Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V nemocnici c'islo 3 ve Vladivostoku poprv'e slavit Apple SPAS

V nemocnici c'islo 3 ve Vladivostoku poprv'e slavit Apple SPAS Apple Spasitel bude pochodovat na prvn'im m'iste v nemocnicn'im c'islo 3 Vladivostoku. Dovolen'a zn'am'y v pravoslavn'e c'irkvi jako Promenen'i P'ane a je jedn'im z nejdulezitejs'ich v ortodoxn'im krestanstv'i, se bude konat na predporodn'i kliniky zar'izen'i na pondel'i 19 srpnem. Jako prim'ar KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3" Svetlana Sahaidachnoho napl'anov'an na tento den cel'y program, kter'y bude zahrnovat pozn'avac'i c'ast, kter'a vykon'av'a n'abozensk'e obrady a v'ytvarn'em umen'i. Cestn'ym hostem bude far'ar kostela ochrane Matky Boz'i, P. Alexander(mastek), kter'y v'am rekne 'ucastn'iky o historii tohoto sv'atku, jeho v'yznam a tradice s n'im spojen'e. Krome toho bude zehnat nast'avaj'ic'i maminky na obcerstven'i narozen'i a svetili svetla pripraven'e pro hosty - jablka, kter'a se stala n'arodn'im symbolem premeny. Pokracovat na oslavu okupace v tvurc'i d'ilne "tret'i" nemocnice "Moje matka ruce." Pod veden'im zkusen'ych projektantu zeny ocek'avaj'ic'i narozen'i d'itete, jejich rodiny a pr'atele, vytvorit unik'atn'i remesla, kter'a zahreje srdce obou autoru a jejich deti, kter'e se brzy narod'i. Je pozoruhodn'e, ze styl pr'ace bude pr'imo z'avisl'a na "jablko" t'ema. Je treba tak'e poznamenat, ze v predvecer Apple ulozen'y v materstv'i rodinn'e zahrady nemocnice c. 3 polozil pred dvema lety, prvn'i sklizen zral'ych jablek. Tato akce se bude konat v prenat'aln'i kliniky KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3"(ulice Kalinina, 55). Cas spusten'i - 15 hodin. K 'ucasti a kazd'y je v'it'an. Referencn'i c'islo: 19.srpna(6. srpna, juli'ansk'y kalend'ar), ortodoxn'i krestan'e slav'i jeden z nejv'yznamnejs'ich krestansk'ych sv'atku - Promenen'i P'ane, kter'y je vseobecne zn'am'y jako Spas Apple. V souladu s n'arodn'imi znaky m'in'i pr'istup podzim a promenu pr'irody. Pred Spasitel, kter'y, mimochodem, m'a pr'ispevek na Nanebevzet'i Panny Marie, nen'i dovoleno j'ist jablka a pokrmy z techto plodu. Ale v tento den, v kontrastu, spol'eh'a trhat a posvet jablka a jin'e plody nov'e sklizne.Опубликовано:   16-08-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Seaside pedofil dostal 23
23-08-2013, 18:49, Cesky
Pr'imorsk'y Krajsk'y soud 21. srpna odsouzen 32-rok-star'y muz, kter'y byl obvinen ze sp'ach'an'i z'avazn'ych trestn'ych cinu 12 cl'anku 131 a 132 trestn'iho z'akona(zn'asilnen'i a dals'i n'asiln'e...
15-07-2013, 20:30, Cesky
0872013 po 12 letech sporu byl Rozhodc'i soud Primorye dokoncen'i konkursn'iho r'izen'i v souvislosti s Open Joint Stock Company "holdingov'a spolecnost" Dalzavod. " 23.cervence 2001 Rozhodc'i soud...
Povinnost vuz je cerven'a
10-07-2013, 12:02, Cesky
Pak zacaly pr'ace soudn'ich 'uredn'iku v okrese Ussuri mestsk'e. Ochoten opustit svou povinnost obcanu pokojne L. nab'idl dluzn'ika vyzvednout sv'e osobn'i auto KIA BONGO «», na kter'e se tento...
Policie hled'a nov'e obeti na Baham'ach Nikabagamaeva
26-07-2013, 16:03, Cesky
Tiskov'a sluzba ministerstva vnitra Rusko D'aln'eho v'ychodu odvol'an'i feder'aln'i okruh na ty obcany, kter'i mohou m'it trp'i akcemi opakovan'e v'iteze v MMA Nikabagamaeva Baham'ach, kter'y byl...
Cel'a obec zustane bez vody kvuli dluhum
1-07-2013, 18:47, Cesky
Spolecnost «Дальэнергосбыт» - pobocka OAO «ДЭК» rekl o omezen'i nap'ajen'i cerpac'i stanice v obci kamenn'a pec Дальнегорского mestsk'e jm'eno. I kardin'aln'i opatren'i je zavedeno kvuli velk'e dluhy...
Pr'ace v hlavn'im s'ale Ice Palace ve Artem prov'ad'i na 95 procent
11-07-2013, 14:19, Cesky
Stavebn'i pr'ace v pal'aci rychle. Jako gener'aln'i dodavatel, reditel stavebn'i firmy "Dalstroybiznes-2" Alexander Subbotin, a to i pred pl'anovan'ym term'inem. Podle tiskov'e sluzby mestsk'e c'asti...
V Big Stone pokracuje oprava silnic
20-07-2013, 15:16, Cesky
V Big Stone pokracuje oprava komunikac'i, pr'ijezdov'ych cest, parkovist kapsy a stezek. Jak RIA «VladNews» Tiskov'e sluzby uzavren'e Bolsoj Kamen, v letosn'im roce oprav pridelen'ych asi 37 milionu...
Vladivostok sezn'amit z'aky s histori'i
2-09-2013, 13:49, Cesky
"Na turn'e jsme pozvali deti, s nimiz nase centrum prov'aden'em individu'aln'i preventivn'i pr'ace - rekl s'ef specialista ISU" Ml'adez Resource Center "Cyril Uzav'irac'i. - Nase skupina navst'ivila...
Obr'i vys'iv'an'i dva umelci kazd'y zanechat v soucasn'em umen'i
11-08-2013, 21:01, Cesky
Yingmey Duan(Braunschweig)a Anna Parmenov(Vladivostok)vyzvat vsechny, aby zanechat "stopu" v dejin'ach modern'iho umen'i - 22.srpna umelci budou pracovat na obr'im pl'atne: na povrchu b'il'eho...
Taxik'ar vrazil sedan v Primorye
10-07-2013, 18:06, Cesky
Ridic osobn'iho taxi "Toyota Corolla» na odchodu ze silnice na doma, neposkytoval v'yhodu vozu Toyota Caldina «». Nehoda za n'asledek tezk'e zranen'i ridice tax'iku, on byl hospitalizov'an s nekolika...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!