Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Obchod s elektrinou bylo nerentabiln'i?

Obchod s elektrinou bylo nerentabiln'i? V p'at'e odvolac'i soud bude brzy prezkoum'an na z'aklade rozhodnut'i Rozhodc'iho soudu Primorye zotavit se "RES-1" ve prospech "DEK" 5936471578(59 milionu), je cena energetick'ych ztr'at v elektrick'ych s'it'ich, zalovan'a v listopadu prosince 2010 leden-brezen, r'ijen-prosinec 2011 leden, 'unor 2012. Konflikt v n'asleduj'ic'ich pr'ipadech: prenos elektriny pro spotrebitele, existuje regulacn'i a obchodn'i ztr'aty. Normativn'i ztr'aty zpusoben'e fyzik'aln'imi procesy v samotn'ych s'it'i, komercn'i - obvykle nedostatecn'e 'ucetnictv'i a kr'adez'i elektriny. OAO "Far Eastern Energy Company"(prodejce elektriny), kter'a je souc'ast'i holdingu "RAO Energetick'e syst'emy v'ychodn'i a LLC" RES-1 "( kupuj'ic'i)16.listopadu 2012 uzavrela smlouvu o n'akupu a prodeje elektrick'e energie pro kompenzaci skutecn'ych ztr'at. V r'amci t'eto dohody se strany dohodly podm'inky stanoven'i v'yse ztr'aty pro 'ucely 'upravy produktivn'i energie. Nicm'ene, behem doby platnosti smlouvy, LLC "REF 1" nen'i prezentov'ana "DEKu" informace o mnozstv'i elektriny, kter'e maj'i b'yt z'iskan'e v dubnu, r'ijnu, listopadu a prosinci 2011. Jako v'ysledek, "Far Eastern Energy Company" ucinil svuj vlastn'i v'ypocet pro tuto elektrinu, kter'a je pl'anov'ana v takov'ych pr'ipadech hlavn'ich ustanoven'i fungov'an'i maloobchodn'ich trhu s elektrinou a fakturovat z'akazn'ikovi. Nezaplacen'e 'ucty ve v'ysi 7459250603(745 milionu rublu)slouzil jako z'aminka k j'it k soudu s dvema n'aroky. Celkov'a v'yse pohled'avek je tak'e obdob'i listopad-prosinec 2010 leden-brezen 2011 leden-'unor 2012 kdy spolecnost "RES-1" obsahuje informace o v'ysi ztr'at, ale mens'i nez pomyslen'i na "DEK". Rozhodc'i soud rusk'em rozhodnut'i ze dne 20. brezna 2012 do 1042012 udelil zalobce n'arok v pln'e v'ysi. Nicm'ene, pr'ibeh pokracoval, a jeden z veritelu LLC "RES-1" apeloval tato rozhodnut'i k p'at'emu odvolac'i soud, a poukazuje na skutecnost, ze v'ypocet n'aroku na sporn'ych mes'icu, nebyla prok'az'ana. Po posouzen'i st'iznosti veritele, odvolac'i soud neshledal duvod pro zrusen'i rozhodnut'i soudu prvn'iho stupne a nechal je na m'iste predpisech 12. listopadu 2012. Pr'ibeh mel dohru na FAS, 'unor Soucasne ve Rozhodc'iho soudu 'uzem'i Primorye je v pr'ipade v'yroby insolvencn'iho spolecnost "RES-1." Rozhodnut'im z t'ehoz 12112012 byla spolecnost prohl'asen konkurs a otevrel konkurzn'i r'izen'i na dobu sesti mes'icu.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   24-07-2013, 00:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Nakhodka otevren'e koupac'i sez'onu
11-07-2013, 14:15, Cesky
Sledov'an'i souladu s pozadavky kladen'ymi na organizaci pobytu na pl'az'ich, bude pokracovat az do ukoncen'i sez'ony, 15.z'ar'i. Stejne jako dr'ive, vetsina pl'az'i se nach'az'i v sousedstv'i sekci...
Festival,
21-09-2013, 19:01, Cesky
Hnut'i ml'adeze "rusk'em Patriot" zve obyvatele i n'avstevn'iky k 'ucasti na festivalu "verejn'e m'isto", kter'a se bude konat v amfite'atru na n'abrez'i sportu tuto sobotu 21. z'ar'i. ...
Modern'i Marine Corps Pacifick'e flotily je 50 let
11-09-2013, 06:22, Cesky
V roce 1963 vl'ada SSSR, bylo rozhodnuto stanovit Navy Marine Corps jednotek. V souladu s rozhodnut'im vl'ady v roce 1963390 motorizovan'e pes'i pluk, kter'y byl um'isten na ostrove Sachalin v obci....
V'yletn'i lod
10-09-2013, 20:31, Cesky
Prijel do Vladivostoku nejvets'i v'yletn'i lodi "Asuka II". Z Japonska pro plavbu do jihov'ychodn'i Asie, se zast'avkou ve Vladivostoku. Japonsk'a lod dorazila 409 cestuj'ic'ich a 700 clenu pos'adky....
Asi 300 lid'i v Primorje v letosn'im roce dostanou skoly maturitn'i vysvedcen'i stredn'i vzdel'an'i
1-07-2013, 14:02, Cesky
Je-li mluvit obecne, reditel odboru v'ysledky zkousky spokojen, nicm'ene pr'ace na chyby je treba немаленькая. Nejvets'i bolest hlavy pro cel'e oddelen'i se staly hanliv'e, kter'e ve srovn'an'i s...
M'istopredseda vl'ady, ministr Olga Golodets muze v'est spr'avn'i rady Primorsky opery a baletu
5-08-2013, 20:01, Cesky
Vicepremi'er Ruska Olga Golodets muze v'est spr'avn'i rady divadlo St'atn'i n'amorn'i opery a baletu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba divadla, byla tato moznost projedn'ana na setk'an'i s...
30 lid'i bylo zabito pri nehod'ach na zeleznicn'ich prejezdech za sest mes'icu
10-07-2013, 12:00, Cesky
Za zm'inku stoj'i, ze v'ice nez polovina nehod doslo na prejezdech s viditelnost'i ze silnice vlaku nejm'ene 500 metru. V 73 sluchayahvoditeli vozidla ignoroval dukazy, optick'y a akustick'y alarm a...
V r'amci
27-08-2013, 21:45, Cesky
Dnes 27.srpna v dopoledn'ich hodin'ach v m'iste prom'itac'ich stovky "Neptune" det'i bav'i. Tam byl slavnostn'i akce venovan'a nadch'azej'ic'i Den znalost'i a poskytov'an'i dals'ich skolsk'ych...
Osm dobrovoln'iku stanou hasicu
14-06-2013, 23:45, Cesky
Hlavn'im c'ilem cinnosti dobrovoln'iku je prevence poz'aru na 'uzem'i obce, vn'imavost populace informac'i na dodrzov'an'i pozadavku predpisu hasicsk'eho rezimu, stejne jako hasen'i poz'aru. Pri...
Teenager, kdo zabil svou babicku kvuli penezum, obesil v SEDO
1-07-2013, 18:46, Cesky
Pr'imorsk'e krajsk'ym soudem 28. cervna 2013 vynesen verdikt 17-let'y chlap z Уссурийска, kter'y je odsouzen za vrazdu m'istn'i жительницы, sp'achan'y skupinou osob o predchoz'i souhlas (pb «no...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!