Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Arka" vyvol'a pohled na "Umen'i ve meste"

"Arka" vyvol'a pohled na "Umen'i ve meste" 23.srpna v 1900 hodin v Galerii "Arka" bude diskuse u kulat'eho stolu na t'ema "Umen'i ve meste, umen'i pro mesto", kter'a se z'ucastn'i m'istn'ich a zahranicn'ich umelcu: Guillaume Guerin, Lisa Botos, Ayano Hattori a dals'i. Moderuje Olga Ph.D. Zotov. 'Ucastn'ici se zjistit, kolik modern'iho umen'i muze koexistovat s tradicn'imi. Umen'i bylo vzdy potrebuje publikum, a tud'iz galerie - jako prostredek prenosu k nemu.Опубликовано:   16-08-2013, 20:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Volejbal rusk'ych muzu t'ym se dostal do fin'ale Svetov'e ligy
21-07-2013, 19:46, Cesky
Setk'an'i, kter'e se konalo v argentinsk'em meste Mar del Plata, byla dokoncena ve ctyrech s'eri'ich ve prospech olympijst'i v'itezov'e Lond'yne 2012 - 25:1225:2324:2625:20. Nejproduktivnejs'i v...
Z'adn'y poplach? Kr'adezi a sp'alil
16-07-2013, 18:33, Cesky
Dobrodruzstv'i jin'eho narkomana, kter'i vydel'avaj'i na zivobyt'i prostrednictv'im trestn'ich remesel, byly ned'avno dokonceny v trestn'i veci. Vysetrovatel'e policejn'i oddelen'i c'islo 6 Amia...
T'yden ekologick'e v'ychovy a vzdel'av'an'i se bude konat ve Vladivostoku
24-06-2013, 19:32, Cesky
Jak uv'ad'i organiz'atori, projekt je realizov'an pro zv'ysen'i 'urovne eko-botanick'e vzdel'av'an'i det'i mesta Vladivostoku a Pr'imorsk'eho kraje, rozv'ijet jejich z'ajem o botanice a ekologii,...
Podvodn'ik chtel v Primorye
1-08-2013, 16:32, Cesky
Muze pravidelne cestovat do Thajska. Kazd'y, kdo m'a informace o um'isten'i Matthew Suvalov navrhl volat 249-09-2689024845727......
V rusk'em, aktivne pracuje na sn'izen'i poctu nehod
15-07-2013, 20:31, Cesky
Nicm'ene, i pres prijat'a opatren'i, pocet dopravn'ich nehod zavinen'ych ridici pod vlivem alkoholu, se zv'ysil o 276% na 149 nehod(APPG - 145). Zust'av'a alarmuj'ic'i stav nehode motocyklu. Podle...
U владивостокских pytl'aky stazena v'ice nez 500 kg krab'i
27-06-2013, 14:02, Cesky
V prubehu kontroln'ich akc'i na podporu prov'aden'i nekvalitn'ich a nebezpecn'ych v'yrobku, zamestnanci УМВД a R'izen'i Россельхознадзора ke stretu strana potenci'alne nebezpecn'e pro zdrav'i lid'i...
N'amest'i pojmenovan'e po Anne Schetinina: druh'y zivot z kultovn'ich m'ist Vladivostoku
20-08-2013, 16:19, Cesky
V parku Anna Schetinina na konkr'etn'im m'iste "maj'ak" v ulici. Krygin, 80 restaur'atorsk'e pr'ace zacaly dne 15. kvetna tohoto roku. Byla provedena monolitick'a opern'a zed, na kter'em byla...
Uzbek opil'y a narazil do policejn'i za'utocili
3-09-2013, 21:34, Cesky
Skutecnost, ze migruj'ic'i pracovn'ici, kter'i prij'izdej'i do n'amorn'i dispozice pokorn'ym nic jin'eho, je zn'amo dels'i dobu. Ale skutecnost, ze se zacnou rozpoustet v rukou z'astupcu policie, je...
N'avstevn'ici Red Rocks Vladivostoku opustil sv'e pr'an'i sportovcum a zaznamenal refr'en Hymny fanousku «Soci 2014»
27-06-2013, 18:46, Cesky
23. cervna ve Vladivostoku se konal olympijsk'y hudebn'i festival RED ROCKS, kter'y se kon'a v r'amci Kulturn'i Olympi'ady «Soci 2014» a za podpory Sporitelny. 'Ucastn'ici festivalu mohli nejen...
Otec uskrtil za to, ze napadl syna s v'alecek
6-06-2013, 15:32, Cesky
Ve meste Vladivostoku zah'ajeno trestn'i r'izen'i proti m'istn'im obyvatelum, podezrel'y ze zabit'i sv'eho otce. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent vedouc'iho SU TFR na Приморскому...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!