Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladimir Putin podepsal z'akon o zrusen'i nulov'e ppm pro ridice

Vladimir Putin podepsal z'akon o zrusen'i nulov'e ppm pro ridice Vcera 24. cervence 2013 ofici'aln'i webov'y port'al pr'avn'ich informac'i(www.pravo.gov.ru)vydan'eho spolkov'eho z'akona ze dne 23.cervence 2013 № 196-FZ "ke zmen'am z'akona o spr'avn'ich deliktech a cl'anku 28 spolkov'eho Z'akon "Na bezpecnost silnicn'iho provozu", kter'a vstoup'i v platnost 1. z'ar'i 2013. Feder'aln'i z'akon od tohoto data pro vsechny administrativn'i porusen'i v oblasti trestu provozu minim'aln'i vzroste na 500 rublu. V druh'em pr'ipade porusen'i pravidel - zejm'ena za prekrocen'i stanoven'e rychlosti a cestovat na cervenou - z'akon zavedl vyss'i odpovednost. To je jeden z nejz'avaznejs'ich porusen'i pravidel silnicn'iho provozu mezi hlavn'i pr'iciny smrteln'ych dopravn'ich nehod, takze ovladace, kter'e umoznuj'i jim opakovane, bude prov'adet mnohem v'ice objektivn'i odpovednosti. Tak'e definoval mozn'e chyby pri meren'i 'urovne alkoholu v krvi. Byla 0016 miligramu absolutn'iho ethanolu na litr vydechovan'eho vzduchu. Poprv'e soucasne stanov'i kombinaci takov'ych sankc'i, jako je spr'avn'i pokuta a diskvalifikace z j'izdy. 1. z'ar'i 2013 v r'izen'i pod vlivem alkoholu nebo odm'itnut'i l'ekarsk'eho vysetren'i na intoxikaci budou pouzity soucasne a spr'avn'i pokutu 30000 rublu, up'ir'an'i pr'ava r'idit motorov'a vozidla po dobu 15 az 2 roky, a na Opakovan'e porusen'i pokuty ve v'ysi 50000 rublu, a doba odnet'i pr'ava r'idit - 3 roky. Nav'ic, nekter'e z cl'anku z 01092013 stanov'i minim'aln'i trest vezen'i - 10 dnu. Z'akon tak'e stanov'i zrusen'i takov'eho dokumentu jako "docasn'e resen'i", lid'e - ". Kulna" To znamen'a, ze od 1. z'ar'i 2013 na sp'ach'an'i trestn'eho cinu, s sebou nese odnet'i pr'ava na disku, bude ridicsk'y prukaz nelze vz'it zpet. Povinnost predat ridicsk'y prukaz na strane ridice, prijde den, kdy vstoup'i v platnost soudn'iho pr'ikazu pripravit jej o jeho pr'avu r'idit vozidla. Pokud ridic bude vyh'ybat uveden'i ridicsk'y prukaz pot'e, co vstoup'i v platnost soudn'iho pr'ikazu - tedy napr'ahl doby zbaven'i pr'avo r'idit, protoze kazd'y dopravn'i policista chytil pachatele s neplatn'ym pr'ava budou muset stanovit datum pro stazen'i deprivace v den, stejne jako priv'est k soudu. Je treba dodat, ze sankce tohoto cl'anku, spolu s pokutou ve v'ysi 30000 rublu a povinn'ych prac'i pro obdob'i 100 az 200 hodin, a poskytuje moznost vyuzit'i administrativn'i zatcen'i po dobu az 15 dn'i. Tak n'avrat ridicsk'ych prukazu na vsechny ridice, kter'i byli zbaveni pr'ava na disku, bude provedena pouze po overen'i znalost'i pravidel silnicn'iho provozu. Ti ridici, kter'i byli zbaveni ridicsk'eho prukazu pro r'izen'i motorov'ych vozidel pod vlivem alkoholu, bude nucen re-vz'it, a dokonce i l'ekarsk'e vysetren'i.Опубликовано:   25-07-2013, 18:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dobrovoln'ici Pr'imorsk'eho hrany zisku v Kazan pro 'ucast v XXVII Svetov'e letn'i Univerzi'ade
30-06-2013, 14:15, Cesky
Prvn'ich 50 dobrovoln'iku Pr'imorsk'eho hrany zisku v Kazan. Z'astupci Reditelstv'i XXVII Svetov'e letn'i Универсиады 2013 ve Meste potkali zivou, odlisn'e jednotnou formu, delegace z Pr'imorsk'eho...
V Komsomolsk-on-Amur, hladina vody ustoupily
17-09-2013, 15:57, Cesky
Situace se vsak v souvislosti s povodnemi v meste Komsomolsk-on-Amur, nad'ale n'arocn'e, ale zvl'adnuteln'e. Ve meste povoden zaplavila 902 domu s poctem obyvatel 12511 lid'i, vcetne 2348 det'i....
V l'ete v Primorje budou pracovat v'ice nez 600 detsk'ych t'aboru
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dr'ive, pred 10. cervna, zacali svou pr'aci 589 t'aboru. Od 11. do 20. cervna bude pracovat 26 t'aboru, po 21. cervna - jeste 43 t'abora. Jen v roce 2013 je pl'anov'ano pokr'yt ruzn'ymi formami...
Nikita Melnikov vyhr'al
22-09-2013, 17:20, Cesky
Rusk'a recko-r'imsk'y z'apasn'ik Nikita Melnikov vyhr'al prvn'i m'isto na mistrovstv'i sveta, kter'e se kon'a v Budapesti. V z'averecn'e hre Melnikov, kter'y hraje ve v'ahov'e kategorii do 96 kg, byl...
Vuz byl na v Primorye
19-08-2013, 21:00, Cesky
V dopoledn'ich hodin'ach, Mestsk'e policie obdrzela zpr'avu o poz'aru auta RENO Sandero. Prij'it na t'eto sc'ene, policie zjistila, ze v dobe nehody zahranicn'i auto s ridicem byl na autobusov'e...
Ulice predstaven'i
28-08-2013, 18:20, Cesky
Od 14 do 20hodin Ryoji Yamamoto bude ps'at spatra inkoustu znaky, kter'e odr'azej'i dusi div'aka. Street - je prostor naplnen'y magi'i lidsk'e energie, a muze st'at i tady je neco velmi zaj'imav'eho....
Loutkov'e divadlo zve na novou sez'onu ve Vladivostoku
19-09-2013, 01:32, Cesky
Pr'imorsk'y Region'aln'i Loutkov'e divadlo zacne novou sezonu neobvykl'eho - s divadeln'im predstaven'i - prezentace se bude konat dne 28. z'ar'i v 11 hodin na schodech divadla (sv. Petr Velik'y, 8)....
Hydrologick'e pomery v 'uzem'i Chabarovsku: 14.srpna
14-08-2013, 11:02, Cesky
Pripomenme, ze v z'avislosti na Far Eastern Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, v obdob'i od 16. do 31. se 8. 2013 ocek'av'a zv'ysen'i hladiny vody v rece Amur...
V rusk'em, soutez o nejleps'i n'avrh individu'aln'iho domu
20-07-2013, 15:16, Cesky
Projekty 'Ucastn'ici mus'i zaslat na Odbor mestsk'eho rozvoje Primorsk'eho kraje. Hodnotit bude odborn'a porota. Krome toho bude v r'amci n'avrhu domu na kan'alu diskutovat "verejnopr'avn'i televize"...
Kvalita poskytov'an'i verejn'ych sluzeb, o kontrole st'atn'iho zastupitelstv'i
8-07-2013, 21:03, Cesky
3.cervence v dusledku pr'ivalov'ych destu doslo k nehode na s'it'ich s'ily, kter'e zpusobily z'anik nap'ajen'i obci Sokolchi Lazo ctvrti. Audit zjistil, ze dod'avka elektriny byla obnovena az po 26...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!