Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Mesto mistrovstv'i v Jiu Jitsu se konala v rekreacn'im

Mesto mistrovstv'i v Jiu Jitsu se konala v rekreacn'im Akce byla organizov'ana v r'amci nekolika letn'ich sportu a rekreacn'i kampane specializovan'e ml'adeze skola bojov'ych umen'i ve Vladivostoku. Turnaj, kter'y se konal v nedeli to 4. srpna se z'ucastnilo 58 sportovcu ve veku od 7 do 18 let. Pro titul mistra sportovcu soutezilo ve Vladivostoku od Big Stone, Vladivostok, Komsomolsk-na-Amur, a rada dals'ich mest a regionu. Jako tren'er n'arodn'iho t'ymu Vladivostok Boris Glazkov, krome soutez'i a uk'azek byly sportovci. Kluci prok'azaly vysokou 'uroven dovednost'i, dobr'a pr'iprava a velikou touhu vyhr'at.Опубликовано:   6-08-2013, 18:18      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Urazil svedku - dostat pokutu
10-09-2013, 00:02, Cesky
Obzalovan'y byl pokutov'an 10000 rublu za ur'azku svedek pri projedn'av'an'i trestn'i veci v Khankaisky okresn'iho soudu. Tento zlocin byl odhalen u exekutora OUPDS vykonavatelu oddelen'i prostoru...
Na veletrhu volebn'i m'istnosti nab'izej'i levn'e zeleninu pr'imo ze zahrady
9-09-2013, 10:12, Cesky
Jak v'ite, dnes, v den voleb do mesta, v bl'izkosti mnoha volebn'ich m'istnost'i pracovat na veletrhu. Na n'izk'e ceny si muzete zakoupit zemedelsk'e produkty, pecivo, ryby, maso a potraviny. V...
Pri odklonu vojensk'ych t'aboru, prenesen'ych do mesta, odborn'ici navrhli n'ize uveden'e moznosti
1-08-2013, 16:31, Cesky
Pod'ilela se na pracovn'i cesty a predseda Rady Vladivostok Helen Nowicka. Jedn'a se o druh'y pracovn'i n'avsteva, jehoz c'ilem - prozkoumat obrovsk'y novou vlastnost, kter'a prich'az'i k rovnov'aze...
C'inan'e meli
12-07-2013, 18:03, Cesky
Dnes ve Vladivostoku konalo mistrovskou tr'idu v c'insk'em varen'i festival kultury a kuchyne v severov'ychodn'i Asii. Konference, kterou por'ad'a odbor mezin'arodn'i spolupr'ace a rozvoje...
Pohranicn'i str'az vsech zem'i, spojte se!
11-09-2013, 10:32, Cesky
10. z'ar'i Vladivostoku zacal pracovat v 14. F'ora hranicn'ich agentur(Coast Guard)v severn'i c'asti Tich'eho oce'anu. Se bude pod'ilet na delegace sesti zem'i: Rusk'a federace, Spojen'e st'aty,...
O v'ikendu se stalo 9 dopravn'ich NEHOD s 'ucast'i det'i
24-06-2013, 14:46, Cesky
16-let'y teenager zahynul pri dopravn'i NEHODE v Надеждинском ctvrti. Mlad'y muz z Vladivostoku se posadil za volant otcovsk'e auta «Suzuki Escudo» a jel jezdit. Na 720 km гострассы «Chabarovsk -...
V Primorje zatceni clenov'e zlocineck'e gangy
26-06-2013, 14:15, Cesky
Zjisteno, ze uvolnen'y z m'ist odnet'i svobody v roce 2010 obyvatel Vladivostoku vytvoril stabiln'i ozbrojenou skupinu k 'utoku na obcany s c'ilem kr'adeze jejich majetku a vozidel. To подыскал ctyr...
Reditel skoly podezren'i z podvodu
27-06-2013, 23:30, Cesky
Podle verze vysetrov'an'i, v l'ete 2010 podezrel'y zhotovil usnesen'i o zamestn'an'i obcana na pozici pracovn'i komplexn'i 'uklidov'e sluzby budov. Padelek poslal v 'ucetnictv'i, a d'ale dost'aval...
V Thajsku, zjistit okolnosti nehody s autobusem, kter'y vezl rusk'ych turistu
11-08-2013, 00:01, Cesky
Pouze hledal l'ekarsk'e osetren'i 28 lid'i z 44. Autobus havaroval nedaleko Bangkoku, kdyz sel na v'ylet do Pattaya. Puvodne predlozila nekolik n'avrhu. Policie uvedla, ze ridic muze usnout za...
V rusk'em, byl zjisten v'yznamn'y prebytek hladiny chemick'ych prvku v zemedelsk'ych pud'ach
15-07-2013, 20:31, Cesky
V rusk'em, v laboratorn'ich studi'ich pudn'ich vzorku odebran'ych ve sklen'ic'ich v okrese Mikhailovsky, nasel nadbytek v'ice clenu pesticidu chemik'ali'i a agrochemik'ali'i. Podle tiskov'e sluzby...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!