Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Predstavitel'e C'iny pripraven'e k realizaci projektu na low-vzestup budovy v Primorye

Predstavitel'e C'iny pripraven'e k realizaci projektu na low-vzestup budovy v Primorye Setk'an'i projedn'any ot'azky spolupr'ace, systematick'y rozvoj vztahu ve stavebnictv'i. "Nen'i pochyb o tom, ze stavebn'i projekty bude vase spolecnost zauj'imat dustojn'e m'isto v n'amorn'i oblasti. Krome bydlen'i maj'i moznost vytvorit z'avod na v'yrobu stavebn'ich hmot, n'akupn'i centrum. Jsme pripraveni poskytnout plnou podporu a pohybovat ve stejn'em smeru, "- rekl Vladimir Balan. Z'astupci Pekingu Baxian Real Estate Co Ltd vyj'adrili z'ajem o stavby domu v Primorye 'uzem'i. Jako gener'aln'i reditel Zhang Yucheng Projekty budou rozv'ijet takov'ym zpusobem, ze se dobre prol'in'a s infrastrukturou a rusk'em Vladivostoku obecne. Realizac'i pl'anu, jak pril'akat vysoce kvalifikovan'e odborn'iky z n'amorn'i C'iny, predstavitel'e evropsk'ych zem'i. Bereme na vedom'i, v Primorsk'eho kraje existuj'i programy "Poskytov'an'i cenove dostupn'eho bydlen'i a kvalita bydlen'i a komun'aln'i sluzby sektoru obyvatel 'uzem'i Primorsky" pro 2013-2017 definitivn'i n'avrh z'akona "o voln'em pozemku v n'amorn'i oblasti." Resen'i ot'azek bydlen'i vsech kategori'i obcanu, mlad'ych rodin, chud'ych lid'i zij'ic'ich ve venkovsk'ych komunit'ach, sirotci. Zvl'astn'i pozornost je venov'ana v'ystavbe bydlen'i a poskytnut'i pudy na rodiny se dvema, tremi a v'ice detmi. Shrneme-li schuzku, pan Balan rekl, ze spolecn'y projekt pro v'ystavbu n'izkopodlazn'i bydlen'i v n'amorn'i oblasti bude podporovat rozvoj vztahu mezi Ruskem a C'inou.Опубликовано:   22-07-2013, 16:05      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Sberbank otevrela kancel'ar v self-Str. Sverdlov, 43 v Nakhodka
13-08-2013, 15:06, Cesky
Nov'y 'urad je self-Sberbank se objevil na ulici. Sverdlov, 43 v Nakhodka. Nyn'i, obyvatel'e mesta jsou nepretrzite prov'adet sirokou sk'alu operac'i s 'ucty: k odstranen'i nebo vlozen'i karty...
3-08-2013, 12:45, Cesky
Dals'i hra v prvn'i divizi mistrovstv'i sezona-2013/2014 prov'adeny v predvecer hr'acu, "Ray-energie". V dom'ac'im z'apase 6. kolo zlut'a-modr'a se setkal s jedn'im z outsideru z turnaje - Niznekamsk...
V rusk'em, zatkla dva zlodeje se sekyrou
26-08-2013, 20:01, Cesky
Kolem 03:00 v odlehl'e povinnost ministerstva vnitra Ruska USSURYSK bylo hl'aseno 26-rok-star'y muz. Podle obeti, pred pul hodinou v prostoru staveniste na ulici cizinci Parkhomenko dvou, hroz'i mu...
Testov'an'i MMPO Vladivostok 'uspesn'e
7-08-2013, 10:33, Cesky
Spolu s nimi se MMPO navst'ivil s'ef celn'iho 'uradu Vladivostok zeleznice posta Sergey Dolgov a vedouc'i Vladivostok MSC - CAP GTSMPP Anatolij Fedyakshin. Zvl'astn'i pozornost je z'astupcem reditele...
Pro bezpecnost motoristu a chodcu ve Vladivostoku stanov'i леерное oplocen'i
4-06-2013, 22:02, Cesky
V r'amci rekonstrukce d'alnice od stanice «Санаторная» do provozoval prechodu pres z'aliv Zlat'y Roh pokracuje instalace леерного ploty, kter'e slouz'i jako dopravn'i bezpecnosti motoristu a chodcu....
V Ussurijsk diskutovali bydlen'i
10-07-2013, 23:46, Cesky
Podle tiskov'e sluzby mestsk'e spr'avy, poskytuje program pro v'ystavbu silnic v okol'i, "West", kde spr'ava Ussuri mestsk'e ctvrti je vybudov'an'i bydlen'i pro osoby s n'izk'ymi pr'ijmy a poskytuje...
Ve Vladivostoku, zastaven'i ileg'aln'i n'akup kov
7-08-2013, 15:17, Cesky
V dusledku kontroly na m'iste pracovn'i skupiny zr'izen'e Meziresortn'i komise pro regulaci cinnosti souvisej'ic'i s odberem a zpracov'an'im a prodejem zelezn'ych a nezelezn'ych kovu, pr'ace byla...
Devet c'insk'ych ileg'aln'ich migrantu pokutu za trzn'i Ussuriysk
11-08-2013, 16:01, Cesky
Devet imigracn'i z'akon rusitele zjisten'ych behem spolecn'ych raid z'astupci Feder'aln'i migracn'i sluzby Ruska na Primorye 'uzem'i a OUMVD Ruskem, Primorye 'uzem'i v Ussuriysk. Vsechny rusitele -...
Akce
16-07-2013, 12:46, Cesky
'Ucelem souboru opatren'i je prevence s'iren'i skutecnost'i a budoucnost'i uz'iv'an'i drog mezi voj'aky a n'amorn'iky. Behem akce specialistu UFSKN Ruska na 'uzem'i Primorye mel 69 rekrutuje z...
Mince
29-07-2013, 15:02, Cesky
Na jedn'e z minc'i ulozen'ych barevn'y obraz s ml'ade pandy, dve ruce drz'i globus a n'apis «Save our Svet». Na druh'e - obr'azek ledn'iho medveda a ml'ade. Mince vydan'e australskou Perth Mint,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!