Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve ministerstvo pr'ace schv'alilo n'avrh programu Primorsk'y kraj "bezbari'erov'eho prostred'i"

Ve ministerstvo pr'ace schv'alilo n'avrh programu Primorsk'y kraj "bezbari'erov'eho prostred'i" Ministerstvo pr'ace a soci'aln'ich vec'i Rusk'e federace jako celek podporili n'avrh region'aln'iho programu "bezbari'erov'eho prostred'i" pro 2013 - 2017 let. Toto rozhodnut'i bylo prijato na zased'an'i Koordinacn'i rady dohl'izet na prov'aden'i st'atn'iho programu "bezbari'erov'eho prostred'i", kter'a se konala ned'avno v Moskve. Region'aln'i program, stejne jako st'atn'i program Rusk'e federace "bezbari'erov'eho prostred'i" si klade za c'il vytvorit bezbari'erov'e prostred'i, zajisten'i rovn'ych pr'ilezitost'i pro osoby se zdravotn'im postizen'im ve vsech oblastech zivota. Odborn'ici z oddelen'i pro provincii se nach'az'i asi sest tis'ic objektu soci'aln'i infrastruktury. Tato instituce sportu, vzdel'av'an'i, kultury, zdrav'i, soci'aln'i ochrany a dopravy. Podle v'ysledku sledov'an'i dostupn'ych uzn'avan'e v'ice nez tis'ic takov'ych objektu. Ocek'av'a se, ze v prubehu prov'aden'i region'aln'iho programu budou upraveny, a dodatecne se dals'ich 800 soci'aln'i infrastruktury. Pl'anuje dos'ahnout instalac'i z'abradl'i rampy a z'abradl'i, ploch dovybaven'i vchod, spolecn'e prostory, zar'izen'i, prechodu pro chodce a hmatov'ych dlazdic a podobn'ych v'yrobku C'ast penez bude vynalozena na n'akup speci'aln'iho vybaven'i k vytvoren'i sluchov'eho prostred'i pro lidi se sluchov'ym postizen'im, pr'ace s detmi se zrakov'ym postizen'im. Jako v'yvoj'ari pl'anu, bude v'am 'uctov'ana financov'an'i region'aln'iho programu "Zivotn'i prostred'i" Pr'istupn'a bude t'emer 570 milionu rubluОпубликовано:   22-07-2013, 22:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Sedm Nohy Cup
16-07-2013, 12:48, Cesky
Jako vzdy se tento t'yden bude konat nekolik soutez'i. Prvn'i akce v r'amci festivalu - a to mezin'arodn'i utk'an'i z'avod, kter'y se konal ve Vladivostoku na zac'atku cervna. Region'aln'i Asijsk'e...
Odsouzen'y osmkr'at za dluzn'ika neplacen'i v'yzivn'eho obdrz'i podev'at'e
13-08-2013, 20:06, Cesky
Obyvatel pohranicn'ich okresech Primorsk'eho kraje, dr'ive trestne odpovedn'a a m'a osm predchoz'ich odsouzen'i znovu objev'i pred soudem. Bude zodpovedn'y za neplacen'i v'yzivn'eho. Na t'eto...
V Primorje policejn'i privezl cenn'e malebn'e pl'atna majitelum
25-06-2013, 14:30, Cesky
Spr'ava a person'al zdravotnick'eho zar'izen'i a nevedeli o umeleck'e hodnoty obrazy: v 'ucetn'ich dokumentech nemocnice) n'aklady pl'aten bylo, co se naz'yv'a «nula kc, nula centu». Data...
69 osob se zdravotn'im postizen'im od poc'atku roku 2013 byli vyskoleni
1-08-2013, 11:00, Cesky
Zlepsen'i kvality pracovn'i s'ily obcanu se zdravotn'im postizen'im - jeden z nejdulezitejs'ich 'ukolu k resen'i zamestnanosti sluzbu rusk'em. Uvedl to reditel odboru pr'ace a soci'aln'i rozvoj...
Zamestnavatele cek'a v Duchodov'em fondu a v Rusku se zpr'avami
1-07-2013, 23:31, Cesky
Az do 15. srpna 2013 organizace mus'i predlozit 'uzemn'i org'any Penzijn'iho fondu RF sv'e zpr'avy. Pripom'in'ame, ze podat zpr'avu je mozn'e pres Internet. V tomto pr'ipade zamestnavatelum prij'it...
Obyvatel'e vesnic Primorye z'ajem o ot'azky soci'aln'i podpory a vytv'aren'i norm'aln'ich podm'inek pro osoby se zdravotn'im postizen'im
15-07-2013, 20:35, Cesky
Legislativa rusk'em zlepsen'i samotn'ych obcanu. Na recepci obcanu na osobn'i z'alezitosti, kter'e tr'avil okres Mikhailovka predseda z'akonod'arn'eho sboru Viktor Gorchakov, shromazdov'any n'avrhy...
Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku
22-08-2013, 21:48, Cesky
Vcera byl otevren v roce Vladivostok 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i. Jako souc'ast v'yznamn'e kulturn'i akce, kter'a prob'ih'a az do 1. z'ar'i budou vybaveny celou radou v'ystav, video instalace,...
Prisel za dluhu - zjistili obvinen'eho z trestn'eho cinu
26-06-2013, 19:02, Cesky
Spolecne se z'astupci ministerstva VNITRA muz byl zadrzen a uveznen pod mostem. Exekutori, kter'i prijedou domu, na dluzn'ikovi obcana, S., m'isto nej doma otce nekolik lid'i, kter'i ve stavu...
Sporitelna podporuje zemedelce D'aln'y v'ychod
18-07-2013, 20:20, Cesky
Behem prvn'iho ctvrtlet'i roku 2013 za financn'i podpory banky se obr'atil 25 na D'aln'em v'ychode. Sberbank 'uver na rozvoj soukrom'eho zemedelstv'i m'a nekolik v'yhod. Snadn'a pujcka term'in - do 5...
Z'avod
9-08-2013, 20:02, Cesky
zrusena. Pripomenme si, ze setk'an'i spidveistov zbyly z vcerejs'i spatn'e pocas'i, se bude konat dnes v 18:30. Z'astupci Vladivostok plochodr'azn'i klub ozn'amil, ze z'avod nebude konat z duvodu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!