Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Policie zadrzela obyvatel obce Tavrichanka podezren'i z kr'adeze

Policie zadrzela obyvatel obce Tavrichanka podezren'i z kr'adeze Rekl, ze v noci v byte vstoupil do nezn'ama, ukradl zar'izen'i a sperky. Skody zpusoben'e zalobci odhaduje 50000 rublu. Podle obeti na m'iste dustojn'ici prisli vysetrovac'i skupinu. Policie zjistila, ze zlodej vstoupil do bytu pres odemcen'e dvere do bal'onu. Otisk prstu chytil ze sc'eny, byla zalozena totoznost pachatele. Trestn'i vysetrov'an'i policist'e zadrzeli podezrel'eho a prevezen do policejn'i oddelen'i. Dvakr'at podobn'y trestn'y cin odsouzena 25-let'y obyvatel vesnice Tavrichanka priznal ke kr'adezi bytu. Ukraden'y majetek zabaven'y v komunite zadrzen a vr'acen pr'avoplatn'emu majiteli. S ohledem na st'ih'an podezrel'eho. Za Komisi tajn'e kr'adeze majetku z bytu podezrel'y cel'i odnet'im svobody az na sest let.Опубликовано:   16-07-2013, 18:34      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Druh'y filmov'y festival «Hladina hluku» skoncil v'itezstv'im d'ivky-дебютантки
10-06-2013, 14:16, Cesky
V sobotu, 8. cervna, v kine «Vladivostok» se konala druh'a v rade filmov'y festival kr'atk'ych filmu «Hladina hluku». Na soud div'aku byly prezentov'any 8 klipu a hern'ich filmu mlad'ych...
V posledn'i den l'eta ve Vladivostoku bude hostit festival barev
4-08-2013, 15:00, Cesky
31.srpna ve Vladivostoku bude hostit festival barev "Holi". Holi - je kazdorocn'i jarn'i festival, kter'y se kon'a v Indii. To existuje jiz v'ice nez 2000 let a je nyn'i prov'ad'i po cel'em svete,...
Na Владивостокской CHP-2 jde mont'az plynov'ych hor'aku
21-06-2013, 20:01, Cesky
Energie vedou mont'az горелочных zar'izen'i na газифицируемых kotlu. Do zac'atku topn'e sez'ony modr'e paliva mus'i vz'it dals'i dva котлоагрегата - c. 9 a c. 10. Celkov'a cena d'ila bude asi 650...
Putin: Rusko bude pom'ahat S'yrie v pr'ipade pouzit'i n'arodn'iho vojensk'eho 'uderu
8-09-2013, 01:52, Cesky
Rusko bude i nad'ale poskytovat pomoc S'yrii, jak je tomu v soucasnosti pres dod'avky zbran'i a hospod'arsk'e spolupr'aci, rekl rusk'y prezident Vladimir Putin na z'averecn'e tiskov'e konferenci na...
Policie N'amorn'i poskytuje legitimitu pri pr'iprave a prubehu voleb
23-08-2013, 11:17, Cesky
Behem videokonference podrobnosti o pr'avn'im st'ate v prubehu volebn'iho procesu. 08092013 na 'uzem'i 16 obc'i 'uzem'i volb'ach Pr'imorsk'y do org'anu st'atn'i moci a kontroly. Odpovednost za...
Rektor Palo Sergeje Iwaniec shrnul prij'imac'i kampan
31-08-2013, 15:33, Cesky
- Recepce kampan v roce 2013 je pro n'as naprosto unik'atn'i. Jej'i jedinecnost je, ze pr'ichoz'i kluci zac'it tr'enovat v nov'em are'alu FEFU. Rusky. Kr'asn'e budovy, s'aly, kter'e sportoviste byla...
V rusk'em, vysetrovatel'e odhalili zlodeje
31-07-2013, 18:01, Cesky
Zalobce rekl, ze pracuje na z'aklade rotace v Artem. Behem jeho dlouh'e nepr'itomnosti dals'iho bytu vloupal nezn'am'y. Byly ukradeny z dom'ac'iho elektrotitan, TV, lednice, elektrick'y spor'ak,...
Tezebn'i cinnost na D'aln'em v'ychode poroste o sest mil. m
11-08-2013, 21:02, Cesky
Podle odhadu vl'adn'ich zmocnencu z'astupce prezidenta RF v Far Eastern feder'aln'iho okruhu Ruska a Minvostokrazvitiya, do roku 2016 se objem drevozpracuj'ic'im dreva are'alu na D'aln'em v'ychode...
Druh'y se bude konat ve Vladivostoku
24-07-2013, 19:17, Cesky
Organiz'atori zvou vsechny cyklistum j'izdu v noci po hlavn'i ulici mesta. V 22:30 bude zah'ajena od cykloj'izdy Gaydamakskogo n'amest'i. Povrchov'a 'uprava se bude konat na n'abrez'i korunn'iho...
Petersburg lid'e shrom'azdili na D'aln'em v'ychode 35 tun humanit'arn'i pomoci
13-09-2013, 14:02, Cesky
Petersburg sb'irat humanit'arn'i pomoc od obcanu a podniku k potreb'am obyvatel D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh, na pomoc obetem povodn'i, dokoncen'e a tvoril. Zpracoval V'yboru pro soci'aln'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!