Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve Vladivostoku, pokracuj'ic'i rekonstrukce okoln'i 'uzem'i

Ve Vladivostoku, pokracuj'ic'i rekonstrukce okoln'i 'uzem'i Gener'aln'i oprava domu prilehl'ych oblastech, ve Vladivostoku je ve vsech c'astech mesta. Letos region'aln'im centrem kapit'alove opravit asi 70 domu prilehl'ych oblast'i. Na poctu objektu dodavatel'e prov'adet zemn'i pr'ace - sterk Patice je pripravena pro instalaci chodn'ik asfaltov'y beton a instalaci obrubn'iku. C'ast dvoru byly zrekonstruovan'e a dobre uspor'adat pracovn'i plochu po oprav'ach. Pripomenme si, ze oprava okoln'i 'uzem'i se kon'a ve Vladivostoku jm'enem prim'atora Igora Pushkarev. Krome 30yardu nov'ych obrubn'iku a na hrist'ich asfaltov'ych instalaci a sportovn'i komplexy. V z'avislosti na oblasti 'uzem'i, krajina, um'isten'i inzen'yrsk'ych zar'izen'i a detsk'ych hrist jsou ruzn'e. Na nekter'e se objev'i hriste, houpacky a p'iskoviste, zat'imco jin'i - gymnastick'e t'abory a volejbalov'e kurty. Spolu s obyvatel'e pr'ace na zlepsen'i dom'ac'iho 'uzem'i m'a hlavu Vladivostok Igor Pushkarev. Dokonceno a prijal pr'aci na ulici rustiny, 35 Nanebevzet'i Panny Marie, 106 Zigure, 22 Gamarnika, 19-21. Prob'ihaj'ic'i opravy prilehl'ych oblastech, pod'el ulice Karl Zigure, 12-16 Charkov, 3 Nekrasov, 57 Tolst'eho, 3542 Tuchacevskij a dals'i. A Karbysheva, 50/2 Rudnev, 46810 Dobrowolski, 39 Nerchinsk, 48-50 silnice byla oprava dokoncena a zhotovitel se pripravuje na instalaci detsk'ych hrist mesta. V bl'izk'e budoucnosti se obyvatel'e techto mal'ych domku budou moci jezdit na kruhov'ych objezdech, houpackami a skluzavkami, stejne jako cvicen'i na fitness vybaven'i, hrazdou a posilovny komplexu.Опубликовано:   16-08-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V partyz'ansk'ych oblastech nehode, kter'a si vyz'adala lidsk'y zivot
26-08-2013, 13:00, Cesky
V partyz'ansk'e z'ony na d'alnici Nakhodka - Lazo - Olga - Kavalerovo byla dopravn'i nehoda, kter'a si vyz'adal zivoty cloveka. Dals'ich pet lid'i, vcetne det'i, utrpel poranen'i ruzn'e z'avaznosti....
Stovky tis'ic obyvatel Vladivostoku bude moci vybrat vektor rozvoje mesta
12-06-2013, 19:31, Cesky
Zased'an'i organizacn'iho v'yboru projektu "Lidov'a vysetren'i" probehlo dnes ve Vladivostoku. Pod veden'im vedouc'iho Vladivostoku Igor Пушкарева organizacn'i v'ybor pl'anuje zmapovat radu projektu,...
Ukraden'e dokumenty - a dostal pod palbu policie
25-06-2013, 09:46, Cesky
Dals'i pr'ipad pouzit'i zbran'i pro zadrzen'i podezrel'ych byl zaznamen'an v krajsk'e metropoli. Vsechno to zacalo t'im, ze pozde vecer provozovateli «02» УМВД Ruska v roce Владивостоку obdrzela...
Tradicn'i potravin'arsk'y veletrh v centru Vladivostoku pobez'i v p'atek
11-09-2013, 06:23, Cesky
V p'atek, 13 z'ar'i na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku od 9 hod. do 20 hod. veletrhu potravin pobez'i. Na veletrhu si muzete koupit cerstvou zeleninu a cerstv'e bylinky, ovoce, maso, med a vcel'i...
Neplette si cestu na hrbitov
7-08-2013, 15:17, Cesky
Na jedn'e strane, muze b'yt, a je v plus. Mozn'a, ze venovat pozornost rostouc'imu poctu pohrebn'i zboz'i na trati, nekter'i ridici zac'inaj'i zpomalovat nedobrovolne, r'idit auto presne. Ale tam je,...
Ve Vladivostoku, v nejblizs'ich dnech se ocek'av'a siln'y d'est a v'itr
15-07-2013, 20:32, Cesky
Na ceste k n'am, vyrustal do tropick'eho cykl'onu v n'amorn'i oblasti a prin'est dals'i den, hust'ym destem a vetrem. V tomto ohledu Single povinnost dispecersk'e sluzby a r'izen'i pro civiln'i...
Obed «U Аманчика» zdrav'i nen'i навредит
23-06-2013, 19:31, Cesky
Vcera, 22. cervna, exekutori Яковлевского jm'eno pozastavena cinnost silnicn'i kav'arna. Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar УФССП na Приморскому okraji, majitelum zar'izen'i dan mes'ic na opravu vsech...
Dosp'ivaj'ic'i d'ivka v Ussuriysk nar'idil zn'asilnit jinou d'ivku
18-07-2013, 14:32, Cesky
V rusk'em, odsoudil skupinu teenageru na z'aklade obvinen'i ze zlocinu proti sexu'aln'i nedotknutelnosti a sexu'aln'i svobody. Jako dopisovatel RIA «VladNews» Senior st'atn'i z'astupce rusk'em Elena...
Nov'y velvyslanec RFE Trutnev konalo prvn'i setk'an'i v Chabarovsku
5-09-2013, 22:03, Cesky
M'istopredseda vl'ady Ruska - vyslanec v Far Eastern feder'aln'iho okresn'iho Jurij Trutnev dnes funguje na 'uzem'i Chabarovsku. To byla ofici'alne ozn'amena v tiskov'e sluzby ministerstva. Trutnev...
Pr'ijemci nov'ych demografick'ych d'avky byly asi 900 velk'ych rodin rusk'em
12-08-2013, 20:21, Cesky
Toto pr'avo rodiny s narozen'im tret'iho zisku(n'asledn'e)d'itete. Pripomenme, ze z'akladem pro n'avrh n'avodu - prumern'y rodinn'y pr'ijem nesm'i prekrocit hodnotu pr'ijem na obyvatele(v roce 2012...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!