Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

N'amorn'i pr'avn'ici chtej'i rozs'irit dosah voln'eho yurpomoschi

N'amorn'i pr'avn'ici chtej'i rozs'irit dosah voln'eho yurpomoschi Pred nekolika dny advok'atn'i 'uzem'i Primorsky apeloval na guvern'era Primorsk'eho kraje a predseda Legislativn'i shrom'azden'i s n'avrhem rozs'irit seznam kategori'i lid'i, kter'i se mohou st'at pr'ijemci bezplatn'e pr'avn'i pomoci. Je treba pripomenout, ze 5. kvetna lonsk'eho roku, provincie pracuje na region'aln'iho z'akona "Na zajisten'i poskytov'an'i pr'avn'i pomoci v Primorye 'uzem'i." Podle tohoto z'akona, rada kategori'i osob(zdravotne postizen'e skupiny I a II, druh'a svetov'a v'alka veter'ani, atd.), jsou zcela zdarma kontaktovat speci'alne urcen'ym advok'atem organizace po cel'em Primorye na bezplatnou pomoc. N'aklady na bezplatnou p'eci hrazeny z rozpoctu 'uzem'i Primorsky, ale pro obcany je to zdarma. Maritimes pr'avn'ici navrhuj'i zaradit do seznamu tech, kter'i mohou poskytnout pr'avn'i pomoc bezplatne, nekolik kategori'im obcanu: bez postizen'i Skupina III bojov'e veter'any, rodiny mucedn'iku a zemrel'ych v'alecn'ych veter'anu a rodice v ne'upln'ych rodin s n'izk'ymi pr'ijmy obcanu s pr'ijmy pod jednou a dva ob'yvac'i mzdy, pracovn'i veter'ani, veter'ani z pr'ace rusk'em, duchodci, atd. Rovnez se navrhuje pridelit na ty pr'avn'iky, kter'i jsou cleny st'atn'iho syst'emu pr'avn'i pomoci, schopnost poskytovat bezplatn'e sluzby v pr'ipade zdravotn'iho postizen'i, individu'aln'iho rehabilitacn'iho programu pro osoby se zdravotn'im postizen'im a pro spory t'ykaj'ic'i se pr'av a svobod osob se zdravotn'im postizen'im. Tyto pr'avn'ici jsou ochotni vz'it na problematiku ochrany spotrebitele(z hlediska poskytov'an'i verejn'ych sluzeb, 'udrzba a opravy bytu, vcetne spr'avy bytov'eho domu, obsah i soucasn'e revizi spolecn'eho vlastnictv'i v bytov'em dome). Podle ofici'aln'i n'apovedy APPC, advok'ati z 0172013 bezplatn'a pr'avn'i pomoc poskytov'ana v roce 1640 v rusk'em obcanu. Hlavn'i kategorie z'adost o pr'avn'i pomoc - je zak'az'ano I-II skupiny. Chud'i lid'e tvor'i malou c'ast - 9 osob. Podle pr'avn'iku, hlavn'imi duvody pro n'izk'y stupen chud'ych lid'i k bezplatn'e pr'avn'i pomoci jsou dva: je obt'izn'e z'iskat informace potvrzuj'ic'i stav chud'ym a potrebn'ym obcan pr'ijem, velikost, coz v kombinaci s dals'imi platby penzijn'i fond presahuje c'astku zivotn'iho minima. V pr'ipade rozs'iren'i nov'ych kategori'i pr'ijemcu voln'eho yurpomoschi mohou pr'avn'ici delat pr'aci pr'avo na takovou podporu 'ucinnejs'i. A z'akon se stane jeste v'ice soci'alne orientovan'e.

Ivan Hrozn'y

Опубликовано:   1-08-2013, 16:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Policist'e stazena v'ice nez dve ste kilogramu krab'i, je nez'akonn'e поступившего v maloobchodn'i s'it Vladivostoku
19-06-2013, 11:02, Cesky
Jsou tvoreny 12 administrativn'ich protokolu za prov'aden'i podnikatelsk'e cinnosti bez st'atn'i registraci jako soukrom'y podnikatel nebo pr'avnick'a osoba. Zamestnanci Centra o v'ykonu spr'avn'iho...
Mlad'i lid'e jsou zv'ani k zad'an'i
17-09-2013, 12:22, Cesky
"Vladivostok mestsk'a spr'ava prezkoumala podm'inky a postup pro udelov'an'i cen talentovan'ych a aktivn'i mlad'e lidi do Vladivostoku. Od roku 2013 z'iskal cenu "Nen'i duvod!" Ve v'ysi 100000 a...
Turistika na moste
5-06-2013, 02:46, Cesky
Zde je jiz ctyri dny most pres z'atoku Zlat'y Roh je otevren i pro chodce, pravda, zat'im v testovac'im rezimu. Od prvn'iho dne turistick'e chodn'iky se tes'i oblibe, zejm'ena u obyvatel Чуркина,...
V regionu Amur byl zaplaven v'ice nez sto mest a obc'i
19-08-2013, 16:16, Cesky
Jak 19.srpna v Amur regionu povodne pod vlivem prvku byly 102 osad v 15 obc'ich(Zeya, Mazanovsky, Serishevski, Zvestov'an'i, Belogorsky, Ivanovo, Svobodnensky, Constantine, St Michael, Arkhara,...
9.srpna a 10 na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku bude fungovat celomestsk'y spravedliv'e
8-08-2013, 10:45, Cesky
Na veletrhu si muzete koupit cerstvou zeleninu a bylinky, nakl'adan'a zelenina, med a vcel'i produkty, pekarstv'i a cukr'arstv'i, ml'ecn'e v'yrobky, ryby, masn'e v'yrobky od v'yrobcu Vladivostok...
V Анучинском oblasti porazil kandid'at «Jednotn'e Rusko»
10-06-2013, 19:00, Cesky
Za Sergej Прокопьева hlasovalo 49 procent volicu. Krome z'astupce «Jednotn'e Rusko» za депутатское kreslo bojoval dva самовыдвиженца - Sergej Глушак a Stanislav Минчик. Celkem se hlasov'an'i...
Vpred
31-07-2013, 18:03, Cesky
FC "Luc-Energia" jm'enem hr'ace, tr'enuj'ic'i person'al, zamestnanci klubu a fanousci pr'imorsk'ych pr'an'i k narozenin'am a pr'an'i stest'i, zdrav'i, l'asku, stest'i, skvel'a fotbalov'a kari'era,...
Prasnosti - nad z'ajmy obchodu
5-08-2013, 20:00, Cesky
Na cervencov'em zased'an'i z'akonod'arn'eho sboru Primorsky rozhodnut'i Krai na legislativn'i iniciativy St'atn'i dumy - ". Ao zmene nekter'ych legislativn'ich aktu Rusk'e federace o ochrane...
19. cervna ve Vladivostoku se bude konat koncert autora p'isne
17-06-2013, 17:00, Cesky
9. cervna 1900 v Pr'imorsk'em okrajov'e centru lidov'e kultury na podporu v'ystava poc'itacov'e grafiky Tatiana Зорькиной «Zivot» se bude konat koncert autora p'isne. 'Ucast v nem se z'ucastn'i Petr...
V Primorye byl korejsk'y obcan zabit pri explozi pod vodou
8-08-2013, 21:01, Cesky
Vysetrovac'i agentury D'aln'eho v'ychodu odboru dopravy vysetrov'an'i vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e federace, procesn'i kontrola do smrti pot'apec-sv'arec korejsk'e spolecnosti na opravu lod'i v...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!