Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Dum manazer" se vrac'i v sobotu

"Dum manazer" se vrac'i v sobotu Jiz tuto sobotu 3 srpna v 11 hodin prvn'i se bude konat po pr'azdnin'ach semin'are. Tr'idy jako predt'im se bude konat v s'ale mestsk'e spr'avy(Ocean Ave, 20). Program hodiny - prehled hlavn'ich t'emat, kter'e jsou nezbytn'e k pochopen'i na prvn'im m'iste: 1.Sovet bytov'eho domu: - valn'a hromada majitelu prostor vytvorit radu MCD - Funkce predstavenstva MCD - predseda predstavenstva MCD - Predsednictv'i rady MCD 2. Vyrovn'an'i smluvn'i interakce tipy MCD a r'izen'i organizac'i, 3. Z'akladn'i pravidla pro hodnocen'i a prijet'i proveden'e pr'ace. Takov'y kit, kter'y v'am pomuze zac'it nov'e studenty pochopit z'aklady spr'avy bytov'eho domu, a trval'y - pamatovat materi'al vztahuje. A ot'azka smluvn'i 'upravu vztahu domu rady a CC zaujme nejen zac'atecn'ici, ale i zkusen'i manazeri bydlen'i. Pripomenme si, ze skola "dum manager" funguje zadarmo a nastavit loni na podzim mestem Vladivostok naucit kazd'y pochopit bydlen'i legislativy a pripravit manazery, kter'i mohou mluvit jm'enem n'ajemcu profesion'aln'i a kompetentn'i sluzby z'akaznick'e utility.Опубликовано:   31-07-2013, 18:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Sporitelna shrnul 'ucast v Петербургском mezin'arodn'im ekonomick'em f'oru
27-06-2013, 14:02, Cesky
V r'amci f'ora se konala zased'an'i Sporitelny «Centr'aln'i banky - posledn'i basta hospod'arsk'eho rustu?» a obchodn'i sn'idane Sporitelny «Investice do lidsk'eho kapit'alu: po sedmi jiz pozde?»,...
10-07-2013, 18:01, Cesky
Akce se z'ucastnilo v'ice nez 25 'ucastn'iku z Unie podnik'an'i zen Chabarovsk - z'astupci mal'ych podniku, verejn'i cinitel'e, predstavitel'e ruzn'ych organizac'i a nadac'i. Sezn'amen'i se s...
Elena Новицкая поздравила obyvatel Vladivostoku Den ml'adeze
24-06-2013, 14:46, Cesky
Prijmete od poslancu Dumy mesta Vladivostoku upr'imn'e blahopr'an'i s Dnem ml'adeze v Rusku! Ml'adez - ta aktivn'i c'ast spolecnosti se sv'ym sveton'azor, nov'e pohledy, snahou ucinit svet leps'im....
Horoskop na srpen 7
7-08-2013, 10:31, Cesky
V dobe, bolesti v z'adech a srdce "s'il'i". Vse, co pretezuje srdce a obehov'y syst'em, je treba se vyhnout. Lid'e s onemocnen'im srdce v techto dnech, jak se vyhnout zdlouhav'e cesty, by mel vzd'at...
Rezident Primorye ukradl pen'ize od jeho matky-in-
19-08-2013, 16:17, Cesky
Povinnost'i policie obdrzel zpr'avu Komissarovo Khankaisky obyvatel vesnice oblasti. 65-rok-star'a zena ozn'amila, ze z jej'iho bytu, kter'y se nach'az'i na ulici Nina, velk'e mnozstv'i penez ukradl....
V Japonsk'em mori objevili 200 nov'ych druhu organismu
12-09-2013, 09:30, Cesky
Nov'e druhy morsk'ych zivocichu objevili vedci z Primorye a Nemecka v prubehu v'yzkumu v Japonsk'em mori a na Kurilsk'ych-Kamcatka, pr'ikop u pobrez'i Kurilsk'ych ostrovech. Ve dvou byly v'yzkumn'e...
Hra
13-09-2013, 04:32, Cesky
"Luc-Energia" a "Dynamo" Petrohrad souhlasila s odlozen'im utk'an'i 16. kola mistrovstv'i First Division. Hra se bude konat v Petrohrade dne 30. z'ar'i, 1. r'ijna, a ne, jak bylo puvodne pl'anov'ano....
46 jezdcu z cel'eho Maritime soutezily o titul nejleps'iho
16-09-2013, 15:50, Cesky
14.z'ar'i na jej'im Mayhe, kter'a se nach'az'i nedaleko obce bajonetu, byla z'averecn'a f'aze mistrovstv'i dragsteru auto pr'imorsk'y. Z'ucastnilo se j'i 46 jezdcu z Vladivostoku, NAKHODKA,...
V Primorje vynesen rozsudek «cern'e» лесорубам
12-06-2013, 19:30, Cesky
Лесозаводский okresn'i soud vydal verdikt dvema 'ucastn'ikum organizovan'e skupiny, uzn'av'a je vinn'ymi z neleg'aln'i conning lesn'ich porostu, perfektn'i v extra velk'e velikosti (cl'anky 260 h. 3...
Tento region m'a cast'e nehod cyklistum
9-07-2013, 15:01, Cesky
V Dalnerechensk na d'alnici "Dal'nerechensk - Roshino - v'ychod" byla Honda Civic auto kolize s kolem. V dusledku nehody byl ridic jednostop'e vozidlo, d'ivka sestn'act, hospitalizov'an s poranen'im...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!