Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V nemocnici c'islo 3 ve Vladivostoku poprv'e slavit Apple SPAS

V nemocnici c'islo 3 ve Vladivostoku poprv'e slavit Apple SPAS Apple Spasitel bude pochodovat na prvn'im m'iste v nemocnicn'im c'islo 3 Vladivostoku. Dovolen'a zn'am'y v pravoslavn'e c'irkvi jako Promenen'i P'ane a je jedn'im z nejdulezitejs'ich v ortodoxn'im krestanstv'i, se bude konat na predporodn'i kliniky zar'izen'i na pondel'i 19 srpnem. Jako prim'ar KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3" Svetlana Sahaidachnoho napl'anov'an na tento den cel'y program, kter'y bude zahrnovat pozn'avac'i c'ast, kter'a vykon'av'a n'abozensk'e obrady a v'ytvarn'em umen'i. Cestn'ym hostem bude far'ar kostela ochrane Matky Boz'i, P. Alexander(mastek), kter'y v'am rekne 'ucastn'iky o historii tohoto sv'atku, jeho v'yznam a tradice s n'im spojen'e. Krome toho bude zehnat nast'avaj'ic'i maminky na obcerstven'i narozen'i a svetili svetla pripraven'e pro hosty - jablka, kter'a se stala n'arodn'im symbolem premeny. Pokracovat na oslavu okupace v tvurc'i d'ilne "tret'i" nemocnice "Moje matka ruce." Pod veden'im zkusen'ych projektantu zeny ocek'avaj'ic'i narozen'i d'itete, jejich rodiny a pr'atele, vytvorit unik'atn'i remesla, kter'a zahreje srdce obou autoru a jejich deti, kter'e se brzy narod'i. Je pozoruhodn'e, ze styl pr'ace bude pr'imo z'avisl'a na "jablko" t'ema. Je treba tak'e poznamenat, ze v predvecer Apple ulozen'y v materstv'i rodinn'e zahrady nemocnice c. 3 polozil pred dvema lety, prvn'i sklizen zral'ych jablek. Tato akce se bude konat v prenat'aln'i kliniky KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3"(ulice Kalinina, 55). Cas spusten'i - 15 hodin. K 'ucasti a kazd'y je v'it'an. Referencn'i c'islo: 19.srpna(6. srpna, juli'ansk'y kalend'ar), ortodoxn'i krestan'e slav'i jeden z nejv'yznamnejs'ich krestansk'ych sv'atku - Promenen'i P'ane, kter'y je vseobecne zn'am'y jako Spas Apple. V souladu s n'arodn'imi znaky m'in'i pr'istup podzim a promenu pr'irody. Pred Spasitel, kter'y, mimochodem, m'a pr'ispevek na Nanebevzet'i Panny Marie, nen'i dovoleno j'ist jablka a pokrmy z techto plodu. Ale v tento den, v kontrastu, spol'eh'a trhat a posvet jablka a jin'e plody nov'e sklizne.Опубликовано:   16-08-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nov'e hriste na ulici Dobrowolski se zde objevuje poprv'e v roce skoro ctyricet roku
21-08-2013, 20:47, Cesky
Spolu s obyvatel'e pr'ace na zlepsen'i 'uzem'i se starosta Igor Pushkarev. Ve dvore cinzovn'iho domu, multi-opravy - instalovan'e obrubn'iky, nov'y asfaltov'y beton dlazba se pokl'ad'a na m'iste,...
Za posledn'i den na silnic'ich Pr'imorsk'eho hrany utrpel dve deti - holcicky 2 a 9 let
19-06-2013, 11:00, Cesky
V Первомайском oblasti Vladivostoku na ulici. "Pol'arn'i" 6 mlad'y ridic vozu «Toyota Progres» nen'i pot'e s ovl'ad'an'im a dopustil kolize na zenu s d'itetem, stoj'ic'ich na tr'avn'iku, rekli RIA...
Na konci srpna do Vladivostoku doraz'i Vladimir Putin
27-08-2013, 14:46, Cesky
Jak v'ite, 29-31 srpnu 2013 rusk'y prezident Vladimir Putin prij'izd'i na pracovn'i n'avstevu na D'aln'y v'ychod.. Krome prohl'idky zatopen'ych oblast'i v Zidovsk'a autonomn'i oblast, Amur Oblast a...
7-08-2013, 20:00, Cesky
Skl'ad'a se z tren'eru a hr'acu ml'adeznick'ych druzstev(narozen v roce 1999), stejne jako veden'i, klub v cele s prezidentem - pan Mitsugi Tamura. Mlad'i japonst'i hr'aci budou hr'at ve Vladivostoku...
V'ice nez pet tis'ic studentu pr'imorsk'e dal voln'y pobyt v t'aborech
31-07-2013, 18:00, Cesky
V'ice nez pet tis'ic det'i v tezk'ych zivotn'ich situac'ich, jiz byly na letn'i t'abory. Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'i rozvoj 'uzem'i Primorsky, pro tyto 'ucely t'emer 40 milionu rublu....
Vladivostoktsy slav'i Svetov'y den cokol'ady
9-07-2013, 15:02, Cesky
Je to hlavne d'iky neust'al'emu drzen'i toho dne tematick'ych akc'i mnoha cukr'arn'ach. Vladivostok Den cokol'ady zacal slavit v posledn'i dobe vsak z'ajem obcanu mesta pro dovolenou se kazd'ym rokem...
9-07-2013, 15:00, Cesky
Jedin'a branka v 36. minute vstrelil s vysoce kontroverzn'i pokutov'eho Anton Kobyalko(podle Alexandra Grigoryan a Anatolije Beznyaka, kter'i se d'ivali po z'apase videopovtor sporn'a epizoda...
Nov'y zivot oa Рейнеке
19-06-2013, 15:46, Cesky
To plat'i zejm'ena pro objekty, kter'e jsou na vzd'alenosti od veden'i. Napr'iklad, mal'ych s'idel, datab'az'i dovolenou, letn'i s'idla druzstva, maj'aky atd. plat'i Zejm'ena to zn'i, jde-li o mal'em...
Z'akon o Verejn'e komore Pr'imorsk'eho hrany prijat v prvn'im cten'i
26-06-2013, 19:01, Cesky
Reprezentovan'a Guvern'erem hrany z'akon v prvn'im cten'i schv'alili 32 mp. Ve Spolecensk'em dome - 9 z'astupcu, jmenovan'ych predsedou regionu,a 27 z'astupcu region'aln'ich a rusk'ych spolecensk'ych...
V'ystava
23-08-2013, 18:46, Cesky
Vcera, 22. srpna v r'amci 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i Galerie "Arka" Otevren'i v'ystavy "krehk'a s'ila" svetove proslul'e m'odn'i fotograf Chen Man. Pr'ace avantgardn'iho fotografa...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!