Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Architektonick'e osvetlen'i sv'it'i na hlavn'i budova posty

Architektonick'e osvetlen'i sv'it'i na hlavn'i budova posty Nov'e sveteln'e akcenty se objevil v Vladivostok hlavn'i poste na ulici Svetlanskaya, 41. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e spr'avy, hladk'y prechod od jasn'eho svetla ke mekc'i podtrhuje mimor'adnou kr'asu architektury t'eto historick'e budovy. Z'aroven zduraznuje pr'ace v testovac'im rezimu, ale jakmile jej'i zkusenosti, bude objekt ve tme na trval'em z'aklade. Pripomenme pr'ace na architektonick'e osvetlen'i ruzn'ych zar'izen'i ve meste zacal pred nekolika lety na podnet starosty Igor Pushkarev. Prvn'i osvetlen'e objekty byly Rostr'aln'i sloupci budova posty na n'advor'i. Pozdeji stovky stroboskopy objevila na televizn'i vez Vladivostoku. Pak svetla sv'it'i na opern'e zdi v "Dawn". V'ice ned'avno, nov'e sveteln'e akcenty se objevil v v'yskov'ych budov a Churkin centrum. Architektonick'e osvetlen'i, aby se ty budovy, kter'e jsou viditeln'e z mostu zlat'e na obou stran'ach.Опубликовано:   16-08-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Rust'i n'amorn'ici vydan'e pir'aty chytil lod
10-07-2013, 12:03, Cesky
Pak ot'azky byly vypracov'any ochranu a obranu nechr'anen'e lod'i n'ajezdu. Vcera zacal s tr'eninkem k doplnen'i z'asob na cest'ach obt'izn'e vybudovat a zajistit organizaci spolecn'eho navigaci a...
Vladimir Putin podepsal z'akon o zrusen'i nulov'e ppm pro ridice
25-07-2013, 18:33, Cesky
Vcera 24. cervence 2013 ofici'aln'i webov'y port'al pr'avn'ich informac'i(www.pravo.gov.ru)vydan'eho spolkov'eho z'akona ze dne 23.cervence 2013 № 196-FZ "ke zmen'am z'akona o spr'avn'ich deliktech a...
Obchodn'i konference se bude konat v Latinsk'e Amerika dn'i ve Vladivostoku
31-07-2013, 11:00, Cesky
Podle organiz'atoru je festival urcen nejen predv'est bohat'e a ruznorod'e kultury Latinsk'e Ameriky, predstavit obyvatelum a n'avstevn'ikum do pr'imorsk'eho kapit'alu etnick'e hudby, v'ytvarn'eho...
Tvoril sbor Seaside divadlo opery a baletu
8-08-2013, 15:50, Cesky
Slozen'i sboru Seaside divadla opery a baletu cene 45 lid'i. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby divadla, porota se podarilo vybrat vsechny zpev'aky mezi hudebn'iky Primorsk'eho kraje. Konkurzy konaly v...
Primorje je ocistena od heroinu a «syntetiku»
25-06-2013, 19:17, Cesky
26. cervna se slav'i mezin'arodn'i den boje proti drog'am. V predvecer tohoto dne report'er RIA «VladNews» se setkal s 'uraduj'ic'i s'ef ФСКН na Приморскому okraji plukovn'ik policie Sergeje...
V Primorje podvodn'ik se vyd'aval za pr'avn'ika
1-07-2013, 14:00, Cesky
St'atn'im z'astupcem mesta Artem schv'alena obzaloby ve vztahu k m'istn'im obyvatelum, obvinen'eho ze sp'ach'an'i nekolika trestn'ych cinu, uveden'ych v kalend'ar. 159 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E...
Voda v regionu Khabarovsk zacala klesat, ale nekter'a mesta se neobnov'i
19-09-2013, 09:17, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, hladina vody v rece Amur pobl'iz Chabarovsku je 590sm (-6 cm), v bl'izkosti mesta Komsomolsk-on-Amur...
Владивостокцам prozradili, jak si udrzet zdrav'i
1-07-2013, 14:01, Cesky
L'ekari-specialist'e v tento den vypr'aveli o nebezpecn'e onemocnen'i, uveden'a v doporucen'i pro zachov'an'i zdrav'i. Kazd'y schopen proj'it zdarma флюорографическое vysetren'i na modern'im...
T'ata muze cokoliv. I prohr'at d'ite
18-06-2013, 12:01, Cesky
V спорткомплексе «Ml'adez» hlucn'e a z'abava prosel tret'i etapa mestsk'eho festivalu «Rodinn'e zac'in'a». Jeden z organiz'atoru akce - magistr'at mesta Vladivostoku. Nejv'ice vzrusuj'ic'i okamziky...
Dals'i strana браконьерского krab odstranena policisty
28-06-2013, 19:01, Cesky
Tak, v prubehu prov'aden'i kontroln'ich dozorc'iho akce na objevov'an'i skutecnost'i realizace neleg'alne z'iskan'e vodn'ich biologick'ych zdroju, Veden'i zamestnancu ekonomick'e zabezpecen'i a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!