Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V nemocnici c'islo 3 ve Vladivostoku poprv'e slavit Apple SPAS

V nemocnici c'islo 3 ve Vladivostoku poprv'e slavit Apple SPAS Apple Spasitel bude pochodovat na prvn'im m'iste v nemocnicn'im c'islo 3 Vladivostoku. Dovolen'a zn'am'y v pravoslavn'e c'irkvi jako Promenen'i P'ane a je jedn'im z nejdulezitejs'ich v ortodoxn'im krestanstv'i, se bude konat na predporodn'i kliniky zar'izen'i na pondel'i 19 srpnem. Jako prim'ar KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3" Svetlana Sahaidachnoho napl'anov'an na tento den cel'y program, kter'y bude zahrnovat pozn'avac'i c'ast, kter'a vykon'av'a n'abozensk'e obrady a v'ytvarn'em umen'i. Cestn'ym hostem bude far'ar kostela ochrane Matky Boz'i, P. Alexander(mastek), kter'y v'am rekne 'ucastn'iky o historii tohoto sv'atku, jeho v'yznam a tradice s n'im spojen'e. Krome toho bude zehnat nast'avaj'ic'i maminky na obcerstven'i narozen'i a svetili svetla pripraven'e pro hosty - jablka, kter'a se stala n'arodn'im symbolem premeny. Pokracovat na oslavu okupace v tvurc'i d'ilne "tret'i" nemocnice "Moje matka ruce." Pod veden'im zkusen'ych projektantu zeny ocek'avaj'ic'i narozen'i d'itete, jejich rodiny a pr'atele, vytvorit unik'atn'i remesla, kter'a zahreje srdce obou autoru a jejich deti, kter'e se brzy narod'i. Je pozoruhodn'e, ze styl pr'ace bude pr'imo z'avisl'a na "jablko" t'ema. Je treba tak'e poznamenat, ze v predvecer Apple ulozen'y v materstv'i rodinn'e zahrady nemocnice c. 3 polozil pred dvema lety, prvn'i sklizen zral'ych jablek. Tato akce se bude konat v prenat'aln'i kliniky KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3"(ulice Kalinina, 55). Cas spusten'i - 15 hodin. K 'ucasti a kazd'y je v'it'an. Referencn'i c'islo: 19.srpna(6. srpna, juli'ansk'y kalend'ar), ortodoxn'i krestan'e slav'i jeden z nejv'yznamnejs'ich krestansk'ych sv'atku - Promenen'i P'ane, kter'y je vseobecne zn'am'y jako Spas Apple. V souladu s n'arodn'imi znaky m'in'i pr'istup podzim a promenu pr'irody. Pred Spasitel, kter'y, mimochodem, m'a pr'ispevek na Nanebevzet'i Panny Marie, nen'i dovoleno j'ist jablka a pokrmy z techto plodu. Ale v tento den, v kontrastu, spol'eh'a trhat a posvet jablka a jin'e plody nov'e sklizne.Опубликовано:   16-08-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pri hled'an'i stest'i
13-08-2013, 20:01, Cesky
Z'ad'a pr'itele, jak se to del'a, a on casto hod'i v'am kysel'y "norm'aln'i", kter'y pri dals'im v'yslechu, pr'ibeh se odehr'av'a utrpen'i a ponur'e dobrodruzstv'i. Tak se pod'ivejte kolem sebe na...
MIA:
29-08-2013, 18:47, Cesky
Vsechna m'ista pro shromazdov'an'i z'aku odevzdan'ych oslav na pocest Den znalost'i, bude pes odborn'ici testov'any pro evidenci v'ybusnin. 1300 zamestnanci budou m'it sluzbu pr'imo do skol a...
Unikl z Vladivostoku telefonu
10-09-2013, 04:52, Cesky
N'amorn'i bezpecnostn'i sluzby byl v'yrazn'y n'arust poctu anonymn'ich zpr'av 'udajne pripraven'ych v provincii v'ybuchu a jin'ych teroristick'ych cinu. Letos v Primorsk'eho kraje stala se v'ice...
V nejblizs'i nedeli Vladivostok pripomene Den ml'adeze
17-06-2013, 21:45, Cesky
23. cervna rozs'ahl'e slavnostn'i akce se bude konat ve Sportovn'i n'abrez'i a hlavn'iho n'amest'i, organiz'atori kter'ych prohl'asila, ze r'izen'i ve vecech ml'adeze spr'avy Vladivostoku. Hlavn'i...
Lidov'e odborn'ici podniky elektrick'e s'ite, zvolili «ВКАД» a «Экополис»
27-06-2013, 14:01, Cesky
Diskutovat n'apady pro rozvoj Vladivostoku, energetiky dali sv'e preference obchvatu silnici pod'el reky Amur z'alivu a projektu «Экополис». Kapitola mesta predstavil z'astupu vsechny projekty...
Tri dals'i autobusov'e linky pujde na ostrov rustiny
24-08-2013, 21:03, Cesky
Tri dals'i autobusov'e linky, kter'e budou prepravovat studentum a ucitelum z Palo rusk'e pevniny na ostrov a zpet, bude brzy zah'ajena ve Vladivostoku. Ozn'amil to rektor Palo Sergeje Iwaniec na...
Lidov'e umelce Ivan Krasko se stal ucitelem mlad'a herecka n'amorn'i
27-08-2013, 21:47, Cesky
Studium herectv'i pr'imorsk'e d'ivka chtela Divadeln'i akademii v Petrohrade. - Pred ctyrmi koly predbezn'e konkurzu je m'isto, kde by si mel kazd'y prec'ist poh'adku, b'asen a pr'ozu. V t'eto f'azi...
L'ekar-terapeut je obvinen z служебном подлоге
22-06-2013, 15:00, Cesky
Call of duty je padelek, podle verze vysetrov'an'i, nedopustil, l'ekar, terapeut prij'imaj'ic'im-выписного pobocka КГБУЗ «Дальнегорская Centr'aln'i mestsk'a nemocnice». Od cervence 2012 . po...
Ussuri pedofilov'e vybrat mokiki
30-07-2013, 21:33, Cesky
Dals'i cynick'e trestn'i pr'ipady "l'asky" pro dospel'e mal'e deti zamcen'e v rusk'em. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby SU porodnosti v Primorsk'eho kraje, provincie zah'ajila trestn'i veci na...
Duma Vladivostoku se obr'atila ke Guvern'erovi s ot'azkou лекарственном poskytov'an'i zdravotne postizen'e
20-06-2013, 15:31, Cesky
Vcetne organizace linku, kter'a by mohla poskytnout informace o dostupnosti l'eciv'ych pr'ipravku pro preferencn'i kategorie obcanu a «pohyb» preferencn'i receptu. «To v'am zajist'i zv'yhodnen'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!