Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Na D'aln'em v'ychode, popt'avka po produktech z Cash sporitelny r'izen'i

Na D'aln'em v'ychode, popt'avka po produktech z Cash sporitelny r'izen'i Podm'inky uzit'i a pr'ilezitosti jsou pritahov'any nejen velk'e podniky, ale i mal'e a stredn'i podniky. V prvn'ich sluzeb Cash poloviny prav'itka r'izen'i jsou 16 z'akazn'ici D'aln'eho v'ychodu Bank OJSC "Sberbank Ruska". Centralizovan'a spr'ava financ'i nekolika pobocek nebo dcerin'ych spolecnost'i - obt'izn'y 'ukol. Mnoho spolecnost'i prizpusobit se t'eto vlastn'iho 'ucetn'iho syst'emu, prij'it s komplikovan'ymi syst'emy, kter'e vyzaduj'i znacn'e n'aklady na implementaci a skolen'i zamestnancu. V tomto pr'ipade s'idlo zust'av'a casto "o krok pozadu", protoze vid'i pouze v'ysledky operac'i. To znamen'a, ze i ty zd'anlive technicky zajisteny financn'i reditel si jen predstavit, kolik z jeho holdingu m'a k dispozici financn'i prostredky - protoze snad je nyn'i odch'az'i do duchodu platebn'i syst'em, kter'y to zjist'i z'itra. Pokusy o resen'i techto probl'emu ciste mechanick'e blokov'an'i casto v'est ke zpozden'i v platb'ach a ze je potreba zv'ysit zamestnance matersk'e spolecnosti. Syst'em "Sberbank Corporate @ CE" ztelesnuje z'asadne odlisn'y pr'istup k organizaci pr'ace. Rada bank nab'iz'i na VIP klientum produkty podobn'eho zameren'i. Nab'idka sporitelna se vyznacuje orientac'i na vsech z'akaznick'ych segmentech, stejne jako schopnost rychle a inteligentne spravovat v'ice 'uctu skupiny, z'isk'av'an'i financn'i podpory pro banky. Za prv'e, samozrejme, ze z'akazn'ik obdrz'i standardn'i sadu - moznost platby prostrednictv'im jedin'eho bodu nebo nastavit rozpocty pro kazd'y departement. Nicm'ene, jeden v'yznamn'y rozd'il mezi vsemi temito 'ukony prov'aden'e v re'aln'em case. Pokladn'ik vid'i, co se deje kazd'y 'ucet, a ted ji ovlivnovat - pridelit dals'i mezn'i hodnoty, nebo naopak zablokovat platbu. Charakteristick'ym rysem - schopnost pracovat s 'ucty nejen v m'iste s'idla spolecnosti, ale tak'e otevren'y nekter'y z v'ice nez 10000 pobocek po cel'e Rusk'e sporitelny. Proto je nyn'i k dispozici v jedin'em 'uctu, a behem dne vse, co muzete pomoc'i predem dohodnutou algoritmus konsolidovat a d'ale distribuovat. Nyn'i nemus'ite drzet "likvidn'i" pro kazd'y z 'uctu, a uvolnen'e financn'i prostredky mohou b'yt um'isteny do 'urocen'ych instrumentu. Vyss'i z'ajem o zustatc'ich na 'uctech jsou nyn'i plat'i celkem, a 'uroky z kontokorentu naopak, jsou omezeny v z'avislosti na stavu 'uctu skupiny. St'av'a se, ze holdingov'a spolecnost jako celek je velmi bonitn'i, ale nedostatek banky omezit na pozadovanou konkr'etn'i spolecnosti, je n'ahle "klacek na kole." Nyn'i kazd'a firma muze vyuz'it jednotn'eho spolecn'eho kontokorentn'iho limitu. To je nejen vase pen'ize, ale pen'ize 'Uspora casu a bude to kde to potrebujete pro v'as. A konecne, pokud jiz m'ate vlastn'i podnikov'y syst'em, a na cel'e to jeste obleku a za predpokladu, ze potrebnou 'uroven kontroly operac'i podniku, muzete pouz'it jednotn'y Gateway umoznuje pr'imou integraci s podnikov'ym syst'emem pro v'ymenu plateb a prohl'asen'i. V tomto pr'ipade je produkt sporitelny, v z'asade, ne v'ice nez zaveden'i soukrom'eho podnikov'eho syst'emu, ale nav'ic, nevyzaduje z'adn'e n'aklady na skolen'i person'alu a person'alu 'udrzby na zemi - vesker'e pr'ace se prov'ad'i bankovn'ich manazeru.Опубликовано:   31-07-2013, 18:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V regionu Chabarovsku v
5-09-2013, 15:16, Cesky
Zpr'avy prich'azej'ic'i z MES v regionu Chabarovsku, pripom'inaj'ic'i frontov'e linii: Od 592013 v regionu Chabarovsku byl pod vlivem povodn'i 65 vesnic v sedmi obc'ich(Borough Chabarovsk, ctvrt...
Orientacn'i beh na kolech
5-06-2013, 22:31, Cesky
Otevren'y sampion'at ve sportovn'i orientacn'i beh na kolech se bude konat 15. cervna ve Vladivostoku. Souteze se budou konat v lese z'avodu "Варяг", na hrade велокросс-klasika. C'ilem souteze je...
V Nakhodka dokoncit z'ahonu
8-07-2013, 21:00, Cesky
Podle tiskov'e sluzby spr'avy Nakhodka mestsk'e c'asti, spolecnost specializovan'a letos tr'enoval na poctu Luzkoviny rekordn'i sez'onn'ich kvetin. 300000 kopi'i sazenice v z'aloze ve sklen'ic'ich...
Vladivostok bude brzy k dispozici veloparkovki
22-07-2013, 16:01, Cesky
Cyklist'e Vladivostok budou brzy moci udrzet svuj "zelezn'y pr'itele" na ruzn'ych m'istech ve meste: mesto Primorye bude brzy veloparkovki. Podle internetov'ych str'anek hnut'i "Velospedizatsiya...
N'amorn'i policie se sejde na strelnici
18-07-2013, 14:34, Cesky
Zemrel na n'asledky zranen'i n'asleduj'ic'i den. Jiz v'ice nez 30 let, MOI Ruska Primorye 'uzem'i tr'av'i mistrovstv'i ve strelbe z vojensk'ych zbran'i v pameti Saparbek Khamzina. Zahajovac'i...
1-08-2013, 16:30, Cesky
Dnes, 1. srpna u okresn'iho soudu Frunze Vladivostoku, pravideln'e hodnocen'i, kdy zalovan'y v pr'ipade platby v hotovosti jednal PKU "D'aln'eho v'ychodu reditelstv'i Ministerstva regionu Ruska" a...
V'ice nez sest tis'ic studentu z'iskalo batohy behem spolecensk'eho vecera
12-09-2013, 13:50, Cesky
V rusk'em, predbezn'e v'ysledky akce "Pomozte mi do skoly." Jako dopisovatel RIA "VladNews» v oddelen'i pr'ace a soci'aln'iho rozvoje regionu, a to d'iky sv'ym krajanum asi 6300 stredoskolsk'ych...
Matka-vrah se objev'i pred soudem
24-06-2013, 19:32, Cesky
19. ledna tohoto roku v obci Ziv'y Hranicn'i jm'eno na z'apal plic zemrel 13-mes'icn'i d'ite. Ve smrti d'itete v dusledku toho obvinila matku, 37-letou жительницу obce, kter'a se v prubehu dvou...
Asistent prezidenta:
24-08-2013, 13:32, Cesky
Asistent prezidenta Rusk'e federace Igor Levitin, spolu s hejtmanem 'uzem'i Primorsky, Vladimir Miklushevsky ned'avno konalo setk'an'i na rozvoj odvetv'i dopravy a logistiky rusk'em. V r'amci...
V rusk'em, soud nad organiz'atora prodeje padelan'eho st'atn'ich vyznamen'an'i
9-08-2013, 20:01, Cesky
Ve sv'e "sb'irky" obsahuje: "Leninuv r'ad," medaili "Zlat'a hvezda" medaile "Ushakov." Aby bylo mozn'e naj'it ochotni koupit ocenen'i a pril'akat potenci'aln'i kupce, zadrzen'y dal inzer'at na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!