Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Sex s 15-rok-star'a d'ivka byla zlocin

Sex s 15-rok-star'a d'ivka byla zlocin Mezi "trestn'i zvrhl'iku" dostal 18-let'y obyvatel Vladivostok, kter'e clenov'e vysetrovac'i v'ybor podezrel'eho(mluven'i procedur'aln'i jazyk)na "zlociny proti sexu'aln'i integrity nezletil'e osoby." Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» asistenta SU porodnost Primorsky Aurora Roman, mlad'y muz podezrel'y ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 1 cl'anku. 134 trestn'iho z'akona(pohlavn'i styk s osobou mlads'i sestn'acti let). Podle setren'i v r'ijnu 2012 a dubnu 2013 ve meste Vladivostok podezrel'eho, s vedom'im, ze d'ivka, s k'ym se setk'a, nedos'ahl veku 16 let, do n'i vstoupil do sexu'aln'iho vztahu na z'aklade vz'ajemn'e dohody. Navzdory tomu, ze to bylo dobrovolne, podle vysetrovatelu muz jeho cinnosti porusil jej'i sexu'aln'i integritu, stejne jako norm'aln'i fyziologick'e a dusevn'i a mravn'i formov'an'i jej'i osobnosti. Maxim'aln'i postih protipr'avn'iho cl'anku podezrel'eho stanov'i az ctyri roky vezen'i. Je treba poznamenat, ze cl'anek 134 trestn'iho z'akon'iku Rusk'e federace - jeden z nejkontroverznejs'ich v rusk'em trestn'im pr'avu. Faktem je, ze od roku 1997 kdy nastoupil do 'ucinnosti nov'eho trestn'iho z'akon'iku, tento cl'anek prosel nekolika zmenami, pokud je minim'aln'i vekov'a hranice trestn'i odpovednosti z'akonod'arcu nekolikr'at zmenil - kter'e stanov'i na 14 let veku, kdy sex je to mozn'e, odstrcil ante do 16 let veku. Posledn'i zmena vekov'e skupine do 16 let veku je spojeno s cinnost'i rady poslancu St'atn'i dumy predchoz'iho svol'an'i Ruska(vcetne poslancu z "more" povolen'i k pobytu), kter'y zacal mluvit o "pedofiln'i lobby" a na potrebu pos'ilit pr'avn'i 'upravu v r'amci uplatnen'i cl'anku. 134 trestn'iho z'akon'iku s c'ilem pos'ilit mor'alku. I kdyz je tezk'e r'ici, jak moc to ovlivnilo mor'alku, ale vyk'azala rust o trestn'i odpovednosti podle Cl. 134 trestn'iho z'akon'iku, jak muzeme videt, ze je

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   8-08-2013, 15:50      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Advok'at Vladivostok kombinovat sluzbu s okresn'im z'astupcem t'eto?
19-09-2013, 15:24, Cesky
Pr'ibeh mesta zalobce Dmitrij Romanchenko Vladivostoku, kter'y byl v pracovn'i neschopnosti d'ele nez ctyri mes'ice (vcetne - pred volbami v hlavn'im meste Primorye), dostane necekan'y pokracov'an'i....
Pro prizn'an'i serzanta-narkomana odsouzen podm'inene
10-07-2013, 01:16, Cesky
Poplatky vych'azel z informac'i o systematick'e pouz'iv'an'i marihuany arm'ady rekl. V procesu provozn'ich a hled'an'i cinnost'i prov'aden'ych ve spolupr'aci s person'aln'i UFSKN na Kamcatce, doma...
Barvit'a pod'ivan'a sv'it'i mesto
8-09-2013, 12:32, Cesky
Pet velk'ych spolecnost'i sv'it'i barevn'e ohnostroje n'abrez'i carevic a jin'e c'asti mesta, po dobu jedn'e hodiny. N'apad byl podporen mestsk'e spr'avy. Do zac'atku prehl'idky barevn'e oblast...
Druh'y filmov'y festival «Hladina hluku» skoncil v'itezstv'im d'ivky-дебютантки
10-06-2013, 14:16, Cesky
V sobotu, 8. cervna, v kine «Vladivostok» se konala druh'a v rade filmov'y festival kr'atk'ych filmu «Hladina hluku». Na soud div'aku byly prezentov'any 8 klipu a hern'ich filmu mlad'ych...
FSB bude pracovat na
21-08-2013, 16:04, Cesky
Na konci roku 1980 ve vl'ade SSSR ofici'alne opustil anonymn'i prezkoum'an'i "sign'aly", kter'e jsou casto bezradn'i lid'e kari'eru a zivot, ale neprineslo zjevn'e v'yhody stavu. Nicm'ene, podle...
Drzitel cern'eho p'asu na real jiu-jitsu bude konat vzdel'avac'i semin'ar ve Vladivostoku
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dnes, 12. cervna, do Vladivostoku prijel Jeff Хигс (Jeff Higgs) - nekolikan'asobn'y medailista a mistr USA na real jiu-jitsu. Jeff Хигс je z'astupcem СОRONADO Jiu-Jitsu Brasileiro Academy of San...
Na okraji reky je vysok'y obsah vody
26-07-2013, 16:03, Cesky
Jak je pops'ano v instituc'ich st'atn'i verejn'e Primorsk'eho kraje na poz'arn'i bezpecnost, civiln'i obrany, ochrany obyvatelstva a 'uzem'i, z havarijn'ich situac'i, zaplavila n'izk'e z'aplavov'e...
8. Mezin'arodn'i Bien'ale v'ytvarn'eho umen'i se bude konat ve Vladivostoku
28-06-2013, 19:00, Cesky
Neziskov'y projekt byl созданн v roce 1998 s c'ilem rozvoje mesta a kraje, pos'ilen'i mezin'arodn'ich vztahu, podporu ruzn'ych smeru modern'iho umen'i a zapojen'i kreativita je co nejv'ice...
Igor Пушкарев z'ucastnil slavnostn'iho ulozen'i vence a kvetiny k Vecn'emu ohni ve Vladivostoku
22-06-2013, 15:00, Cesky
Dnes, 22. cervna, na Pr'istavn'iho n'abrez'i se konalo slavnostn'i ulozen'i vence a kvetiny k Vecn'emu ohni pam'atn'iku "Bojov'y sl'ava Tichomorsk'e flotily." Tak'e vence polozili k стеле «Mesto...
Pri poz'aru byl zranen muz
15-06-2013, 18:45, Cesky
Okamzite na m'isto poz'aru byly zamereny hasici osady, kter'i dorazili na m'isto nehody po 3 minuty. Zamestn'av'an'i odkazy газодымозащитной sluzby, hasici pronikli do bytu a zjistili postizen'eho a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!