Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V nemocnici c'islo 3 ve Vladivostoku poprv'e slavit Apple SPAS

V nemocnici c'islo 3 ve Vladivostoku poprv'e slavit Apple SPAS Apple Spasitel bude pochodovat na prvn'im m'iste v nemocnicn'im c'islo 3 Vladivostoku. Dovolen'a zn'am'y v pravoslavn'e c'irkvi jako Promenen'i P'ane a je jedn'im z nejdulezitejs'ich v ortodoxn'im krestanstv'i, se bude konat na predporodn'i kliniky zar'izen'i na pondel'i 19 srpnem. Jako prim'ar KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3" Svetlana Sahaidachnoho napl'anov'an na tento den cel'y program, kter'y bude zahrnovat pozn'avac'i c'ast, kter'a vykon'av'a n'abozensk'e obrady a v'ytvarn'em umen'i. Cestn'ym hostem bude far'ar kostela ochrane Matky Boz'i, P. Alexander(mastek), kter'y v'am rekne 'ucastn'iky o historii tohoto sv'atku, jeho v'yznam a tradice s n'im spojen'e. Krome toho bude zehnat nast'avaj'ic'i maminky na obcerstven'i narozen'i a svetili svetla pripraven'e pro hosty - jablka, kter'a se stala n'arodn'im symbolem premeny. Pokracovat na oslavu okupace v tvurc'i d'ilne "tret'i" nemocnice "Moje matka ruce." Pod veden'im zkusen'ych projektantu zeny ocek'avaj'ic'i narozen'i d'itete, jejich rodiny a pr'atele, vytvorit unik'atn'i remesla, kter'a zahreje srdce obou autoru a jejich deti, kter'e se brzy narod'i. Je pozoruhodn'e, ze styl pr'ace bude pr'imo z'avisl'a na "jablko" t'ema. Je treba tak'e poznamenat, ze v predvecer Apple ulozen'y v materstv'i rodinn'e zahrady nemocnice c. 3 polozil pred dvema lety, prvn'i sklizen zral'ych jablek. Tato akce se bude konat v prenat'aln'i kliniky KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici № 3"(ulice Kalinina, 55). Cas spusten'i - 15 hodin. K 'ucasti a kazd'y je v'it'an. Referencn'i c'islo: 19.srpna(6. srpna, juli'ansk'y kalend'ar), ortodoxn'i krestan'e slav'i jeden z nejv'yznamnejs'ich krestansk'ych sv'atku - Promenen'i P'ane, kter'y je vseobecne zn'am'y jako Spas Apple. V souladu s n'arodn'imi znaky m'in'i pr'istup podzim a promenu pr'irody. Pred Spasitel, kter'y, mimochodem, m'a pr'ispevek na Nanebevzet'i Panny Marie, nen'i dovoleno j'ist jablka a pokrmy z techto plodu. Ale v tento den, v kontrastu, spol'eh'a trhat a posvet jablka a jin'e plody nov'e sklizne.Опубликовано:   16-08-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Unikl z Vladivostoku telefonu
10-09-2013, 04:52, Cesky
N'amorn'i bezpecnostn'i sluzby byl v'yrazn'y n'arust poctu anonymn'ich zpr'av 'udajne pripraven'ych v provincii v'ybuchu a jin'ych teroristick'ych cinu. Letos v Primorsk'eho kraje stala se v'ice...
Party «Cetba. Jeden rok. Letu norm'aln'i» probehla ve Vladivostoku
13-06-2013, 19:15, Cesky
Vcera v baru «Чкалов» se konal vecer b'asnick'e cten'i «Cetba. Jeden rok. Letu norm'aln'i», venovan'e v'yroc'i aktualizovan'eho projektu. Verejnost, разгоряченная полуторачасовым ocek'av'an'im a...
Evropsk'a unie podala zalobu proti Rusku: zahranicn'i automobilov'y prumysl vrac'i 'uder
10-07-2013, 12:02, Cesky
Zdroj rekl RIA "VladNews", tvrd'i, ze EU dotyku vyuzit'i za poplatek na dov'azen'e automobily na 'uzem'i Rusk'e federace. Podle z'astupce reditele odboru obchodn'ich jedn'an'i Catherine Maiorova...
Oddelen'i pro osoby se zdravotn'im postizen'im se otevrel v knihovne komplexu nahodinskom
12-07-2013, 12:17, Cesky
Jak bylo uvedeno ve spr'ave mestsk'e c'asti Nakhodka v mestsk'e c'ilov'eho programu je nainstalov'ana zar'izen'i rozs'irit zrakove postizen'e spolecenstv'i s cel'ym svetem. Podle vedouc'i knihovny...
Obhajov'an a b'yt zabit?
20-08-2013, 16:18, Cesky
19.srpna 2013 v soukrom'em tele vesnici na Borisovka bylo nalezeno 47-rok-star'y muz s bodnou r'anu do trupu. Vysetrovatel'e z jedn'e z jednotek TFR SU v Primorsky st'ih'ana pro trestn'y cin podle...
Mistrovstv'i Primorsk'eho kraje se plavili ve vod'ach z'alivu Petra Velik'eho,
16-07-2013, 12:50, Cesky
Prvn'i z nich byl Otevren'e mistrovstv'i Primorsk'eho kraje, 8-11 cervenci. Souteze se z'ucastnili mlad'i n'amorn'ici z c'asti detsk'eho jachtarsk'eho klubu "sedm stop" a Sailing Center "Pacifica"....
Igor Pushkarev
9-09-2013, 19:41, Cesky
Dnes se konalo briefing ve Vladivostoku starosta Igor Pushkarev. Starosta podekoval vsem obcanum, kter'i prisli na m'isto, vcera 8. z'ar'i volbe hlavy Vladivostoku a podporovat ho. "J'a opravdu...
Churavej'ic'i tbc n'asilne госпитализирует prokuratura
1-07-2013, 14:00, Cesky
M'istn'i obyvatel se skl'ad'a na диспансерном 'ucetnictv'i ve zdravotnick'em zar'izen'i v souvislosti s onemocnen'im plic se od roku 2007. V 'unoru 2013 u nemocn'eho zaznamen'ano zhorsen'i...
16-09-2013, 15:50, Cesky
Crossparty a Starcardigan, dva velmi odlisn'e, ale rozhodne talentovan'a skupina v r'amci jejich vlastn'i oznacen'im "smulu" Friday the 13th - dal spolecn'y koncert v BSB. Crossparty a Starcardigan -...
Vladivostok pujde k zemi a parku na ostrove rusk'e Palo
22-07-2013, 22:00, Cesky
V'ybor pro hospod'arskou politiku a obecn'i majetek od mesta Vladivostok Duma podporila prevod obecn'iho parku vlastnictv'i krajinn'e oblasti na ostrove rustiny, povazov'any za ot'azky t'ykaj'ic'i se...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!