Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusk'em pripom'in'a hrdiny ud'alost'i Khasan

Rusk'em pripom'in'a hrdiny ud'alost'i Khasan V cele kraje z'ucastnil slavnostn'iho shrom'azden'i v hlavn'im n'amest'i obce. Spolecne s cestn'ymi hosty a veter'anu Vladimir Miklushevsky polozil venec u hrobu nezn'am'eho voj'ina. "Chci priv'itat vsechny, kter'i se sesli dnes. Jsem velmi r'ad, ze je to hodne mlad'ych lid'i. Vlasteneck'a v'ychova mlad'e generace - spolehliv'y ockov'an'i proti opakov'an'i takov'ych ud'alost'i v budoucnosti, "- rekl Vladimir Miklushevsky. Guvern'er mluvil s pr'ibuzn'ymi clenu ud'alost'i Khasan, kter'e maj'i prij'it na hostinu. Mezi nimi, Gennady Stern - cten'a Pilot Ruska, synovec Hrdiny Sovetsk'eho svazu Gregory Stern, kter'y se pod'ilel na ud'alostech roku 1938. Vedouc'i n'amorn'i navst'ivil muzeum skoly "Pamet Hassan", kter'y ned'avno otevren po celkov'e rekonstrukci ve speci'alne pridelen'ych financn'ich prostredku z rozpoctu kraje. Vladimir Miklushevsky zanechal zpr'avu v n'avstevn'i knize muzea. "S velk'ym z'ajmem navst'ivili muzeum" Memory Hassana ", kter'y obsahuje fakta a dukazy o techto hrdinsk'ych akc'i, kter'e se konaly v okrese Khasan pred 75 lety. Preji hasantsam klid a pohodu na oblohu, "- napsal guvern'era. Pripomenme, v nedeli 4. srpna od Vladivostoku vlakov'eho n'adraz'i a vlak pokracoval Escort Memory - silnicn'i a zeleznicn'i. V Khasan ctvrti jeli veter'ani, z'astupci V'ychodn'iho vojensk'eho okruhu verejnosti, kluci z vojensko-vlasteneck'e klubu a detsk'ych domovu, kadeti vojensk'ych skol rusk'em. Oni cestovali do m'ista vojensk'e sl'avy Primorsk'eho kraje a predstavila tematick'y program, tvurc'i venovanou ud'alostem pred 75 lety. Behem zahajovac'iho ceremoni'alu svedky doprovod a tier pameti Vladimir Miklushevsky poznamenat, ze je dulezit'e ct'it a pamatovat cin rusk'em. "N'as 'ukol - zachovat vzpom'inku na velk'eho voj'aka hrdinstv'i voj'aku hasantsev. To bude venov'ana vsem v'yroc'i ud'alost'i, "- zduraznil.Опубликовано:   7-08-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku, shrnul Amia Open Championship v strelba z vojensk'ych zbran'i
21-07-2013, 19:46, Cesky
Na druh'em m'iste byla por'izena OMON rusk'eho ministerstva vnitrn'ich vec'i 'Uradu 'uzem'i Primorsky. Cestn'e tret'i m'isto - z'astupci Arsenyevskiye funkcn'i z'ony. Vladivostok byl Otevren'e...
Mezin'arodn'i матчевые z'avod «Poh'ar N'arodu - 2013» zacne z'itra
4-06-2013, 22:02, Cesky
Od 5. do 10. cervna ve Vladivostoku se poprv'e bude konat матчевые z'avod Mezin'arodn'i z'avod Federace (ISAF) - Poh'ar N'arodu - 2013 - Region'aln'i Asijsk'e Fin'ale. Poh'ar N'arodu ISAF byl poprv'e...
Vladivostok bude hostit v'ystavu japonsk'ych remesel
13-08-2013, 20:02, Cesky
15.srpna v 1600 ve st'ate United n'amorn'i muzeum pojmenovan'e po VK Arsenyev u sv. 20 Svetlanskaya zah'aj'ime v'ystavu "Kr'asa remesla Tohoku kraj, Japonsko" s podporou Gener'aln'iho konzul'atu...
Sergej Shlyakov:
12-08-2013, 03:04, Cesky
"V Primorye behem cyklonu prostrednictv'im koordinovan'e cinnosti vsech sluzeb, kter'e nejsou povoleny z'adn'e lidsk'e obeti a stoj'i to za to,." - Rekl n'amestek ministra civiln'i obrany...
Zr'izen'i region'aln'ich center pro vzdel'av'an'i verejnosti pro vojenskou sluzbu pokracuje v Rusku
9-07-2013, 15:05, Cesky
"Po cel'a desetilet'i, nase zeme mela 'ucinn'y syst'em skolen'i mlad'ych lid'i do vojensk'e sluzby, skoly a odd'ily DOSAAF z'aci a studenti ucili vojensk'e speciality, sezn'amit s vojenskou...
Provozn'i informace v dusledku cyklonu pred'an v Primorye
31-07-2013, 18:03, Cesky
No z'aplavy. Goes dals'i pokles hladiny. Pracovn'ici rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i 1042 SC z: 1. Nastavte mostn'i opery a realizov'any dod'avky desek. 2 Obnoven do 10 kW prenosov'e...
V'itezov'e souteze hygienick'ych hlasu dostal svuj zaslouzen'y ocenen'i
21-06-2013, 20:01, Cesky
Do souteze se z'ucastnilo zdravotnict'i pracovn'ici, zab'yvaj'ic'i se zdravotn'i p'ece oddelen'i predskoln'ich a stredn'ich instituc'i Vladivostoku. Jen na soutez bylo predlozeno 20 hygienick'ych...
Prevence extremismu zab'yv'a Primorye
23-07-2013, 12:31, Cesky
Semin'ar na t'ema "Vytvoren'i 'ucinn'eho syst'emu region'aln'iho informacn'iho m'ista v oblasti interetnick'ych vztahu. Funkce tvorby, zkusenosti z regionu "ve Vladivostoku. Semin'are se z'ucastnilo...
Asi 300 lid'i v Primorje v letosn'im roce dostanou skoly maturitn'i vysvedcen'i stredn'i vzdel'an'i
1-07-2013, 14:02, Cesky
Je-li mluvit obecne, reditel odboru v'ysledky zkousky spokojen, nicm'ene pr'ace na chyby je treba немаленькая. Nejvets'i bolest hlavy pro cel'e oddelen'i se staly hanliv'e, kter'e ve srovn'an'i s...
Mesto se pripravuje na zimu. Jak se slus'i, v l'ete
26-06-2013, 23:46, Cesky
Ve Vladivostoku v ulic'ich Жигура, 16 v'ice nez mes'ic jdou rozs'ahl'e pr'ace - zde prob'ih'a v'ymena star'ych potrub'i d'alkov'eho vyt'apen'i za nov'e. I pres to, ze pravidelne se na tomto 'useku...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!