Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nov'a strana porodnick'e jednotky prijeli do Vladivostoku

Nov'a strana porodnick'e jednotky prijeli do Vladivostoku V soucasn'e dobe je dopravce v kontejnerov'eho termin'alu a pred'av'a nezbytn'ych celn'ich postupu. Jako z'astupce gener'aln'iho reditele "Canyon" designy Vitaly z'itra Pylypenko bude dorucena okresech kraje, kde stavbari zacnou jejich instalaci. "Spolu s pravideln'ym v'yrobcu obalu FAP modul'arn'ich prich'azej'i s instalac'i. V bl'izk'e budoucnosti bude tak'e dod'ano do m'ist a instalov'any v nov'ych zdravotnick'ych pr'ispevky ", - rekl Vitalij Pylypenko. Dr'ive, z'astupce zhotovitele firmy, kter'a vyhr'ala v'yberov'e r'izen'i na instalaci 100 FAPS v Primorye poznamenat, ze v'ystavba modern'ich zdravotnick'ych zar'izen'i prov'aden'e na z'aklade uveden'eho pl'anu. "Podle smlouvy mus'ime nastavit vsechny l'ekarsk'e a porodnick'e stanice az do konce prosince 2013. Ale snaz'ime se dod'avat zboz'i v teplejs'ich mes'ic'ich. Pr'ace se t'ykaly asi 20 jednotek silnicn'i a stavebn'i stroje a zar'izen'i: jer'abu, kter'e se pod'ilej'i na nakl'ad'an'i a vykl'ad'an'i a instalace, n'akladn'i auta na prepravu a dals'i. Aby mel cas na dokoncen'i v'ystavby 100 FAPS v podm'ink'ach, kter'e m'ame a zar'izen'i a odborn'iku, "- rekl pak Pylypenko.Опубликовано:   30-07-2013, 10:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ostrov objevil zcela nov'y rusk'e skoly
3-09-2013, 21:34, Cesky
Vcera, na ostrove rustiny byla slavnostne otevrena nov'a skola. Skola, kter'a byla dlouho cekali. - Je to zvl'astn'i den, a to zejm'ena pro deti - rekl starosta Igor Pushkarev na prav'itku na Den...
V'ice nez 50 lid'i, kter'i se stali absolventy ДВГГТК, oboru «poz'arn'i bezpecnost»
30-06-2013, 14:15, Cesky
29. cervna ve slavnostn'i atmosf'ere byly pred'any certifik'atu o absolvov'an'i D'aln'eho st'atn'i гуманитарно-technick'e vysok'e skoly (ДВГГТК) absolventum speci'aln'ich «poz'arn'i bezpecnost» na...
V Lesozavodsk zamestnanci soukrom'ych bezpecnostn'ich sluzeb zadrzeli podezrel'e z loupeze
12-07-2013, 12:15, Cesky
Zalobci bylo receno, ze byt o sv'e blizn'i - neplatn'a jednou skupinou slys'i vol'an'i o pomoc a hluk boje. Na sc'ene, skupina prisla okamzit'a odpoved soukrom'e bezpecnostn'i sluzby. Policie...
Mince
29-07-2013, 15:02, Cesky
Na jedn'e z minc'i ulozen'ych barevn'y obraz s ml'ade pandy, dve ruce drz'i globus a n'apis «Save our Svet». Na druh'e - obr'azek ledn'iho medveda a ml'ade. Mince vydan'e australskou Perth Mint,...
Svetove zn'am'y architekt a zachov'an'i historick'ych pl'anov'an'i spolecnost z Japonska m'a v 'umyslu pod'ilet se na realizaci velk'ych rozvojov'ych projektu Vladivostoku
28-06-2013, 14:15, Cesky
S delegac'i se setkali z'astupci vedouc'iho spr'avy Vladivostoku Alexander Юров a Natalia Зубова, vedouc'i urbanismu a architektury Pavla Meln'ik a hlavn'i spr'avu obsahu bytov'eho fondu a mestsk'ych...
Владивостокцы mohou zapsat видеопоздравления 153-m narozeniny rodn'eho mesta
21-06-2013, 20:00, Cesky
Tato akce je organizov'ana na 'ucet kapitoly Vladivostoku Igor Пушкарева. Obyvatel'e mesta se budou moci zaznamen'avat sv'e dopisy jiz dnes, 21. cervna od 18 do 20 hodin. A od 14 do 17 hodin, v...
Vibrace hudby - to, ze Pythagoras predepsal
26-06-2013, 23:46, Cesky
Koncertn'i program «Na brehu reky Amur z'alivu» dne 4. cervence dokonc'i sez'onu Guvern'er dechov'y orchestr. Nejleps'i d'ila, napsan'a pro dechov'e orchestry, se posluchacum hudebn'ici - a...
Rok-star'a d'ivka spadla z tret'iho patra oknem Primorye
30-07-2013, 10:32, Cesky
Kolem 1700 hod., povinnost 'Uradu ministerstva vnitra ve Vladivostoku to bylo hl'asil, ze okna v dome na ulici. "Sachalin" spadl dva-rok-star'e d'ite. Na sc'ene, policist'e dorazili vcas vysetrovac'i...
200 milionu rublu bude pridelena v n'amorn'i oblasti eliminovat cyklon
1-08-2013, 16:30, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby 'uzem'i Primorsky z'akonod'arn'eho shrom'azden'i, zemsk'em snemu udrz'i na sledov'an'i situace v okresech postizen'ych ned'avn'ym cyklonem a bourka. Behem setk'an'i,...
Hydrologick'e pomery v 'uzem'i Chabarovsku: 11. srpna
12-08-2013, 03:03, Cesky
Pripomenme, ze v z'avislosti na Far Eastern Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, v obdob'i od 16. do 31. se 8. 2013 ocek'av'a zv'ysen'i hladiny vody v rece Amur...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!