodn'ik asfaltov'y beton a instalaci obrubn'iku. C'ast dvoru byly zrekonstruovan'e a dobre uspor'adat pracovn'i plochu po oprav'ach. Pripomenme si, ze oprava okoln'i 'uzem'i se kon'a ve Vladivostoku jm'enem prim'atora Igora Pushkarev. Krome 30yardu nov'ych obrubn'iku a na hrist'ich asfaltov'ych instalaci a sportovn'i komplexy. V z'avislosti na oblasti 'uzem'i, krajina, um'isten'i inzen'yrsk'ych zar'izen'i a detsk'ych hrist jsou ruzn'e. Na nekter'e se objev'i hriste, houpacky a p'iskoviste, zat'imco jin'i - gymnastick'e t'abory a volejbalov'e kurty. Spolu s obyvatel'e pr'ace na zlepsen'i dom'ac'iho 'uzem'i m'a hlavu Vladivostok Igor Pushkarev. Dokonceno a prijal pr'aci na ulici rustiny, 35 Nanebevzet'i Panny Marie, 106 Zigure, 22 Gamarnika, 19-21. Prob'ihaj'ic'i opravy prilehl'ych oblastech, pod'el ulice Karl Zigure, 12-16 Charkov, 3 Nekrasov, 57 Tolst'eho, 3542 Tuchacevskij a dals'i. A Karbysheva, 50/2 Rudnev, 46810 Dobrowolski, 39 Nerchinsk, 48-50 silnice byla oprava dokoncena a zhotovitel se pripravuje na instalaci detsk'ych hrist mesta. V bl'izk'e budoucnosti se obyvatel'e techto mal'ych domku budou moci jezdit na kruhov'ych objezdech, houpackami a skluzavkami, stejne jako cvicen'i na fitness vybaven'i, hrazdou a posilovny komplexu.Опубликовано:   16-08-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Botanick'a zahrada zve na podzimn'i veletrh
11-09-2013, 17:00, Cesky
13. a 14. z'ar'i 2013 Botanick'a zahrada-Institut bude D'aln'y v'ychod pobocka por'adat den otevren'ych dver'i a casove se shoduje s jeho tradicn'i Podzimn'i jarmark okrasn'ych rostlin. Vyb'irat,...
Loupez v internetov'e kav'arne za n'asledek re'aln'em zivote
16-07-2013, 18:35, Cesky
Lenin okresn'i soud odsoudil Vladivostoku skupinu 5-locals pro sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 2 cl'anku. 162 trestn'iho z'akona(loupeze sp'achan'e skupinou osob po predchoz'i dohode, s...
29-07-2013, 15:00, Cesky
V p'at'em kole mistrovstv'i First Division oddelen'i Alexander Grigoryan porazil v Nazran m'istn'i Angusht - 02:00. Prumer na 12. minute utk'an'i otevrel Ilya Mikhalev, kter'y hr'al hlavu po pruchodu...
'Uspory v'as zve k 'ucasti v
27-08-2013, 14:48, Cesky
K dnesn'imu dni, v'ybor obdrzel v'ice nez 30 aplikac'i. Diverse geografie - jeho b'asnick'a tvorba autoru poslal daleko Ochotsk'e, Amur, Komsomolsk-na-Amur, pos. Sbor, pos. Br'iza a vypor'ad'an'i....
Envoy zab'yv'a povodnemi na D'aln'em v'ychode osobne
13-09-2013, 04:33, Cesky
Rusk'y vicepremi'er - velvyslanec RFE Trutnev dnes navst'ivil Nanay a Komsomol okres Chabarovsku kraj. Trutnev dnes pokracovalo monitorov'an'i pr'ace v dusledku rozs'ahl'ych povodn'i. On navst'ivil...
Vjaceslav Простяков bude vyhozen z УВМД Приморья zdiskreditovat
18-06-2013, 16:15, Cesky
Spr'ava ministerstva VNITRA na Приморскому okraji ofici'alne ozn'amila o tom, ze s'ef Centra лицензионно-je tolerantn'i pr'ace УМВД Ruska Приморскому okraji Vjaceslav Простяков bude vyhozen v...
Automobilov'a doprava na ulici bude omezen Svetlanskaya
23-08-2013, 18:47, Cesky
- Na ulici Aleutsk'ych ostrovech: od krizovatky Aleutsk'ych - Semjonovskaja az krizovatka Aleutsk'ych - 1st Marine - Svetlanskaya ulice: od krizovatky Svetlanskaya - Aleutsk'ych do krizovatky...
Rust'i n'amorn'ici vydan'e pir'aty chytil lod
10-07-2013, 12:03, Cesky
Pak ot'azky byly vypracov'any ochranu a obranu nechr'anen'e lod'i n'ajezdu. Vcera zacal s tr'eninkem k doplnen'i z'asob na cest'ach obt'izn'e vybudovat a zajistit organizaci spolecn'eho navigaci a...
V matersk'ych skol'ach Vladivostok po dobu 5 let vsechny klesla 10 kr'at
29-08-2013, 12:01, Cesky
Starosta Vladivostoku, odpov'idal na ot'azky novin'aru na r'adio vys'il'an'i "lemmatu" zij'i, dnes, 29. srpna mluvil o situaci v matersk'ych skol'ach. "Pokud budeme mluvit o probl'emech, ale ted...
Festival
22-08-2013, 21:50, Cesky
1.z'ar'i louka obec Borisovka Ussuri mestsk'a ctvrt bude hostit festival n'arodn'ich kultur "Tanec pr'atelstv'i", kter'y bude sdruzovat nejleps'i v'ykonn'e t'ymy Primorsky 'uzem'i, Novosibirsk, C'ine...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!