Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V nemocnici c'islo 3 ve Vladivostoku poprv'e slavit Apple SPAS

V nemocnici c'islo 3 ve Vladivostoku poprv'e slavit Apple SPAS Apple Spasitel bude pochodovat na prvn'im m'iste v nemocnicn'im c'islo 3 Vladivostoku. Dovolen'a zn'am'y v pravoslavn'e c'irkvi jako Promenen'i P'ane a je jedn'im z nejdulezitejs'ich v ortodoxn'im krestanstv'i, se bude konat na predporodn'i kliniky zar'izen'i na pondel'i 19 srpnem. Jako prim'ar KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3" Svetlana Sahaidachnoho napl'anov'an na tento den cel'y program, kter'y bude zahrnovat pozn'avac'i c'ast, kter'a vykon'av'a n'abozensk'e obrady a v'ytvarn'em umen'i. Cestn'ym hostem bude far'ar kostela ochrane Matky Boz'i, P. Alexander(mastek), kter'y v'am rekne 'ucastn'iky o historii tohoto sv'atku, jeho v'yznam a tradice s n'im spojen'e. Krome toho bude zehnat nast'avaj'ic'i maminky na obcerstven'i narozen'i a svetili svetla pripraven'e pro hosty - jablka, kter'a se stala n'arodn'im symbolem premeny. Pokracovat na oslavu okupace v tvurc'i d'ilne "tret'i" nemocnice "Moje matka ruce." Pod veden'im zkusen'ych projektantu zeny ocek'avaj'ic'i narozen'i d'itete, jejich rodiny a pr'atele, vytvorit unik'atn'i remesla, kter'a zahreje srdce obou autoru a jejich deti, kter'e se brzy narod'i. Je pozoruhodn'e, ze styl pr'ace bude pr'imo z'avisl'a na "jablko" t'ema. Je treba tak'e poznamenat, ze v predvecer Apple ulozen'y v materstv'i rodinn'e zahrady nemocnice c. 3 polozil pred dvema lety, prvn'i sklizen zral'ych jablek. Tato akce se bude konat v prenat'aln'i kliniky KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3"(ulice Kalinina, 55). Cas spusten'i - 15 hodin. K 'ucasti a kazd'y je v'it'an. Referencn'i c'islo: 19.srpna(6. srpna, juli'ansk'y kalend'ar), ortodoxn'i krestan'e slav'i jeden z nejv'yznamnejs'ich krestansk'ych sv'atku - Promenen'i P'ane, kter'y je vseobecne zn'am'y jako Spas Apple. V souladu s n'arodn'imi znaky m'in'i pr'istup podzim a promenu pr'irody. Pred Spasitel, kter'y, mimochodem, m'a pr'ispevek na Nanebevzet'i Panny Marie, nen'i dovoleno j'ist jablka a pokrmy z techto plodu. Ale v tento den, v kontrastu, spol'eh'a trhat a posvet jablka a jin'e plody nov'e sklizne.Опубликовано:   16-08-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Арсеньеве n'asilne госпитализирована pacient tbc
17-06-2013, 17:00, Cesky
Nicm'ene, cl'anek 10 z'akona «O prevenci s'iren'i tuberkul'ozy v Rusk'e Federaci», stanov'i n'asilnou hospitalizace techto pacientu. Zena s diagn'ozou fibro-кавернозный tuberkul'oza s...
Nevlastn'i otec chtel trestn'i sex nevlastn'i dcerou
6-08-2013, 18:17, Cesky
Zamestnanci vysetrovac'i oddelen'i partyz'ansk'e z'ony trestn'i r'izen'i proti m'istn'im 44-rok-star'y rezidenta, kter'a je podezrel'a ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 3. 30 odst. "a" v...
V nove postaven'em skolce na Баляева, 48 vztycili dve patra
5-06-2013, 12:15, Cesky
Tri mal'a zahr'adka m'a kapacitu sest skupin, a to 160 deti. V r'amci projektu jsou poskytov'any hrac'i a span'i, hudebn'i a sportovn'i haly, modern'i catering oddelen'i. Are'al skolky bude oplocen'y...
Victoria Andreeva z Vladivostoku vyhr'al zlatou medaili na univerzi'ady v Kazani
11-07-2013, 14:16, Cesky
Spolu s Victoria Andreevy v'itezstv'i rusk'eho t'ymu za predpokladu Daria Belyakina, Marguerite Nesterov a Veronika Popova. V rozbehu d'ivky taktovan'y 34000 m'irne dopredu t'ymu USA. Ve fin'ale,...
Obnova verejn'eho osvetlen'i velmi potesen vladivostoktsev
30-07-2013, 21:30, Cesky
"Vysetren'i lidov'a" Akce byla ukoncena ve Vladivostoku. Jak bylo jiz dr'ive psal RIA «VladNews", kter'e se pruzkumu z'ucastnily 148433gorozhanina, kazd'y tret'i dospel'y rezidentn'i mesta. Krome...
Ve ctvrti Khasan bude schuzka na rozvoj turistick'eho klastru
9-07-2013, 15:01, Cesky
Setk'an'i por'ad'a odbor mezin'arodn'i spolupr'ace a rozvoje cestovn'iho ruchu Primorsk'eho kraje. Pod'av'an'i Khasan okresu cek'a na n'avrhy od podnikatelu a verejnosti na rozvoj turistick'e...
Projektu pro ml'adez ve Vladivostoku dostal vysok'e zn'amky investorum
23-07-2013, 12:34, Cesky
All-rusk'e f'orum "Seliger-2013" z'ucastnili ml'adez z Vladivostoku. Podle tiskov'e sluzby spr'avy Territory Primorsky, kluci predstavili inovativn'i projekty, kter'e budou i nad'ale prov'adeny v...
Rezident Primorye pr'ilezitosti st'eho v'yroc'i
30-08-2013, 14:16, Cesky
Na pocest t'eto ud'alosti v kulture okres Lozovy shrom'azdili nejen hrdinu dne pro deti - dva syny a dceru, ale vsichni obyvatel'e Energie ulice, kter'y m'a populaci E. Davyd. V cele mestsk'e c'asti...
Dopravn'i Policie zadrzela potenci'aln'i demolice Vladivostok
16-07-2013, 12:49, Cesky
V cla ve line'arn'iho r'izen'i byl Vladivostok Rusk'e ministerstvo vnitra o doprave hl'aseny z'amer vesnican Gorodechnoe rusk'em polozit v'ybusninu na zeleznicn'i trati u obce Terekhovka Primorsk'eho...
Hodnota poslanci schv'alili novou 'upravu rozpoctu Приморья
27-06-2013, 14:01, Cesky
Rozpocet Pr'imorskou hrany na rok 2013 revidov'an. Jak informuje tiskov'e kancel'are AP PC, s ohledem na zmeny jeho nastaven'i cin'i: pr'ijmy - 70 miliard 540 milionu kc, na v'ydaje - 86 miliard 218...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!