Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ussuri ridicu, uk'azal akrobacii

Ussuri ridicu, uk'azal akrobacii Podle tiskov'e sluzby mestsk'e ctvrti Ussuri, byla velkolep'a akce por'adan'a na D'aln'em v'ychode z'astupce Asociace mezin'arodn'ich silnicn'ich dopravcu spr'avy s pomoc'i mestsk'e ctvrti Ussuri. Region'aln'i kola souteze konaj'i ve vsech feder'aln'ich okresu v Rusku. Oni se 'ucastn'i nejleps'ich ridicu dopravn'ich firem v regionu. C'ilem souteze - zlepsen'i ridicsk'e dovednosti 'ucastn'iku a zv'ysit prestiz t'eto profese. 'Ucastn'ici museli prekonat trasu slozenou ze speci'aln'ich postav: ". Tunneling br'ana" "Box", "Snake vpred jezdit", "kruh", "parkov'an'i", "track", Bylo treba slozit c'are tak rychle, jak je to mozn'e a z'aroven se snaz'i se srazit d'amu. Rovnov'ahu mezi rychlost'i a presnost'i je kl'icov'ym c'ilem pro soutez'ic'i. Pod'ivejte se na bitevn'i Autoprofi prijde hodne div'aku. V obdob'i mezi z'avody predstavuj'i pr'ijemn'e vok'aly a tanecn'i vystoupen'i produkovan'e Primorsky region'aln'i College kultury. Na konci souteze prvn'i m'isto v soutezi druzstev vyhr'al t'ym Ussuri "VL-Logistics", druh'a c'ast byla por'izena z'astupci "Obl'iben'e provozu" v obci Pokrovka, od Vladivostoku t'ymu byl na tret'im m'iste.Опубликовано:   17-07-2013, 22:34      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V koncertn'i a sportovn'i are'al na satelitn'im set-stop informacn'i tabule
16-07-2013, 18:31, Cesky
Pozn'amka univerz'aln'i transparent "Mediakub" je zkr'acen'y osmibok'e pyramidy na kazd'e tv'ari, kter'a je LED obrazovka. Jak bylo uvedeno v odboru mestsk'eho rozvoje Primorsk'eho kraje, jsou...
Policist'e nasli ukraden'e ciz'i auta ve Vladivostoku
31-07-2013, 18:04, Cesky
Prij'it na sc'ene, dopravn'i policie nasla znacku automobilu «Toyota Hiace" se stopami nehody. Uvnitr ciz'i vuz byl muz ve stavu opilosti. Ridic vozu nebyl v drzen'i dokumenty, kter'e prokazuj'i...
Nov'e album
27-08-2013, 14:48, Cesky
Skutecnost, ze na prvn'im m'iste byla por'izena "norm'aln'i" verzi alba, a druh'y - deluxe edici, kde pr'itomnost elektronickou kopii brozury. Behem festivalu, V-ROX, kter'e se konalo ve Vladivostoku...
Michail Veselov,
10-07-2013, 01:16, Cesky
Jedn'im z tech, kdo jako prvn'i podporila iniciativu mestsk'ych org'anu o instalaci pam'atn'iku, byl Michail Veselov, Vladivostok dumy, predseda V'yboru pro m'istn'i samospr'avu, pr'ava a por'adku a...
Obyvatel'e Koksharovki obdrzel financn'i pomoc
6-08-2013, 12:02, Cesky
V oblasti Primorsk'eho kraje pokracovala likvidace posledn'iho cyklonu, vyjasnuje seznam obet'i domovu rezidentu platit jim n'ahradu skody. D'iky spolupr'aci AFP Primorsk'y kraj - FSUE "Mail Ruska" a...
Pr'imorsk'e poslanci podporili iniciativu Valentina Матвиенко
13-06-2013, 19:17, Cesky
Praxe kazdorocn'iho absolvov'an'i l'ekarsk'e komise deti s diagn'ozami CSIP, nemoc Дауна, autismus mus'i b'yt zrusena, je presvedcen Predseda Rady Federace Valentina Матвиенко. Po n'avstevu...
Pam'atn'ik Vladim'iru Vysotsky, kter'e se instaluj'i do konce cervence
8-07-2013, 21:05, Cesky
Pam'atn'ik b'asn'ik a herec Vladim'ir Vysockij - dlouholet'y sen Igor Pushkarev. T'emer dva roky vedouc'i Vladivostoku peclive vybr'any z mnoha designu, kter'e nab'iz'i socharu, "jeho" Vysockij....
Odstranen'i n'asledku povodn'i: obnoven'i vesnice Plastun mr'izka
27-08-2013, 14:49, Cesky
Specialist'e "DRSK" "s'ite Primorsku elektrick'e"(c'ast "RAO energetick'eho syst'emu V'ychodu")dokoncila z'achrann'e pr'ace a opravy na opravu elektrick'eho veden'i poskozen'e kvuli spatn'emu pocas'i...
Dals'i
29-07-2013, 21:03, Cesky
Hlavn'imi t'ematy cervencov'em zased'an'i bude prioritn'i urbanistick'e projekty: v'ystavba obchvatu Vladivostoku, nov'e sportovn'i centra a tak d'ale. Nenechte se zaskocit bez dozoru a kazdodenn'i...
Speci'aln'i ekonomick'e z'ony Primorye se usad'i nedaleko Nakhodka
16-08-2013, 20:05, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladimir Miklushevsky zasedala o zr'izen'i provincie zvl'astn'ich ekonomick'ych z'on typu portu na z'aliv a pr'istav Trinity v'ychodu. Jak bylo uvedeno na reditele odboru...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!