Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Fake" je prom'it'an: «Yves Rocher» a «Panasonic» Vladivostok Celn'i chr'an'i

"Fake" je prom'it'an: «Yves Rocher» a «Panasonic» Vladivostok Celn'i chr'an'i Skutecnost, ze mnoho z Vladivostoku na prodej prodal hodne tzv. "fake" - imitace slavn'ych znacek, zn'am'y pro mnoho. Policie vsak se snaz'i zastavit tok padelan'ych znacek, nastaven'i obrazovky na hranic'ich - hranice. Jednou z forem ochrany dusevn'iho vlastnictv'i zahranicn'ich - Celn'i evidence pr'av k dusevn'imu vlastnictv'i(Troisi), kter'y v soucasn'e dobe obsahuje v'ice nez 2700 objektu. Pr'avn'i majitel ochrann'e zn'amky, vcetne ochrann'e zn'amky do rejstr'iku, chr'an'i vase zboz'i a je garantem kvality. Nyn'i Troisi vysok'y pod'il vlastn'iku ochrann'ych zn'amek, kter'i jsou japonsk'e spolecnosti. To napr'iklad ochrann'e zn'amky CASIO, NISSAN, MERRIES, GOO.N, Yamana, NEPIA, Sanon, NGK, PIONEER, OLIMPUS, SONY, KAYABA, TOSHIBA, TOYOTA, PANASONIC, Kikkoman, Shiseido a mnoho dals'ich. Vzhledem k tomu, tiskov'a sluzba Vladtamozhni ned'avno zahrnuty do celn'i zaregistrovat ochrannou zn'amku "Yves Rocher», «XPERIA», «Carmella», «MOXIE TEENZ", "Panasonic", "Faber-Castell», «Unilever NV». Nyn'i dovoz lednicek, vysavacu, multivarok, digit'aln'ich fotoapar'atu a dals'ich v'yrobku oznacen'ych ochrann'ymi zn'amkami, kter'e jsou obsazeny v rejstr'iku celn'im org'anum, je dovozce povinen predlozit celn'i drzitel povolen'i k obchodu s t'imto zboz'im. Pri prov'aden'i celn'i kontroly, mimo jin'e over'i opr'avnenost pr'itomnosti na v'yrobek ochrann'e zn'amky, a pokud m'ate jak'ekoliv pochybnosti o z'akonnosti pohybu zboz'i oznacen'e ochrannou zn'amku, mohou celn'i org'any pozastav'i propusten'i zboz'i do 10 dn'i. V budoucnu, pokud se prok'aze, ze zboz'i, oznacen'e ochrannou zn'amkou se pohybuje bez souhlasu majitele autorsk'ych pr'av, muze celn'i org'an zah'ajit spr'avn'i r'izen'i a predlozit vec soudu. Jak'ekoliv nez'akonn'e pouzit'i dovozce dusevn'iho vlastnictv'i poskytuje Art. 1410 spr'avn'iho r'adu a zahrnuje pokuty a zabaven'i zboz'i. V prvn'i polovine roku 2013 byla celn'i org'any D'aln'eho v'ychodu z regionu 1679 rozhodnut'i o pozastaven'i propusten'i zboz'i, kter'e se t'ykaj'i 151 zboz'i dovezen'e z Japonska v rozporu dusevn'iho vlastnictv'i a jsou zahrnuty do celn'iho rejstr'iku. V roce 2013 byly nejcasteji zaznamenan'e porusen'i pr'av k dusevn'imu vlastnictv'i v oblasti dovozu zboz'i z Japonska, oznacen'e ochrann'ymi zn'amkami spolecnosti «TOYOTA» a «HONDA»(n'ahradn'i d'ily pro automobily), «YAMAHA»(sportovn'i zboz'i), «NGK»(zapalovac'i sv'icky), «MERRIES», «Moony"(plenky), OLYMPUS «»(dalekohledy), "SHISEIDO»(kosmetika).

Eugene Zhitnikova

Опубликовано:   1-08-2013, 21:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Festival kultury a kuchyne severn'i v'ychodn'i Asie se prenese do klubu
12-07-2013, 12:18, Cesky
Program - kurzy varen'i, skupiny performance art. Konference, kterou por'ad'a odbor mezin'arodn'i spolupr'ace a rozvoje cestovn'iho ruchu Primorsk'eho kraje a lidov'a vl'ada, na Suifenhe, kter'a se...
Jednoduch'a pravidla chov'an'i na vode v'am zachr'anit zivot
23-06-2013, 14:46, Cesky
Tady a konecne prislo dlouho ocek'avan'e l'eto, a mnoho, charta od mestsk'eho ruchu, se snaz'i s celou rodinou pri kazd'e pr'ilezitosti opustit mesto, bl'ize k pr'irode a vody. Samozrejme, berou s...
Trutnev jmenov'an nov'y prezidentsk'y vyslanec na D'aln'y v'ychod
1-09-2013, 11:47, Cesky
Trutnev byl jmenov'an do funkce m'istopredsedy vl'ady a zplnomocnen'y velvyslanec RF prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu, kter'e se konalo 31. srpna v jedn'an'i Vladivostok. Rusk'y...
Ve Vladivostoku, policie prov'adet kontroly na skutecnosti nehode ctyr-d'ite
11-08-2013, 00:01, Cesky
Na sc'ene, policist'e dorazili neprodlene vysetrovac'i skupinu. Policie zjistila, ze ctyrlet'y chlapec vylezl na okenn'i parapet a spadl z okna v osm'em patre. Okno bylo otevren'e, dospel'i nebyli...
Ve Vladivostoku se D'aln'em v'ychode Kongres proj'it hlavn'i l'ecbu drogov'e z'avislosti
2-08-2013, 18:01, Cesky
Tato akce, kter'a se bude konat pod z'astitou ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje, se stane vedouc'i drogov'e odborn'ici na zdravotn'i DFO, prim'ari zdravotnick'ych instituc'i, kter'e tuto...
Japonsk'e studenti hostovan'e v Nakhodka
25-07-2013, 18:36, Cesky
T'ydenn'i pobyt zacal s n'avstevou spr'avy mestsk'e c'asti. Host'e ze zeme vych'azej'ic'iho slunce se prvn'i n'amestek vedouc'iho spr'avy mestsk'e c'asti Boris hladce. Podle tiskov'e sluzby spr'avy...
Vladivostok starosta byl spokojen s tempem v'ystavby MS v Vladivostok
21-08-2013, 11:16, Cesky
V zahrade u Gulbinovicha 4 kter'e spr'ava mesta se vr'atil do pusobnosti obce(budova po mnoho let obsadili danov'e kontroly), starosta ocenil prubeh rekonstrukce. V "The Ship"(jen, ze kdysi nazval...
V rusk'em, udelal pl'an pro jarn'i v'yzvu
13-07-2013, 16:15, Cesky
Jako predseda n'avrhu predstavenstva na 'uzem'i Primorsky - je z'astupce vedouc'iho Spr'avy Primorsk'y kraj Oleg Melnikov, na 'uzem'i Primorsky navrzeny a posl'an do vojska 2780 coz predstavuje 100...
Rodiny s n'izk'ymi pr'ijmy obdrz'i zdarma byt
6-08-2013, 18:17, Cesky
Budou obdrz'i zdarma byt v oblasti ekologicky setrn'e zelen'e Sedanka ve Vladivostoku. Kr'asn'y modern'i dum na ulici Glinka v bl'izk'e budoucnosti stavitel'e budou uvedena do provozu jiz. Osadn'ici...
Darkin a cek'a a cek'a
4-09-2013, 20:32, Cesky
Brzy by mel b'yt prezident Rusk'e smerovat kandidaturu na predsednictv'i Minvostorazvitiya Rusku. Podle den'iku "Izvestija", mezi uchazeci - Sergej Darkin, kter'y slouzil jako n'amestek ministra pro...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!