Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V partyz'ansk'e z'ony trubek menit pouze na pokyn st'atn'iho z'astupce?

V partyz'ansk'e z'ony trubek menit pouze na pokyn st'atn'iho z'astupce? C'im d'ale od okraje hlavn'iho mesta - t'im v'ice probl'emu s bydlen'im v periferii. Dals'im pr'ikladem toho, jak exekutiva funguje pouze po tvrd'em z'akroku ze strany obzaloby, byl partyz'an oblasti. Prokuratura Partyzansky opatren'i k n'aprave porusen'i v oblasti bydlen'i a komun'aln'i pr'ava. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby st'atn'iho zastupitelstv'i Primorsk'eho kraje, z'astupci Partyzansky prov'adeny k overen'i shody s m'istn'imi 'urady, jak vyzaduj'i platn'e pr'avn'i predpisy v oblasti bydlen'i, ve kter'em set - m'isto vody d'elka s'ite 250 line'arn'ich stop na ulici. 70 r'ijna v sekund'ach. Golden Valley Partyzanski obecn'i s'ite d'alkov'eho vyt'apen'i, a m'isto, na 120 line'arn'i nohy na ulici. Chernyakhovskogo v obci Peretino Partyzanski oblasti komun'aln'iho jsou star'e a zch'atral'e, vyzaduj'i v'ymenu. Okresn'i prokur'ator podal zalobu v sud.Trebovaniya z'astupce byly jednoduch'e - delat pr'aci, kter'a m'a nahradit ty star'e oblasti dod'avek vody a topen'i. Tvrd'i, ze zalobce zcela vyhoveno, spr'ava Zolotodolinskaya venkovsk'eho spolecenstv'i m'a povinnost az do 15. r'ijna 2013 prov'adet tyto pr'ace. Skutecn'y v'ykon rozhodnut'i je r'izen st'atn'i z'astupce Partyzansky.Опубликовано:   30-07-2013, 16:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V regionu Chabarovsku v
5-09-2013, 15:16, Cesky
Zpr'avy prich'azej'ic'i z MES v regionu Chabarovsku, pripom'inaj'ic'i frontov'e linii: Od 592013 v regionu Chabarovsku byl pod vlivem povodn'i 65 vesnic v sedmi obc'ich(Borough Chabarovsk, ctvrt...
Orientacn'i beh na kolech
5-06-2013, 22:31, Cesky
Otevren'y sampion'at ve sportovn'i orientacn'i beh na kolech se bude konat 15. cervna ve Vladivostoku. Souteze se budou konat v lese z'avodu "Варяг", na hrade велокросс-klasika. C'ilem souteze je...
V Nakhodka dokoncit z'ahonu
8-07-2013, 21:00, Cesky
Podle tiskov'e sluzby spr'avy Nakhodka mestsk'e c'asti, spolecnost specializovan'a letos tr'enoval na poctu Luzkoviny rekordn'i sez'onn'ich kvetin. 300000 kopi'i sazenice v z'aloze ve sklen'ic'ich...
Vladivostok bude brzy k dispozici veloparkovki
22-07-2013, 16:01, Cesky
Cyklist'e Vladivostok budou brzy moci udrzet svuj "zelezn'y pr'itele" na ruzn'ych m'istech ve meste: mesto Primorye bude brzy veloparkovki. Podle internetov'ych str'anek hnut'i "Velospedizatsiya...
N'amorn'i policie se sejde na strelnici
18-07-2013, 14:34, Cesky
Zemrel na n'asledky zranen'i n'asleduj'ic'i den. Jiz v'ice nez 30 let, MOI Ruska Primorye 'uzem'i tr'av'i mistrovstv'i ve strelbe z vojensk'ych zbran'i v pameti Saparbek Khamzina. Zahajovac'i...
1-08-2013, 16:30, Cesky
Dnes, 1. srpna u okresn'iho soudu Frunze Vladivostoku, pravideln'e hodnocen'i, kdy zalovan'y v pr'ipade platby v hotovosti jednal PKU "D'aln'eho v'ychodu reditelstv'i Ministerstva regionu Ruska" a...
V'ice nez sest tis'ic studentu z'iskalo batohy behem spolecensk'eho vecera
12-09-2013, 13:50, Cesky
V rusk'em, predbezn'e v'ysledky akce "Pomozte mi do skoly." Jako dopisovatel RIA "VladNews» v oddelen'i pr'ace a soci'aln'iho rozvoje regionu, a to d'iky sv'ym krajanum asi 6300 stredoskolsk'ych...
Matka-vrah se objev'i pred soudem
24-06-2013, 19:32, Cesky
19. ledna tohoto roku v obci Ziv'y Hranicn'i jm'eno na z'apal plic zemrel 13-mes'icn'i d'ite. Ve smrti d'itete v dusledku toho obvinila matku, 37-letou жительницу obce, kter'a se v prubehu dvou...
Asistent prezidenta:
24-08-2013, 13:32, Cesky
Asistent prezidenta Rusk'e federace Igor Levitin, spolu s hejtmanem 'uzem'i Primorsky, Vladimir Miklushevsky ned'avno konalo setk'an'i na rozvoj odvetv'i dopravy a logistiky rusk'em. V r'amci...
V rusk'em, soud nad organiz'atora prodeje padelan'eho st'atn'ich vyznamen'an'i
9-08-2013, 20:01, Cesky
Ve sv'e "sb'irky" obsahuje: "Leninuv r'ad," medaili "Zlat'a hvezda" medaile "Ushakov." Aby bylo mozn'e naj'it ochotni koupit ocenen'i a pril'akat potenci'aln'i kupce, zadrzen'y dal inzer'at na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!