Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Horoskop na 16.cervence

Horoskop na 16.cervence Owen. Zdrzet vzd'alen'e j'izdy a m'it cas na realizaci odv'azn'e n'apady. By meli b'yt opatrn'i pri jedn'an'i se star'ymi pr'ateli, ale ve vztahu s nek'ym, kter'ym duverujete a tolerance nebude zbytecn'e. TAURUS. Potenci'aln'i probl'emy v komunikaci. Snazte se hnev. Ale pracovn'i vyhl'idky jsou velmi dobr'e. Vsak z'adouc'i, aby podepsaly dlouhodob'e smlouvy o spolupr'aci - z'avazky by b'yt v ohrozen'i. TWINS. Nepouz'ivejte povyk a vzd'at myslenky okamzite realizovat vsechny n'apady. Pro zlepsen'i financn'i situace muze poc'itat ti, kter'i v posledn'i dobe usilovne pracovali. Ve spolecnosti pr'atel budete m'it cas. CANCER. Dobr'y den pro komunikacn'i, obchodn'i jedn'an'i, setk'an'i s potenci'aln'imi partnery a investory. Budte pripraveni na zv'ysenou pozornost a snaz'i se ho vyuz'it ve svuj prospech. Nezkousejte trpelivost milovan'eho cloveka. LEO. Vcasn'e Zbytek bude pr'inosem pro vsechny hvezdy slibuj'i spoustu pr'ijemn'ych z'azitku na cest'ach, stejne jako velmi zaj'imav'e zn'am'i. Je ide'aln'i pro komunikaci s pr'ibuzn'ymi. Profesion'aln'i 'uspech je tak'e pravdepodobn'e. VIRGO. Je pr'ilezitost'i k pos'ilen'i obchodn'ich vztahu, naj'it spolehliv'e partnery. Zlepsen'i financn'i situace, ale rodina muze b'yt spor o tom, jak nakl'adat s penezi obdrzel. Milovn'ici budou moci dorozumet. V'AHY. Dnes se muzete spolehnout jen sami na sebe - posledn'i spojence v z'adn'em spechu, aby v'am pomohl. V den, kdy je pr'izniv'a pro komunikaci l'asku, seznamka, prohl'asen'i o l'asce. Riziko je minim'aln'i un'est nedustojn'e cloveka. SCORPIO. Je nez'adouc'i, aby vynakl'adaly velk'e c'astky na z'abavu, z'ajezdy, nebo na n'akup zboz'i, kter'e pl'anujete pouz'it pri cestov'an'i. Dobre staven'y setk'an'i s pr'ateli. B'yt vyb'irav'y dating - Dnes se upozornuj'i na pochybn'e osoby. STRELEC. Venujte pozornost rozvoji romantick'y vztah. Situace vyzaduje iniciativn'i. Bude mozn'e vytvorit uzitecn'e datov'an'i prok'azat jejich dustojnost mocn'ych tohoto sveta. Kozoroh. Str'avit den bez shonu na schopnost chr'anit se od zbytecn'ych pot'iz'i. V dr'ivejs'i pr'aci leps'i drzet se zvolen'e taktiky. V osobn'ich vztaz'ich prevz'it iniciativu - takze se muzete dostat neco, co je opravdu jej'im c'ilem. AQUARIUS. Je nez'adouc'i navst'ivit m'ista z'abavy, 'ucast v preplnen'ych ud'alost'i. Zbytek dne je velmi dobr'a. Muzete se zapojit do profesion'aln'i i osobn'i veci - v obou techto dulezit'ych oblastech vlivem pozitivn'ich trendu jsou velmi siln'e. FISH. Budete se c'itit dobre a ver'im, duvod k obav'am, nevznik'a. Mozn'a, ze resen'i odborn'ych probl'emu, k prekon'an'i obt'iz'i, kter'e jste jiz vyrovnat. Schopnost naj'it spolecnou rec s nov'ymi pr'ateli, budete m'it spoustu zaj'imav'ych nab'idek.

Alexander Rempel

Опубликовано:   16-07-2013, 12:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Schv'alen dals'i 'uprava rozpoctu Vladivostoku
20-06-2013, 15:32, Cesky
Celkov'y objem pr'ijmu rozpoctu schv'alen ve v'ysi 1148 miliardy kc, celkov'e v'ydaje - 1269 miliardy, schodek - 12 miliardy rublu. Jak vysvetlil predseda v'yboru pro rozpocet, dane a finance Dumy...
Pod'ivejte se na prezit'i. Sony nemocn'y otec hled'a pen'ize za l'istky do Moskvy
19-09-2013, 11:38, Cesky
Muj otec uz dohodli na pl'anovanou operaci pro jej'i dceru, kter'a se bude konat po 10. r'ijna. Ale rodina nem'a pen'ize ani prov'adet letov'e Vladivostok-Moskva. Rodina cekal Tishchenko narodil....
Behem posledn'iho dne na silnic'ich Primorsk'eho kraje bylo 12 nehod,
10-07-2013, 12:02, Cesky
Tak'e v t'eto oblasti doslo k 10 poz'arum. Na hasen'i se zapojilo 51 zamestnancu a 18 vozidel. Podle ministerstva lesn'iho hospod'arstv'i Primorsk'eho kraje, lesn'i poz'ary v regionu nen'i....
Aktivist'e «Lidov'e vysetren'i» dostali rozloucenou slova od starosty Vladivostoku
19-06-2013, 11:00, Cesky
cerven 18 kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев se setkal s 'ucastn'iky projektu «Lidov'a vysetren'i». Na letn'i terase kina «Oce'an» v tento slunecn'y den panoval jedinecn'e vzrusen'i. Mlad'i kluci,...
Pr'imorsk'a skupina Wasabi natocila klip na «nejleps'i letn'i p'isen»
19-06-2013, 15:47, Cesky
Na internetu se objevil nov'y klip na p'isen «200 km» mlad'y владивостокской skupiny Wasabi. V t'eto, podle vyj'adren'i hudebn'iku, «nejvets'i letn'i p'isni» - mestsk'e krajiny, more, slunce a...
Fukushima z'aren'i pridal Vladivostok
2-08-2013, 13:19, Cesky
Hav'arie v elektr'arne Fukusima-1 "" v Japonsku st'ale duvodem k obav'am v rusk'em. Vladivostok Celn'i spolecne s veden'im epidemiologie na 'uzem'i Primorsky nad'ale identifikovat dovezen'e z...
Komsomolsk: zeny se zdravotn'im postizen'im zachr'anen'e ze z'ony z'aplav
9-09-2013, 06:14, Cesky
07092013 den pretecen'i vody pres hr'az v obci Mendeleev, Komsomolsk-on-Amur Siberian region'aln'i z'achrann'e p'atrac'i a z'achrann'y t'ym provedli unik'atn'i operaci k evakuaci stars'i zenu, kter'i...
Z'itra Nejvyss'i soud bude pr'ipad projedn'avat znovu ponorka
18-09-2013, 18:16, Cesky
Nehoda na "Nerpa" doslo v Japonsk'em mori v listopadu 2008 behem n'amorn'ich zkousek. Tret'i stranou pracoval na ponorku syst'emu poz'arn'i potlacen'i, a v'ysledek byl 'unik plynu. Ze 208 lid'i na...
Popadni ryb'arsk'y prut, vyuz'it zkusenosti
17-07-2013, 22:31, Cesky
Uplynul mes'ic ode dne, kdy verejn'y subjekt "Brownie kontrola" predstavil se novin'arskou bratrstv'i. Term'in, samozrejme, pro velk'e veci trochu, ale st'ale prem'yslel, co meli cas na to v t'e dobe...
asi 80 kilometru za hodinu omezen'i rychlosti se zvysuje na m'iste M-60
19-07-2013, 22:08, Cesky
Pr'islusn'a rozhodnut'i na 'uzem'i znamen'i Pr'imorsk'y spr'avy nainstalov'an komun'aln'iho podniku "Cesty k Vladivostoku." Rozlisen'i je nastaveno na maxim'aln'ich ot'ack'ach na techto 'usec'ich: na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!