Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vl'ada reformu zkousku znovu na prav'em

Vl'ada reformu zkousku znovu na prav'em

Vl'ada se chyst'a zmenit pravidla uveden'i kvalifikacn'i zkousku a vyd'av'an'i ridicsk'ych prukazu. Zkouska je pl'anov'ano rozdelit na dva samostatn'e: teoretickou zkousku a pro prvn'ich manazersk'ych dovednost'i.

"M'ame v pl'anu sd'ilet zkousky, prvn'i c'ast zkousky - teoretick'e zkousky a pro poc'atecn'i manazersk'ych dovednost'i. Tato zkouska bude por'izena kandid'ati, kter'i jsou ovladace souvisej'ic'i kurzy - Prubeh teoretick'e pr'ipravy a z'akladn'i dovednosti. Kdyz je pripraven, podat z'adost na dopravn'i policii, posle informace o sobe, ze se usnesl na tomto kurzu, byl cvicen puvodn'ich dovednost'i. Bereme svou zkousku a nechte ji na vzdel'av'an'i na verejn'ych komunikac'ich. Pot'e tr'enoval, se dostane do autoskoly osvedcen'i o ukoncen'i v pln'e v'ysi, a opet prijde na dopravn'i policii na z'averecnou zkousku. Pot'e, co to je spr'avn'e, "- rekl z'astupce hlavn'iho reditelstv'i Ministerstva pro bezpecnost silnicn'iho provozu vnitra Rusko Roman Samsonov. Toto opatren'i se mohou m'irne, o jeden az dva t'ydny zv'ysit cas zah'ajen'i studia k okamzit'emu vyd'an'i ridicsk'eho prukazu. "V soucasn'e dobe, teoretick'a pr'iprava prideleno 106 hodin. Ale skolsk'y z'akon stanov'i ruzn'e formy vzdel'av'an'i, jako je napr'iklad vzd'alen'a. Behem jednoho mes'ice, muzete si vz'it kurz teoretick'ych znalost'i, naucit se pravidla, naucit se dovednosti poc'atecn'iho vzdel'av'an'i. Mozn'a, ze po celou dobu m'irne zv'ys'i - po dobu dvou t'ydnu. Mozn'a, ze to bude ku prospechu: lid'e l'epe se pripravit, "- rekl Samsonov.

"Rossijskaja Gazeta"

Опубликовано:   3-08-2013, 12:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pr'ijemci nov'ych demografick'ych d'avky byly asi 900 velk'ych rodin rusk'em
12-08-2013, 20:21, Cesky
Toto pr'avo rodiny s narozen'im tret'iho zisku(n'asledn'e)d'itete. Pripomenme, ze z'akladem pro n'avrh n'avodu - prumern'y rodinn'y pr'ijem nesm'i prekrocit hodnotu pr'ijem na obyvatele(v roce 2012...
Pres 55 milionu pridelen'ych na opravy matersk'ych skol Partyzansky
11-07-2013, 14:15, Cesky
Rekonstrukce se dot'yk'a skolky "KOLOSOK" v obci Ekaterinovka, "Berry" v obci Vladimir-Aleksandrovskoe a "Poh'adka-2" v obci Sergeevka. Pr'ace na prvn'i objekt je jiz v pln'em proudu. Matersk'e skoly...
V pondel'i to bude hork'e ve Vladivostoku
12-08-2013, 13:46, Cesky
V provincii kr'atk'ych destu, bourky. Smer Jih, Z'apad je slab'y. Teplota vzduchu 21 34 ° C. Ve Vladivostoku, polojasno, bez sr'azek. V'itr je slab'y v druh'e polovine m'irn'eho den na jih. Teplota...
Pr'avn'ici otestoval v'ydrz
10-07-2013, 12:00, Cesky
Soutez se konala od 4. az 6. regionu Ussuri. V'ice nez sto pr'avn'iku z cel'eho provincie soutezily v osmi sportech: sachy, stoln'i tenis, pretahov'an'i lanem, mini-fotbal, volejbal, sipky a...
Advok'at Vladivostok kombinovat sluzbu s okresn'im z'astupcem t'eto?
19-09-2013, 15:24, Cesky
Pr'ibeh mesta zalobce Dmitrij Romanchenko Vladivostoku, kter'y byl v pracovn'i neschopnosti d'ele nez ctyri mes'ice (vcetne - pred volbami v hlavn'im meste Primorye), dostane necekan'y pokracov'an'i....
29-08-2013, 18:45, Cesky
Obcan'e, kter'i nedost'avaj'i penezn'i platby splatn'e za skody zpusoben'e ned'avn'ym cyklonem, muzete n'as kontaktovat telefonicky, 7(423)241-20-76. Pripomenme guvern'er Primorsky Territory Vladimir...
Velk'e rodiny v prubehu losov'an'i dostali zemi pod дачное zemedelstv'i
18-06-2013, 21:01, Cesky
Losov'an'i pozemku mezi rodiny, kter'e maj'i tri a v'ice det'i, se konalo dnes, 18. cervna, v administrative Vladivostoku. Tentokr'at tomboly off pozemky urcen'e k provozov'an'i zahr'adk'arsk'e...
Roll fluorography kancel'ar na z'aklade KAMAZ pracuje v okrese Lazo
9-07-2013, 15:03, Cesky
Mobiln'i laborator byl prijat do nemocnice, pred sesti t'ydny v r'amci modernizacn'iho programu zdravotn'i p'ece. Jako vedouc'i l'ekar Sergej Tamaev Lazovska nemocnici, n'aklady na mobiln'i...
Obec se nach'az'i v JAR Pashkovo promenil v ponoren'e ostrove
24-08-2013, 02:02, Cesky
Kazd'y den, hladina reky Amur v obci Pashkovo EAO roste. Obec byla na podm'acen'ych ostrove. Jak 23. srpna Amur pridal dals'i 8 cm nebezpecn'y jev byl jiz prekrocen o 198 centimetru zaplavila t'emer...
V nove postaven'em skolce na Баляева, 48 vztycili dve patra
5-06-2013, 12:15, Cesky
Tri mal'a zahr'adka m'a kapacitu sest skupin, a to 160 deti. V r'amci projektu jsou poskytov'any hrac'i a span'i, hudebn'i a sportovn'i haly, modern'i catering oddelen'i. Are'al skolky bude oplocen'y...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!