Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Horoskop na 26.cervence

Horoskop na 26.cervence Stabiln'i financn'i situace, mens'i penezn'i tok. Vztah s nek'ym, koho milujete je to dobre, osamel'y cas se pripravit na velk'e zmeny v jeho osobn'im zivote. Velmi 'uspesn'y den pro cestov'an'i. Pres to vsechno, dobr'e n'alady a schopnost tesit se ze zivota pokracovat. Nenechte drsn'e prohl'asen'i - to muze v'est ke zhorsen'i vztahu s milovan'ym. Cestov'an'i se bude vyv'ijet dobre, aktivn'i rekreaci fandit. Aktivn'i z'abava a nadmern'e cvicen'i jsou nez'adouc'i, a to je starat se o sv'e zdrav'i nemuze ubl'izit. Budete m'it hodne co do cinen'i, a mnoho iniciativy jsou 'uspesn'e. Je vysoce pravdepodobn'e penezn'i toky. Tento den je vhodn'y pro kreativn'i pr'aci, seberealizaci. Nicm'ene, mnohem v'ic, nez m'ate z'ajem v oblasti osobn'ich vztahu - nov'a zn'amost muze b'yt zac'atek bourliv'e romanci. Skvel'y den pro dovolenou ve velk'em podniku. Nez'adouc'i setk'an'i s ciz'imi lidmi. Udel'ate dobre, pokud nechcete st'at vyhazovat pen'ize pryc. Souvisej'ic'i Predpokl'ad'am, ze neomezen'a flexibilita a andelskou trpelivost, ale to je dnes, jen stez'i chcete zobrazit tyto vlastnosti. Snazte se udrzet sliby k z'averu, ze nemuze odm'itnout pod'ilet na resen'i rodinn'e probl'emy, nikoli odm'itave k mal'e radosti doma. Muzete ocek'avat, ze sekul'arn'i v'itezstv'i, kdyz se snazit zachr'anit svou povest. Den slibuje 'uspech a v'itezstv'i, vcetne velmi v'yznamn'e. M'ate moznost nasmerovat v'yvoj spr'avn'ym smerem. Komunikujte se sv'ymi bl'izk'ymi, kdo v'am d'a pr'ijemn'e chv'ile. Financn'i obraz je velmi pr'izniv'e, muzeme ocek'avat, ze d'arky. Pokuste se zachr'anit, co bylo dosazeno, Neztr'acejte sv'e s'ily k dosazen'i pochybn'e 'ucely. Kontrolujte sv'e v'ydaje. Komunikace s cizinci nen'i z'adouc'i. Jedn'an'i milovan'eho cloveka muze b'yt upozorneni. V'ylety l'epe ovl'adnout. C'im bl'ize se zustat k domovu, bude bohats'i b'yt hvezdou d'arku a prekvapen'i. Sance umeleck'y 'uspech, vzhled origin'aln'ich n'apadu, kter'e pozdeji umozn'i v'am splhat po kari'ern'im zebr'icku. Jste pripraveni vyzkouset si nov'e, necekan'e okoln'i pole. Nen'i pochyb o tom, ze pr'ibuzn'i ocen'i v'as pokrok. Dobr'y den na n'akupy, vcetne nejvets'i, spustte opravu nebo pripravovat na cest'ach. Muzete iniciovat veci, kter'e spojuj'i rodiny nebo poc'atky nov'e rodinn'e tradice. Uzitecn'y pro rekreaci v pr'irode, n'avstevy kulturn'ich akc'i. Nekter'e probl'emy mohou b'yt v romantick'em vztahu. Je cas na resen'i majetkov'ych ot'azek a velk'e n'akupy - m'ate dobrou pr'ilezitost investovat nebo z'iskat veci, kter'e delaj'i zivot jednoduss'i. Stest'i prich'az'i k tem, kter'i jsou ochotni spolupracovat, ale tak'e samostatn'e v'ydelecn'e cinnosti ve zvolen'em oboru nevzd'av'a.

Alexander Rempel

Опубликовано:   26-07-2013, 11:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Policejn'i Уссурийска tr'av'i akcii «Bezpecn'e l'eto»
16-06-2013, 18:31, Cesky
Oddelen'i ministerstva VNITRA v roce Уссурийску prov'ad'i akci na prevenci sez'onn'i kr'adezi j'izdn'ich kol a mopedu. Preventivn'i akce "Kolo" se kon'a ani n'ahodou. S n'astupem l'eta st'ale v'ice...
N'amest'i pojmenovan'e po Anne Schetinina: druh'y zivot z kultovn'ich m'ist Vladivostoku
20-08-2013, 16:19, Cesky
V parku Anna Schetinina na konkr'etn'im m'iste "maj'ak" v ulici. Krygin, 80 restaur'atorsk'e pr'ace zacaly dne 15. kvetna tohoto roku. Byla provedena monolitick'a opern'a zed, na kter'em byla...
V rusk'em, dokoncil vysetrov'an'i mladistv'ych lupicu
12-08-2013, 13:45, Cesky
Setren'im bylo zjisteno, v noci 1122013 dva predt'im nezn'amou pro nezletil'e na n'adraz'i Vladivostok zpr'avy Partizansk Far Eastern Railroad vstoupila na zlocinn'em spolcen'i otevrene kradl kabelky...
Nov'y topn'y syst'em bude pro skoln'i rok v rade skol a skolek
27-07-2013, 04:01, Cesky
Nyn'i dodavatel'e obnovit kanalizace. Hlavn'i opravy instituce syst'emu topen'i cekal v posledn'ich nekolika letech. Pripomenme, opravy strech, fas'ad, telocvicny, v'ymena oken, opravy ventilacn'ich...
Фигуранты «уссурийского veci» vol'i sebevrazda?
13-06-2013, 14:32, Cesky
RIA «VladNews» jiz vyk'azan'e o tom, ze v prubehu posledn'iho mes'ice v Уссурийске konaj'i zadrzov'an'i a zat'yk'an'i zn'am'ych ve meste podnikatelu a sportovcu. Duvodem je pr'ace na odhalen'i vrazdy...
Golden plav'an'i
2-08-2013, 13:17, Cesky
V Sofii(Bulharsko)v techto dnech jsou XXII Letn'i Deaflympics - zacali 24. cervence a potrv'a az do 4.srpna. Surdlimpiada - to je stejn'e olympi'ada, pouze sportovci se sluchov'ym postizen'im. Kon'a...
«Fat'aln'i» p'atek ve Vladivostoku
27-06-2013, 14:00, Cesky
Tak, v p'atek, 28. cervna, ve Vladivostoku se stane opravdu «Osudov'e». V 18 hodin na Sportovn'im n'abrez'i zacne «Rock Fest» na sc'enu «Vladivostoku laskav'ym» prisli mlad'i rock-t'ymu mesta, zde...
Policejn'i Vladivostoku pozvali na n'avstevu chovanci detsk'eho domova
27-06-2013, 23:31, Cesky
V r'amci t'eto pr'ace policie pozval k sobe na n'avstevu chovanci detsk'eho domova. Dvacet sedm kluku ve veku od 13 do 18 let se spolu s lektory navst'ivili УМВД Ruska ve meste Haiphong. Setk'an'i...
Aktu'aln'i informace MINISTERSTVO do 30. cervna
30-06-2013, 14:16, Cesky
Poz'arn'i situace: Behem posledn'ich dnu na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany stalo, 10 poz'aru. Mrtv'ych a zranen'ych ne. Na hasen'i bylo zapojeno 60 lid'i person'aln'i a 19 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava...
Hodnota poslanci schv'alili novou 'upravu rozpoctu Приморья
27-06-2013, 14:01, Cesky
Rozpocet Pr'imorskou hrany na rok 2013 revidov'an. Jak informuje tiskov'e kancel'are AP PC, s ohledem na zmeny jeho nastaven'i cin'i: pr'ijmy - 70 miliard 540 milionu kc, na v'ydaje - 86 miliard 218...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!